Digitális üzleti dokumentumok, elektronikus számlák és kiegészítő adatok cseréje.

Az elektronikus rendelések és e-számlák egyértelmű előnyökkel járnak a vállalatok számára: A rendelések és e-számlák elektronikus úton történő megküldése csökkenti a könyvelés munkáját és alacsonyabb költségeket jelent. Ezért számos vállalat már évek óta digitális rendelési folyamatokat és e-számlákat használ, hogy ezáltal optimalizálják a belső folyamataikat és költségeket takarítsanak meg. Ráadásul 2020 novembere óta a közszférában kötelező az elektronikus számlázás: Az állami megbízásokhoz kapcsolódó számlákat azóta elektronikus úton kell elkészíteni. A Bechtle lehetővé teszi ügyfelei számára a digitális üzleti dokumentumok, rendelések és e-számlák biztonságos és egyszerű cseréjét.

Itt megtudhatják, hogy hogyan történik a vevői rendelések elektronikus feldolgozása, hogy hogyan működik az elektronikus számlázási folyamat, illetve azt, hogy milyen standardokat és műszaki megoldásokat kínálunk Önöknek. Adatait és számláit egyszerű és biztonságos módon továbbítjuk - egy zökkenőmentes digitális folyamat biztosítása érdekében.

Rendelések átvitele - automatikusan és biztonságosan.

Az ERP rendszerben vagy közvetlenül a vevő piacterén generált rendelések ideális esetben egy XML-gateway használatával (például: SAP XI/PI/PO), vagy egy másik kommunikációs platformon keresztül, elektronikus dokumentumként jutnak el a Bechtle XML-gateway-hez. Alternatív megoldásként a rendelés e-mail mellékletként is átküldhető. 

A rendelési adatok automatikus tartalmi ellenőrzését követően, azok előkészítésre kerülnek a Bechtle ERP rendszere általi feldolgozáshoz. Az automatikus ellenőrzés kritériumai az Ön kívánsága szerint, vevőspecifikusan beállíthatók. Az ellenőrzést követően, rendelési adatait továbbítjuk a megfelelő Bechtle telephelyre. Majd ott, egy utolsó automatizált, részletes ellenőrzés után, feldolgozzuk rendelését az Önnel kötött megállapodásnak megfelelően.

Order transmission – Automated and secure.

Ideally, an order that is generated in the ERP system or customer marketplace is sent to the Bechtle B2B gateway via an XML gateway such as SAP XI/PI/PO or another EDI platform. Alternatively, it can be sent as an e-mail attachment. 

After a final automated check, the data are then prepared for further processing by the Bechtle ERP system. Automatic test criteria can be adapted according to the customer’s wishes. We then pass this data on to the respective Bechtle location, which will, after a final automated due diligence check, process and fulfil the order.

cw04_mainbanner-elektronische-rechnungserstellung-de-05

Markus Kley

A Bechtle digitális átalakulásért felelős szenior menedzsere (Senior Digital Transformation Manager)

Martin Meyer

A standardizált, világszerte bejáratott interfészek/átviteli utak alkalmazása óriási előnyökkel jár a digitális üzleti dokumentumok továbbítása során. Ezek széleskörű, ágazattól független alkalmazhatósága, a strukturált elemekre való koncentrálás mellett, jóval rövidebb projekt-futamidőket, alacsonyabb költségeket és jelentősen kevesebb hibalehetőséget jelent.

Overview of supported XML standards. 

Bechtle can process e-orders submitted by customers with the following XML standard:

 • SAP IDOCXML
 • cXML
 • open TRANS
 • xCBL
 • UBL 2.0
 • DIN5XML

We are also able to accept EDIFACT D96A / D97A standard orders. However, this may add significantly to the project scale.

We recommend a secure transfer of order data to a web server via HTTPS POST. Bechtle also supports (S)FTP and AS2, as well as unencrypted transfers via HTTP or e-mail attachments. However, HTTP and e-mail are not encouraged and are exclusive to specific scenarios where unsecured transfers may be necessary.

cw04_mainbanner-elektronische-rechnungserstellung-de-06

Áttekintés a támogatott XML-szabványokról. 

A Bechtle az elektronikus vevőrendelések feldolgozásához többek között a következő XML-szabványokat támogatja:

 • SAP IDOCXML
 • cXML
 • open TRANS
 • xCBL
 • UBL 2.0
 • DIN5XML

Továbbá az EDIFACT-D96A/D97A-rendelések integrációjához is rendelkezünk a megfelelő technikai háttérrel – ez azonban gyakran jelentősen magasabb projektköltségekkel jár együtt.

Az elektronikus rendelések webszerverre történő átvitelében előnyben részesítjük HTTPS POST-on keresztüli, biztonságosabb online továbbítást. Alternatív megoldásként alkalmazzuk az (S)FTP vagy AS2, valamint kivételes esetekben a titkosítás nélküli HTTP, illetve az e-mail csatolmányként történő átvitelt is.

