Raute_Voegel_mainbanner.jpg
Algemeen - 3 mrt. 2022

Hoe we onze CO2-uitstoot bij Bechtle monitoren

Het is voor ons erg belangrijk om een duurzamere manier van werken te bereiken. Wat kan een gedecentraliseerde organisatie zoals Bechtle doen om duurzamer te worden? Deze vraag stellen wij onszelf elke dag. En er is geen eenduidig antwoord op, want het is een continu proces. Het is echter belangrijk om te weten dat we er constant aan werken. Wij proberen de CO2-uitstoot op verschillende gebieden stap voor stap terug te dringen.

De CO2-uitstoot vormt 81%1 van de totale broeikasgasemissies en organisaties hebben hier een grote invloed op. De resterende broeikasgasemissies zijn methaan (10%), stikstofoxide (7%) en gefluoreerde gassen (3%). Wist je dat CO2-emissies verdeeld kunnen worden in drie verschillende scopes? Ze worden gedefinieerd door het GHG-protocol. Het is een must voor Bechtle om onze CO2-uitstoot te monitoren en begrijpen. Dit is een belangrijke eerste stap voor het terugdringen ervan. We doen dit door drie verschillende scopes te gebruiken om onze CO2-emissies te monitoren:

  • Scope 1 | Directe uitstoot

Scope 1 emissies zijn directe emissies van tools die tot Bechtle behoren en onder controle van Bechtle zijn. Met andere woorden, emissies komen vrij als direct resultaat van een reeks activiteiten op bedrijfsniveau. Dit houdt ook alle brandstoffen in die broeikasgasemissies kunnen veroorzaken. We werken aan het gebruik van duurzame energie; veel vestigingen binnen Bechtle gebruiken zonne-energie. Scope 1 bevat ook bedrijfswagens die niet elektrisch zijn. Bechtle is bezig om haar wagenpark verduurzamen door over te schakelen naar elektrische auto's en investeert ook in laadstations bij vestigingen.

  • Scope 2 | Indirecte uitstoot door inkoop energie

Scope 2 emissies zijn indirecte emissies door de opwekking van ingekochte energie van een nutsbedrijf. Met andere woorden, alle broeikasemissies komen vrij door de consumptie van ingekochte elektriciteit, stoom, warmte en koude. Bechtle berekent zijn scope 2-emissies gebaseerd op factoren van het Internationaal Energieagentschap (IEA) in 2018; alle andere factoren zijn gebaseerd op de emissiefactoren van het Britse ministerie voor Milieu, Voeding en Plattelandszaken (DEFRA) in 2018. Deze emissies worden elk jaar gedeeld in de duurzaamheidsrapportage van Bechtle AG.

  • Scope 3 | Overige indirecte uitstoot

Scope 3 emissies zijn alle indirecte emissies die niet in scope 2 zijn inbegrepen en in de waardeketen van Bechtle plaatsvinden, bijvoorbeeld emissies die gerelateerd zijn aan de bedrijfsactiviteiten. Voor deze scope werken we aan een nieuw project, waarover de komende maanden meer informatie volgt. Met het aankomende project brengen we onze emissies in kaart waarover we weinig controle hebben, maar waarvoor we wel verantwoordelijkheid willen nemen. We willen deze emissies terugdringen door sociale projecten in verschillende delen van de wereld.

Leerproces

We hebben nog een lange weg te gaan, maar elke dag is een leerproces. We proberen om beter en duurzamer te worden in ons dagelijkse werk. Onlangs werd de nieuwe duurzaamheidsrapportage 2021 van Bechtle AG gepubliceerd. In deze rapportage lees je meer over hoe de Bechtle Groep duurzaamheid aanpakt voor de diverse scopes. Lees ook onze duurzaamheidsrapportages van de afgelopen jaren (https://www.bechtle.com/de-en/about-bechtle/sustainability).

Wil je meer weten over ons nieuwe duurzaamheidsproject? Hou dan onze website en social media in de gaten.

Bart Roijakkers 

Head of Strategy

T +31 40 250 9033
bart.roijakkers@bechtle.com

Bart Roijakkers 

Head of Strategy

T +31 40 250 9033
bart.roijakkers@bechtle.com

 

 

Bijdrage delen

Deze bijdrage is gepubliceerd op 3 mrt. 2022.