Cookie settings: You can recall your Cookie settings at any time to manage your preferences.

Bechtle adatvédelmi nyilatkozat.

Üdvözöljük Önt a Bechtle weboldalán. Kimondottan örülünk annak, hogy érdeklődést mutat cégünk iránt. Mi nagyon komolyan vesszük személyes adatainak védelmét. Adatait az alkalmazható, személyes adatok védelmére vonatkozó jogi előírásokkal, különösen az EU általános adatvédelmi rendeletével (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), és a számunkra érvényben lévő országspecifikus végrehajtási törvényekkel összhangban dolgozzuk fel. Ezen adatvédelmi nyilatkozat segítségével nyújtunk átfogó ismereteket a személyre vonatkozó adatok Bechtle által történő feldolgozása, illetve az Önnek kijáró jogok tekintetében.

Személyre vonatkozó adatoknak tekintjük azon információkat, melyek lehetővé teszik egy természetes személy azonosítását. Ehhez tartoznak többek között: név, születés dátuma, cím, telefonszám, e-mail cím, de még az Ön IP-címe is. Anonim adatokról akkor beszélhetünk, ha a felhasználóval semmiféle személyes kapcsolat nem állítható fel.

Felelős hely és adatvédelmi megbízott.

Bechtle AG, Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm, valamint a kapcsolt vállalkozások a német részvénytörvény (AktG) §§ 15 értelmében

Kapcsolati információ: kontakt@bechtle.com, + 49 7132 981 - 0

Kapcsolat az adatvédelmi megbízottal: privacy@bechtle.com

 

Az Ön jogai érintett személyként.

Ezen a ponton szeretnénk felhívni figyelmét azt Önt mint érintett személyt megillető jogokra. Ezen jogok a következőben vannak egységesítve: Art. 15 - 22 EU-DS-GVO Ez tartalmazza:

 • A tájékoztatáshoz való jog (GDPR 15. cikk),
 • A törléshez való jog (GDPR 17. cikk),
 • A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk),
 • Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk),
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk),
 • A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk).

A jogok érvényesítéséhez kérjük, keresse fel az alábbi címet:  privacy@bechtle.com. Ugyanez érvényes akkor, amennyiben kérdései lennének az adatfeldolgozást illetően. Önnek emellett jogában áll panaszt tenni egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál.

 

Tiltakozási jogok

Összefüggésben a tiltakozási jogokkal kérjük, ügyeljen a következőkre:

 

Amennyiben mi az Ön személyes adatait közvetlen reklámcélokra feldolgozzuk, Önnek joga van arra, hogy ezzel az adatfeldolgozással szemben bármikor, indoklás nélkül tiltakozzon. Ez a profilalkotás esetében is érvényes, amennyiben az kapcsolatban áll a közvetlen üzletszerzéssel.

Amennyiben Ön tiltakozna a közvetlen üzletszerzés érdekében történő feldolgozás ellen, személyes adatait nem fogjuk többet erre a célra felhasználni. A tiltakozás természetesen ingyenes és formátum nélkül benyújtható, lehetőség szerint ide: kontakt@bechtle.com.

 

Abban az esetben, amennyiben mi az Ön adatait jogos érdekek védelmében dolgozzuk fel, ezen feldolgozás ellen az Ön különleges helyzetéből adódó okokból bármikor tiltakozhat; ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

Ebben az esetben nem dolgozzuk fel személyre vonatkozó adatait, hacsak nem tudunk a feldolgozás mellett szóló, kötelezően védelmet élvező indokokat felmutatni, melyek túlsúlyban vannak az Ön érdekeltségével, jogaival és szabadságával szemben, vagy amennyiben a feldolgozás a jogigény érvényesítését, végrehajtását vagy védelmét szolgálja.

Az adatfeldolgozás célja és jogalapja.

Az Ön személyre vonatkozó adatainak feldolgozása a GDPR rendelkezéseinek, valamint minden egyéb érvényes adatvédelmi jogi rendelkezés betartása mellett történik.
Az adatfeldolgozás jogalapja elsősorban a GDPR 6. cikkéből eredeztethető.

Adatait vállalkozások kiépítéséhez, szerződési és jogi kötelezettségek teljesítéséhez, szerződési jogviszony megvalósításához, termékek és szolgáltatások felkínálásához, valamint az ügyfélkapcsolat erősítéséhez használjuk fel, mely marketingcélokat szolgáló elemzéseket, ügyfélelégedettségi kérdéseket és közvetlen üzletszerzést is tartalmazhat.

Az Ön hozzájárulása ugyancsak egy beleegyezési rendelkezést képez adatvédelmi szempontból. Ezen a ponton tájékoztatjuk Önt az adatfeldolgozás céljairól és az Ön tiltakozási jogairól. Amennyiben a beleegyezés a személyre vonatkozó adatok különleges kategóriájának feldolgozását is érinti, arra kiemelten felhívjuk figyelmét a beleegyezésben.

A különleges kategóriájú személyre vonatkozó adatok feldolgozása a GDPR 9. cikk (1) bekezdése értelmében csak akkor hajtható végre, ha az jogi előírások alapján szükséges, valamint semmi sem alapozza meg azt a feltevést, hogy az Ön jogos érdekei a feldolgozás kizárásához vezetnének

Továbbadás harmadik félnek.

Adatait kizárólag a jogi rendelkezések kereteiben vagy a megfelelő beleegyezés esetén adhatjuk át egy harmadik félnek. Máskülönben nem adjuk tovább harmadik félnek, hacsak kötelező jogi előírások nem kényszerítenek erre bennünket (továbbadás külső feleknek, például felügyeleti hatóságoknak vagy büntetés-végrehajtási szerveknek).

 

Az adatok címzettjei / a címzettek kategóriái

Vállalkozásunkon belül biztosítjuk, hogy csak azok a személyek jutnak hozzá az Ön személyes adataihoz, akiknek arra a szerződési és jogi kötelezettségek teljesítéséhez szüksége van.

A webáruházon keresztül a vételi szerződések az ezen értékesítési csatornáért felelős Bechtle-leányvállalattal, a Bechtle direct GmbH-val jönnek létre.

 

A vásárlások és ajánlatkérések folyamán előfordulhat, hogy azok lebonyolításában más Bechtle-vállalkozás is részt vesz. Példaként említhető az Ön telephelyén kért támogatás, melyet szükségszerűen egy Önhöz közel található Bechtle telephelynek kell elvégeznie.

 

Néhány esetben szolgáltatók támogatják részlegeinket feladataik ellátásában, például a hírlevelek kiküldésében. A szükséges adatvédelemről szóló jogi szerződéseket minden szolgáltatóval megkötöttük.

 
Adattovábbítás harmadik országokba / Adattovábbítás szándéka harmadik országokba

Egy adattovábbítás egy harmadik országba (az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívüli országok) csak akkor lehetséges, ha ez jogilag előírt intézkedés vagy Ön ehhez beleegyezését adta vagy ez a kötelmi viszony bonyolításához szükséges.

 

Ez abban az esetben áll fenn, amennyiben Ön a chat-funkciónkat használja, hiszen egy, az Európai Gazdasági Térségen kívüli szolgáltató, mely ezt a funkciót számunkra biztosítja, hozzáféréssel rendelkezik az Ön személyre vonatkozó adataihoz. Ilyenkor foganatosítjuk az adatvédelmi szempontból lehetséges és szükséges intézkedéseket a GDPR 44. cikkének (ff) értelmében

Az adatok tárolási ideje.

Addig tároljuk adatait, ameddig az a mindenkori feldolgozási cél tekintetében szükséges. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatok további tárolásának szükségességét számos tárolási határidő szabja meg. Ez különösen a kereskedelmi jogi vagy az adójogi tárolási kötelezettségeket érinti (például kereskedelmi törvénykönyv, adókódex, stb.). Amennyiben nem áll fent további tárolási kötelezettség, az adatok a célfeladat elérése után rutinszerűen törlődnek.

