Contextual_0337_V2_RGB - Copy

Ochrana firemních dat pomocí řešení Veeam Backup pro Microsoft Azure a Office 365.

 

Společnost Veeam je lídrem na trhu zálohování již několik let a nabízí jednoduché a efektivní řešení pro zálohování a obnovu dat sady Office 365. Tímto způsobem lze chránit data služeb Exchange (lokální a online), SharePoint (lokální a online), OneDrive for Business a Teams. Tato různá data lze poté uložit buď v cloudu (úložiště objektů) nebo lokálně.

 

Navzdory všeobecnému přesvědčení společnost Microsoft nenese odpovědnost za vaše data a pouze podporuje architekturu. Ačkoliv je možné zavést strategii uchovávání dat, možnosti nabízené společností Microsoft neposkytují dlouhodobé řešení úplného zálohování. Proto je na společnostech, aby zajistily ochranu svých dat v případě ransomwarového útoku nebo náhodné či cílené ztráty. Tato ochrana dat je stěžejní a zálohování dat je tak pro společnosti konečnou vrstvou zabezpečení.

SEDM DŮVODŮ, PROČ JE ZABEZPEČENÍ SADY OFFICE 365 DŮLEŽITÉ.

duvody
KROKY ZAVEDENÍ ŘEŠENÍ MICROSOFT 365 + VEEAM BACKUP FOR MICROSOFT OFFICE 365.


Zabezpečení vzdáleného připojení


Zajištění vzdáleného připojení pro lokální aplikace


Konfigurace modulu pro zabezpečení a dodržování předpisů

Ochrana vybraných dat


Správa periferních zařízení (PC, tablety a mobilní telefony)

Jakmile je prostředí zabezpečené, vaši uživatelé budou potřebovat používat pouze ty aplikace Office 365, se kterými již jsou pravděpodobně obeznámeni:

  • Microsoft Teams pro spolupráci a interní či externí schůzky;
  • Outlook pro e-mail;
  • SharePoint a OneDrive pro ukládání a sdílení;
  • Aplikace Office 365: Word, Excel, PowerPoint.

 

Je však jasné, že v uživatelském prostředí Microsoft 365 je plno možností. Proto je často vhodné nejprve definovat zásady řízení přizpůsobené vaší podnikové situaci a poté vypracovat plán přijetí, jehož cílem je zajistit efektivní přechod mezi prací ve firmě a prací na dálku.

Nabízíme tedy také progamy šité na míru vašim potřebám z hlediska řízení a přijetí, aby vám co nejlépe pomohly při zavádění nástrojů Microsoft.

Martin-Vlcek

Martin Vlček

Phone +420 274 777 973

 

ZASLAT E-MAIL

STÁHNOUT E-BOOK O ZABEZPEČENÍ FIREMNÍCH DAT
Download

KONTAKTUJTE NÁS PRO VÍCE INFORMACÍ

* povinná pole

 

Všimněte si prosím našeho upozornění na ochranu osobních údajů, kde vás rozsáhle informujeme o našem zpracování dat a vašich právech na ochranu osobních údajů.