CZ | Česky
MIGRACE.

Změna infrastruktury, update aplikací nebo migrace dat na nová paměťová média: Vhodný migrační software podnikovou IT nejen zefektivňuje, ale i zabezpečuje. Najděte si vhodné řešení na bechtle.com

Stěhování s pomocníky z našeho online shopu

Plánujete přechod z Windows na Linux? Nebo je potřeba vyměnit nebo updatovat určitou aplikaci? Takové akce vyžadují dobře naplánované, připravené a profesionálně provedené migrační procesy. Ať již chcete provést změnu softwarové infrastruktury, update aplikací nebo migraci dat na nová paměťová média: existuje vhodný migrační software, který proces nejen zrychlí a zefektivní, ale i zabezpečí.

 

Migrace přináší výzvy

Pro zajištění úspěchu migrace je třeba hlavně u větších projektů dodržovat pevná základní pravidla a postupy. Tyto opakující se migrační strategie se odráží také v příslušných softwarových řešeních. Tak je třeba nejprve zajistit, aby pokud možno nebyl migrací ovlivněn provoz podniku. Vhodný software nabízí automatizované testy, s jejichž pomocí můžete přesně předpovědět chování aplikace na nových technologických platformách a lépe tak odhadnout a naplánovat čas projektu, náklady a zdroje.

 

Disponibilita a jistota investice do budoucna Přehled všech systémů

Migrace dat nebo aplikací probíhá podle podobného schématu. Migrace aplikací se ale může týkat kromě dat samotných i částí softwaru a hardwaru. Softwarová řešení se často specializují na určitou oblast. Tak nabízí např. Metalogix migrační řešení On Demand pro přesun e-mailů, kalendářů a složek z Office 365 na výměnné lokální nebo hostované platformy. Metalogix slibuje vedle zabránění ztráty dat a jejich vysokého zabezpečení také kratší migrační časy. Citrix nabízí mimo jiné automatizované testy kompatibility aplikací. Tak lze např. při změně operačního systému zjistit, které aplikace poběží i na novém systému. Zároveň je podporována samotná migrace.