Mi adatokat csak abban az esetben tárolhatunk, ha Ön ehhez megfelelő beleegyezéssel járult hozzá, vagy ha jogi nézeteltérések következtében a jogi elévülési határidők keretében (melyek harminc évig terjedhetnek) bizonyítékokra van szükségünk; a rendszerinti elévülés határideje három év.

Biztonságos adatátvitel.

A nálunk mentett adatok véletlenszerű vagy szándékos manipulációja, elvesztése, megsemmisítése vagy jogosulatlan személy hozzáférése elleni leghatékonyabb védelem érdekében megfelelő technika- és szervezésbiztonsági intézkedéseket alkalmazunk. A biztonsági szinteket a biztonsági szakemberekkel közös együttműködésben, folyamatosan ellenőrizzük és a legújabb biztonsági standardoknak megfelelően alakítjuk ki.

Az adatcsere weboldalunkon kifelé és befelé is titkosítva történik. Átviteli protokollként HTTPS-t használunk, minden esetben az aktuális titkosítási protokollok használta mellett.

Ezenfelül felhasználóink számára a kapcsolati felületeken, valamint az állásokra történő jelentkezésekben is tartalmi titkosítást biztosítunk. Az adatok titkosítás alól történő feloldását kizárólag mi tudjuk elvégezni. Ezenkívül lehetőség van alternatív kommunikációs eszközök használatára is (például posta).

Kötelezettség az adatok rendelkezésre állításához.

A különböző személyre irányuló adatok használata a kötelmi viszony megalapozásához, fenntartásához és megszüntetéséhez, valamint az ezzel kapcsolatban álló szerződési és jogi kötelezettségekhez szükséges. Ugyanez érvényes weboldalunk, valamint a weboldal kínálta különböző funkciók esetében is.

A részleteket a fent nevezett pontban foglaltuk össze. Bizonyos esetekben az adatokat a jogi rendelkezések alapján rendelkezésre kell állítani. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ajánlatkérésének feldolgozása vagy az alapul szolgáló kötelmi viszony létrehozása ezen adatok rendelkezésre állítása nélkül nem lehetséges.

Az adatok kategóriái, forrásai és eredete.

Hogy mely adatokat dolgozzuk fel, azt a mindenkori kontextus határozza meg: Ez attól függ, hogy Ön egy online rendelést ad le nálunk, vagy érdeklődik az erre létrehozott felületen, esetleg jelentkezését adja be hozzánk, vagy reklamációt nyújt be.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a különleges feldolgozási szituációk információit adott esetben külön, a megfelelő helyen is rendelkezésre állítjuk, például az állásra történő jelentkezés feltöltésénél vagy egy kapcsolati kérésnél.

 

Weboldalunk felkeresése esetén a következő adatokat használjuk és dolgozzuk fel:

Ennek az weboldalnak a látogatása folyamán böngészője a következő adatokat osztja meg velünk, melyek mentésre is kerülnek:

 • a böngésző típusa és annak nyelve,
 • a hozzáférő számítógép IP-címe,
 • szerverlekérések (pl.: oldalak lehívása) időponttal és
 • a referencia-URL (azaz a legutóbb meglátogatott weboldal, amennyiben az átnavigálás onnan egy hiperlink alkalmazásával történt a mi oldalunkra).

A nevezett három adattípus technikailag szükséges ahhoz, hogy ezen weboldal kívánt oldalai megfelelően megjelenjenek. Emellett szükség esetén a weboldal garantáltan biztonságos működésének fenntartásához is használhatók (pl. hekkertámadások elhárítására). Az IP-címet és a böngésző nyelvét ezen túlmenően weboldalunk megfelelő nyelvi beállítására vonatkozó javaslattételhez használjuk fel. A referencia-URL-t anonim formában statisztikai célokra használjuk. A technikai biztonság és különösen a támadási kísérletek elhárításának érdekében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint weboldalunkon egy bizonyos időre az ilyen jellegű adatok is mentésre kerülnek.

 
Egy kapcsolati kérés keretében a következő adatokat használjuk és dolgozzuk fel:

Weboldalunk segítségével számos dolgot érintően megkereshet bennünket: például rendelhet katalógust, vagy információkat kérhet bizonyos termékekről. Ehhez választhat a chat, a visszahívás, illetve a e-mail üzenet lehetőségei közül.

A kapcsolatfelvételi adatlap használatával rögzítheti a kommunikációhoz szükséges adatokat (pl. név, telefonszám és e-mail cím), valamint elküldheti üzenetét. Ezen adatokat az ügyfélkapcsolati menedzsmenthez (kapcsolati folyamathoz), illetve kéréseinek megválaszolásához, valamint teljesítéséhez használjuk.

Weboldalunk SPAM-kapcsolatfelvételekkel szembeni védelme érdekében a Friendly Captcha szolgáltatást használjuk. A Friendly Captcha egy proof-of-work alapú anti-bot megoldás, mely esetében a felhasználó készüléke végzi el a teljes munkát. Minden látogató számára egy egyedi kripto-puzzle-t hozunk létre. A puzzle megoldása mindössze pár másodpercet vesz igénybe és automatikusan megtörténik, miközben a felhasználó felviszi adatait az adott űrlapra.

A Friendly Captcha használata során a következő információk kerülnek felhasználásra és kiértékelésre: A kérvényező számítógép IP-címe (utólagos titkosítással), a használt webböngészővel kapcsolatos információk, a használt operációs rendszer, az egyes IP-címekhez tartozó anonimizált számlálók a kriptográfiai feladatok vezérléséhez, valamint a weboldal, melyen keresztül a hozzáférés történt (ún. referer-URL).  A jogalapot a Friendly Captcha használatához azon, a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk szolgáltatja, hogy weboldalunkat megvédjük a SPAM-kapcsolatfelvételek ellen. Az ennek során begyűjtött adatokat 30 napig tároljuk.

A Friendly Captcha adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatóját itt találja: https://friendlycaptcha.com/privacy/.

 

Egy rendelési folyamat keretében a következő adatokat használjuk és dolgozzuk fel:

Ebben a weboldalon integrált webáruházban Ön, mint vállalkozás (vállalkozási ügyfél) termékeket rendelhet az információs technológia területéről.

A megbízás lebonyolításához az Ön kapcsolati adatai, számlázási- és szállítási címe, fizetési adatai (pl. bankszámlaadatok) szükségesek.

Bizonyos esetekben a rendelések a hitelképesség ellenőrzésével járhatnak. Erre vonatkozó részleteket a rendelés folyamán közlünk. A hitelképesség ellenőrzése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, a megrendelő hitelképességére vonatkozó jogos érdekünk keretében történik.

 
Az online álláspályázatok esetén a következő adatokat használjuk és dolgozzuk fel:
 • Alapvető adatok (pl.: név, születési dátum),
 • Kapcsolati adatok (levelezési cím, telefonszám, e-mail cím),
 • Kvalifikációs és tanulmányi adatok (pl.: életrajz, bizonyítványok),
 • A pályázati kiírásnak megfelelően továbbá IT- és nyelvtudást igazoló dokumentumok, munka- és vezetői engedélyek, illetve tartózkodási engedély.

Emellett felhasználunk és feldolgozunk olyan további (szabadon megadható) adatokat, mint a legkorábbi kezdési időpont, regionális mobilitás, kívánt óraszám és foglalkoztatási időtartam, korábbi munkák a Bechtlénél, szociális elkötelezettség vagy információk arról, hogyan keltette fel figyelmét az adott állásajánlat. Önkéntes alapon fennáll a lehetőség a pályázathoz olyan releváns információkat csatolni, melyeket a különböző szociális hálózatok oldalairól tölthet fel mindenkori Bechtle-profiljába.

