Snižování provozních nákladů a optimalizace kritických infrastruktur – EcoStruxure IT Expert Assessments

 

Co je EcoStruxure™ IT Expert?

S rostoucím objemem zpracovávaných dat roste také potřeba vyšší disponibility a provozní efektivity na okraji sítě. S EcoStruxure IT Expert může váš tým zlepšit výkon napájecí a chladicí infrastruktury, snížit náklady a minimalizovat rizika.
 

EcoStruxure IT Expert umožňuje bezpečné monitorování vzdáleně připojených aktiv od různých výrobců prostřednictvím platformy podporující cloud a IoT.

APC-EcoStruxure

EcoStruxure IT: Proaktivní dohled a správa vaší non-IT infrastruktury, pro oblast EDGE, lokální serverovny a datová centra

 

Společnost Schneider Electric pomáhá svým zákazníkům spravovat jejich non-IT infrastrukturu prostřednictvím nového, inovativního řešení EcoStruxure IT.  Prostřednictvím této aplikace, která je dostupná jako služba v modelu software-as-service, je možné dosáhnout výrazně vyšší efektivity, bezpečnosti a nižších provozních nákladů při správě non-IT technologií, bez ohledu na jejich umístění. Tzv. non-IT technologie jsou produkty a řešení potřebné pro vlastní provoz IT technologií – jedná se například o oblast bezpečného napájení, chlazení, měření spotřeby, monitoringu fyzického prostředí, přístupové systémy. Tato část infrastruktury je ale také spravována, připojena do internetu nebo místní sítě, a stává se tak nedílnou součástí vlastní IT infrastruktury, stejně důležitou a kritickou z pohledu dostupnosti a bezpečnosti, jako vlastní IT.

EcoStruxure IT patří do skupiny tzv. next-generation DCIM, tedy nové generace monitorovacích nástrojů, která je provozována v prostředí cloudu, a využívá tak všech výhod této koncepce řešení, kam patří např. umělá inteligence, proaktivní analýzy, možnosti vyhodnocování stavu připojených zařízení, vzdálený přístup a také provázanosti na další zdroje a služby výrobce. EcoStruxure IT také komplexně řeší oblast kybernetické bezpečnosti, kdy je tato aplikace schopna identifikovat bezpečnostní rizika, mezi které mimo jiné patří neaktualizované verze software v rámci zařízení, špatně nastavené konfigurace, komunikační protokoly, nevyhovující úrovně zabezpečení, ale také chybějící servisní podporu ze strany výrobce pro připojená zařízení, která je provoz technologií poměrně kritická. Jedná se přitom o aplikaci otevřenou pro produkty třetích stran, kdy je navíc možné díky snadné integraci nadále využívat jako nadřazenou aplikaci stávající dohledový nástroj. Samozřejmostí je grafické znázornění a viditelnost celé infrastruktury, možnost úpravy uživatelského prostředí, a připojení z jakékoliv lokality a koncového zařízení.

Z pohledu bezpečnosti je třeba zdůraznit, že přestože se jedná o cloud-based řešení, je zde používána jednosměrná šifrovaná komunikace zařízení registrovaných vůči cloudu, kdy není možné se k těmto zařízením připojit z vnější sítě nebo internetu. Vývoj, podpora a úroveň zabezpečení tohoto nástroje odpovídá standardům Schneider Electric v oblasti kybernetické bezpečnosti, při splnění všech potřebných norem a certifikací. EcoStruxure IT je navíc pouze jedním ze skupiny nástrojů EcoStruxure, kdy další verze jsou využívány v oblasti energy managementu a průmyslové automatizace, napříč jednotlivými odvětvími, včetně kritických aplikací.

Hlavní výhodou EcoStruxure IT je především výrazně vyšší efektivita při správě non-IT technologií, kdy prostřednictvím této aplikace, automatizací většiny procesů a s využitím výhod koncepce cloud-based nástrojů, dochází k výrazné úspoře času a celkových provozních nákladů. 

 

Klíčové vlastnosti EcoStruxure IT :

 

Inventarizace - seznam všech připojených zařízení, se řazením podle lokalit, druhu zařízení, chybových stavů, včetně jejich názvů, IP adres, a dalších údajů, jako například u produktů UPS informací o napájení, zátěži, době provozu na baterie.

 

Porovnávání stavu zařízení – se 100.000.000.000 anonymizovanými a analyzovanými záznamy z dalších zařízení připojených do EcoStruxure IT, porovnání efektivity, životnosti, výkonnosti, včetně dalších doporučení.

 

Inteligentní správa alarmů - s možností změny důležitosti, posunutím platnosti, označením opakujících se událostí, kdy aplikace doporučí jaké konkrétní alarmy tímto způsobem označit. Upozornění je možné zasílat různými způsoby, včetně emailu, s možností určení dalších pravidel a příjemců. 

 

Vyhodnocení stavu připojených zařízení - včetně doporučení, jaká přijmout opatření, s cílem zvýšit životnost. Příkladem mohou být baterie v UPS, kdy aplikace zobrazuje kromě běžných informací také to, jaké parametry mají vliv na životnost baterie, jakým způsobem je řešit, a po jaké období se předpokládá, že baterie bude nadále schopna dosahovat potřebných parametrů a kdy je třeba zajistit provedení výměny baterie, s cílem zajistit provozuschopnost zařízení.

Identifikujte rychle zařízení, která vyžadují vaši pozornost vyhodnocováním stavu jejich napájení a chlazení.

 

 

 

 

Identifikujte rychle zařízení, která vyžadují vaši pozornost analyzováním stavu jejich napájení a chlazení.

 

Hodnocení stavu UPS

Optimalizujte své IT infrastruktury pomocí hodnocení stavu nepřerušitelného napájení

(UPS) a exportujte data UPS jako soubor CSV pro své vlastní přehledy.

 

*je obsaženo v bezplatné testovací verzi EcoStruxure IT Expert

 

Udělejte si představu o stavu vaší UPS a získejte užitečné návrhy na zlepšení. Díky informacím o opotřebení baterie budete včas znát předpokládaný konec její životnosti.

 

Posouzení zátěže UPS

Toto posouzení vám poskytne přehled o souhrnném využití vašich zařízení UPS, abyste mohli přijmout správná opatření a efektivněji organizovat vaše zařízení.

 

Identifikace slabých míst v oblasti bezpečnosti zařízení

Toto hodnocení vám poskytne jedinečný soubor poznatků a informací o starém firmwaru, zastaralém hardwaru a zranitelných konfiguracích. Přijetím doporučených opatření můžete také proaktivně řešit bezpečnostní rizika a ušetřit tak drahocenný čas.

 

Monitoring aktivních alarmů životnosti

Monitoring aktivních alarmů životnosti se zabývá aktivními kritickými hlášeními alarmu, jejichž ignorování by mohlo vést k poškození zařízení. Zobrazuje aktivní a nedávno odstraněná hlášení alarmu. Zobrazení zařízení a alarmů vám pomůže určit, které komponenty je třeba vyměnit.

 

Vyhodnocování alarmů

Zpráva o alarmu se hlouběji zabývá alarmovými hlášeními u každé jednotky. Výběrem zařízení zobrazíte podrobnosti o alarmech za posledních 30 dní a o všech významných změnách údajů.

Zařízení UPS obsahují také údaje o skóre UPS.

Máte dotazy? Rádi vám pomůžeme.

 

Telefon: +420 274 777-960

E-mail: sales@bechtle.cz