PL | Polski
MPSA ACADEMIC.
MPSA to skrót od „Microsoft Products and Service Agreement”. Program ten jest przeznaczony dla firm i organizacji posiadających ponad 250 użytkowników, które potrzebują oprogramowania do dostarczania usług w chmurze i/lub instalacji lokalnej. Program MPSA Academic jest skierowany do instytucji naukowych.

MPSA Academic — dla instytucji z branży badawczo-naukowej

MPSA jest skrótem od Microsoft Products and Service Agreement. W tym przypadku chodzi o bezterminową umowę licencyjną firmy Microsoft, która jest przeznaczona dla organizacji i firm potrzebujących ponad 250 licencji. Program MPSA ma zastosowanie zarówno w przypadku licencji zbiorczych, jak i usług w chmurze. Możliwe są również rozwiązania hybrydowe. Można także zamówić opcjonalny pakiet Software Assurance obejmujący usługi dodatkowe. Oprócz klientów z branży naukowej (Academic) Microsoft koncentruje się również na firmach (Commercial) i administracji publicznej (Government). Oferowane usługi dla tych trzech typów organizacji nie różnią się od siebie, występują jednakże różnice w stopniowaniu cen. Klientom programu MPSA Academic oferowany jest w tym przypadku tylko jeden poziom, jednak ze względu na identyczne usługi mają oni możliwość zamawiania różnych licencji w obrębie organizacji, na przykład Academic i Government. Działa to dzięki wielu kontom zakupowym w ramach jednej umowy.

 

Jakie zalety oferuje program MPSA Academic?

Program MPSA znacznie ułatwia zakup oprogramowania Microsoft. Z jednej strony można kupić licencje do instalacji lokalnej, tak samo jak dla wszystkich żądanych usług online i w chmurze. Z drugiej strony zamówienie przebiega na podstawie jednej umowy, również wówczas, gdy pochodzi ono z różnych działów lub nawet ze spółek partnerskich czy spółek-córek. Jedyny warunek jest taki, aby zamawiający należeli do tej samej grupy przedsiębiorstw. Aby zapewnić licencje w trakcie sezonowych lub zależnych od zleceń szczytów zapotrzebowania, program MPSA Academic oferuje możliwość zakupu tzw. Short Term Subscriptions, czyli licencji krótkoterminowych. Płatność jest dokonywana wtedy tylko za faktyczne wykorzystanie.

 

MPSA Academic: wszystkie licencje pod kontrolą

Czy Państwa firma działa w branży badawczo-naukowej? W takim przypadku program MPSA Academic firmy Microsoft będzie z pewnością dla Państwa interesujący. Aby zachować kontrolę nad wszystkimi zakupionymi licencjami lub usługami w chmurze, wystarczy zalogować się w portalu Microsoft Business Center. Wszystkie zakupy zostaną tu wyświetlone w jednym narzędziu. W przypadku pytań, na przykład dotyczących różnych grup produktów – w programach MPSA rozróżniamy pomiędzy systemami, aplikacjami i serwerami – lub zakresu usług pakietu Software Assurance, można w każdej chwili skontaktować się z naszymi menedżerami produktu. W portalu Business Center można znaleźć obszerne opisy wszystkich składników programu.