Adatai biztonságának és bizalmasságának lehető legnagyobb védelme érdekében megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítunk. Álláspályázatának dokumentumai pályázati rendszerünkön keresztül titkosított formában érkezik meg hozzánk. Az előzetes adatbiztonsági intézkedések folyamatosan megfelelnek a technika aktuális állapotának.

A pályázati folyamatokban adatait az érvényben lévő jogi szabályozással összhangban tároljuk, és legkésőbb hat hónap után töröljük. Az ennél hosszabb idejű adattárolás csak abban az esetben lehetséges, ha erre jogosultak, illetve kötelezettek vagyunk, pl.: ha Ön beleegyezését adta az adatok további tárolásához, valamint esetleges joggyakorlás esetén.

Az előírások, melyek bennünket az adatok tárolására köteleznek, megtalálhatók például a kereskedelmi törvénykönyvben vagy az adókódexben. Ezenkívül az elévülési határidőkre is ügyelni kell. További információkat erre vonatkozóan a pályázati folyamat adatvédelmi nyilatkozatában találhat.

 

A hírlevelek esetén a következő adatokat használjuk és dolgozzuk fel:
 • Megszólítás
 • Vezetéknév, keresztnév,
 • E-mail cím.
 • Statisztikai célokból továbbá anonimizált link-nyomonkövetést hajtunk végre.

 

Kapcsolatfelvételi adatlap / kapcsolatfelvétel e-mailben, chaten vagy telefono.

Weboldalunkon egy kapcsolatfelvételi adatlap található, melyet az elektromos kapcsolatteremtéshez használhat. Ha a kapcsolatfelvételi adatlapon ír nekünk, akkor a kapcsolatfelvételi adatlapon megadott adatait az Önnel való kapcsolatfelvételhez és kérdéseinek megválaszolásához használjuk fel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) b)).

 Amennyiben e-mailben fordul hozzánk, az abban megadott, személyre vonatkozó adatait kizárólag kérdései feldolgozásának céljából használjuk fel.

 Amennyiben visszahívást kér tőlünk, úgy kérésének teljesítéséhez nevét és telefonszámát használjuk fel; közvetlenül visszahíváskéréséhez, önkéntes alapon egy üzenetet is hozzáfűzhet.

Továbbá chaten keresztül is kapcsolatba léphet velünk. Ha a chat funkciót használja kereszt- és vezetéknevét, valamint e-mail címét használjuk fel. A chaten folytatott beszélgetések visszakeresés céljából 30 napig a belső szervereken maradnak, majd ezt követően törlődnek.

Valamennyi kommunikációs csatorna esetében az adattakarékosság és adatkerülés elvét alkalmazzuk, vagyis csak azon adatokat kell megadnia, melyekre a kapcsolatfelvételhez és kérésének feldolgozásához okvetlenül szükségünk van.

 Emellett a technikai biztonság, valamint az esetleges támadási kísérletek elhárítása érdekében IP-címét is feldolgozzuk.

Hírlevél.

Weboldalunkon feliratkozhat egy ingyenes hírlevélre. A hírlevélre való feliratkozáskor megadott e-mail címet, valamint a nevét és megszólítását a személyre szabott hírlevelünk küldéséhez használjuk fel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a))

Ebben az esetben az adattakarékosság és adatkerülés elvét alkalmazzuk, hisz kötelező mezőként csak az e-mail-címet és a nevét kell az azonosítás érdekében megadnia. Technikai szükségszerűségből, illetve a jogi biztonság szempontjából a hírlevél megrendelésénél az Ön IP-címét is felhasználjuk.

Hírlevelünkre való feliratkozása során a Microsoft szolgáltatását használjuk. A Microsofttal az adatvédelmi szempontból előírt szerződéseket megkötöttük.

Feliratkozását természetesen bármikor lemondhatja az erre a célra létrehozott felületen, ezzel visszavonva beleegyezését. Továbbá a hírlevelek lemondására fennáll a lehetőség közvetlenül internetes oldalunkon keresztül.

Webáruház.

Amennyiben Ön nem járul hozzá a további felhasználáshoz, a rendelési adatlapon megadott adatait kizárólag a szerződési jogviszony létrehozására és lebonyolítására használjuk fel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b).

Ebben az esetben az adattakarékosság és adatkerülés elvét követjük, hisz csak azokat az adatokat kell megadnia számunkra, melyek feltétlenül szükségesek a szerződés lebonyolításához, illetve szerződési kötelezettségeink betartásához (tehát az Ön neve, postacíme, e-mail címe, valamint a mindenkori fizetési módhoz szükséges fizetési adatok) vagy amelyeknek felhasználására jogilag kötelezve vagyunk.

 Emellett technikai szükségszerűségből, illetve a jogi biztonság szempontjából az Ön IP-címét is felhasználjuk. Ezen adatok nélkül egy szerződés megkötését sajnos el kell utasítanunk, hiszen ennek lebonyolítása nem lehetséges, ill. egy már meglévő szerződés nem mondható fel. Amennyiben szeretné, természetesen ennél több adatot is megadhat.

Ügyfél- és szállítói adatok.

Kategóriák / az adatok forrása

A weboldalon és a webáruházon kívüli szerződéses jogviszony esetén a következő személyre vonatkozó adatokat használjuk fel:

 • Kapcsolati adatok (például az aktuális, adott esetben az eddigi kapcsolattartó partnerek vezeték- és keresztneve, ill. további nevei, az ügyfél (munkaadó) cégének neve és címe, mobil- és vezetékes telefonszám mellékekkel, e-mail cím, fax)
 • Foglalkozásra vonatkozó adatok (például a vállalkozásnál betöltött funkció, részleg)
 • Adott esetben a folyószámla adatai (SEPA-beszedési meghatalmazás keretében a folyószámla tulajdonosának vezeték- és keresztneve)
 • Adott esetben az előnyben részesített fizetési rendszer, ill. információk a hitelképességről
 • Adott esetben a születési dátum, cégnél eltöltött idő (az ügyféltanácsadás céljából, amennyiben Ön rendelkezésre bocsátja ezeket)

Az Ön személyre vonatkozó adataihoz alapvetően Ön által, a szerződés kiépítésének keretében, illetve a már meglévő szerződési viszonyból eredően jutunk hozzá.

Kivételes esetekben bizonyos konstellációk esetén személyre vonatkozó adatai máshol is felhasználhatók. Ide sorolhatók a releváns információkhoz tartozó alkalmi lekérések az információs irodáktól (Creditsafe, Bisnode), különösen a hitelképességre vonatkozóan. 

 

Az adatfeldolgozás célja és jogalapja

P

Az Ön személyre vonatkozó adatainak weboldalon kívüli feldolgozása is minden esetben az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek, valamint más releváns jogi rendelkezések betartása mellett történik.

Az Ön személyre vonatkozó adatait kizárólag előszerződési intézkedések foganatosítása (pl. ajánlatok készítése termékekre vagy szolgáltatásokra) és szerződési kötelezettségek teljesítése (pl. szolgáltatásunk teljesítése vagy rendelések, megbízások és fizetési folyamatok lebonyolítása), (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)) érdekében, illetve arra vonatkozó jogi kötelezettség esetében (pl. adójogi előírások alapján) dolgozzuk fel. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)). A személyre vonatkozó adatok feldolgozása eredetileg ezen célok érdekében történt.

Egy adatvédelmi beleegyezési rendelkezés természetesen az Ön adatfeldolgozáshoz való hozzájárulása is lehet (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)). A beleegyezése megadása előtt felvilágosítjuk Önt az adatfeldolgozás céljáról és a GDPR 7. cikk (3) bekezdése értelmében fennálló visszavonási jogáról. 

A bűncselekmények felderítése érdekében a személyre vonatkozó adatok feldolgozása a GDPR 10. cikkének feltételei mellett történik.

 

Az adatok címzettjei / a címzettek kategóriái

A szükséges vállalati folyamatok vonatkozásában feladataik ellátása érdekében szakmai részlegeinket külső szolgáltatók is támogatják. A feldolgozandó adatok védelme érdekében minden szolgáltató esetében megkötöttük a szükséges adatvédelmi jogokra vonatkozó szerződést.

