nl | Nederlands
pressemeldung_mainbanner

Bechtle rapporteert een sterk eerste kwartaal

 

  • Omzet stijgt met 9,3 procent tot € 1,36 miljard
  • EBT groeit met 13,4 procent: verbeterde marge
  • Robuuste liquiditeitssituatie

 

Neckarsulm, 8 mei 2020 - Bechtle AG heeft een zeer goede start van 2020 gemaakt. Als gevolg van de pandemie waren de randvoorwaarden vooral sinds maart erg slecht. Toch kon Bechtle de omzet in het eerste kwartaal van 2020 met 9,3 procent verhogen tot € 1.355,7 miljoen. De winst voor belastingen (EBT) kende zelfs een onevenredig hoge groei van 13,4 procent tot € 51,1 miljoen. De EBT-marge verbeterde daarmee tot 3,8 procent. Op 31 maart 2020 telde Bechtle 11.768 medewerkers, een stijging van 1.434 of 13,9 %.

 

In Duitsland bereikte de omzetgroei een opmerkelijke 10,6 procent. Hoewel de wereld werd geconfronteerd met nog meer ingrijpende maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te beheersen, realiseerden de buitenlandse locaties een omzetgroei van 7,3 procent. De organische omzetgroei van de groep bedroeg 8,2 procent. “In het eerste kwartaal hadden we al te kampen met de negatieve impact van de pandemie. Veel projecten werden uitgesteld, sommige leveranciers hadden leveringsproblemen en het werk van onze medewerkers op de klantlocaties was veel moeilijker. Aan de andere kant merkten we een aanzienlijke stijging van de vraag in de industrie en bij onze klanten in de publieke sector, vooral voor thuiswerk apparatuur en technische oplossingen voor de implementatie van virtuele samenwerkingstools”, legt dr. Thomas Olemotz, voorzitter van de raad van bestuur van Bechtle AG, uit.

 

 

Bovengemiddelde winstgroei in de systeemhuizen

In het segment IT System House & Managed Services verhoogde Bechtle zijn omzet in de eerste drie maanden van 2020 met 9,8 procent tot € 859,1 miljoen. Het organische groeipercentage was 8,1 procent. Zowel de projectactiviteiten met moderne IT-architecturen - een belangrijke voorwaarde voor de digitale transformatie - als de activiteiten met cloud-managed services droegen bij aan de winstgevende groei. Extra momentum werd gegenereerd door de hogere vraag naar de apparatuur en voor het thuiskantoor en samenwerkingsoplossingen. De EBIT steeg met 23,2 procent tot € 32,5 miljoen. De EBIT-marge steeg van 3,4 procent naar 3,8 procent.

 

 

E-commerce bijzonder sterk in Duitsland

In het IT E-Commerce segment stegen de inkomsten in het eerste kwartaal van 2020 met 8,5 procent tot € 496,6 miljoen. Met 20,4 procent was de groei in Duitsland bijzonder sterk. Dit weerspiegelde vooral de grote vraag naar apparatuur om het thuiswerken te ondersteunen. Als gevolg van een bijzondere waardevermindering, rekening houdend met de verwachte economische gevolgen van de COVID-19-pandemie, steeg de EBIT met slechts 1,2 procent tot € 20,1 miljoen. De marge daalde van 4,3 procent tot 4,1 procent.

 

 

Kasposities omhoog

In het eerste kwartaal van 2020 presteerde de operationele cashflow van Bechtle AG zeer goed en steeg tot € 22,8 miljoen (vorig jaar: - € 22,1 miljoen). Bechtle AG heeft ook het werkkapitaal verder geoptimaliseerd. Deze post bleef met € 636,9 miljoen onder de figuur van 31 december 2019 ondanks de sterke groei. De totale liquiditeit ligt op een zeer comfortabel niveau van € 285,1 miljoen.

 

 

Targets bevestigd ondanks grote onzekerheid

De gevolgen van de pandemie dreigen massaal boven de verdere ontwikkeling van de macro-economische randvoorwaarden, die dus onzekerder is dan ooit. Vanwege de positieve resultaten in het eerste kwartaal en de verwachting dat de raamvoorwaarden in de loop van het jaar weer normaal zullen worden, bevestigt Bechtle echter zijn omzet- en winstgroeidoelstelling van ten minste 5 procent, die de onderneming had gepubliceerd in maart. “Hoewel een betrouwbare voorspelling op dit moment onmogelijk is en we een vrij terughoudend tweede kwartaal verwachtten, houden we vast aan onze doelstellingen voor dit jaar. Momenteel zijn wij van mening dat ons bedrijf in de loop van het derde kwartaal zal evolueren onder steeds normaler wordende raamvoorwaarden. Ondanks de gevolgen van het coronavirus blijven de vooruitzichten voor Bechtle op de middellange tot lange termijn positief gezien de voortdurende digitalisering”, besluit dr. Thomas Olemotz.

Bechtle KPI's voor het eerste kwartaal van 2020

 

 

Q1/2020

Q1/2019

+/-

Omzet

duizend €

1,355,674

1,239,948

+9.3%

  Binnenland

duizend €

828,748

749,079

+10.6%

  Buitenland

duizend €

526,926

490,869

+7.3%

  IT-systeemhuizen

duizend €

859,116

782,219

+9.8%

  IT-E-Commerce

duizend €

496,558

457,729

+8.5%

EBIT

duizend €

52,627

46,278

+13.7%

  IT-systeemhuizen

duizend €

32,489

26,370

+23.2%

  IT-E-Commerce

duizend €

20,138

19,908

+1.2%

EBIT-marge

%

3.9

3.7

 

EBT

duizend €

51,055

45,006

+13.4%

EBT-marge

%

3.8

3.6

 

Resultaat na belastingen

duizend €

36,468

31,677

+15.1%

Resultaat per aandeel

0.87

0.75

+15.1%

Operationele cashflow

22,757

-22,112

+202.9%

Medewerkers (t/m 31-03)

11,768

10,334

+13.9%

 

 

 

 

31-03-2020

31-12-2019

+/-

Liquiditeit1

duizend €

285,060

272,197

+4.7%

Percentage eigen vermogen

%

43.0

42.4

 

1 incl. beleggingen in geld en effecten