A Bechtle cég adatvédelmi nyilatkozata

Üdvözöljük Önt a Bechtle weboldalán. Kimondottan örülünk annak, hogy érdeklődést mutat cégünk iránt. Mi nagyon komolyan vesszük személyes adatainak védelmét. Adatait az alkalmazható, személyes adatok védelmére vonatkozó jogi előírásokkal, különösen az EU adatvédelmi alaprendelettel (EU-DS-GVO), és a számunkra érvényben lévő országspecifikus végrehajtási törvényekkel összhangban dolgozzuk fel. Ezen adatvédelmi nyilatkozat segítségével nyújtunk átfogó ismereteket a személyre vonatkozó adatok Bechtle által történő feldolgozása, illetve az Önnek kijáró jogok tekintetében. 

 

Személyre vonatkozó adatoknak tekintjük azon információkat, melyek lehetővé teszik egy természetes személy azonosítását. Ehhez tartoznak többek között: név, születés dátuma, cím, telefonszám, e-mail cím, de még az Ön IP-címe is. Anonim adatokról akkor beszélhetünk, ha a felhasználóval semmiféle személyes kapcsolat nem állítható fel.

Felelős helyek és adatvédelmi megbízott

Cím: Bechtle AG, Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm

Kapcsolati információ: kontakt@bechtle.com, + 49 7132 981 - 0

 

Kapcsolat az adatvédelmi megbízottal: privacy@bechtle.com

Az Ön jogai érintett személyként

Ezen a ponton szeretnénk felhívni figyelmét azt Önt mint érintett személyt megillető jogokra. Ezen jogok a következőben vannak egységesítve: Art. 15 - 22 EU-DS-GVO Ez tartalmazza:

 

 • A tájékoztatáshoz való jog (Art. 15 EU-DS-GVO),
 • A törléshez való jog (Art. 17 EU-DS-GVO),
 • A helyesbítéshez való jog (Art. 16 EU-DS-GVO),
 • Az adathordozhatósághoz való jog (Art. 20 EU-DSGVO),
 • Az adatfeldolgozás korlátozásához való jog (Art. 18 EU-DS-GVO),
 • Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga (Art. 21 EU-DS-GVO).

 

A jogok érvényesítéséhez kérjük, keresse fel az alábbi címet: datenschutz-ag@bechtle.com. Ugyanez érvényes akkor, amennyiben kérdései lennének az adatfeldolgozást illetően. Önnek emellett jogában áll panaszt tenni egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál.

Tiltakozási jogok

Összefüggésben a tiltakozási jogokkal kérjük, ügyeljen a következőkre:

 

 

Amennyiben mi az Ön személyes adatait közvetlen reklámcélokra feldolgozzuk, Önnek joga van arra, hogy ezzel az adatfeldolgozással szemben bármikor, indoklás nélkül tiltakozzon. Ez a profilalkotás esetében is érvényes, amennyiben az kapcsolatban áll a közvetlen üzletszerzéssel.

 

Amennyiben Ön tiltakozna a közvetlen üzletszerzés érdekében történő feldolgozás ellen, személyes adatait nem fogjuk többet erre a célra felhasználni. A tiltakozás természetesen ingyenes és formátum nélkül benyújtható, lehetőség szerint ide: kontakt@bechtle.com.

 

Abban az esetben, amennyiben mi az Ön adatait jogos érdekek védelmében dolgozzuk fel, ezen feldolgozás ellen az Ön különleges helyzetéből adódó okokból bármikor tiltakozhat; ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

Ebben az esetben nem dolgozzuk fel személyre vonatkozó adatait, hacsak nem tudunk a feldolgozás mellett szóló, kötelezően védelmet élvező indokokat felmutatni, melyek túlsúlyban vannak az Ön érdekeltségével, jogaival és szabadságával szemben, vagy amennyiben a feldolgozás a jogigény érvényesítését, végrehajtását vagy védelmét szolgálja.

 

Az adatfeldolgozás célja és jogalapja

Az Ön személyre vonatkozó adatainak feldolgozása az EUDS-GVO rendelkezéseinek, valamint minden egyéb érvényes adatvédelmi jogi rendelkezés betartása mellett történik. Az adatfeldolgozás jogalapja elsősorban innen eredeztethető: Art. 6 EU-DS-GVO.

 

Adatait vállalkozások kiépítéséhez, szerződési és jogi kötelezettségek teljesítéséhez, szerződési jogviszony megvalósításához, termékek és szolgáltatások felkínálásához, valamint az ügyfélkapcsolat erősítéséhez használjuk fel, mely marketingcélokat szolgáló elemzéseket, ügyfélelégedettségi kérdéseket és közvetlen üzletszerzést is tartalmazhat.

 

Az Ön hozzájárulása ugyancsak egy beleegyezési rendelkezést képez adatvédelmi szempontból. Ezen a ponton tájékoztatjuk Önt az adatfeldolgozás céljairól és az Ön tiltakozási jogairól. Amennyiben a beleegyezés a személyre vonatkozó adatok különleges kategóriájának feldolgozását is érinti, arra kiemelten felhívjuk figyelmét a beleegyezésben, Art. 88 Abs. 1 EU-DS-GVO.

 

A különleges kategóriájú személyre vonatkozó adatok feldolgozása az Art. 9 bekezdés 1 EU-DS-GVO értelmében csak akkor hajtható végre, ha az jogi előírások alapján szükséges, valamint semmi sem alapozza meg azt a feltevést, hogy az Ön jogos érdekei a feldolgozás kizárásához vezetnének, Art. 88 bek. 1 EU-DS-GVO.

Továbbadás harmadik félnek

Adatait kizárólag a jogi rendelkezések kereteiben vagy a megfelelő beleegyezés esetén adhatjuk át egy harmadik félnek. Máskülönben nem adjuk tovább harmadik félnek, hacsak kötelező jogi előírások nem kényszerítenek erre bennünket (továbbadás külső feleknek, például felügyeleti hatóságoknak vagy büntetés-végrehajtási szerveknek).

Az adatok címzettjei / a címzettek kategóriái

Vállalkozásunkon belül biztosítjuk, hogy csak azok a személyek jutnak hozzá az Ön személyes adataihoz, akiknek arra a szerződési és jogi kötelezettségek teljesítéséhez szüksége van.

A webáruházon keresztül a vételi szerződések az ezen értékesítési csatornáért felelős Bechtle-leányvállalattal, a Bechtle direct GmbH-val jönnek létre.

 

A vásárlások és ajánlatkérések folyamán előfordulhat, hogy azok lebonyolításában más Bechtle-vállalkozás is részt vesz. Példaként említhető az Ön telephelyén kért támogatás, melyet szükségszerűen egy Önhöz közel található Bechtle telephelynek kell elvégeznie.

 

Néhány esetben szolgáltatók támogatják részlegeinket feladataik ellátásában, például a hírlevelek kiküldésében. A szükséges adatvédelemről szóló jogi szerződéseket minden szolgáltatóval megkötöttük.

Átvitel harmadik országba / átviteli szándék harmadik országba

Egy adatátvitel egy harmadik országba (az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívüli országok) csak akkor lehetséges, ha ez jogilag előírt intézkedés vagy Ön ehhez beleegyezését adta vagy ez a kötelmi viszony bonyolításához szükséges.

 

Ez abban az esetben aktuális, amennyiben Ön a chat-funkciónkat használja, hiszen egy, az Európai Gazdasági Térségen kívüli szolgáltató, mely ezt a funkciót számunkra biztosítja, hozzáféréssel rendelkezik az Ön személyre vonatkozó adataihoz. Az adatvédelmi szint betartása különböző minősítésekkel, valamint az úgynevezett Privacy Shield-en való részvétel által biztosított:

 

A Cisco cég részt vesz az EU-US-Privacy Shieldek Frameworkjén és így minősíti a megfelelőségét. További információk a Privacy Shield témáját illetően: https://www.privacyshield.gov/Program-Overview.