Ezek elsősorban olyan szolgáltatók, mint a csomagszállítók és a szállítmányozók, melyek a profiljuknak megfelelő munkákat átveszik, emellett pénzügyi- és tanácsadási cégek, melyek a megbízásokban releváns adatok ellenőrzésében nyújtanak támogatást. Továbbá az egyes szakterületeken a gyártók és partnercégek olyan speciális IT-szakértőinek segítségét vesszük igénybe, melyek rendelkeznek a megfelelő tudással a terméket illetően. A projekt megvalósítása érdekében (regisztráció, projekt jelentése, ajánlat létrehozása, rendelés lebonyolítása) adatait adott esetben a kínált, ill. rendelt termékek érintett gyártói számára is továbbítjuk. Ezek az EU határain kívül, egy harmadik országban is lehetnek.

A fizetési gyakorlat és a hitelképesség vizsgálata érdekében a fizetés lebonyolításának információit továbbadjuk hitel-, kezelési- és gazdasági irodáknak.

Adott esetben sor kerülhet személyes adatainak a felhőben való feldolgozására is, meglévő folyamataink optimalizálása érdekében (pl. a hatékonyabb kommunikáció és szerződésteljesítés érdekében). Az adatvédelmi szempontból ehhez szükséges szerződéseket megkötöttük. Ha a felhőszolgáltató az EU-n/EGT-n kívül (harmadik ország) található, úgy megtesszük az adatvédelmi szempontból lehetséges és szükséges intézkedéseket a GDPR 44. cikke ff. szerint, hogy az érintett harmadik országban megteremtsük a szükséges adatvédelmi szintet. Technikai és szervezési intézkedésekkel garantáljuk, hogy vállalatunknál kizárólag azok a személyek jutnak hozzá az Ön személyes adataihoz, akiknek azokra a szerződési és jogi kötelezettségek teljesítéséhez szüksége van.

Regisztráció / ügyfélfió.

Internetes oldalunkon felkínáljuk felhasználónk számára a regisztráció lehetőségét, természetesen személyes adatok megadása mellett. Előnyként sorolható fel, hogy így megtekintheti korábbi rendeléseit, valamint az Ön által a rendelési adatlapon megadott adatok is mentésre kerülnek. Egy újabb rendelésnél tehát nem kell újfent megadnia ezen adatokat.

A regisztráció tehát vagy egy Önnel (a webáruházunkon keresztül) kötött szerződés teljesítéséhez, vagy pedig előszerződéses intézkedések végrehajtásához szükséges, lásd GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b).

Ebben az esetben az adattakarékosság és adatkerülés elvét követjük, hisz csak a regisztrációhoz feltétlenül szükséges adatokat jelöltük meg kötelező mezőként. Ezek közé tartozik például az e-mail cím, valamint a jelszó a jelszóismétléssel együtt.

A többi mező kitöltése önkéntes alapon történik, és ezek ennek megfelelően is vannak jelölve.

Online áruházunkban a rendelésekhez és azok kiszállításához szükségünk van továbbá egy számlázási címre (megszólítás, keresztnév, vezetéknév, postacím). Amennyiben a szállítási cím eltér a számlázási címtől, a fent nevezett adatokat a szállítási címhez is meg kell adni.

A regisztráció folyamán weboldalunkon a felhasználó IP-címét, valamint a regisztráció dátumát és idejét is mentjük (technikai háttéradatok). A „Most regisztrálok” gomb megnyomásával felhasználói fiókjának elkészítése lezárul.

Kérjük, vegye figyelembe: Az Ön által megadott jelszót titkosítva mentjük. Vállalatunk munkatársai nem férnek hozzá ehhez a jelszóhoz. Tehát amennyiben elfelejtené jelszavát, munkatársaink nem segíthetnek annak felidézésében.

Ebben az esetben használja az „elfelejtett jelszó” funkciót, melynek segítségével egy automatikusan létrehozott, új jelszót küldünk Önnek e-mailben. Egyetlen munkatársunk sincs felhatalmazva az Ön jelszavának írásos, vagy telefonos kikérdezésére. Amennyiben tehát ilyen jellegű kérdésekkel találkozna, soha ne adja meg jelszavát.

A regisztrációs folyamat lezárásával adatai a védett ügyfélterületen kerülnek használatra. Amint Ön internetes oldalunkon e-mail címével mint felhasználónévvel és jelszavával bejelentkezik, ezek az adatok az Ön által elvégzett tevékenységekhez weboldalunkon rendelkezésre állnak (pl.: rendelésekhez az online áruházban). A létrehozott rendelések visszakereshetők a rendelési történetben. Itt megadhatja változtatásait a számlázási- ill. szállítási címet illetően.

A regisztrált személyeknek megvan a lehetősége arra, hogy a számlázási- ill. szállítási cím változtatásait, valamint jogosultságait a rendelési történetben maguk szerkeszthessék. Amennyiben kapcsolatba lép az ügyfélszolgáltatással, a változtatásokat és jogosultságokat munkatársaink is szívesen elvégzik. Regisztrációját, illetve ügyfélfiókját természetesen bármikor újra törölheti.

Garantáljuk, hogy a Bechtlénél csak azok a személyek jutnak hozzá az Ön személyes adataihoz, akiknek azokra a munkájukból fakadó feladataik ellátásához szükségük van. Az összegyűjtött személyes adatokat csak meghatározott célokra használjuk és azokat nem adjuk tovább harmadik fél részére.

Ha a szállításhoz megadja privát címét, úgy azt rendszerünkben elmentjük. Így azt jövőbeni rendeléseinél is kiválaszthatja és használhatja anélkül, hogy azt újból be kéne vinnie. Amennyiben nem szeretné, hogy privát címét elmentsük, úgy azt természetesen bármikor törölheti felhasználói fiókjának beállításaiban.

Adatai nagyobb biztonsága érdekében webáruházunkban egy többfaktoros hitelesítést (MFA) alkalmazunk. Így alapvetően csak akkor tud bejelentkezni, hogy ha bejelentkezési adatain túl egy további komponensen (pl. token) keresztül is azonosítja magát. Hogy ne kelljen minden egyes bejelentkezésnél végigcsinálnia a többfaktoros hitelesítés procedúráját, egy olyan opciót kínálunk, hogy a sikeres bejelentkezést követően a kliense elmentésre kerül készüléke local store-jában. Ennek során konkrétan a következő adatkategóriákat rögzítjük és dolgozzuk fel:

 • Useragentheader
 • Véletlenszerű számok
 • Lokális KeycloakuserID (egyedi)
 • Időbélyeg

 

Ahhoz, hogy ezt a kényelmi funkciót biztosítani tudjuk az Ön számára, szükségünk van az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja ill. a TTDSG §25 1. bekezdése szerinti beleegyezésére, amit megadhat a weboldalunkon tett első látogatásánál a beleegyezés-lekérdezésnél.

Beleegyezését természetesen bármikor, indoklás nélkül itt visszavonhatja. Vegye azonban figyelembe, hogy ez esetben a kényelmi funkciót nem tudja már igénybe venni.

 

Fizetési rendszerek, hitelképesség vizsgálat.

Online áruházunkban fizethet számlára, hitelkártyával és PayPal használatával is. Rendelése és a fizetés lebonyolításához szükséges az adott fizetés szempontjából releváns adatok megadása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b). Emellett technikai szükségszerűségből, illetve a jogi biztonság szempontjából az Ön IP-címét is felhasználjuk.

Ebben az esetben az adattakarékosság és adatkerülés elvét követjük, hisz csak azokat az adatokat kell megadnia számunkra, melyekre feltétlenül szükségünk van a fizetési folyamat, valamint azzal együtt a szerződés lebonyolításához vagy amelyeknek felhasználására jogilag kötelezve vagyunk.

