header sustainability blog
23 lut 2022

Jak monitorujemy emisję dwutlenku węgla w Bechtle.

z Bechtle

Bardzo ważne jest dla nas uzyskanie bardziej zrównoważonego sposobu pracy. Co może zrobić zdecentralizowana organizacja, taka jak Bechtle, aby stać się bardziej zrównoważona? To pytanie zadajemy sobie codziennie. Jest to proces ciągły, na który nie ma jednej odpowiedzi. Jednak nieustannie nad tym pracujemy. Krok po kroku staramy się zmniejszać nasz ślad węglowy w różnych obszarach.

Autor

Emisje dwutlenku węgla stanowią 81%1 całkowitej emisji gazów cieplarnianych, a firmy mają na to duży wpływ.  Pozostała część emisji gazów cieplarnianych to metan (10%), podtlenek azotu (7%) i gazy fluorowane (3%). Czy wiesz, że emisje dwutlenku węgla można podzielić na trzy różne zakresy? Są one zdefiniowane przez protokół Greenhouse Gas Protocol (GHG).

Musimy monitorować i rozumieć nasze emisje dwutlenku węgla, co jest ważnym krokiem w kierunku zmniejszania naszego śladu węglowego. Robimy to, wykorzystując trzy różne zakresy do monitorowania emisji dwutlenku węgla:

Zakres 1 |Emisja bezpośrednia

Emisje z zakresu 1 to bezpośrednie emisje z narzędzi, które należą do Bechtle i są pod kontrolą firmy. Innymi słowy, emisje są uwalniane do atmosfery w wyniku działań na poziomie firmy. Obejmuje to wszystkie paliwa, które mogą powodować emisje gazów cieplarnianych. Pracujemy nad wykorzystaniem energii odnawialnej, wiele biur Bechtle korzysta już z energii słonecznej. Zakres 1 obejmuje również samochody służbowe, które nie są elektryczne. Bechtle jest w trakcie zmiany swojej floty na samochody elektryczne, a także inwestuje w lokalne stacje ładowania.

Zakres 2 |Emisje pośrednie – własne

Zakres 2 emisje to emisje pośrednie z produkcji energii zakupionej od przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Innymi słowy, wszystkie emisje gazów cieplarnianych są uwalniane do atmosfery poprzez zużycie zakupionej energii elektrycznej, pary, ciepła i chłodzenia. Bechtle oblicza emisje z zakresu 2 na podstawie współczynników Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) 2018; wszystkie inne współczynniki są oparte na brytyjskich wskaźnikach emisji z 2018 r. z DEFRA (Departament ds. Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich). Emisje te są udostępniane co roku w raporcie zrównoważonego rozwoju z Bechtle AG. . 

Zakres 3 |Emisje pośrednie – inne

Zakres 3 wszystkie emisje to emisje pośrednie – nieobjęte zakresem 2 – które mają miejsce w łańcuchu wartości Bechtle, czyli emisje związane z działalnością firmy.  W tym zakresie pracujemy nad nowym projektem. Więcej informacji na ten temat pojawi się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Wraz z powstającym projektem mapujemy nasze emisje, nad którymi mamy niewielką kontrolę, ale w których chcemy wziąć odpowiedzialność. Chcemy zmniejszyć te emisje poprzez projekty społeczne zlokalizowane w różnych częściach świata.

Przed nami jeszcze długa droga, ale każdego dnia uczymy się czegoś nowego.  Staramy się być lepsi i bardziej zrównoważeni w tym, co robimy na co dzień. Wkrótce Bechtle AG opublikuje nowy raport na temat zrównoważonego rozwoju (2021). W tym raporcie będzie można przeczytać więcej o tym, jak Grupa Bechtle podchodzi do zrównoważonego rozwoju w różnych zakresach. Nasz raport zrównoważonego rozwoju z ostatnich lat znajduje się poniżej: (https://www.bechtle.com/de-en/about-bechtle/company/sustainability).

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o naszym nowym nadchodzącym projekcie, prosimy śledzić nasze kanały w mediach społecznościowych i stronę internetową.

Udostępnij stronę

Ten post został opublikowany dnia 23 lut 2022.