Bechtle Help Centre.

Czy można nadawać role i autoryzacje użytkownikom?

Jako administrator za pomocą swojego konta klienta możesz przypisać indywidualne uprawnienia lub role danemu użytkownikowi.