Ezen adatok nélkül egy szerződés megkötését sajnos el kell utasítanunk, hiszen ennek lebonyolítása nem lehetséges. 

Az adatok védett átviteléhez az általunk bevetett fizetési rendszer egy SSL-titkosítást alkalmaz.

Tudnivalók számlás fizetés esetén: Amennyiben Ön online áruházunkban a számlás fizetést választja, abban az esetben ellenőrizzük hitelképességet. Ennek során a hitelképesség, ill. kudarckockázat megállapításához szükséges adatok a Creditsafe-hez kerülnek eljuttatásra, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f).

Tudnivalók hitelkártyás fizetés esetén: Ahogyan az a hitelkártyás fizetéseknél szokás, szolgáltatónk, a SIX ellenőrzi a hitelkártya adatait, valamint elvégez egy csalás-megelőzést. 

Ennek során előfordulhat személyes adatainak (különös tekintettel a törzs- és tranzakciós adatok) az EU-ban, ill. Svájcban történő feldolgozása. A Svájcba történő adattovábbítás az Európai Bizottság által kiadott megfelelőségi határozat (GDPR 45. cikk (1) bekezdés) alapján történik.

Részleteket a SIX adatvédelmi irányelveivel kapcsolatosan  itt talál: https://www.six-payment-services.com/hu/services/legal/privacy-statement.html.

 

Tudnivalók PayPal fizetésekkel kapcsolatosan: A PayPal a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. egyik vállalata. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Ha valaki az online áruházunkban való rendelése során a „PayPal”-t választja fizetési opcióként, úgy az érintett személy adatai automatikusan továbbításra kerülnek a PayPal részére.

Ennek a fizetési opciónak a kiválasztásával az érintett személy beleegyezik a fizetési folyamathoz szükséges személyre vonatkozó adatok átvitelébe. A PayPal számára átküldött adatok között szerepel rendszerint a keresztnév, vezetéknév, postacím, e-mail cím, IP-cím, telefonszám, mobiltelefon és más adatok, melyek feltétlenül szükségesek a fizetési folyamat lebonyolításához.

A vételi szerződés lebonyolításához szükségesek továbbá olyan személyre vonatkozó adatok is, melyek összefüggésben állnak a mindenkori rendeléssel. A PayPal adatvédelmére vonatkozó további információkat itt találhatja: https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub.

Tudnivalók banki beszedés esetén: Ahogy banki beszedés esetén megszokott, az adott összeg számláról történő levonásához felhasználjuk számlaadatait.

Reklámok meglévő ügyfelek esetén.

A Bechtle érdekelt abban, hogy ápolja az Önnel kialakított ügyfélkapcsolatot, ezért tájékoztatni szeretné Önt az aktuális ajánlatokról, termékekről és szolgáltatásokról, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f). A megfelelő információk és ajánlatok e-mailben történő kiküldéséhez és az ügyfélelégedettségi kérdőívek kitöltéséhez felhasználjuk adatait. 

Amennyiben ezt nem szeretné, bármikor tiltakozhat személyre vonatkozó adatainak közvetlen üzletszerzési célokra történő felhasználása ellen; ez a profilalkotás esetében is érvényes, amennyiben az kapcsolatban áll a közvetlen üzletszerzéssel. Amennyiben él ezzel a lehetőséggel, abban az esetben nem használjuk többé adatait ilyen jellegű célokra.

Ellenvetését ingyenesen, indoklás és formai megkötések nélkül kifejezheti ezen a telefonszámon: + 49 7132 981 – 0, e-mailben kontakt@bechtle.com vagy postai úton: Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm

Ügyfélelégedettséggel kapcsolatos felmérések.

Az ügyfélelégedettséggel kapcsolatos felméréseinkhez a Qualtrics nevű szolgáltatást használjuk. A felmérések végrehajtásához a Qualtrics (LLC, 2250 N. University Pkwy, 48-C, Provo, Utah 84604, USA) egyik szolgáltatását használjuk.  A szolgáltatóval megkötöttük az adatvédelmi szempontból előírt szerződéseket.

A felmérés során ügyfeleinknek egy kérdést küldünk e-mailben, melyet az ügyfél aztán a Qualtrics platformon keresztül értékelhet. Az így végrehajtott felmérések elemzésével folyamatosan fejleszteni tudjuk kínálatunkat, és érdekesebbé tehetjük azt az Ön számára.

Ennek során konkrétan az alábbi adatokat használjuk fel:

 • E-mail
 • Megszólítás
 • Vezetéknév
 • Ország, város
 • Cég

A Qualtrics használata az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti beleegyezése alapján történik, melyet a jövőre nézve bármikor visszavonhat. Ebbéli szándékát itt jelezheti: privacy@bechtle.com

Az adatok törlésre kerülnek, amint azokra már nincs szükségünk.

Kérjük, legyen tekintettel arra, hogy ez a szolgáltatás a kinyert adatokat továbbíthatja egy EU-n/EGT-n kívüli olyan országba is, mely nem rendelkezik megfelelő szintű adatvédelemmel. Előfordulhat, hogy a Qualtrics ennek során személyes adatokat továbbít az USA-ba. Ez esetben fennáll annak kockázata, hogy adatait az amerikai hatóságok ellenőrzési- és felügyeleti célokból feldolgozhatják, úgy, hogy Ön esetleg nem élhet a jogorvoslat lehetőségével. Mi azonban megtesszük az adatvédelmi szempontból lehetséges és szükséges intézkedéseket a GDPR 44. cikkének (ff) értelmében azért, hogy a harmadik országban is megteremtsük a megfelelő adatvédelmi színvonalat.

A Qualtrics adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatóját itt találja: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/

Karrierportál.

Örülünk, hogy a Bechtle mint munkaadó is felkeltette érdeklődését. Tisztában vagyunk adatainak jelentőségével, ezért a pályázati adatlapon megadott személyre vonatkozó adatait kizárólag az álláspályázati folyamat hatékony és megfelelő lebonyolításához, valamint a pályázat keretein belül zajló kapcsolatfelvételhez használjuk fel, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b). Az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk tovább adatait harmadik félnek.

Egy álláspályázat esetén meg kell adnia személyes adatait. Ebben az esetben az adattakarékosság és adatkerülés elvét követjük, hisz csak azokat az adatokat kell megadnia számunkra, melyekre az álláspályázati dokumentumok ellenőrzésében szükségünk van, pl.: az Ön életrajza vagy amelyeknek felhasználására jogilag kötelezve vagyunk. A kötelező mezők csillaggal (*) vannak jelölve. Emellett technikai szükségszerűségből, illetve a jogi biztonság szempontjából az Ön IP-címét is felhasználjuk.

Ezen adatok nélkül nem tudjuk ellenőrizni dokumentumait, így pályázati rendszerünk a pályázati dokumentumok feltöltését sem teszi lehetővé. Természetesen megvan a lehetősége további adatok önkéntes megadására is.

Adatai biztonságának és bizalmasságának lehető legnagyobb védelme érdekében megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítunk. Álláspályázatának dokumentumai pályázati rendszerünkön keresztül titkosított formában érkezik meg hozzánk.

Adatait a fent nevezett célokból a pályázati folyamat lezárásáig és az ezt érintő határidők lejártáig elmentjük - majd legkésőbb a döntés meghozatala után hat hónappal töröljük. Lehetőség van azonban a pályázati dokumentumok további tárolására is, melyeket aztán az Ön profiljának megfelelő állásajánlatokkal vethetünk össze.  Ehhez szükségünk van az Ön beleegyezésére, melyet a pályázati folyamat keretében adhat meg részünkre. Beleegyezését a jövőre vonatkozóan természetesen bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja e-mailben: privacy@bechtle.com. További információkat erre vonatkozóan a pályázati folyamat adatvédelmi nyilatkozatában találhat.

Jelentkezés rendezvényekre.