Az adatok tárolási ideje

Addig tároljuk adatait, ameddig az a mindenkori feldolgozási cél tekintetében szükséges. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatok további tárolásának szükségességét számos tárolási határidő szabja meg. Ez különösen a kereskedelmi jogi vagy az adójogi tárolási kötelezettségeket érinti (például kereskedelmi törvénykönyv, adókódex, stb.). Amennyiben nem áll fent további tárolási kötelezettség, az adatok a célfeladat elérése után rutinszerűen törlődnek.

 

Mi adatokat csak abban az esetben tárolhatunk, ha Ön ehhez megfelelő beleegyezéssel járult hozzá, vagy ha jogi nézeteltérések következtében a jogi elévülési határidők keretében (melyek harminc évig terjedhetnek) bizonyítékokra van szükségünk; a rendszerinti elévülés határideje három év.

Biztonságos adatátvitel

A nálunk mentett adatok véletlenszerű vagy szándékos manipulációja, elvesztése, megsemmisítése vagy jogosulatlan személy hozzáférése elleni leghatékonyabb védelem érdekében megfelelő technika- és szervezésbiztonsági intézkedéseket alkalmazunk. A biztonsági szinteket a biztonsági szakemberekkel közös együttműködésben, folyamatosan ellenőrizzük és a legújabb biztonsági standardoknak megfelelően alakítjuk ki.

 

Az adatcsere weboldalunkon kifelé és befelé is titkosítva történik. Átviteli protokollként HTTPS-t használunk, minden esetben az aktuális titkosítási protokollok használta mellett.

 

Ezenfelül felhasználóink számára a kapcsolati felületeken, valamint az állásokra történő jelentkezésekben is tartalmi titkosítást biztosítunk. Az adatok titkosítás alól történő feloldását kizárólag mi tudjuk elvégezni. Ezenkívül lehetőség van alternatív kommunikációs eszközök használatára is (például posta).

Kötelezettség az adatok rendelkezésre állításához

A különböző személyre irányuló adatok használata a kötelmi viszony megalapozásához, fenntartásához és megszüntetéséhez, valamint az ezzel kapcsolatban álló szerződési és jogi kötelezettségekhez szükséges. Ugyanez érvényes weboldalunk, valamint a weboldal kínálta különböző funkciók esetében is.

 

A részleteket a fent nevezett pontban foglaltuk össze. Bizonyos esetekben az adatokat a jogi rendelkezések alapján rendelkezésre kell állítani. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ajánlatkérésének feldolgozása vagy az alapul szolgáló kötelmi viszony létrehozása ezen adatok rendelkezésre állítása nélkül nem lehetséges.

Az adatok kategóriái, forrásai és eredete

Hogy mely adatokat dolgozzuk fel, azt a mindenkori kontextus határozza meg: Ez attól függ, hogy Ön egy online rendelést ad le nálunk, vagy érdeklődik az erre létrehozott felületen, esetleg jelentkezését adja be hozzánk, vagy reklamációt nyújt be.

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a különleges feldolgozási szituációk információit adott esetben külön, a megfelelő helyen is rendelkezésre állítjuk, például az állásra történő jelentkezés feltöltésénél vagy egy kapcsolati kérésnél.

 

Weboldalunk felkeresése esetén a következő adatokat használjuk és dolgozzuk fel:

 

Ennek az weboldalnak a látogatása folyamán böngészője a következő adatokat osztja meg velünk, melyek mentésre is kerülnek:

 

 • a böngésző típusa,
 • a hozzáférő számítógép IP-címe,
 • szerverlekérések (pl.: oldalak lehívása) időponttal és
 • a referencia-URL (azaz a legutóbb meglátogatott weboldal, amennyiben az átnavigálás onnan egy hiperlink alkalmazásával történt a mi oldalunkra).

 

A nevezett három adattípus technikailag szükséges ahhoz, hogy ezen weboldal kívánt oldalai megfelelően megjelenjenek. Emellett szükség esetén a weboldal garantáltan biztonságos működésének fenntartásához is használhatók (pl. hekkertámadások elhárítására). A referencia-URL-t anonim formában statisztikai célokra használjuk. A technikai biztonság és különösen a támadási kísérletek elhárításának érdekében az Art. 6 bekezdés 1 lit. f EU-DS-GVO szerint weboldalunkon egy bizonyos időre az ilyen jellegű adatok is mentésre kerülnek.

 

Egy kapcsolati kérés keretében a következő adatokat használjuk és dolgozzuk fel:

 

Weboldalunk segítségével számos dolgot érintően megkereshet bennünket: például rendelhet katalógust, vagy információkat kérhet bizonyos termékekről. Ehhez választhat a chat, a visszahívás, illetve a e-mail üzenet lehetőségei közül.

 

A kapcsolatfelvételi adatlap használatával rögzítheti a kommunikációhoz szükséges adatokat (pl. név, telefonszám és e-mail cím), valamint elküldheti üzenetét. Ezen adatokat az ügyfélkapcsolati menedzsmenthez (kapcsolati folyamathoz), illetve kéréseinek megválaszolásához, valamint teljesítéséhez használjuk.

 

Egy rendelési folyamat keretében a következő adatokat használjuk és dolgozzuk fel:

 

Ebben a weboldalon integrált webáruházban Ön, mint vállalkozás (vállalkozási ügyfél) termékeket rendelhet az információs technológia területéről.

A megbízás lebonyolításához az Ön kapcsolati adatai, számlázási- és szállítási címe, fizetési adatai (pl. bankszámlaadatok) szükségesek.

 

Bizonyos esetekben a rendelések a hitelképesség ellenőrzésével járhatnak. Erre vonatkozó részleteket a rendelés folyamán közlünk. Hitelképességét csak abban az esetben ellenőrizzük, amennyiben Ön beleegyezik.

 

Az online álláspályázatok esetén a következő adatokat használjuk és dolgozzuk fel:

 

 • Alapvető adatok (pl.: név, születési dátum),
 • Kapcsolati adatok (levelezési cím, telefonszám, e-mail cím),
 • Kvalifikációs és tanulmányi adatok (pl.: életrajz, bizonyítványok),
 • A pályázati kiírásnak megfelelően továbbá IT- és nyelvtudást igazoló dokumentumok, munka- és vezetői engedélyek, illetve tartózkodási engedély.

 

Emellett felhasználunk és feldolgozunk olyan további (szabadon megadható) adatokat, mint a legkorábbi kezdési időpont, regionális mobilitás, kívánt óraszám és foglalkoztatási időtartam, korábbi munkák a Bechtlénél, szociális elkötelezettség vagy információk arról, hogyan keltette fel figyelmét az adott állásajánlat. Önkéntes alapon fennáll a lehetőség a pályázathoz olyan releváns információkat csatolni, melyeket a különböző szociális hálózatok oldalairól tölthet fel mindenkori Bechtle-profiljába.

 

Adatai biztonságának és bizalmasságának lehető legnagyobb védelme érdekében megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítunk. Álláspályázatának dokumentumai pályázati rendszerünkön keresztül titkosított formában érkezik meg hozzánk. Az előzetes adatbiztonsági intézkedések folyamatosan megfelelnek a technika aktuális állapotának.

 

A pályázati folyamatokban adatait az érvényben lévő jogi szabályozással összhangban tároljuk, és legkésőbb hat hónap után töröljük. Az ennél hosszabb idejű adattárolás csak abban az esetben lehetséges, ha erre jogosultak, illetve kötelezettek vagyunk, pl.: ha Ön beleegyezését adta az adatok további tárolásához, valamint esetleges joggyakorlás esetén.

 

Az előírások, melyek bennünket az adatok tárolására köteleznek, megtalálhatók például a kereskedelmi törvénykönyvben vagy az adókódexben. Ezenkívül az elévülési határidőkre is ügyelni kell. További információkat erre vonatkozóan a pályázati folyamat adatvédelmi nyilatkozatában találhat.

 

A hírlevelek esetén a következő adatokat használjuk és dolgozzuk fel:

 

 • Megszólítás
 • Vezetéknév, keresztnév,
 • E-mail cím.
 • Statisztikai célokból névtelenített Link-Trackinget vezetünk.

