Bechtle Help Centre.

Czy do rejestracji potrzebny jest numer identyfikacji podatkowej (USt-IdNr.)?

Do rejestracji numer identyfikacji podatkowej nie jest wymagany.