Jelentkezés rendezvényekre.

Weboldalunkon egy jelentkezési lapot talál, mellyel jelentkezhet különféle rendezvényeinkre.

Amennyiben Ön azon keresztül jelentkezik egy eseményre, a jelentkezéshez és a kapcsolatfelvételhez feldolgozzuk a jelenkezési lapon megadott adatait.

Ebben az esetben az adattakarékosság és adatkerülés elvét követjük, hisz csak azokat az adatokat kell megadnia számunkra, melyek szükségesek a bejelentkezéshez és a kapcsolatfelvételhez. Ezek az Ön e-mail címe, valamint vezeték- és keresztneve. Előfordulhat azonban, hogy még további adatokra is szükségünk van Öntől a megfelelő Bechtle kapcsolattartó hozzárendeléséhez, hogy az adott rendezvénnyel kapcsolatosan megfelelő támogatást és tanácsadást tudjunk Önnek nyújtani. Ilyen adatok pl. az Ön cégével/szervezetével kapcsolatos adatok, valamint a céges címe.

Emellett a technikai biztonság, valamint az esetleges támadási kísérletek elhárítása érdekében IP-címét is felhasználjuk. Azon mezők, melyek nincsenek csillaggal jelölve, szabadon választható mezők, melyek kitöltése önkéntes.

A gyártókkal közösen rendezett események esetében adatait a közreműködő félnek is továbbítjuk.

Tájékoztatjuk, hogy a rendezvény keretében fotók és videók készülhetnek, melyek megjelenhetnek a social média csatornáinkon és honlapunkon.

Részleteket, többek között az Önt megillető tiltakozáshoz való jogot illetően, valamint fontos tudnivalókat az általunk történő adatfeldolgozással, valamint az Önt a GDPR értelmében megillető jogokkal kapcsolatosan itt talál adatvédelmi nyilatkozat.

Felhívjuk figyelmét, hogy a közösségi médiában megjelentetett tartalmak nem EU-államok területén is elérhetővé válhatnak.

A személyre vonatkozó adatok a fent nevezett eseteken túl nem kerülnek harmadik félhez, felhasználásuk pedig kizárólag a fent nevezett célok érdekében történik. Az interneten megjelentetett fotók és videók világszerte elérhetők, így ezen tartalmak harmadik személy általi további felhasználása nem zárható ki alapvetően.

A Bechtle jogos érdekei a felvételek készítése és nyilvánosságra hozatala kapcsán az adott rendezvénnyel kapcsolatos dokumentációs- és marketingérdekek.

A személyes adatainak itt vázolt feldolgozása kapcsán Önt tiltakozáshoz való jog illeti meg a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése értelmében. Ha élni szeretne a tiltakozáshoz való jogával, akkor lehetőség szerint még az adott rendezvény előtt jelezze ezt felénk a presse@bechtle.com címen. Természetesen a helyszínen is közölheti velünk ezen szándékát.

Az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) is lehet jogalap a fényképek és videófelvételek esetleges megjelenésének.

A képek felhasználásába történő beleegyezés önkéntesen történik. Egy egyszer megadott beleegyezés a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonható a következő e-mail címen: presse@bechtle.com.

 

Sütik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f), GDPR 6. cikk (1) bekezdés c), GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)).

Internetes oldalaink több helyen használnak úgynevezett sütiket. Ajánlataink ettől felhasználóbarátabbak, hatékonyabbak és biztonságosabbak. A sütik olyan apró szöveges fájlok, melyek a számítógépen (helyileg a merevlemezen) kerülnek mentésre a böngésző által. Jogos érdekünk miatt (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)) ún. technikai sütiket használunk, melyek a weboldal üzemeltetéséhez és működőképességének biztosításához szükségesek. Ezek, típusuktól függően tartósan - az adott munkamenet befejezése után is - elmentődnek (ún. állandó sütik. pl. opt-out), vagy a böngésző bezárásával törlődnek (ún. munkamenet-sütik, melyek csak az adott munkamenet erejéig érvényesek).

 Ezeken túlmenően, az Ön beleegyezésével további sütiket is használunk. Ezen sütik teszik lehetővé számunkra a felhasználók viselkedésének kiértékelését a weboldalon. Így tudjuk a weboldal tartalmait a látogatók igényeinek megfelelően kialakítani. A sütikkel lehetőségünk van továbbá egy adott hirdetés hatékonyságának mérésére és elhelyezésének például a tematikus felhasználói érdeklődés függvényében történő alakítására is. Ehhez a jogalapot az Ön beleegyezése szolgáltatja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)).

Amennyiben Ön itt beleegyezését adta, úgy azt természetesen bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja a Preference Centeren keresztül.

Beleegyezései megszerzéséhez és kezeléséhez a Usercentrics Consent Management platformot használjuk. Üzemeltető a Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München. A Usercentrics Consent Management platform készülékinformációkat, böngészőinformációkat, anonimizált IP-címeket, opt-in és opt-out adatokat gyűjt, valamint látogatásának dátumát és időpontját, URL-ek lehívását, a honlap oldalútvonalát és a földrajzi elhelyezkedést gyűjti egy JavaScripten keresztül. Ez a JavaScript teszi lehetővé a Usercentrics GmbH számára, hogy a felhasználót tájékoztassa a honlapunkon megtalálható tagekkel és webtechnológiákkal kapcsolatosan és megszerezze, kezelje és dokumentálja a felhasználnáló beleegyezését. A jogalapot az adatok feldolgozásához a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének c) pontja szolgáltatja, mivel kötelesek vagyunk a beleegyezést igazolni (a GDPR 7. cikkének (1) bekezdése szerint). A cél az, hogy a felhasználók preferenciáit megismerjük, azokat megfelelően megvalósítsuk és azokat jogszerűen dokumentáljuk. Az adatok törlésre kerülnek, amennyiben azok a jegyzőkönyvezéshez már nem szükségesek, és jogszabály nem írja elő azok megőrzését. A beleegyezési adatokat (beleegyezés és annak visszavonása) három évig őrizzük meg. Az adatok ezt követően azonnal törlésre kerülnek, vagy kérésre egy adatexport formájában továbbadásra kerülnek a felelős hely részére. A felhasználó a böngészőjében eszközölt megfelelő beállítások által tartósan letilthatja a JavaScript futtatását, ami egyúttal a Usercentrics számára is megakadályozza annak futtatását. További, a Usercentricsre vonatkozó adatvédelmi témájú információt itt talál: https://usercentrics.com/privacy-policy/

Ez érvényes a többi sütire is: A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket. Természetesen a sütiket készüléke böngészőjének beállításain keresztül manuálisan, vagy szoftveresen is deaktiválhatja, korlátozhatja vagy akár törölheti.

Kérjük, vegye figyelembe: Ha deaktiválja a sütik használatát, akkor előfordulhat, hogy honlapunk nem minden funkciója lesz teljes mértékben használható.

Felhasználói profilok létrehozása, valamint nem kizárólag funkcionális sütik használata (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) / GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)).

Weboldalunkon a következő eszközöket ill. szolgáltatásokat használjuk:

 

Felhasználó-nyomonkövetés

Weboldalunkon a Bechtle AG (Bechtle-Platz 1, 74172 Neckarsulm) felhasználó-nyomonkövetését használjuk. Ehhez a jogalapot az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti beleegyezése szolgáltatja, amit itt bármikor visszavonhat.

Ennek során a következő adatokat használjuk fel:

 • Állandó azonosító
  Ez egy anonim, egy algoritmus által véletlenszerűen generált számsor, mely nem hozható kapcsolatba az Ön személyével. Csakis akkor, amikor a www.bechtle.com oldalon bejelentkezik felhasználói fiókjába kerülnek a bejelentkezési adatai névtelenül és titkosítva továbbításra azon harmadik feles rendszereknek, melyekhez Ön explicit módon hozzájárulását adta.

