pl | Polski
28 maj 2020

AI-DRIVEN DATA: INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE DANYMI

Optymalizacja procesu zarządzania danymi jest wyzwaniem dla każdego menadżera. Sprawne gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji związane jest z wymiernymi korzyściami biznesowymi dla firmy. Wdrażanie inteligentnych i efektywnych rozwiązań w tym zakresie możliwe jest dzięki dynamicznemu postępowi technologicznemu, zwłaszcza w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji. To dzięki AI (Artificial Intelligence) stało się możliwe budowanie systemów, które potrafią przewidywać na podstawie analizy dotychczasowych wydarzeń realne scenariusze przyszłej sytuacji rynkowej oraz zachowań konsumenckich. Jak sztuczna inteligencja może pomóc w zarządzaniu danymi? Przyjrzyjmy się bliżej czym są AI-driven data i jak można wykorzystać najnowsze technologie w swojej firmie.
Michal_Mikolajczak
Michał Mikołajczak
Software Project Lead

WYZWANIA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DANYMI

Sukces przedsiębiorstwa w dzisiejszym świecie mierzony jest ilością oraz jakością posiadanych i sprawnie przetwarzanych danych. Tworzenie cyfrowych informacji jest konsekwencją każdego działania podjętego przez firmę, zarówno zewnętrznego (jak kontakt z klientami oraz kontrahentami), jak i wewnątrz struktury przedsiębiorstwa. Radzenie sobie z dynamicznym wzrostem ilości danych jest obecnie jednym z największych wyzwań rozwojowych przedsiębiorstwa.

Nie chodzi tylko o przechowywanie informacji, ale także koordynowanie różnorodnych nośników. Dane nie są zapisywane już tylko na dysku komputera, ale również na wielu innych urządzeniach, także mobilnych, jak telefony komórkowe i tablety. Należy także pamiętać o rozprzestrzenianiu się danych za pośrednictwem wyspecjalizowanych aplikacji oraz chmur internetowych. Wysoka różnorodność źródeł danych sprawia, że przeszukiwanie, segregowanie i zarządzanie bazami informacji staje się jeszcze trudniejsze. A to dopiero początek wyzwań, z którymi zmagają się menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie danymi.

Złożoność i mnogość przetwarzanych informacji niesie za sobą także zagrożenia związane z cyfrowym bezpieczeństwem firmy. Tak złożona struktura zawierająca cenne informacje finansowe, bazy danych z kontaktami klientów, czy plany inwestycyjne przedsiębiorstwa, może stać się łatwym łupem dla cyberprzestępców. Podstawowym elementem sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania danymi jest więc zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony informacji oraz ich zgodności z przepisami. Dbanie o kopie zapasowe, sprawne ich gromadzenie i przetwarzanie generuje także spore koszty dla firmy. Warto zastanowić się zatem, jak można usprawnić procesy związane z zarządzaniem danymi i wprowadzić dodatkowe oszczędności w przedsiębiorstwie.

 

TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH I AGREGACJA

W codziennych realiach cyfrowej rzeczywistości, aby efektywnie dbać zarówno o bezpieczeństwo danych oraz ich dostępność, niezbędne jest inteligentne zarządzanie. Umożliwia ono w pełni zautomatyzowane przewidywanie potrzeb związanych z infrastrukturą wielochmurową, a także zapewnia mobilność danych. Firma Veeam Software, oferująca kompleksowe rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych, wyróżniła pięć etapów zarządzania danymi w przedsiębiorstwie. Analiza poszczególnych faz procesu pomoże odpowiedzieć na pytanie, na którym etapie znajduje się obecnie zarządzana przez nas firma. Wdrożenie wszystkich elementów inteligentnego zarządzania danymi daje przedsiębiorstwu elastyczność niezbędną do dostarczania innowacyjnych usług cyfrowych i swobodę podejmowania trafnych biznesowych decyzji.

Etap pierwszy to tworzenie kopii zapasowych wszystkich danych. Niezbędnym elementem jest dbałość o możliwość odzyskania przechowywanych informacji w razie przestoju, ataku, utraty lub kradzieży. Pełne bezpieczeństwo danych może być zapewnione jedynie systemowo, poprzez chronienie dostępu do informacji, tworzenie kopii zapasowych oraz zapewnienie możliwości odzyskiwania danych w każdej lokalizacji. Ten etap jest kluczowy dla zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa.

Drugim etapem jest wykorzystanie potencjału danych poprzez agregację ochrony danych. Agregacja umożliwia natychmiastowy dostęp do dowolnych informacji i aplikacji w dowolnym miejscu, czyli centralne zarządzanie oraz pełną ochronę i dostępność danych w środowisku wielochmurowym. Na tym etapie zarządzania firma ma możliwość odzyskiwania informacji, prowadzenia analiz, tworzenia aplikacji i dostarczania usług cyfrowych w sposób nieprzerwany.

 

WGLĄD, ORKIESTRACJA I AUTOMATYZACJA DANYCH

 

Istotnym elementem inteligentnego zarządzania danymi jest etap wglądu w wykorzystanie informacji oraz problemy z wydajnością oraz kontrola tych elementów. Najważniejsze, aby wgląd był pełny, klarowny i jednolity. Taka transparentność danych umożliwia pozyskiwanie z nich wiedzy biznesowej. Wiedza z kolei ma bezpośrednie przełożenie na osiągane rezultaty i jakość podejmowanych decyzji biznesowych. Na tym etapie firma może przekształcić proces zarządzania danymi na proaktywny – czyli zapobiegający pogorszeniu dostępności danych przez zaawansowane monitorowanie, optymalizację zasobów oraz planowanie mocy obliczeniowych.