Automatizált döntések egyedüli esetekben

Kérjük vegye figyelembe, hogy egy döntés meghozatalához alapvetően nem alkalmazunk pusztán automatikus feldolgozási folyamatokat.

Kapcsolatfelvételi adatlap / kapcsolatfelvétel e-mailben, chaten vagy

Weboldalunkon egy kapcsolatfelvételi adatlap található, melyet az elektromos kapcsolatteremtéshez használhat. Amennyiben a kapcsolatfelvételi adatlapot használja, az itt megadott adatait felhasználjuk a kapcsolat felvételéhez, valamint a hozzánk intézett kérdések megválaszolásához.

 

Ebben az esetben az adatspórolás és adatcsökkentés elvét követjük, hisz csak azokat az adatokat kell megadnia számunkra, melyek feltétlenül szükségesek a kapcsolatfelvételhez. Ez az e-mail cím, valamint az üzenetet tartalmazó szövegfelület.

 

Emellett a technikai biztonság, valamint az esetleges támadási kísérletek elhárítása érdekében IP-címét is felhasználjuk. Minden fennmaradó adat szabadon választható mező, melyeknek kitöltése önkéntes alapon történik.

 

Amennyiben e-mailben fordul hozzánk, az abban megadott, személyre vonatkozó adatait kizárólag kérdései feldolgozásának céljából használjuk fel.

 

Lehetősége van továbbá a chaten keresztül üzenni nekünk, de visszahívást is kérhet. A chaten folytatott beszélgetések visszakeresés céljából 30 napig a belső szervereken maradnak, majd ezt követően törlődnek.

Hírlevél (Art. 6 bek. 1 lit. a EU-DS-GVO)

Weboldalunkon feliratkozhat egy ingyenes hírlevélre. A hírlevélre történő feliratkozásnál megadott e-mail cím, valamint név a személyre szabott hírlevél kiküldéséhez használatos.

 

Ebben az esetben az adatspórolás és adatcsökkentés elvét követjük, hisz kötelező mezőként csak az e-mail-címet és a nevét kell az azonosítás érdekében megadnia. Technikai szükségszerűségből, illetve a jogi biztonság szempontjából a hírlevél megrendelésénél az Ön IP-címét is felhasználjuk.

 

Feliratkozását természetesen bármikor lemondhatja az erre a célra létrehozott felületen, ezzel visszavonva beleegyezését. Továbbá a hírlevelek lemondására fennáll a lehetőség közvetlenül internetes oldalunkon keresztül.

Webáruház (Art. 6 bek. 1 lit. b EU-DS-GVO)

Amennyiben Ön nem járul hozzá a további felhasználáshoz, a rendelési adatlapon megadott adatait kizárólag a szerződési jogviszony létrehozására és lebonyolítására használjuk fel.

 

Ebben az esetben az adatspórolás és adatcsökkentés elvét követjük, hisz csak azokat az adatokat kell megadnia számunkra, melyek feltétlenül szükségesek a szerződés bonyolításához, illetve szerződési kötelezettségeink betartásához (tehát az Ön neve, postacíme, e-mail címe, valamint a mindenkori fizetési módhoz szükséges fizetési adatok) vagy amelyeknek felhasználására jogilag kötelezve vagyunk.

 

Emellett technikai szükségszerűségből, illetve a jogi biztonság szempontjából az Ön IP-címét is felhasználjuk. Ezen adatok nélkül egy szerződés megkötését sajnos el kell utasítanunk, hiszen ennek lebonyolítása nem lehetséges, ill. egy már meglévő szerződés nem mondható fel. Amennyiben szeretné, természetesen ennél több adatot is megadhat.

Kategóriák / az adatok forrása

A szerződés kiépítéséhez, illetve a webáruházon kívüli szerződési viszony keretein belül a következő személyre vonatkozó adatokat használjuk fel:

 

 • Kapcsolati adatok (például az aktuális, adott esetben az eddigi kapcsolattartó partnerek vezeték- és keresztneve, ill. további nevei, az ügyfél (munkaadó) cégének neve és címe, mobil- és vezetékes telefonszám mellékekkel, e-mail cím, fax)
 • Foglalkozásra vonatkozó adatok (például a vállalkozásnál betöltött funkció, részleg)
 • Adott esetben a folyószámla adatai (SEPA-beszedési meghatalmazás keretében a folyószámla tulajdonosának vezeték- és keresztneve)
 • Adott esetben az előnyben részesített fizetési rendszer, ill. információk a hitelképességről
 • Adott esetben a születési dátum, cégnél eltöltött idő (az ügyféltanácsadás céljából, amennyiben Ön rendelkezésre bocsátja ezeket)

 

Az Ön személyre vonatkozó adataihoz alapvetően Ön által, a szerződés kiépítésének keretében, illetve a már meglévő szerződési viszonyból eredően jutunk hozzá.

Kivételes esetekben bizonyos konstellációk esetén személyre vonatkozó adatai máshol is felhasználhatók. Ide sorolhatók a releváns információkhoz tartozó alkalmi lekérések az információs irodáktól (Creditsafe, Bisnode), különösen a hitelképességre vonatkozóan.

Ügyfél- és szállítói adatok (Art. 6 bek. 1 lit. b EU-DS-GVO)

Az Ön személyre vonatkozó adatainak weboldalon kívüli feldolgozása minden esetben az EU‑DS-GVO rendelkezéseinek, valamint más releváns jogi rendelkezések betartása mellett történik.

 

Az Ön személyre vonatkozó adatait kizárólag előszerződési intézkedések foganatosítása (pl. ajánlatok készítése termékekre vagy szolgáltatásokra) és szerződési kötelezettségek teljesítése (pl. szolgáltatásunk teljesítése vagy rendelések, megbízások és fizetési folyamatok lebonyolítása), (Art. 6 bek. 1 lit. b EU-DS-GVO) érdekében, illetve arra vonatkozó jogi kötelezettség esetében (pl. adójogi előírások alapján) dolgozzuk fel. (Art. 6 bek. 1 lit. c EU-DS-GVO). A személyre vonatkozó adatok feldolgozása eredetileg ezen célok érdekében történt.

 

Az Ön adatfeldolgozáshoz való hozzájárulását természetesen egy adatvédelmi jogokról szóló engedélyezési rendelkezés is kimondhatja (Art. 6 bek. 1 lit. a EU-DS-GVO). Az affirmáció előtt az Art. 7. 3. bekezdés EU-DS-GVO alapján felvilágosítjuk Önt az adatfeldolgozás és a tiltakozási jog céljairól.

 

A bűncselekmények felderítése érdekében a személyre vonatkozó adatok feldolgozása a Art. 10 EU-DS-GVO feltételei mellett történik.

Az adatok címzettjei / a címzettek kategóriái

A szükséges vállalati folyamatok vonatkozásában feladataik ellátása érdekében szakmai részlegeinket külső szolgáltatók is támogatják. A feldolgozandó adatok védelme érdekében minden szolgáltató esetében megkötöttük a szükséges adatvédelmi jogokra vonatkozó szerződést.

Ezek elsősorban olyan szolgáltatók, mint a csomagszállítók és a szállítmányozók, melyek a profiljuknak megfelelő munkákat átveszik, emellett pénzügyi- és tanácsadási cégek, melyek a megbízásokban releváns adatok ellenőrzésében nyújtanak támogatást. Továbbá az egyes szakterületeken a gyártók és partnercégek olyan speciális IT-szakértőinek segítségét vesszük igénybe, melyek rendelkeznek a megfelelő tudással a terméket illetően.

A projekt megvalósítása érdekében (regisztráció, projekt jelentése, ajánlat létrehozása, rendelés lebonyolítása) adatait adott esetben a kínált, ill. rendelt termékek érintett gyártói számára is továbbítjuk. Ezek az EU határain kívül, egy harmadik országban is lehetnek.

