Bechtle Help Centre.

Dostarczona ilość nie odpowiada ilości zamówionej.

Prosimy o kontakt z nami i przesłanie numeru zamówienia, numeru produktu i ilość.