Bechtle Help Centre.

Czy moją paczkę może odebrać inna osoba?

Jeżeli doręczenie przesyłki nie mogło być zrealizowane pod wskazanym adresem doręczenia, kurier zostawi awizo. Za pomocą track ID można skontrolować możliwości dostawy lub wystawić pełnomocnictwo.
Możliwość udzielenia zgody na odbiór paczki nie jest dostępna we wszystkich krajach.