Bechtle Help Centre.

Czy moje faktury są widoczne online?

Na koncie klienta, klikając na „listy przewozowe” znajduje się przegląd wszystkich listów przewozowych. Możesz tam zapisać listy przewozowe w formacie CSV, klikając na „Opcje”.