Bechtle Help Centre.

Czy możliwe jest pozostawienie przesyłki we wskazanym miejscu?

Do wyboru istnieją dwie możliwości: 
Udzielić jednorazowej zgody.
Udziel zgody na pozostawienie przesyłki we wskazanym miejscu (patrz na stronie GLS ).
Pozwolenia można udzielić online. Jeśli otrzymasz już kartę z informacją, możesz wyrazić zgodę na pozostawienie przesyłki w sąsiedztwie. Należy jednak pamiętać, że jeśli paczki zostaną postawione w uzgodnionym miejscu, wygasa odpowiedzialność przewoźnika GLS za uszkodzenie i utratę tych przesyłek. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać.
Możliwość udzielenia zgody na pozostawienie paczki we wskazanym miejscu nie jest dostępna we wszystkich krajach.