pressemeldung_mainbanner

Bechtle kent een groei van meer dan 20 procent

 

  • De inkomsten stegen met 24,3 procent tot 5,37 miljard euro
  • EBT gestegen met 22,3 procent
  • Vrije cashflow van meer dan € 100 miljoen
  • Voorgestelde dividendverhoging naar € 1,20

 

Neckarsulm, 19 maart 2020 - Voor Bechtle AG was het boekjaar 2019 een van de meest succesvolle in zijn geschiedenis. De inkomsten stegen met 24,3 procent tot € 5.374,5 miljoen, het op één na hoogste groeipercentage van de afgelopen 15 jaar. De winst voor belastingen (EBT) steeg met 22,3 procent tot € 236,3 miljoen. Ondanks hogere afschrijvingen en amortisatie bedroeg de EBT-marge een uitstekende 4,4 procent. In 2019 kon Bechtle zijn kapitaalverbintenis aanzienlijk verminderen; aldus bedroeg de vrije kasstroom aan het einde van het jaar € 109,5 miljoen. Op 31 december telde Bechtle 11.487 werknemers, ongeveer 1.482 of 14,8 procent meer dan in het voorgaande jaar.

 

De inkomsten stegen met dubbele cijfers in alle regio's en segmenten. Door acquisities en andere redenen was de groei van de internationale bedrijven bijzonder sterk. Voor het eerst in zijn geschiedenis behaalde Bechtle in één boekjaar overzeese inkomsten van meer dan € 2 miljard. De organische groei van de groep bedroeg 15,2 procent. “2019 was het derde jaar op rij waarin we groeicijfers met dubbele cijfers konden presenteren. We profiteren nu van de strategische versterking die we de afgelopen jaren systematisch hebben doorgevoerd ”, vertelt dr. Thomas Olemotz, CEO van Bechtle AG.

 

Systems integration business maakt een sterke organische groei door

In 2019 verhoogde het segment IT Systems Integration & Managed Services de omzet met 19,9 procent tot € 3.485,0 miljoen. De autonome groei was sterk en bedroeg 16,8 procent, zowel door de bedrijven in Duitsland als door de bedrijven in het buitenland. In verslagperiode heeft de onderneming zijn brede spectrum aan diensten verder uitgebreid, bijvoorbeeld op het gebied van hybride en multi-cloudconcepten, moderne werkplek- en datacenterarchitecturen, netwerk-, beveiligings- en applicatieoplossingen. De EBIT steeg met 18,8 procent tot € 149,8 miljoen. De EBIT-marge bleef daarmee stabiel op 4,3 procent.

 

E-commerce rapporteert een sterke marge

In 2019 verhoogde het IT-e-commercesegment de omzet met 33,3 procent tot € 1.889,4 miljoen. Dit weerspiegelt ook de acquisitie van de Franse Inmac WStore in september 2018. Het segment realiseerde echter ook een autonome omzetgroei van 11,8 procent. De groei was vooral sterk in de Benelux en in Zuid-Europa. Ondanks de sterke stijging van afschrijvingen en amortisatie in verband met de aankoopprijs, kende de EBIT een aanzienlijke groei van 32,7 procent tot € 91,5 miljoen. De marge bleef met 4,8 procent dicht bij het niveau van vorig jaar (4,9 procent).

 

Verminderd werkkapitaal ondanks hoog groeipercentage

In de verslagperiode is Bechtle begonnen met het nemen van maatregelen om de cashflow en het werkkapitaal te optimaliseren. Ondanks de hoge omzetgroei stegen de voorraden met slechts 1,9 procent. In totaal is het werkkapitaal met 11,5 procent gestegen, een cijfer dat aanzienlijk lager is dan de omzetgroei. Deze positieve ontwikkeling was ook zichtbaar in de cashflow. Per balansdatum is de kasstroom uit operationele activiteiten gestegen naar € 186,0 miljoen en de vrije kasstroom naar € 109,5 miljoen, voor het eerst boven de grens van € 100 miljoen. Deze zeer comfortabele liquiditeitssituatie is een van de redenen waarom Bechtle AG aan de algemene vergadering voorstelt om het dividend met 20 procent te verhogen tot € 1,20 per aandeel.

 

Onzekerheden in het boekjaar 2020

De mondiale economische situatie aan het begin van het jaar is zwaar getroffen door de pandemie van het coronavirus. Het is momenteel niet mogelijk om met enige zekerheid te voorspellen hoe dramatisch en blijvend de verwachte negatieve impact op de wereldwijde economische ontwikkelingen zal zijn. Ondanks deze onzekerheden houdt Bechtle vast aan het plan om de inkomsten en verdiensten in de loop van het jaar aanzienlijk te verhogen. De beoogde EBT-marge moet minstens gelijk zijn aan die van vorig jaar.

 

“De huidige situatie is allesbehalve positief. Aangezien de productie in China voor een periode is stilgelegd, verwachten we gedurende het jaar een aanzienlijk tekort in de aanvoer van bepaalde producten en zal het economische klimaat in Europa zeer waarschijnlijk afkoelen onder druk van de corona-pandemie. De mate waarin we onze doelen tegen deze achtergrond kunnen bereiken, hangt af van hoe de crisis zich zal ontvouwen. Anderzijds heeft de huidige situatie het cruciale belang van IT onderstreept. We verwachten dat zodra de pandemie voorbij is, de neiging van onze klanten om te investeren nog sterker zal zijn dan ooit”, zegt Dr. Thomas Olemotz.

Bechtle KPIs 2019 

 

 

2019

2018

+/-

Omzet

duizend €

5.374.453

4.323.318

+24,3%

  Binnenland

duizend €

3.336.529

2.854.859

+16,9%

  Buitenland

duizend €

2.037.924

1.468.459

+38,8%

  IT-systeemhuizen

duizend €

3.485.037

2.906.290

+19,9%

  IT-E-Commerce

duizend €

1.889.416

1.417.028

+33,3%

EBIT

duizend €

241.370

195.081

+23,7%

  IT-systeemhuizen

duizend €

149.832

126.084

+18,8%

  IT-E-Commerce

duizend €

91.538

68.997

+32,7%

EBIT-marge

%

4,5

4,5

 

EBT

duizend €

236.320

193.242

+22,3%

EBT-marge

%

4,4

4,5

 

Resultaat na belastingen

duizend €

170.484

137.141

+24,3%

Resultaat per aandeel

4,06

3,27

+24,3%

Medewerkers (gemiddelde)

 

10.899

9.083

+20,0%

 

 

 

 

31-12-2019

31-12-2018

+/-

Operationele cashflow

duizend €

185.973

140.525

+32,3%

Liquiditeit1

duizend €

272.197

250.922

+8,5%

Percentage eigen vermogen

%

42,4

43,6

 

Medewerkers

 

11.487

10.005

+14,8%

1 incl. beleggingen in geld en effecten