Ezen adatok feldolgozása kizárólag kínálatunk fejlesztése és a felhasználóbarátság folyamatos optimalizálása céljából történik. A felhasználó-nyomonkövetés által a visszatérő látogatók bejelentkezés nélkül is felismerhetők, így viselkedésük elemzésével az érdeklődésüknek megfelelő tartalmakat tudunk megjeleníteni.

A felhasználó-nyomonkövetés segítségével nyert adatokat kizárólag további, explicit beleegyezések megadása esetén adunk tovább harmadik feleknek (ezzel kapcsolatosan lásd még az Adatvédelmi Nyilatkozatunk „Felhasználói profilok létrehozása ill. nem tisztán funkcionális sütik használata” pontjának további bekezdéseit). A harmadik feles rendszerekben az anonimizált adatok összefésülhetők más korábbi adatokkal (pl. hírlevél feliratkozás), melyek alapján adott esetben következtetéseket lehet levonni az adott személy kilétével kapcsolatosan.

Az adatok törlésre kerülnek, amint azokra már nincs szükségünk. Ez az idő rendszerint 28 nap. Az adatok harmadik fél részére való továbbadása esetén, azok törlésére vonatkozóan az ott leírtak érvényesek.

 

Webtrekk

Weboldalunk statisztikai kiértékeléséhez többek között a Webtrekk GmbH technológiáit használjuk. A Webtrekk GmbH egy németországi (Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin) székhelyű cég, mely felhasználói adatokat gyűjt, ment és értékel. A cég a Web Controlling területén végzett adatvédelemre lett minősítve Németországban, miután adatfeldolgozásukat az adatvédelmi konformitás, illetve adatbiztonság alapján ellenőrizték. A Webtrekk szolgáltatásainak segítségével gyűjtünk statisztikai adatokat webes ajánlataink használatával kapcsolatban. Ezeket az adatokat ajánlataink folyamatos optimalizálására használjuk, mellyel kialakításuk még érdekesebbé válhat. A Webtrekk használata az Ön az alkalmazás használatára vonatkozó beleegyezése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)) alapján történik. Beleegyezését itt bármikor visszavonhatja.

Weboldalunk használatának keretében az Ön böngészője által közvetített információkat felhasználjuk és kiértékeljük. Ez egy süti-technológián és az úgynevezett Pixelen keresztül történik, mely minden weboldallal össze van kapcsolva. Itt a következő adatokat használjuk fel: Request (a kért fájl neve), böngésző típusa/-verziója, böngésző nyelve, alkalmazott operációs rendszer, a böngészőablak belső felbontása, monitor felbontása, Javascript-aktiválás, Java be/ki, sütik be/ki, színmélység, referencia URL, IP-cím (kizárólag névtelenített felhasználás, a használatot követően ismét törlődik), a hozzáférés időpontja.

A Webtrekk úgynevezett munkamenet (session) sütiket használ, melyek a böngésző használatának befejezésével törlődnek. Ugyanez érvényes a „last-click-sütikre“. Emellett ún. „ever-sütik” is használatosak, melyek ciklusideje nem lépi túl a hat hónapot, és melyek legkésőbb egy megadott felhasználási mennyiség után törlődnek. A felhasználói adatok nem kerülnek összevonásra az álnév hordozójának más adataival. Amennyiben a felhasználási analízis számára már nem szükséges vagy a felhasználó ezt másképp nem kívánja, az adatok törlésre kerülnek.
Egy személy kilétének felfedhetősége minden esetben ki van zárva. Az így összegyűjtött adatok a webes statisztikák alapjául szolgáló, névtelen felhasználói profilok létrehozásához szükségesek.

 

Google Analytics

Weboldalunkon a Google Analytics webanalitikai szoftvert használjuk (Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország). A szoftver regisztrálja az Ön és weboldalunk közötti interakciókat, és szisztematikusan kiértékeli azokat.

 • Ennek során az alábbi adatai kerülnek tárolásra: IP-cím
 • Használatra vonatkozó adatok
 • Kattintásfolyam (clickstream)
 • App-frissítések
 • Böngészőinformációk
 • Eszközinformációk
 • JavaScript támogatás
 • Látogatott oldalak
 • Referrer URL
 • Letöltések
 • Flash-verziók
 • Földrajzi helyre vonatkozó információk
 • Vásárlói aktivitás
 • Widget-interakciók
 • Látogatás dátuma és ideje


A jogalapot személyes adatainak feldozásához az Ön GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja szerinti beleegyezése szolgáltatja. Beleegyezését itt bármikor visszavonhatja.
Személyes adatainak a Google Analytics szolgáltatással való feldolgozásának az a célja, hogy elemezni tudjuk felhasználóink weboldalunkkal folytatott interakcióját. Az adatok kielemzésével optimalizálni tudjuk kínálatunkat és felhasználóbarátabbá tudjuk tenni az oldalt.
A Google Analytics által gyűjtött adatokat azonnal töröljük vagy anonimizáljuk, amint azokra a fent említett célokhoz már nincs szükségünk. Ez az idő legfeljebb 26 hónap.

A szolgáltatás továbbíthatja a gyűjtött adatokat egy harmadik ország számára. Kérjük, legyen tekintettel arra, hogy ez a szolgáltatás adatokat továbbíthat egy EU-n/EGT-n kívüli olyan országba, mely nem rendelkezik megfelelő szintű adatvédelemmel. Ha az adatok az USA-ba kerülnek, fennáll annak kockázata, hogy adatait az amerikai hatóságok ellenőrzési- és felügyeleti célokból feldolgozhatják, úgy, hogy Ön esetleg nem élhet a jogorvoslat lehetőségével. Alább megtalálja azon országok listáját, ahová adatai továbbításra kerülnek. Ez több célból történhet, ilyen pl. a tárolás vagy feldolgozás. Mi azonban megtesszük az adatvédelmi szempontból lehetséges és szükséges intézkedéseket a GDPR 44. cikkének (ff) értelmében azért, hogy a harmadik országban is megteremtsük a megfelelő adatvédelmi színvonalat.

 

Google Tag Manager

Ez a weboldal a Google Tag Managert használja (Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország). Ezen szolgáltatással a weboldal-tagek egy adott felületen keresztül kezelhetők. Maga a Tool Tag Manager is (mely beágyazza a tageket) egy sütimentes domain. Ez a következőt jelenti: Alapvetően nem helyez el sütiket, valamint nem rögzíti a személyre vonatkozó adatokat. A Google Tag Manager más tageket aktivál, melyek adott esetben adatokat rögzíthetnek. A Google Tag Manager azonban nem használja ezeket az adatokat. Egy domain- vagy süti-szinten végrehajtott deaktiválás minden Google Tag Managerrel beágyazott tracking-tag esetében érvényes marad.

További információkat itt talál http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html.

Ezen felül a Google Tag Manager további alszolgáltatásokat tartalmaz (Eloqua, LinkeIn Insight Tag, Hotjar, Google Ads Remarketing, Google Ads Conversion Tracking, Facebook Pixel), így a Google Tag Manager valamint az alszolgáltatások használata az Ön beleegyezése alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)) történik. A visszavonás lehetőségéről az egyes alszolgáltatások leírásában olvashat. Ha Ön valamelyik alszolgáltatás működését megtagadja, úgy ez a megtagadás automatikusan érvényes lesz a Google Tag Manager többi alszolgáltatására is.

Kérjük, legyen tekintettel arra, hogy ezek a szolgáltatások adatokat továbbíthatnak egy EU-n/EGT-n kívüli olyan országba, mely nem rendelkezik megfelelő szintű adatvédelemmel. Ha az adatok az USA-ba kerülnek, fennáll annak kockázata, hogy adatait az amerikai hatóságok ellenőrzési- és felügyeleti célokból feldolgozhatják, úgy, hogy Ön esetleg nem élhet a jogorvoslat lehetőségével. Mi azonban megtesszük az adatvédelmi szempontból lehetséges és szükséges intézkedéseket a GDPR 44. cikkének (ff) értelmében azért, hogy a harmadik országban is megteremtsük a megfelelő adatvédelmi színvonalat.

