Oferta Bechtle Portale zarządzania umowami .

MPSA Government – dla organizacji administracji publicznej

Program MPSA firmy Microsoft oferuje licencje zbiorcze na oprogramowanie do instalacji lokalnej oraz usługi w chmurze. Możliwe są formy mieszane. Dzięki pakietowi Software Assurance, który jest dostępny opcjonalnie, można dodatkowo zwiększyć elastyczność w przypadku wystąpień wirtualnych. Program MPSA jest przeznaczony dla organizacji, które potrzebują ponad 250 licencji. Oprócz klientów z branży administracji publicznej, czyli „Government”, Microsoft koncentruje się również na firmach (Commercial) i organizacjach z sektora naukowo-badawczego (Academic). Oferowane usługi dla tych trzech typów organizacji są identyczne, występują jednakże różnice w stopniowaniu cen. Dla klientów programu Government i Academic dostępny jest jeden poziom, natomiast w przypadku programu Commercial są to cztery poziomy.

 

Zalety programu MPSA Government

Jeżeli licencji potrzebuje na przykład jednostka administracji publicznej, jej konto zakupów zostanie przyporządkowane zazwyczaj do segmentu MPSA Government. Możliwe jest również łączenie kont z obszarów Commercial, Academic i Government, jeżeli pozwala na to struktura organizacji. Połączenie działa dzięki założeniu wielu kont zakupowych, które są zarejestrowane w ramach jednej umowy MPSA. Do decydujących zalet programu MPSA należy uproszczenie struktury zakupów. Zamawianie oprogramowania jest realizowane w przejrzysty sposób w ramach jednej umowy, również wówczas, gdy uczestniczą w nim różne oddziały. Jedynym ograniczeniem jest przynależność do tej samej grupy przedsiębiorstw.

 

Microsoft Business Center

Aby zachować kontrolę nad wszystkimi licencjami i usługami w chmurze, należy się zalogować w portalu Microsoft Business Center. Tutaj w obrębie jednego narzędzia można zobaczyć, jakie licencje z programu są aktywne w firmie. Równocześnie portal pełni rolę punktu zakupu samego oprogramowania, które jest tutaj dostępne do pobrania. W przypadku pytań, na przykład dotyczących różnych grup produktów – w programach MPSA rozróżniamy pomiędzy systemami, aplikacjami i serwerami – lub zakresu usług pakietu Software Assurance, należy kontaktować się z naszymi menedżerami produktu. W portalu Business Center są dostępne obszerne opisy wszystkich składników programu.