Bechtle Help Centre.

Zarządzanie użytkownikami

Tworzenie, aktywacja i usuwanie użytkowników. Kiedy można tworzyć wielu użytkowników i co należy wiedzieć o prawach użytkowników.

W administracji użytkownika można zakładać, edytować, aktywować, dezaktywować oraz usuwać użytkowników.
Dzięki uprawnieniu „Zarządzaj użytkownikami i profilami” możesz w dowolnym momencie tworzyć dodatkowych użytkowników na swoim koncie klienta i edytować istniejących użytkowników, wysłać nowe hasło, usunąć je lub dezaktywować.
Prawa określają, co dany użytkownik może robić na platformie, na przykład zakładać kolejnych użytkowników lub zlecać zwrot towaru. Każde uprawnienie jest wyjaśnione za pomocą ikony informacyjnej. Prawa mogą zostać przyporządkowane danemu użytkownikowi bezpośrednio lub za pomocą profilu uprawnień.
Tak, dzięki uprawnieniu „Zarządzaj użytkownikami i profilami” możesz w dowolnym momencie tworzyć dodatkowych użytkowników na swoim koncie klienta i edytować istniejących użytkowników, wysłać nowe hasło, usunąć je lub dezaktywować.
Jako administrator za pomocą swojego konta klienta możesz przypisać indywidualne uprawnienia lub role danemu użytkownikowi.
Tak, jako administrator możesz przechowywać w ustawieniach teksty, dokumenty i linki do osobistej strony startowej.