 

A fizetési gyakorlat és a hitelképesség vizsgálata érdekében a fizetés lebonyolításának információit továbbadjuk hitel-, kezelési- és gazdasági irodáknak.

Regisztráció / ügyfélfiók (Art. 6 bek. 1 lit. a, b EU-DS-GVO)

Internetes oldalunkon felkínáljuk felhasználónk számára a regisztráció lehetőségét, természetesen személyes adatok megadása mellett. Előnyként sorolható fel, hogy így megtekintheti korábbi rendeléseit, valamint az Ön által a rendelési adatlapon megadott adatok is mentésre kerülnek. Egy újabb rendelésnél tehát nem kell újfent megadnia ezen adatokat.

 

A regisztráció tehát vagy egy Önnel fennálló szerződés teljesítéséhez (az online áruházon keresztül) vagy előszerződési intézkedések végrehajtásához szükséges.

 

Ebben az esetben az adatspórolás és adatcsökkentés elvét követjük, hisz csak azokat az adatokat kell megadnia számunkra, melyeket az adott mezőben csillaggal (*) jelöltünk. Ezek közé tartozik például az e-mail cím, valamint a jelszó a jelszóismétléssel együtt.

 

Online áruházunkban a rendelésekhez és azok kiszállításához szükségünk van továbbá egy számlázási címre (megszólítás, keresztnév, vezetéknév, postacím). Amennyiben a szállítási cím eltér a számlázási címtől, a fent nevezett adatokat a szállítási címhez is meg kell adni.

 

A regisztráció folyamán weboldalunkon a felhasználó IP-címét, valamint a regisztráció dátumát és idejét is mentjük (technikai háttéradatok). A „regisztráció most” gombra történő kattintással beleegyezik adatainak feldolgozásába.

 

Kérjük, vegye figyelembe: Az Ön által megadott jelszót titkosítva mentjük. Vállalkozásunk munkatársai nem férnek hozzá ehhez a jelszóhoz. Tehát amennyiben elfelejtené jelszavát, munkatársaink nem segíthetnek annak felidézésében.

 

Ebben az esetben használja az „elfelejtett jelszó” funkciót, melynek segítségével egy automatikusan létrehozott, új jelszót küldünk Önnek e-mailben. Egyetlen munkatársunk sincs felhatalmazva az Ön jelszavának írásos, vagy telefonos kikérdezésére. Amennyiben tehát ilyen jellegű kérdésekkel találkozna, soha ne adja meg jelszavát.

 

A regisztrációs folyamat lezárásával adatai a védett ügyfélterületen kerülnek használatra. Amint Ön internetes oldalunkon e-mail címével mint felhasználónévvel és jelszavával bejelentkezik, ezek az adatok az Ön által elvégzett tevékenységekhez weboldalunkon rendelkezésre állnak (pl.: rendelésekhez az online áruházban). A létrehozott rendelések visszakereshetők a rendelési történetben. Itt megadhatja változtatásait a számlázási- ill. szállítási címet illetően.

 

A regisztrált személyeknek megvan a lehetősége arra, hogy a számlázási- ill. szállítási cím változtatásait, valamint jogosultságait a rendelési történetben maguk szerkeszthessék. Amennyiben kapcsolatba lép az ügyfélszolgáltatással, a változtatásaokat és jogosultságokat munkatársaink is szívesen elvégzik. Regisztrációját, illetve ügyfélfiókját természetesen bármikor újra törölheti.

Fizetési rendszerek (Art. 6 bek. 1 lit. a, b EU-DS-GVO), hitelképesség ellenőrzése (Art. 6 bek. 1 lit. f EU-DS-GVO)

Online áruházunkban fizethet számla, hitelkártya és PayPal használatával is. Rendelésének és a fizetési folyamat lebonyolítása érdekében ebben az esetben a mindenkori fizetésben releváns adatokat használjuk fel. Emellett technikai szükségszerűségből, illetve a jogi biztonság szempontjából az Ön IP-címét is felhasználjuk.

 

Ebben az esetben az adatspórolás és adatcsökkentés elvét követjük, hisz csak azokat az adatokat kell megadnia számunkra, melyekre feltétlenül szükségünk van a fizetési folyamat, valamint azzal együtt a szerződés lebonyolításához vagy amelyeknek felhasználására jogilag kötelezve vagyunk.

 

Ezen adatok nélkül egy szerződés megkötését sajnos el kell utasítanunk, hiszen ennek lebonyolítása nem lehetséges. 

 

Az adatok védett átviteléhez az általunk bevetett fizetési rendszer egy SSL-titkosítást alkalmaz.

 

Figyelmeztetés számlás fizetés esetén: Amennyiben Ön online áruházunkban a számlás fizetést választja, abban az esetben ellenőrizzük hitelképességet. Itt a hitelképességi és kiesési rizikó kiszámításához a hitelképességben releváns adatokat elküldjük a Creditsafe-nek.

 

Figyelmeztetés hitelkártyás fizetés esetén: Amint ez a hitelkártyáknál szokás, szolgáltatónk, a Wirecard ellenőrzi a hitelkártya adatait, majd a hitelképességet. A Wirecard esetében érvényes adatvédelmi részleteket megtalálhatja itt: https://www.wirecardbank.com/GDPR.

 

Figyelmeztetés PayPal esetén: A PayPal a következő cég vállalkozása: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal
, L-2449 Luxembourg. Amennyiben az érintett személy online áruházunkban a rendelési folyamat során a PayPal-t választja fizetési metódusként, az érintett személy adatai automatikusan átkerülnek a PayPal-hoz.

 

Ennek a fizetési opciónak a kiválasztásával az érintett személy beleegyezik a fizetési folyamathoz szükséges személyre vonatkozó adatok átvitelébe. A PayPal számára átküldött adatok között szerepel rendszerint a keresztnév, vezetéknév, postacím, e-mail cím, IP-cím, telefonszám, mobiltelefon és más adatok, melyek feltétlenül szükségesek a fizetési folyamat lebonyolításához.

 

A vételi szerződés lebonyolításához szükségesek továbbá olyan személyre vonatkozó adatok is, melyek összefüggésben állnak a mindenkori rendeléssel. A PayPal adatvédelmére vonatkozó további információkat itt találhatja:  https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev (a jogi állapotra vonatkozóan 2018.05.25-től).

Reklámcélok meglévő ügyfeleknél (Art. 6 bek. 1 lit. f EU-DS-GVO)

A Bechtle nagy érdeklődéssel igyekszik ápolni az Önnel kialakított ügyfélkapcsolatot és igyekszik megfelelő információkat adni ajánlatairól, termékeiről és szolgáltatásairól. A megfelelő információk és ajánlatok e-mailben történő kiküldéséhez és az ügyfélelégedettségi kérdőívek kitöltéséhez felhasználjuk adatait. 

 

Amennyiben ezt nem szeretné, bármikor tiltakozhat személyre vonatkozó adatainak közvetlen üzletszerzési célokra történő felhasználása ellen; ez a profilalkotás esetében is érvényes, amennyiben az kapcsolatban áll a közvetlen üzletszerzéssel. Amennyiben él ezzel a lehetőséggel, abban az esetben nem használjuk többé adatait ilyen jellegű célokra.

 

Tiltakozását ingyenesen, indokok nélkül és formától függetlenül leadhatja lehetőleg ezen a telefonszámon: + 49 7132 981 – 0, vagy e-mailben: kontakt@bechtle.com vagy postai úton: Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm

Álláspályázati portál (Art. 6 bek. 1 lit. a, b EU-DS-GVO)

Örülünk, hogy a Bechtle mint munkaadó is felkeltette érdeklődését. Tisztában vagyunk adatainak jelentőségével, ezért a pályázati adatlapon megadott személyre vonatkozó adatait kizárólag az álláspályázati folyamat hatékony és megfelelő lebonyolításához, valamint a pályázat keretein belül zajló kapcsolatfelvételhez használjuk fel. Az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk tovább adatait harmadik félnek.