Czwartym etapem jest orkiestracja. Polega ona na sprawnym przenoszeniu danych do najlepszej lokalizacji, co umożliwia łatwiejsze przemieszczanie się obciążeń. Etap ten ma na celu usytuowanie danych we właściwej infrastrukturze, aby zapewnić ciągłość działania, zgodność z przepisami, bezpieczeństwo i optymalne wykorzystanie zasobów. Jednak dopiero ostatni etap inteligentnego zarządzania danymi wprowadza pełną automatyzację. Wtedy przechowywane informacje uczą się nie tylko tworzyć swoje kopie zapasowe, ale także przenosić się do optymalnej lokalizacji w zależności od potrzeb, zabezpieczać się w sytuacji zagrożenia, czy natychmiast się odzyskiwać. Takie inteligentne dane są autonomiczne i same sobą zarządzają. Znają swoją lokalizację i potrafią znaleźć sposób najlepszego wykorzystywania infrastruktury, w której się znajdują. Ponadto potrafią ułatwiać dostęp do samych siebie oraz właściwie reagować na nietypowe zachowania w systemie. Osiągnięcie pełnej automatyzacji danych jest procesem złożonym, wymagającym profesjonalnych rozwiązań. Warto przyjrzeć się zatem tym, które oferują nam sprawdzeni specjaliści.

 

JAK INTELIGENTNIE ZARZĄDZAĆ DANYMI?

 

Aby przekształcić dane, którymi zarządzamy w dane inteligentne i autonomiczne, warto posłużyć się najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Jednym z nich jest niewątpliwie Veeam Availability Platform, dzięki której dane stają się dostępne w dowolnej aplikacji i dowolnej infrastrukturze chmurowej. Veeam oferuje liczne funkcje i możliwości w zakresie tworzenia inteligentnego systemu zarządzania danymi. Najważniejszą jest tworzenie kopii zapasowych i zdolność odzyskiwania danych. Wraz z funkcją replikacji i przełączanie w tryb awaryjny stanowią motor napędzający platformę.

Optymalne rezultaty i efektywność działania zapewnia szereg integracji i interfejsów. Platforma to rozbudowany ekosystem z najwyższym poziomem dostępności i parametrów umów SLA. Obejmuje integracje z hypervisorami VMware, Microsofti Nutanix, integracje za pośrednictwem interfejsów Universal Storage API z pamięcią masową Hewlett Packard Enterprise (HPE), NetApp, DellEMC, Cisco, Pure Storage, Infinidat, Huawei i IBM oraz interfejsy do takich krytycznych aplikacji jak Microsoft Exchange, SharePoint, Active Directory, SQL i Oracle.

Platforma Veeam Availability została zaprojektowana, aby pobudzać innowacje i generować dodatkowe korzyści biznesowe bez zakłócania działalności firmy. Informacje przechowywane na kopiach zapasowych i replikach zazwyczaj popadają w zapomnienie. Może warto byłoby je w końcu wykorzystać? Zastosowanie technologii Veeam DataLabs pozwala na sprawne posługiwanie się przechowywanymi informacjami do przyspieszenia tempa tworzenia innowacji w przedsiębiorstwie. Platforma pozwala wykorzystać dane pochodzące ze środowiska produkcyjnego, aby skrócić czas wprowadzania produktów na rynek, szybciej dostarczać aplikacje, testować poprawki, aktualizacje i nowe funkcje, a jednocześnie zapewnić zgodność z przepisami.

Platforma Veeam umożliwia pełny wgląd i monitorowanie firmowego środowiska IT. Funkcjonalność Veeam ONE, pozwala na raportowanie i planowania mocy obliczeniowych oraz wgląd we wszystkie obciążenia. Wykorzystuje interaktywne narzędzia do informowania o problemach i rozwiązywania ich, zanim wpłyną na działalność operacyjną. Ponadto decydując się na inteligentne zarządzanie danymi przez system Veeam mamy pewność, że dane naszej firmy będą bezpieczne w każdej chmurze, niezależnie od usługi na którą się zdecydujemy. Veeam zapewnia płynną integrację technologii z dostawcami usług chmurowych, takimi jak Amazon Web Services (AWS), Microsoft Cloud, IBM Cloud i ponad 20 000 innych. Także dane SaaS (Software as a Service), są w pełni chronione. Veeam oferuje backup dla pakietu Office 365, w tym programów Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm.

Nawet funkcjonując w środowisku wielochmurowym nie można zapominać o obciążeniach fizycznych i zabezpieczeniu urządzeń końcowych. Serwery fizyczne wciąż stanowią znaczną część infrastruktury danych w większości przedsiębiorstw. Veeam zapewnia dostępność fizycznych serwerów i stacji roboczych z systemami Windows i Linux.

 

PODSUMOWANIE

 

Najistotniejszym elementem inteligentnego zarządzania danymi, pozwalającego na elastyczne lokowanie obciążeń jest orkiestracja i automatyzacja. Veeam automatyzuje tworzenie, dokumentowanie i testowanie planów odzyskiwania po awarii, które zapewniają ciągłość działania i zgodność z przepisami. Dzięki platformie Veeam Availability, dane stają się „inteligentniejsze”, autonomiczne pod względem zarządzania oraz dostępne w dowolnej aplikacji i dowolnej infrastrukturze chmurowej.

 

Źródło: https://www.veeam.com/pl/intelligent-data-management.html