NL | English
BECHTLE RESULTAAT 2017.

Bechtle boekt sterk resultaat in 2017

Neckarsulm, 16 maart 2018 – Bechtle AG laat voor het boekjaar 2017 weer een indrukwekkende groei zien. De omzet steeg met 15,4 % naar € 3.570,1 miljoen. De winst voor belastingen (EBT) nam toe met 12 % naar € 162,8 miljoen. Daarmee komt de EBT-marge op 4,6 % te liggen. Eind 2017 werkten er 8.353 medewerkers bij Bechtle - een toename van 8,9 % ten opzichte van het vorig jaar. Gezien de uitstekende bedrijfsresultaten stellen de directie en de Raad van Toezicht voor, om de dividenden voor 2017 met 20 % te verhogen naar € 0,90.

 

De groei was grotendeels organisch en werd breed gedragen door alle regio's en segmenten. De buitenlandse ondernemingen lieten een omzetgroei zien van 14,7 % en kwamen daarmee voor het eerst boven de € 1 miljard uit. In alle kwartalen bestond de groei uit 10 procent of meer en werd dynamischer in de loop van het jaar. In het eerste halve jaar lag de omzetstijging op 13,8 %. Een uitstekende groei van 19,7 % werd behaald in het derde kwartaal en ook het laatste kwartaal bereikte een groeipercentage van 14,5 %, ondanks het sterke basiseffect van 2016. In Nederland steeg de omzet met 23 % en bedroeg de marge 22 % ten opzichte van 2016 – al met al een zeer geslaagd jaar! De handelsmarge is rond de 11 % gebleven.

 
Investeringen in de toekomst.

“In 2017 hebben we geïnvesteerd in diverse projecten, die belangrijk zijn voor de toekomst van ons bedrijf. Waaronder de verhuizing van ons datacenter naar Frankfurt, de oprichting van Bechtle Clouds en de lancering van het centrale digitale platform bechtle.com. Gelet op deze investeringen is de sterke omzet- en opbrengstgroei een opmerkelijke prestatie van onze medewerkers,” zegt Dr. Thomas Olemotz, CEO Bechtle AG.

 

Systeemhuis: verdere verbetering van de marge.

Het segment IT-Systeemhuis & Managed Services vergrootte de omzet met 15,7 % naar € 2.516,9 miljoen. Het uitgebreide service-aanbod - onder andere rondom hybride cloud- en multi-cloud-concepten, geavanceerde workspace- en datacenter-architecturen, networking, security en application solutions - heeft gezorgd voor een merkbare stijgende vraag. Het bedrijfsresultaat (EBIT) groeide buitenproportioneel met 18,5 % naar € 114,5 miljoen. De EBIT-marge steeg van 4,4 % naar 4,5 %.

 

E-Commerce: geweldige prestaties in Duitsland.

In 2017 onderging het segment IT E-Commerce een puur organische groei met 14,6 % naar € 1.053,3 miljoen. Met een toename van 19,2 % naar € 307,5 miljoen was er vooral een sterke groei in Duitsland. Maar ook de buitenlandse ondernemingen maakten een groei door van 12,9 %. De grootste vraag was er naar mobiele apparaten, beeldschermen en servers. Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 4,8 % naar € 49,8 miljoen (vorig jaar: € 47,5 miljoen). De EBIT-marge is 4,7 %. De lichte teruggang bij de marge is veroorzaakt door een positief eenmalig effect van circa € 2 miljoen in 2016.

 

Tekenen van een blijvend succes.

De directie kijkt optimistisch naar 2018. Omzet en resultaat zullen naar verwachting weer merkbaar groeien. “Bechtle is goed voorbereid om de ambitieuze doelen, die gebaseerd zijn op de visie 2020, in het huidige boekjaar te bereiken. Ons zakelijk succes is gebaseerd op de bereidheid van onze klanten om te investeren in geavanceerde IT-architecturen, die een doorslaggevende voorwaarde zijn voor het benutten van kansen, die door de digitalisering ontstaan,” aldus Dr. Thomas Olemotz.