 

Egy álláspályázat esetén meg kell adnia személyes adatait. Ebben az esetben az adatspórolás és adatcsökkentés elvét követjük, hisz csak azokat az adatokat kell megadnia számunkra, melyekre az álláspályázati dokumentumok ellenőrzésében szükségünk van, pl.: az Ön életrajza vagy amelyeknek felhasználására jogilag kötelezve vagyunk. A kötelező mezők csillaggal (*) vannak jelölve. Emellett technikai szükségszerűségből, illetve a jogi biztonság szempontjából az Ön IP-címét is felhasználjuk.

 

Ezen adatok nélkül nem tudjuk ellenőrizni dokumentumait, így pályázati rendszerünk a pályázati dokumentumok feltöltését sem teszi lehetővé. Természetesen megvan a lehetősége további adatok önkéntes megadására is.

 

Adatai biztonságának és bizalmasságának lehető legnagyobb védelme érdekében megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítunk. Álláspályázatának dokumentumai pályázati rendszerünkön keresztül titkosított formában érkezik meg hozzánk.

 

Adatait a fent nevezett célokból a pályázati folyamat lezárásáig és az ezt érintő határidők lejártáig elmentjük - majd legkésőbb a döntés meghozatala után hat hónappal töröljük. Lehetőség van azonban a pályázati dokumentumok további tárolására is, melyeket aztán az Ön profiljának megfelelő állásajánlatokkal vethetünk össze.

 

Ehhez az Ön beleegyezésére van szükségünk, melyet a pályázati dokumentumok feltöltése előtt a Checkbox-ra történő kattintással tehet meg. Ebben az esetben adatait 365 napra tároljuk. Beleegyezését természetesen bármikor, indoklás, illetve a jövőre való hatások nélkül visszavonhatja e-mailben, a Bechtle AG adatvédelmi osztályán
E-mail: datenschutz-ag@bechtle.com további információkat erre vonatkozóan a pályázati folyamat adatvédelmi nyilatkozatában találhat.

Sütik (Art. 6 bek. 1 lit. f EU-DS-GVO / Art. 6 bek. 1 lit a EU-DS-GVO beleegyezés esetén)

Internetes oldalaink több helyen használnak úgynevezett sütiket. Ajánlataink ettől felhasználóbarátabbak, hatékonyabbak és biztonságosabbak. A sütik olyan apró szöveges fájlok, melyek a számítógépen (helyileg a merevlemezen) kerülnek mentésre a böngésző által.

 

Ezen sütik teszik lehetővé számunkra a felhasználók viselkedésének kiértékelését a weboldalon. Így tudjuk a weboldal tartalmait a látogatók igényeinek megfelelően kialakítani. A sütikkel lehetőségünk van továbbá egy adott hirdetés hatékonyságának mérésére és elhelyezésének például a tematikus felhasználói érdeklődés függvényében történő alakítására is.

 

A legtöbb általunk használt süti úgynevezett „session-süti”. Látogatása után ezek automatikusan törlődnek. A folyamatos sütiket számítógépe automatikusan törli, amennyiben az érvényességi idő (rendszerint hat hónap) lejár, de ezek az érvényességi idő lejárta előtt maguktól is törlődhetnek.

 

A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket. Böngészőjének beállításaiban azonban ezeket meg is változtathatja, amennyiben nem szeretne információkat küldeni. Internetes oldalunk ajánlatait ennek ellenére korlátozások nélkül használhatja (kivéve: konfigurátorok).

 

A sütik mentése a felhasználó számítógépén történnek, és innen kerülnek át a mi weboldalunkra. Ezért felhasználóként is teljes irányítással rendelkezik a sütik felett. A böngészőjének beállításaiban végrehajtott változtatásokkal a sütik átvitelét korlátozhatja és deaktiválhatja. Továbbá a már tárolt sütiket is törölheti a böngészőn és más szoftverprogramokon keresztül is. Ez minden jelenleg használt böngésző esetében lehetséges.

 

Az áruházban végzett rendelési folyamatokhoz, valamint a weboldalon történő bejelentkezéshez egy Session-süti szükséges. Ennek segítségével az Ön böngésző-session-je az Ön személyéhez rendelhető. Ahogy azt a „Session-süti” neve már előre jelzi, ez a süti böngészője bezárásával törlődik. A weboldal egyes oldalainak puszta megtekintése sütik nélkül is lehetséges (a sütiket böngészőjének megfelelő bővítésében deaktiválhatja).

Felhasználói profil / webtracking-eljárás

Reklám- és piackutatási célok, illetve az oldalak igény szerinti megjelenítése érdekében ezen a weboldalon - részben szolgáltatók segítségével - pszeudonim felhasználói profilokat hozunk létre. Ezeket a felhasználói profilokat a webszerveren névtelenítik, így csak névtelen adatok (azaz semmi esetre sem olyan személyekhez köthető adatok, mint például az Ön IP-címe) kerülnek át a szolgáltatókhoz.

 

Az Ön 1. és 2. pontban nevezett személyes adatait nem vezetjük be felhasználói profiljába. Ennek megfelelően felhasználói profilja nem viseli az Ön nevét, illetve fordítva, senki sem tudhatja, hogy az Ön profilja hogyan néz ki.

 

A webtracking (azaz az adatok gyűjtése a felhasználói profilhoz) az ahhoz tartozó sütik és az aktív tartalmak (ún. skriptek) segítségével történik. A böngésző-session folyamán a webszerver ezen sütik alapján ismeri fel Önt. Amennyiben a sütit időközben nem távolítja, a következő session alkalmával újból felismeri Önt.


A böngészési viselkedéséből összeállított felhasználói profil készítése ellen a következő gombra kattintva tiltakozhat:  

 

 

 

 

Amennyiben erre a gombra kattint, számítógépén nem helyezünk el profil-sütiket, illetve a webtracking-skripteket sem hajtjuk végre. Ezzel ellentétben számítógépén egy No-Tracking sütit helyezünk el.

 

Ennek segítségével tiltakozása (a jelenlegi és a jövőbeli böngésző-sessionök esetében) addig marad érvényben, amíg ez a süti létezik. A pszeudonim felhasználói profilok létrehozásához a következő webtrackereket alkalmazzuk ezen az oldalon (amennyiben nem emel tiltakozást ellene):

 

 

Webtrekk

 

A Webtrekk GmbH ezen webelemző szolgáltatása oldalunk rezonanciáinak, illetve az ajánlatok megállapítására, valamint azok megfelelő optimalizására szolgál. Ehhez néhány süti használata szükséges, pl. egy session-süti, egy Last-Click-süti és egy Ever-süti (az újrafelismeréshez több böngésző-sessionön keresztül). A legtovább használt süti az úgynevezett Ever-Cookie, mely hat hónap után elveszíti érvényességét, s végezetül böngészője törli azt.

 

A weboldalak statisztikai kiértékeléséhez többek között a Webtrekk GmbH technológiáit használjuk. A Webtrekk GmbH egy németországi (Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin) székhelyű cég, mely felhasználói adatokat gyűjt, ment és értékel. A cég a Web Controlling területén végzett adatvédelemre lett minősítve Németországban, miután adatfeldolgozásukat az adatvédelmi konformitás, illetve adatbiztonság alapján ellenőrizték. A Webtrekk szolgáltatásainak segítségével gyűjtünk statisztikai adatokat webes ajánlataink használatával kapcsolatban. Ezeket az adatokat ajánlataink folyamatos optimalizálására használjuk, mellyel kialakításuk még érdekesebbé válhat.

 

Ezen weboldalak használatának keretében az Ön böngészője által közvetített információkat felhasználjuk és kiértékeljük. Ez egy süti-technológián és az úgynevezett Pixelen keresztül történik, mely minden weboldallal össze van kapcsolva. Itt a következő adatokat használjuk fel: Request (a kért fájl neve), böngésző típusa/-verziója, böngésző nyelve, alkalmazott operációs rendszer, a böngészőablak belső felbontása, monitor felbontása, Javascript-aktiválás, Java be/ki, sütik be/ki, színmélység, referencia URL, IP-cím (kizárólag névtelenített felhasználás, a használatot követően ismét törlődik), a hozzáférés időpontja, kattintások, rendelési értékek, kosarak és névtelenített adatlapi tartalmak (például, hogy megadtak egy telefonszámot vagy sem).

