mockup_infographic_employeechoice

Myslíte si, že kdybyste svým zaměstnancům nabídli možnost výběru zařízení, stálo by to moc peněz? Nebo že se jedná o pouhé téma, které se řeší v rámci HR?   

Vyhrajte na celé čáře s programem Employee Choice

Různé studie poukazují na silnou vazbu mezi možností výběru zařízení, kterou některé společnosti svým zaměstnancům dávají, a stabilizací, produktivitou, kreativitou a spokojeností zaměstnanců.

Technologie hraje klíčovou roli ve zlepšování, či naopak zhoršování zkušeností zaměstnanců. Řekli byste, že někoho baví práce se zařízením, které považuje za zastaralé, neznámé nebo nekvalitní?

V této souvislosti se objevuje trend tzv. konzumerizace IT, což znamená, že zaměstnanec může pro svou práci místo přiděleného zařízení používat zařízení dle vlastního výběru. Možnost pracovat s technologií, kterou zaměstnanec zná, představuje řadu výhod jak pro něj, tak pro zaměstnavatele.

 

Stáhněte si infografiku (zdarma)

Najdete v ní všechna fakta a čísla týkající se výhod programu Employee Choice a jeho realizace.

* povinná pole

Všimněte si prosím našeho upozornění na ochranu osobních údajů, kde vás rozsáhle informujeme o našem zpracování dat a vašich právech na ochranu osobních údajů.

 

 

Device as a Service společnosti Bechtle je součástí Just press play solutions: praktických řešení k okamžitému použití v každodenní praxi. Hlavním cílem je podporovat naše zákazníky v tom, v čem jsou dobří.

Zbavíme vás starostí a pomůžeme vám v rozhodování v oblasti IT, abyste se vy mohli zaměřit na to, co je opravdu důležité.

 

Just press play

Device as a Service společnosti Bechtle je součástí Just press play solutions: praktických řešení k okamžitému použití v každodenní praxi. Hlavním cílem je podporovat naše zákazníky v tom, v čem jsou dobří.

Zbavíme vás starostí a pomůžeme vám v rozhodování v oblasti IT, abyste se vy mohli zaměřit na to, co je opravdu důležité.