Bechtle Helpcenter

Bechtle Help Centre.

Co mám dělat, pokud byla moje objednávka při transportu poškozena?

Pokud je balík a zboží poškozeno, zdokumentujte to prosím vyfotografováním a neodkladně kontaktujte svého poradce. Poškození při transportu se musí do 24 hodin nahlásit přepravci. 
Než potvrdíte příjem, je důležité, abyste zkontrolovali balíky a/nebo palety na případné deformace, odtržená nebo promočená místa atd. a zaznamenali tuto skutečnost na doklad o převzetí nebo skener (např. „balení je poškozené“).
Pokud si nejste jisti, raději převzetí odmítněte.
Přes volbu „Vratky“ v menu vašeho zákaznického účtu máte možnost nás informovat, pokud k vám vaše objednávka dorazila poškozená. Po schválení vašeho požadavku vám pošleme doklad o vratce.