 

A Webtrekk úgynevezett session-sütiket használ, melyek a böngésző használatának befejezésével törlődnek. Ugyanez érvényes a „last-click-sütikre“. Emellett ún. „ever-sütik” is használatosak, melyek határideje nem lépi túl a hat hónapot, és melyek legkésőbb egy megadott felhasználási mennyiség után törlődnek. A felhasználói adatok nem kerülnek összevonásra az álnév hordozójának más adataival. Amennyiben a felhasználási analízis számára már nem szükséges vagy a felhasználó ezt másképp nem kívánja, az adatok törlésre kerülnek.

 

Egy személy kilétének felfedhetősége minden esetben ki van zárva. Az így összegyűjtött adatok a webes statisztikák alapjául szolgáló, névtelen felhasználói profilok létrehozásához szükségesek. Az érintett személy külön kiadott beleegyezése nélkül ezek a Webtrekk-technológiákkal begyűjtött adatok nem használhatók ezen oldalak felhasználóinak személyes azonosításához, valamint a felhasználói adatok nem kerülnek összevonásra az álnév hordozójának más adataival. A Webtrekk adatgyűjtés és az adatmentés ellen bármikor, a jövőre való kihatás nélkül tiltakozhat. Ehhez kérjük, használja a következő opciót:

 

 

 

 

Display CookieID Disclosure information

 

 

A link használatával adathordozóján elhelyezzük az úgynevezett opt-out-sütit. Ennek a sütinek az érvényessége 5 év. Kérjük, vegye figyelemebe, hogy az összes süti törlése esetén a számítógépén ez az opt-out-süti is törlésre kerül, azaz amennyiben Ön továbbra is tiltakozni szeretne a Webtrekk névtelen adatgyűjtése ellen, újra telepítenie kell az opt-out-sütit. Az opt-out-süti telepítése per böngésző és per számítógép értendő. Amennyiben Ön weboldalainkat otthonról, valamint munkahelyéről vagy különböző böngészőkkel látogatja, úgy minden eltérő böngészőben, valamint a különböző számítógépeken külön aktiválnia kell az opt-out sütit.

Google AdWords

 

Weboldalunk reklámozása érdekében továbbá a "Google-Adwords” programot használjuk. Ennek keretében weboldalunkon a "Conversion-Tracking" elemzési szolgáltatást alkalmazzuk, mely a következő cég terméke: Google Inc.,Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, továbbiakban „Google“. Amennyiben Ön egy Google hirdetésen keresztül került weboldalunkra, számítógépén egy sütit helyezünk el.

 

A sütik olyan apró szöveges fájlok, melyek a számítógépen kerülnek mentésre a böngésző által. Ezek az úgynevezett conversion-sütik 30 nap után érvényüket veszítik, és nem szolgálnak az Ön személyes azonosítására. Amennyiben weboldalunk bizonyos oldalait keresi fel és a süti még nem járt le, a Google és a Bechtle felismerheti, hogy Ön mint felhasználó az egyik, általunk a Google-nél elhelyezett hirdetésre kattintott és így került a mi oldalunkra.

 

A conversion-sütik által megszerzett információk segítik a Google-t abban, hogy weboldalunk számára látogatási statisztikákat készítsenek. Ennek a statisztikának a felhasználásával értesülünk azon felhasználók számáról, melyek hirdetéseinkre kattintottak, továbbá arról is, hogy a mindenkori felhasználók mely további oldalakat látogatták meg. Mi, illetve más Google-Adwords használatával reklámozó cég sem kap semmiféle információt, mellyel a felhasználók azonosíthatók lennének.

 

A böngésző megfelelő beállításaival megakadályozhatja a conversion-sütik telepítését, mely általánosan deaktiválja a sütik automatikus használatát vagy speciálisan csak a "googleadservices.com“ domainről érkezőket. Az erre vonatkozó Google adatvédelmi nyilatkozatot megtalálja a következő link alatt: https://services.google.com/sitestats/hu.html.

 

Social Plugins - szociális hálók

 

A reklám- és conversion-sütik gondoskodnak az Ön számára releváns és az Ön érdeklődési körén alapuló reklámok megjelenítéséről ajánlatunkon kívül, más weboldalakon is. Ezáltal az is elkerülhető, hogy Önnek mindig ugyanazon reklámok jelenjenek meg.

 

A névtelen és az álneves felhasználói profilok alapján ezekkel a sütikkel tudjuk reklámkampányaink hatékonyságát mérni, illetve a felhasználók reklámanyagokkal való kapcsolatát követni; azt, hogy például a mindenkori reklámanyaggal történt érintkezés után a felhasználó mely akciókat hajtotta végre (ún. „Conversion”).

 

Facebook használata

 

Weboldalunk az Ön beleegyezésével a Facebook látogatótevékenységi pixeljét használja az adatok méréséhez, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Eszerint követhető az oldal látogatóinak viselkedése, miután azok a Facebook reklámhirdetésre kattintva a szolgáltató weboldalára ugranak át.

 

A Facebook reklámhirdetések hatékonysága így statisztikai és piackutatási célokra kiértékelhető, valamint a jövőben alkalmazott reklámok tekintetében optimalizálható. Az adatok nekünk, mint a weboldal üzemeltetőjének névtelenek, a felhasználók identitásának visszakeresésére lehetőségünk nincs. Az adatokat azonban a Facebook menti és feldolgozza, így a mindenkori felhasználói profilhoz fennáll a kapcsolat lehetősége, melyből az adatokat az adathasználati irányelveknek megfelelően a Facebook saját reklámcélokra használhatja fel.

 

Ebből következően a Facebook a saját oldalain, illetve azokon kívül lehetővé teszi a reklámhirdetések megjelenítését. Mi, mint az oldal üzemeltetői nem befolyásolhatjuk az adatok ezen formában történő felhasználását. Ebből a célból számítógépén sütik mentése történhet. Személyes adatainak védelmére vonatkozóan további figyelmeztetéseket találhat a Facebook adatvédelmi felhívásában: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Ezenkívül a “Custom Audiences” remarketing-funkciót a reklámhiredetések beállításaiban https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deaktiválhatja. Ehhez be kell jelentkeznie a Facebookon. Amennyiben nem rendelkezik Facebook-fiókkal, a Facebook felhasználás-alapú reklámjait a European Interactive Digital Advertising Alliance weboldalán deaktiválhatja:

 

Kérjük, kattintson ide a beleegyezés visszavonásához:

 

OPT OUT

 

 

LinkedIn használata

 

Ez a weboldal a LinkedIn Inc. elemzési- és conversion-tracking technológiáját alkalmazza („LinkedIn“), 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA. A LinkedIn nevezett technológiája releváns és érdeklődési körén alapuló reklámokat jelenít meg az Ön számára.

 

Továbbá a LinkedIn-től névtelen és összegzett jelentéseket kapunk a megjelenítési aktivitásról, illetve arról, hogy Ön hogyan lép kapcsolatba weboldalunkkal. A LinkedIn mindazonáltal össze tudja kapcsolni weboldalunkon tett látogatását az Ön LinkedIn-fiókjával.

 

Nekünk sem a LinkedIn által használt adatokra, sem pedig azok terjedelmére nincs befolyásunk. Továbbá nem rendelkezünk információkkal a LinkedIn által továbbított adatokat illetően. A LinkedIn adatvédelmi irányelveiről itt olvashat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

 

A LinkedIn által alkalmazott felhasználói kiértékelést, illetve az érdeklődési körökre vonatkozó ajánlások megjelenítését elutasíthatja (“Opt-Out“); ehhez kattintson a következőre: „elutasítás a LinkedIn oldalán“ (LinkedIn tagoknak) vagy „elutasítás“ (egyéb felhasználóknak) itt: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

Linkek további szolgáltatókhoz

 

Weboldalunk - jól felismerhetően - más vállalkozások internetes megjelenésére navigáló linkeket is tartalmaz. A felvonultatott szolgáltatók weboldalainak tartalmára nézve nincs befolyásunk. Ennek megfelelően ezek tartalmáért nem vállaljuk a felelősséget. Ezen oldalak tartalmáért a mindenkori szolgáltató és az oldal kezelője a felelős.