Egy kis kitérő: Pontosan mit is értünk e-számla, ill. elektronikus számlázás alatt?

Egy elektronikus számla (e-számla) egy szigorú szabályok szerint felépített rekord. Az e-számlázásnál fontos, hogy ez a rekord elektronikus formátumban készüljön, kerüljön továbbításra és fogadásra. Ezen kívül biztosítottnak kell lennie a rekord automatikus továbbfeldolgozásának is. Az e-számlák rekordjának tartalma és formátuma Európában egységesen szabályozott (EN 16931). Az e-számlák tartalma és joghatása megegyezik a papír alapú számlákéval.

Elektronikus számla - egyszerű és biztonságos. Általunk kínált formátumok.

Igény esetén a számlaadatokat, az Ön backend rendszerébe történő automatikus berögzítéshez, strukturált XML-adatként is rendelkezésre tudjuk bocsátani. Az alábbi formátumokat kínáljuk:

1.

Elektronikus számla „ZUGFeRD“ formátumban.

ZUGFeRD-számlaformátum lehetővé teszi a számlázási-/jóváírási adatoknak egy módosított PDF-fájl formájában történő átvitelét, majd annak az automatikus kiolvasását és feldolgozását. Ezt a számlaformátumot az autóipar, a kiskereskedelem, a bankszektor, a szoftveripar, valamint a közszféra szereplői dolgozták ki. A formátum megfelel a nemzetközi szabványosítás feltételeinek, így az a határokon átívelő európai, illetve a nemzetközi számlaforgalomban is felhasználható.

 

2.

XML-számla készítése „XRechnung” eljárással.

Az XRechnung egy XML-alapú szemantikai adatmodell és az elektronikus számlák szabványa, melyet Németországban elsősorban az ajánlatkérőkkel lebonyolított számlaforgalom során használnak.

3.

XML-számla egy piactér-üzemeltetőn keresztül.

A formátumok/folyamatok ebben az esetben az adott szolgáltató kínálta lehetőségektől függenek.

4.

Aláírás nélküli XML-számla.

Az aláírás nélküli XML-számlával párhuzamosan az eddigi papírdokumentum továbbra is megküldésre kerül egy bizonylatlista formájában.

5.

Aláírt XML-számla egy hitelesített aláírási szolgáltatással.

Amennyiben a papír alapú dokumentum elhagyásra kerül, az XML-számlaadatoknak rendelkezniük kell egy elismert aláírási szolgáltató jogszabályoknak megfelelő digitális aláírásával. Emellett az adatokat (és az ellenőrzési jegyzőkönyvet) egy visszakereshető, hosszú távú archívumban kell tárolni.

Mikortól érdemes belekezdeni az „elektronikus számlakészítésbe”?

Tapasztalataink az mutatják, hogy az „e-számlázás” bevezetését nem szabad elsietni. Először a katalógus/punchout- és XML-rendelés-integrációnak kell zökkenőmentesen működnie. Hiszen a számlaadatok digitális átvitelének jogszabályi előírásait itt is mindkét fél részéről be kell tartani.

Adatátvitel termékek és szolgáltatások osztályozásának céljából.

Itt olyan ágazatokat és vállalatokat átfogó termékadat-szabványokról van szó, melyek a termékek és szolgáltatások osztályozására és egyértelmű leírására szolgálnak árugazdálkodási rendszerekben. Ezek a standardok lehetővé teszik a termékek alapadatainak ágazatokon, országokon, nyelveken és szervezeteken átívelő digitális cseréjét. Az árucsoport-struktúrák számára standardizált alapként történő használatuk különösen ERP-rendszerekben, illetve piactereken elterjedt.

 • eCl@ss – elsősorban az európai térségben
 • UNSPSC – elsősorban az amerikai térségben (unspsc.org)

When should you start thinking about e-invoicing?

Our experience shows that it is better to consider the topic later on. Before it can be introduced, it’s important that catalogue / PunchOut and XML order integration run smoothly. We also advise that both parties must adhere to strict legal requirements governing electronic invoices.

Transmitting data to classify products and services.

There are a number of classification systems that have been designed to catalogue products and services in ERP systems and marketplaces. This enables businesses to exchange product data across industries, countries, languages and organisations using shared and unambiguous terminology.

The most popular standards are:

 • eCl@ss – Used primarily in Europe
 • UNSPSC – Used primarily in the Americas (unspsc.org)
cw04_mainbanner-elektronische-rechnungserstellung-de-02
Szeretne többet megtudni a Bechtle e-beszerzési szolgáltatásairól?

Akkor forduljon személyes Bechtle kapcsolattartójához, írjon nekünk az sales@bechtle.hu címre, vagy hívjon bennünket telefonon: +36 1 88273-91. Készséggel állunk rendelkezésére.

* mandatory fields

Please read our Privacy Policy for information on how we process your data and protect your rights as da data subject.