Nabídka Bechtle Smluvní portály.

Přehled všech softwarových licencí

Správa a rozpočet softwarových licencí je pro mnohé společnosti výzvou. Náročnost správy je vysoká, hledání bývá pracné a nekoordinované objednávky jednotlivých poboček vedou často ke zbytečným dodatečným nákladům. Naše kategorie Smluvní portály nabízí v online shopu pohodlný a přehledný vstup do získávání softwarových licencí vybraných výrobců. U nejdůležitějších poskytovatelů, jako jsou Adobe a Microsoft, můžete v licenčních shopech přistupovat ke všem dostupným licenčním produktům pro podniky. Uloženy jsou zároveň příslušné licenční programy poskytovatelů. Pořizování většího množství produktů pomocí centrálního nákupu zde přináší finanční výhody. Microsoft, Adobe i téměř všichni ostatní výrobci nabízejí odstupňované množstevní slevy.

 

Podnikové licence na smluvních portálech Bechtle

Následně vám chceme nabídnout přehled dostupných licenčních shopů, které najdete u Bechtle:

  • Licence Adobe TLP Commercial
  • Licence Microsoft Open
  • Licence Microsoft Open Value
  • MPSA Academic
  • MPSA Commercial
  • MPSA Government

 

V příslušných rubrikách máte možnost hledat požadovanou softwarovou licenci a najít tu, která vám nejlépe vyhovuje. To je možné jak prostřednictvím referenčního čísla, tak zadáním detailu nebo volného textu. Pokud máte dotazy, najdete zde také kontaktní údaje příslušných produktových manažerů našeho online shopu. Rádi vám kompetentně poradí.

 

Softwarové licence a uživatelská práva

Autorská práva chrání ty, kteří vykonávají samostatně nebo v podniku tvůrčí práci. To platí pro hudebníky a spisovatele stejně jako pro architekty nebo vývojáře softwaru. Vývojáři jsou placeni ze softwarových licencí. Ty dávají vašemu podniku právo instalovat software a používat ho ve smluvně stanoveném rozsahu. Zároveň to znamená, že musíte před uzavřením softwarové licence řešit příslušné podmínky. Je tak zcela normální, že licence je pouze dočasná a vztahuje se na definovaný okruh uživatelů. V příslušném licenčním shopu našich smluvních portálů můžete kdykoliv snadno získat upgrady nebo prodloužení licence.