 

A linkek alatt található oldalak a belinkelés időpontjában ellenőrzés alá kerültek a lehetséges jogsértések és felismerhető jogi szabálytalanságok tekintetében. Jogellenes tartalmakat a belinkelés időpontjában nem találtunk. A belinkelt oldalak folyamatos ellenőrzése jogsértés konkrét gyanúja nélkül nem várható el. Esetleges jogsértések esetén az adott oldalakat késlekedés nélkül eltávolítjuk.

 

Online ajánlatok gyerekek esetén

 

16 év alatti személyek a nevelésre jogosultak beleegyezése nélkül nem juttathatnak el hozzánk adatokat, illetve beleegyezési nyilatkozatot sem tehetnek. Mi arra biztatjuk a szülőket és a nevelésre jogosult személyeket, hogy gyermekeik érdekében aktívan vegyenek részt az online tevékenységekben.

 

Oracle Eloqua

Jogos érdekünk alapján az online kínálatunk tekintetében (azaz online kínálatunk elemzéséhez, optimalizáláshoz és gazdaságos üzemeltetéséhez az európai általános adatvédelmi rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében) az Oracle Corporation (500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065) Eloqua nevű szolgáltatását használjuk a vevőinkkel való kommunikáció optimalizálásához.

Az Eloqua egy állandó cookie-t ment le a készülékére, amennyiben azon még nem található Eloqua cookie. Ha már korábban járt olyan weboldalon, mely Eloqua-t használ, akkor lehetséges, hogy Ön már rendelkezik egy Eloqua cookie-val.

Bár ez a cookie önmagában nem tartalmaz specifikus személyes információkat, a személyi vonatkozás adott esetben létrehozható más információkkal való összekapcsolás által, méghozzá a következőképpen.

Az Eloqua cookie-t arra használjuk, hogy elemezni tudjuk, hogy Ön miként használja weboldalunkat, ezáltal pedig folyamatosan javítani tudjuk internetes megjelenésünket. Az Eloqua segítségével küldött e-mailek nyomonkövetési technológiákat használnak. Az így kinyert adatokat arra használjuk, hogy megtudjuk, hogy mely témák érdeklik Önt. Ezért adatokat gyűjtünk arra vonatkozólag, hogy az általunk küldött e-maileket Ön megnyitotta-e, és hogy mely linkekre kattintott rá. Ezeket az információkat arra használjuk fel, hogy az Önnek küldött e-maileket, és az általunk nyújtott szolgáltatásokat tovább javítsuk.

Ennek során az alábbi adatokat használhatjuk fel: Megszólítás, utónév, vezetéknév, e-mail cím.

Bizonyos esetekben egyes konszernvállalatok és szolgáltatók támogatják az Oracle-t feladatai teljesítése során. Ezen partnerek listájával az Oracle rendelkezik.

Ennek során történhet adattovábbítás harmadik országokba (az Európai Unión, ill. az Európai Gazdasági Térségen kívülre). Az Oracle a személyes adatait egy az Európai Gazdasági Térségen kívüli szolgáltatónak vagy konszernvállalatnak adja tovább. Ennek során a személyes adatok magas szintű védelmét többek között az EU általános szerződési feltételei biztosítják.

Adatai az Oracle Marketing Cloudban 25 hónapig kerülnek tárolásra.

További információkat az Eloqua használatával felmerülő adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatosan itt talál: Oracle Privacy Policy.


Ha a jövőben nem szeretné az Eloqua cookie-kat készülékén engedélyezni, akkor azt a következő linkre kattintva teheti meg:

Oracle Eloqua opt-out.

Google Analytics

Ajánlataink, valamint weboldalunk minőségének fejlesztése érdekében, illetve statisztikai célokból rögzítjük internetes jelenlétünk hozzáféréseinek adatait. Ehhez az oldal a Google Inc. („Google“) webanalízis-szolgáltatását, a Google Analytics megoldást használja. A használat jogos érdekünk alapján történik (azaz az elemzés, optimalizálás és az online ajánlatok gazdasági bonyolítása érdekében) a következő rendelkezés értelmében: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO. A Google Analytics ún. "sütiket" használ, apró szöveges adatokat, melyek a számítógépén elmentve a weboldal használatának elemzését teszik lehetővé. A sütik által létrehozott információk a weboldal használatát illetően, úgy mint a

 • böngésző típusa/verziója,
 • felhasznált operációs rendszer,
 • Referrer-URL (a korábban megtekintett oldal),
 • hozzáférő számítógép host-neve (IP-cím),
 • a szerverlekérés időpontja,

a szabályok szerint átkerülnek a Google egyik szerverére az Egyesült Államokba. A Google Analytics használatának keretében az Ön böngészője által közvetített IP-cím nem kerül összevonásra a Google más adataival. Emellett ezen a weboldalon a Google Analytics-t az „anonymizeIP“ kóddal is bővítettük. Ez garantálja az Ön IP-címének elrejtését, így minden adat név nélkül rögzül. A teljes IP-cím lerövidítésére és átvitelére a Google egyesült államokbeli szerverére kizárólag különleges esetekben kerül sor.

 

A weboldal működtetőjének megbízásából ezeket az információkat a Google az Ön weboldal-felhasználásának kiértékelésére, a weboldal-tevékenységek jelentéseinek összeállítására, valamint további, a weboldal, illetve az internet használatával összefüggésben álló szolgáltatások biztosítása érdekében használja fel a weboldal működtetője számára. Böngészőjének megfelelő beállításaival megakadályozhatja a sütik telepítését a számítógépen; ezen a ponton felhívjuk szíves figyelmét, hogy a sütik telepítése nélkül ennek a weboldalnak bizonyos funkcióit valószínűleg nem használhatja teljes körűen és megfelelően.

 

Ezenfelül lehetősége adódik a sütik által létrehozott, az Ön weboldal-használatára vonatkozó adatok (beleértve az Ön IP-címét is) Google általi rögzítésének, valamint Google általi feldolgozásának megakadályozására, amennyiben letölti és telepíti az alábbi link alatt található böngésző-kiegészítőt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. A böngésző-kiegészítő használata helyett, kifejezetten mobil végeszközök böngészői esetében a Google Analytics adatgyűjtését a következő linkre kattintva is megakadályozhatja:

Ezzel egy Opt-Out-süti kerül végeszközére, mely a jövőben megakadályozza az adatok gyűjtését az oldal felkeresése esetén. Az Ön eszközén elmentett Opt-Out-süti kizárólag ebben a böngészőben, illetve a mi weboldalunk esetében érvényes. Amennyiben törli a sütiket ebben a böngészőben, az Opt-Out-sütit újból el kell helyeznie eszközén.

 

A felhasználók személyre vonatkozó adatait 14 hónap után törlik vagy névtelenítik.

 

A Google emellett a Privacy-Shield-minősítéssel is rendelkezik, mely garanciát nyújt az európai adatvédelmi jogok betartását illetően (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google Tag Manager

Ez a weboldal Google Tag Managert használ. Ezen szolgáltatással a weboldal-tagek egy adott felületen keresztül kezelhetők. Maga a Tool Tag Manager is (mely beágyazza a tageket) egy sütimentes domain. Ez a következőt jelenti: Nem helyez el sütiket, valamint nem rögzíti a személyre vonatkozó adatokat. A Google Tag Manager más tageket használ, melyek adott esetben adatokat rögzíthetnek. A Google Tag Manager azonban nem használja ezeket az adatokat. Egy domain- vagy süti-szinten végrehajtott deaktiválás minden Google Tag Managerrel beágyazott tracking-tag esetében érvényes marad.

