PL | Polski

HPE SimpliVity 380

 

 

HPE SimpliVty 380 to zaawansowany system hiperkonwergentny, którego zalety docenią przede wszystkim kierownicy działów informatycznych pragnący uzyskać elastyczność infrastruktury i niskie koszty typowe dla chmury, jednocześnie pragnący zapewnić mechanizmy kontroli i nadzoru dostępne w lokalnych środowiskach. Rozwiązanie stosowane jest obecnie w najbardziej wydajnych i niezawodnych centrach przetwarzania danych. Zajmuje również czołowe pozycje w zestawieniach sprzedaży i rankingach zadowolenia klientów. Znacznie upraszcza środowisko informatyczne dzięki połączeniu wszystkich usług infrastruktury i zaawansowanych usług związanych z danymi na najpopularniejszej na rynku platformie serwerowej.1

 

Kompaktowe i skalowalne rozwiązanie HPE SimpliVity 380, dostępne na serwerach HPE ProLiant DL380 Gen9, o wysokości 2U udostępnia usługi serwerowe, pamięć masową i sieć pamięci masowej. Zawiera także pełny zestaw zaawansowanych funkcji umożliwiających uzyskanie istotnego wzrostu efektywności, wydajności i poziomu ochrony obciążeń zwirtualizowanych oraz usprawnienia zarządzania tymi obciążeniami. Koszty rozwiązania i jego złożoność są znacznie mniejsze niż w przypadku tradycyjnej infrastruktury. 

 

Mniejszy całkowity koszt posiadania (TCO) 

 

HPE SimpliVity 380 uwzględnia od 8 do 12 podstawowych funkcji przetwarzania danych, takich jak hiperwizor, mechanizmy obliczeniowe, pamięć masowa, przełączanie w sieci pamięci masowej, worzenie kopii zapasowych, replikacja, Cloud Gateway, optymalizacja sieci WAN oraz deduplikacja i kompresja w czasie rzeczywistym. HPE SimpliVity cechuje się wydajnością, niezawodnością, dostępnością, bezpieczeństwem i efektywnością oraz oferuje mechanizmy tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania po awarii spełniające wymagania klientów Enterprise — w ramach w pełni zintegrowanego, łatwego do wdrożenia systemu. HPE SimpliVity 380 to rozwiązanie, w którym wszystkie wspomniane funkcje dostępne są w ramach pojedynczego modułu opartego na architekturze x86, skalowalnego poprzez dodawanie kolejnych węzłów. Całkowity koszt posiadania można zmniejszyć nawet trzykrotnie.2

 

Ekonomiczne zalety chmury i funkcje klasy Enterprise


Do zalet środowisk funkcjonujących w chmurze należą sprawność działania, elastyczność i opłacalność — cechy pożądane przez przedsiębiorstwa. Szefowie działów informatyki oczekują także wydajności, niezawodności i stabilności typowych dla lokalnej infrastruktury. HPE SimpliVity 380 to rozwiązanie, które spełni te wymagania. Z niezależnych badań wynika, że działanie maszyn wirtualnych na infrastrukturze konwergentnej HPE SimpliVity w siedzibie przedsiębiorstwa wiąże się ze zmniejszeniem nakładów finansowych od 22% do 49% w porównaniu z podobnym środowiskiem Amazon Web Services, jeśli weźmie się pod uwagę łączne koszty ponoszone w okresie trzech lat.3

 

Uproszczenie infrastruktury informatycznej


Problemy związane ze złożonością infrastruktury wynikają ze stosowania przestarzałych modeli architektury, które nie odpowiadają potrzebom nowoczesnych aplikacji, zwirtualizowanych i zintegrowanych z chmurą. OmniStack Virtual Controller to podstawowy komponent infrastruktury konwergentnej HPE SimpliVity i karty OmniStack Accelerator. Technologia HPE SimpliVity w połączeniu z platformą wirtualizacji danych OmniStack oferuje trzy innowacyjne funkcje:


1. Gwarantowana efektywność przetwarzania danych. Jedynie infrastruktura hiperkonwergentna HPE SimpliVity umożliwia deduplikację, kompresję i optymalizację wszystkich danych, zwiększając wydajność i gwarantując ograniczenie pojemności używanej pamięci masowej i kopii zapasowych o 90%.4


2. Wbudowane mechanizmy odporności na awarie i ochrony danych. Jedynie HPE SimpliVity jest odporną na awarie platformą infrastruktury konwergentnej, zawierającą zintegrowane funkcje tworzenia kopii zapasowych i replikacji, dzięki czemu można uniknąć konieczności stosowania starszych rozwiązań.


3. Globalne funkcje zarządzania maszynami wirtualnymi i mobilność. Jedynie HPE SimpliVity oferuje oparte na regułach funkcje zarządzania maszynami wirtualnymi, upraszczające bieżącą eksploatację środowiska oraz zapewniające mobilność danych, a w konsekwencji zwiększenie produktywności.

 

 

JeżEli są Państwo zainteresowani otrzymaniem darmowego  demo, prosimy o kontakt z działem sprzedaży

 

 

1 Raport IDC Server Tracker, I kwartał 2016 r.
2 The Total Economic Impact Of HPE SimpliVity hyperconverged infrastructure (Całkowity efekt ekonomiczny wdrożenia infrastruktury hiperkonwergentnej HPE SimpliVity), Forrester Consulting, listopad 2015 r.
3 Is Hyperconverged Cost-Competitive with the Cloud? (Czy infrastruktura hiperkonwergentna jest bardziej opłacalna niż chmura?), Evaluator Group, luty 2016 r.