Bechtle Help Centre.

Košík

Jaké funkce má košík a jak je lze využít.

V košíku najdete všechny produkty a služby, které jste do něj vložili. Kromě toho zde můžete rychle a jednoduše přidávat produkty nebo importovat celý košík pomocí Excel Upload.
Jako registrovaný zákazník můžete produkty v nákupním košíku uložit také jako nabídku. Své nabídky najdete v oblasti „Můj účet“ ve volbě „Produkty a nákupy“. Můžete si nabídku vytisknout nebo ji kdykoliv objednat.
V košíku můžete přidávat produkty kliknutím na „Přidat položky“ a zadáním čísla produktu nebo čísla výrobce. V této volbě nejsou produkty konsolidovány a vy tak můžete před ukončením objednacího procesu ke každé položce přidávat vlastní poznámky a nákladová střediska.
Abyste mohli vkládat libovolné množství produktů do košíku najednou, použijte předlohu a importujte seznam produktů přes CSV do košíku. K funkci se dostanete kliknutím na volbu „Přidat položky“.