További információk: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Hotjar

Ez a weboldal a Hotjar Ltd. Hotjar nevű webelemző szolgáltatását használja. A Hotjar Ltd. egy máltai székhelyű, európai vállalat (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe, tel.: +1 (855) 464-6788).

 

A Hotjar segítségével minden weboldalon, melyen az alkalmazásra kerül lekövethetők az ott végzett tevékenységek (ez az ún. Heatmap). Így például az is megfigyelhető, hogy meddig görgetnek, illetve hogy milyen gyakran és mely felületekre kattintanak a felhasználók. Az eszköz segítségével továbbá közvetlen visszajelzés is szerezhető a weboldal felhasználóitól. Ezen az úton olyan értékes információkhoz jutunk, melyek segítenek bennünket a weboldalak még gyorsabb és felhasználóbarátabb kialakításában. Az elkövetkező elemzés az Ön beleegyezésén alapul az alábbiak szerint: Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DSGVO. Ezen eszköz használata esetén különös figyelmet fordítunk az Ön személyre vonatkozó adatainak védelmére. Csak így tudjuk megfigyelni görgetési tevékenységeit, illetve azt, hogy mely felületekre kattint. A weboldalak azon felületeit, melyeken az Ön vagy egy harmadik személy személyre vonatkozó adatai jelennek meg, a Hotjar automatikusan eltünteti, így azok semmikor sem válnak hozzáférhetővé.

A személyre vonatkozó adatokat 365 tároljuk, ezt követően pedig töröljük azokat.

További információkat a Hotjar Ltd.-ről és a Hotjar Toolról itt találhat: https://www.hotjar.com

A Hotjar Ltd. adatvédelmi nyilatkozatát itt találhatja: https://www.hotjar.com/privacy

Közösségi média

A bejelentkezett ügyfelekkel, érdeklődőkkel és felhasználókkal való kommunikáció, valamint az ajánlatokat érintő információterjesztés lehetőségének érdekében a Bechtle AG különféle megjelenéseket eszközöl a közösségi médiában.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ezeket a platformokat és azok funkcióit Ön a saját felelősségére használja. Ez különösen érvényes az interaktív funkciók használatában (például kommentárok, megosztás, értékelés).

 

Felhívjuk szíves figyelmét továbbá arra, hogy az Ön adatait az Európai Unió területein kívül is feldolgozhatják. Az amerikai egyesült államokbeli, „Privacy-Shield“ szerint minősített szolgáltatók esetén felhívjuk figyelmét arra, hogy ezen szolgáltatók kötelesek betartani az Európai Unió adatvédelmi alapelveit.

 

Adatai továbbá piackutatási- és reklámcélokra is felhasználhatók. Így az Ön felhasználói viselkedése és az abból levezethető érdekeltségi körök alapján felhasználói profil készíthető. Ezáltal az adott platformon, illetve azon kívül az Ön érdeklődésének megfelelő hirdetések jelenhetnek meg. Itt alapesetben sütiket mentenek a számítógépére. Ettől függetlenül a felhasználói profilokban olyan adatokat is elmentenek, melyek nem közvetlenül az Ön végeszközeiről származnak (különösen akkor, ha Ön regisztrált tagja a mindenkori platformnak, valamint azon be is jelentkezik).

 

Mi, mint ennek az információs szolgáltatásnak a kezelői az általunk kínált szolgáltatás használatából eredő adatait nem rögzítjük és nem dolgozzuk fel.

 

A felhasználók személyre vonatkozó adatainak feldolgozása jogos érdekünk alapján, a felhasználók hatékonyabb információinak és az azokkal történő kommunikáció biztosítása végett történik; ide vonatkozó rendelkezés: Art. 6 Abs. 1 lit. f. EU-DS-GVO. Amennyiben a mindenkori szolgáltató az Ön beleegyezését kéri az adatok feldolgozásához (azaz egyetértését kéri például egy rubrika kipipálásával vagy egy választható felület megerősítésével), abban az esetben a következő jogalap érvényes: Art. 6 Abs. 1 lit. a., Art. 7 EU-DS-GVO.

 

Tiltakozási lehetőség

 

Amennyiben Ön tagja egy közösségi hálózatnak és nem szeretné, hogy a hálózat a mi megjelenésünk által adatokat gyűjtsön Önről, valamint hogy az Ön tagsági adatait a mindenkori hálózattal összekapcsolja, a következőt kell tennie:

 • még a mi megjelenésünk előtt jelentkezzen ki a mindenkori hálózatból,
 • törölje az eszközön található sütiket és
 • zárja be, majd indítsa újra böngészőjét.

Egy újabb bejelentkezés alkalmával azonban Ön újfent egy bizonyos (felismerhető) felhasználóként jelenik meg a hálózat számára.

 

A tiltakozási lehetőségek (Opt-Out), valamint a mindenkori feldolgozások részletes megjelenítéséhez felhívjuk figyelmét a szolgáltatók következő linkekben található közléseire.

 

Azonban információ-lekérés, valamint a felhasználói jogok érvényesítésének esetében is felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ezeket a leghatékonyabban a szolgáltatónál tudják foganatosítani. Kizárólag a szolgáltatók rendelkeznek hozzáféréssel a felhasználók adataihoz, és csak ők képesek közvetlenül a megfelelő intézkedésekre, illetve információk közlésére. Amennyiben mégis segítségre lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.

 

Információk a szerzői-, illetve művészi szerzői jogokról

 

Amennyiben Ön képeket, szöveget, terveket, videókat, zenét, stb. szeretne fellépésünkben megjeleníteni, tudnia kell, hogy ezzel Ön valamennyi ehhez kapcsolódó felhasználói jogot átruház a hálózatra, mely az Ön esetében végezetül jogi következményekkel járhat, amennyiben a szerző vagy a jogok tulajdonosa egy másik személy.

Jelentkezés rendezvényekre

Weboldalunkon jelentkezési íveket találhat a különböző eseményekhez.

Amennyiben Ön ezen keresztül bejelentkezik egy eseményre, a bejelentkezéshez és a kapcsolatfelvételhez feldolgozzuk a jelenkezési ívben megadott adatait.

 

Ebben az esetben az adatspórolás és adatcsökkentés elvét követjük, hisz csak azokat az adatokat kell megadnia számunkra, melyek feltétlenül szükségesek a bejelentkezéshez és a kapcsolatfelvételhez. Ez az Ön e-mail címe, valamint neve.

 

Emellett a technikai biztonság, valamint az esetleges támadási kísérletek elhárítása érdekében IP-címét is felhasználjuk. Minden további adat szabadon választható mező, melyek megadása opcionális.

 

A gyártókkal közösen rendezett események esetében adatait a további rendező feleknek is továbbítjuk.

 

A rendezvényre történő bejelentkezéssel Ön hozzájárul a lehetséges fotók és videók megjelentetéséhez a Bechtle AG vállalati kommunikációja által. (Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm, socialmedia@bechtle.com)

 

A Bechtle AG vállalati kommunikációjának szándékában áll a vállalati rendezvények keretében készített fotók és videók megjelenítése annak saját közösségi médiaoldalain (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Xing, Google+), Intranet, Bechtle publikációkban (például ügyfélmagazinok vagy hírlevelek), valamint a Bechtle csoport vállalkozásainak oldalain. (Jogi alap: Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DS-GVO / §§ 22, 23 KunstUrhG). 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a közösségi médiában megjelentetett tartalmak nem EU-államok területén is elérhetővé válhat.

 

A személyre vonatkozó adatok a fent nevezett eseteken túl sem kerülnek át harmadik személyhez, felhasználásuk pedig kizárólag a fent nevezett célok érdekében történik. Az interneten megjelentetett fotók és videók világszerte elérhetők, így ezen tartalmak harmadik személy általi további felhasználása nem zárható ki alapvetően.

 

A képek felhasználásába történő beleegyezés szabadon történik. A beleegyezés a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonható a következő e-mail címen: socialmedia@bechtle.com / illetve telefonszámon: 07132- 9814386.