Bechtle Help Centre.

W opcji śledzenia znajdziemy informację „odbiorca nieznany”

Prosimy o skontrolowanie adresu dostawy i danych odbiorcy.
W przypadku adresów prywatnych prosimy upewnić się, że odbiorca towaru odpowiada adresowi pocztowemu.
Jeśli adres jest poprawny, skontaktuj się z osobą kontaktową lub z nami za pośrednictwem niebieskiego pola komunikacyjnego w prawym dolnym rogu ekranu.