Cyfrowe zapisywanie danych i zarządzanie nimi

Systemy zarządzania zasobami cyfrowymi to systemy zarządzania treściami służące do zapisywania dowolnych danych cyfrowych i zarządzania nimi. Przede wszystkim multimedia, takie jak pliki wideo, graficzne i audio, lub elementy tekstowe są często zarządzane w systemach zarządzania zasobami cyfrowymi. System oferuje możliwość importu i eksportu plików. O wiele łatwiejsza jest również konwersja formatu. Pliki mogą być archiwizowane, a metadane wzbogacane. Za pomocą komfortowej funkcji wyszukiwania możliwe jest znajdowanie plików po ich nazwach lub metadanych w bazie danych. System zarządzania zasobami cyfrowymi może być otwarty również dla zewnętrznych usługodawców. W ten sposób można wymieniać dane między sobą.

 

System zarządzania zasobami cyfrowymi dla etykiet

Popularność zwiększa wartość marki, a rozpoznawalność jest przy tym ważnym czynnikiem. Firmy mogą przykładowo nadawać również etykietom indywidualny wygląd. Aby zrealizować w praktyce identyczne wzornictwo, wszystkie drukarki muszą mieć dostęp do tych samych projektów. Jest to możliwe na przykład za pomocą odpowiedniego oprogramowania do zarządzania zasobami cyfrowymi, które przesyła żądany projekt etykiety do danej drukarki i potrafi nawet automatyczne uruchomić proces drukowania. W takim programie można również zintegrować wymagania w zakresie zgodność z przepisami dotyczącymi oznakowania. Odkrywaj różne funkcje i możliwości.

 

Cyfrowe zarządzenie czcionkami

W celu budowania świadomości marki lub realizacji projektów ważne jest używanie zawsze takiej samej czcionki i wzornictwa. Należy je zapisywać w taki sposób, aby pracownicy mieli dostęp do tych danych. Za pomocą menedżera czcionek można tworzyć cyfrowe czcionki i przekazywać je wszystkim uczestnikom projektu. Funkcja wyszukiwania umożliwia późniejsze selektywne odnajdowanie określonych czcionek. W celu dobrego i przejrzystego zarządzania zasobami cyfrowymi oferujemy na stronie bechtle.com duży wybór produktów. Użyj dobrego oprogramowania do spójnego zarządzania swoimi cyfrowymi danymi.