Proměna testování: požadavky na software

Vyvíjíme správný software? A sestavujeme ho správně? Obě tyto otázky padaly při vývoji softwaru od počátku. Přesto zní více definitivně, než v praxi skutečně jsou. Protože v procesu „vývoje, testování a optimalizace“ softwaru jsou pokládány stále znovu a stále znovu jsou na ně hledány odpovědi: Implementuje se funkce, otestuje se, test se vyhodnotí. Přitom nejde jen o úspěch ve smyslu „ano, funguje“, ale i o rozhodnutí o směru vývoje pro další projekt. Plánování krok za krokem je již poněkud starší trend, který má své výhody i nevýhody. Vývojářský software pro vývoj, testování a optimalizaci musí vyhovovat těm i oněm postupům.

 

Testování jako proces

Testování je proces, který začíná plánováním a který neustále provází vývoj softwaru. Tento proces je podporován softwarem, který má velmi různý rozsah funkcí a stupeň specializace. Může se jednat jednoduše o Debugger, který putuje kódem řádek po řádku. Ale může se jednat i o rozsáhlé vědomostní databáze. Dobrým příkladem je zde např. TechNet od firmy Microsoft s miliony dokumentů.

 

Celá řada poskytovatelů a řešení

Bechtle sází i v oblasti vývoje, testování a optimalizace na sady nástrojů a knihovny renomovaných výrobců, jako je Intel, SmartBear, JetBrains a Microsoft. Vedle rozsáhlých nástrojů pro vývoj softwaru, jako je Intel Parallel Studio, existují nástroje pro testování softwaru. Sem patří SoapUI nebo rozšíření pro vývojářská prostředí, jako je ReSharper od JetBrains pro Microsoft Visual Studio. Výběr závisí na projektu, platformě (celá řada nástrojů funguje i nezávisle na platformě) a preferovanému způsobu testování. Naši produktoví manažeři vám mohou pomoci při dalších otázkách díky hlubokým znalostem nabízených produktů a mnoha příkladům osvědčených postupů.