hybrid-infrastucture-main
Blog: Samenwerken binnen één netwerk

Hoe blijf je elkaar versterken?

Hoe mooi zou het zijn als je met een zusterorganisatie zou kunnen samenwerken in een netwerk en je zo de krachten kunt bundelen? Het ideale scenario hiervoor is centraal beheer: een tool waarmee je een gezamenlijk een centraal overzicht hebt over je hele netwerk en snel kunt handelen.

Samenwerken op het gebied van networking komt steeds vaker voor. Je ziet het vaak terug bij bijvoorbeeld gemeentes of zusterorganisaties. Zij gaan elkaar steeds meer opzoeken om als een sterker geheel samen te werken op het gebied van bedrijfsvoering. Denk hierbij aan HRM, juridische zaken, finance en IT. Deze organisaties zitten vaak niet in elkaars vaarwater en werken juist samen voor één doel of taak. Bij fusies of overnames is zo’n samenwerking ook ideaal. Er zijn veel systemen en applicaties die de hele organisatie dan gebruikt. Door deze vanuit een gedeeld datacenter aan gebruikers van beide organisaties aan te bieden kan iedereen van de gecentraliseerde applicatie gebruik maken. Dat is goedkoper dan meerdere exemplaren van dezelfde systemen vanuit meerdere datacenters te laten draaien. Wellicht is kiezen voor zo’n samenwerkingsverband ook interessant voor jouw organisatie.
 

Kostenbesparing en kennisdeling door samenwerken

Een groot voordeel van samenwerken is delen van de initiële en operationele kosten. Naarmate meer organisaties deel uitmaken van het samenwerkingsverband worden de kosten per organisatie steeds lager. Door goed na te denken over een verdeelsleutel kunnen bovendien de kosten neergelegd worden bij de afdelingen waar de applicaties gebruikt  worden. Hierdoor worden de managers van afdelingen en organisaties bewust van de kosten die gemaakt worden om een applicatie te gebruiken. Hebben we echt zoveel accounts voor een bepaald systeem nodig op die vestiging? Een ander voordeel is kennis delen tussen beheerders van verschillende organisaties. Je beschikt bovendien over je eigen beheersorganisatie, mensen kunnen elkaar makkelijker vinden en je kunt je resources veel efficiënter inzetten.

Voordelig is ook dat er relatief gezien minder resources nodig zijn voor het beschikbaar stellen van resources aan gebruikers van een organisatie. Stel dat iedere gebruiker in je netwerk 1 GB aan persoonlijke opslag krijgt voor zijn home-directory. Als je 100 gebruikers hebt, heb je netto geen 100 GB nodig, want je gebruikers gaan waarschijnlijk nooit allemaal tegelijk hun maximale opslagcapaciteit gebruiken. Wanneer je dus samenwerkt met een andere vestiging zou je de bestaande resources hierdoor kunnen delen. Hoe groter deze aantallen worden, hoe groter het voordeel.
 

Uitdagingen door verschil in systemen, appartuur en kennis

Natuurlijk brengt zo’n samenwerking ook uitdagingen met zich mee. Wat als de andere organisatie gebruikmaakt van andere systemen of apparatuur? Uiteraard moet alles in goed overleg gebeuren. Je kunt niet van de een op de andere dag switches gaan vervangen. Als het bedrijf waarmee je samenwerkt bepaalde switches heeft in combinatie met bijbehorende apparatuur, en jij een ander merk, wordt het moeilijk om elkaar te helpen. Als je een aanpassing in je netwerk wilt doen, en de systeembeheerder van de andere organisatie is ziek, dan wordt het moeilijk. Dit omdat de producten dan nét even anders zijn.

En nog belangrijker: wat als de netwerkbeheerder van de andere organisatie niet dezelfde kennis heeft als die binnen jouw organisatie? Wanneer je een samenwerking aangaat, dan moet deze uitgaan van gelijkwaardigheid. Als de ene partij te veel leunt op de kennis van de andere partij, dan bevordert dit de samenwerking niet. Je kunt dit tekort wel compenseren met financiële middelen, door bijvoorbeeld een inschatting te maken van wat elke partij heeft ingebracht qua materieel (opslagsystemen, servers,…). Zit jouw organisatie in nood? Dan wil je partnerorganisatie het kunnen overnemen indien nodig. Eén team, één taak. In de praktijk komt het nog vaak voor dat slechts één partij de kennis in huis heeft. Dit verzwakt de samenwerking.
 

Eén beheertool

De oplossing hiervoor zou een integrale beheertool kunnen zijn, waarin beide organisaties eenvoudig kunnen samenwerken en beheren. Je zou de handen ineen kunnen slaan met je partnerorganisatie om een eigen tool te ontwikkelen. Er is behoefte aan een integrale beheertool die verschillende organisaties in één beheerdersinterface kan onderbrengen. Maar het ontwikkelen van zo’n beheertool is vaak duur en tijdrovend. De werkdruk ligt vaak al hoog, waardoor het lastig is om dit zelf te ontwikkelen. Samenwerken met een partij die én de kennis in huis heeft én de juiste tool kan aanbieden is daarom ideaal. Samenwerken bespaart, door het zo optimaal mogelijk benutten van de resources én de hardware.

Bechtle biedt zo’n integrale beheertool én werkt samen met Cisco om jouw netwerk optimaal, efficiënt en kostenbesparend te beheren.

 

Ben je benieuwd hoe Bechtle en Cisco jou kunnen helpen met het inrichten van jouw hybrid infrastructure of wil je meer informatie?

Download ons e-book ‘Een centrale beheertool kiezen: waar moet je op letten?’ of neem vrijblijvend contact op met onze experts.

NEEM CONTACT OP