 

a. Eloqua

Online kínálatunkban, az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti beleegyezése alapján, melyet itt bármikor visszavonhat, az Oracle Corporation (500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065) Eloqua nevű szolgáltatását használjuk a vevőinkkel folytatott kommunikáció optimalizálása érdekében.

Az Eloqua egy állandó sütit ment le a készülékére, amennyiben azon még nem található Eloqua süti. Ha már korábban járt olyan weboldalon, mely Eloqua-t használ, akkor lehetséges, hogy Ön már rendelkezik egy Eloqua cookie-val.

Bár ez a cookie önmagában nem tartalmaz specifikus személyes információkat, a személyi vonatkozás adott esetben létrehozható más információkkal való összekapcsolás által, méghozzá a következőképpen.

Az Eloqua cookie-t arra használjuk, hogy elemezni tudjuk, hogy Ön miként használja weboldalunkat, ezáltal pedig folyamatosan javítani tudjuk internetes megjelenésünket. Az Eloqua segítségével küldött e-mailek nyomonkövetési technológiákat használnak. Az így kinyert adatokat arra használjuk, hogy megtudjuk, hogy mely témák érdeklik Önt. Ezért adatokat gyűjtünk arra vonatkozólag, hogy az általunk küldött e-maileket Ön megnyitotta-e, és hogy mely linkekre kattintott rá. Ezeket az információkat arra használjuk fel, hogy az Önnek küldött e-maileket, és az általunk nyújtott szolgáltatásokat tovább javítsuk.

Ennek során az alábbi adatokat használhatjuk fel: Sütikkel kapcsolatos információk, IP cím, látogatott oldalak, valamint az Eloqua segítségével küldött e-mailek esetén a megszólítást, kereszt- és vezetéknevet, e-mail címet.

Bizonyos esetekben egyes konszernvállalatok és szolgáltatók támogatják az Oracle-t feladatai teljesítése során. Ezen partnerek listájával az Oracle rendelkezik. Az Oracle a személyes adatait egy az Európai Gazdasági Térségen kívüli szolgáltatónak vagy konszernvállalatnak adja tovább. Ez esetben fennáll annak kockázata, hogy adatait az amerikai hatóságok ellenőrzési- és felügyeleti célokból feldolgozhatják, úgy, hogy Ön esetleg nem élhet a jogorvoslat lehetőségével. Mi azonban megtesszük az adatvédelmi szempontból lehetséges és szükséges intézkedéseket a GDPR 44. cikkének (ff) értelmében azért, hogy a harmadik országban is megteremtsük a megfelelő adatvédelmi színvonalat.

 Adatai az Oracle Marketing Cloudban 25 hónapig kerülnek tárolásra.

További információkat az Eloqua használatával felmerülő adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatosan itt talál: Oracle Privacy Policy.

 

b. LinkedIn Insight Tag

Internetes megjelenésünkhöz a LinkedIn Insight Taget használjuk, ami a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írország (a továbbiakban röviden: "LinkedIn") konverziókövető és retargeting szolgáltatása. A LinkedIn tárolja és feldolgozza az Ön weboldalunkon mutatott felhasználói tevékenységével kapcsolatos információkat. A LinkedIn ehhez többek között sütiket használ, vagyis kis szövegfájlokat, melyek készüléke böngészőjének memóriájában tárolásra kerülnek, lehetővé téve így weboldalunkon folytatott tevékenységének kielemzését. Konkrétan a hivatkozó URL, IP cím, eszközinformációk, böngészőinformációk és az Ön időpecsétje kerülnek felhasználásra.

A LinkedIn Insight Taget marketing- és optimalizálási célokra használjuk. Elsősorban elemezzük, hogy Ön hogyan használja weboldalunkat, ezáltal pedig folyamatosan javítani tudjuk annak egyes funkcióit és a felhasználói élményt. A vevő felhasználói tevékenységének elemzésével folyamatosan fejleszteni tudjuk kínálatunkat, és érdekesebbé tehetjük azt az Ön számára. A LinkedIn Insight Tag használata az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti beleegyezése alapján történik, melyet itt https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out bármikor visszavonhat.

A LinkedIn adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatóját itt találja: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

c. Hotjar

Ez a weboldal a Hotjar Ltd. webelemző szolgáltatását használja. A Hotjar Ltd. egy máltai székhelyű, európai vállalat (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Málta).

Ezzel az eszközzel nyomon lehet követni a honlapon történő mozgásokat (ún. hőtérképek). Így például az is megfigyelhető, hogy meddig görgetnek, illetve hogy milyen gyakran és mely felületekre kattintanak a felhasználók. Az eszköz segítségével továbbá közvetlen visszajelzés is szerezhető a weboldal felhasználóitól. A szolgáltatás konkrétan a következő információkat gyűjti össze: látogatásának dátuma és ideje, felhasználási adatok, kattintási útvonal, IP cím, készülékének operációs rendszere, földrajzi helyzete, böngésző nyelve valamint képernyőfelbontás. Ezen az úton olyan értékes információkhoz jutunk, melyek segítenek bennünket a weboldalak még gyorsabb és felhasználóbarátabb kialakításában. A fenti elemzés az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti beleegyezése alapján történik, melyet itt https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/ bármikor visszavonhat. Ezen eszköz használata esetén különös figyelmet fordítunk az Ön személyre vonatkozó adatainak védelmére. Csak így tudjuk megfigyelni görgetési tevékenységeit, illetve azt, hogy mely felületekre kattint. A weboldalak azon felületeit, melyeken az Ön vagy egy harmadik személy személyre vonatkozó adatai jelennek meg, a Hotjar automatikusan eltünteti, így azok semmikor sem válnak hozzáférhetővé.
A személyre vonatkozó adatokat 365 tároljuk, ezt követően pedig töröljük azokat.

További információkat a Hotjar Ltd.-ről és a Hotjar Toolról itt találhat: https://www.hotjar.com
A Hotjar Ltd. adatvédelmi nyilatkozatát itt találja: https://www.hotjar.com/privacy

 

d. Google Ads Remarketing

Weboldalunkon a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) remarketing eszközét használjuk. A remarketing funkcióval weboldalunk felhasználói számára más, a Google reklámhálózatához tartozó oldalakon (a Google keresőben vagy a Youtube-on ún. „Google hirdetések”), az érdeklődésüknek megfelelő reklámokat tudunk elhelyezni. Ennek során elemezzük a felhasználó weboldalunkon folytatott tevékenységét, pl. azt, hogy milyen ajánlatok iránt érdeklődött, hogy ezáltal más oldalakon is célzott reklámokat juttathassunk el hozzá. Ennek során a Google eltárol egy számot azon felhasználók böngészőjében, melyek a Google Display Hálózatban bizonyos Google szolgáltatásokat vagy weboldalakat látogatnak meg. Ezen „sütinek” nevezett szám alapján történik a felhasználók látogatásainak megjegyzése. Ez a szám egy adott készüléken található webes böngésző egyértelmű beazonosítására szolgál, nem pedig a személy beazonosítására. A Google Ads Remarketing használata során az alábbi adatokat használjuk fel és dolgozzuk fel: Látogatott oldalak, IP cím, látogatás időtartama, a weboldal használatával kapcsolatos egyéb adatok, a felhasználó érdeklődéséhez köthető tartalmak.

A Google Ads Remarketing használata az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti beleegyezése alapján történik. Beleegyezését itt bármikor visszavonhatja. A visszavonás mindig csak arra az adott készülékre és böngészőre vonatkozik, melyen beleegyezését visszavonta. Ha törli az opt-out sütit, úgy a rendszer újból kérni fogja az adattovábbításra vonatkozó beleegyezését.

Ezen túlmenően lehetősége van böngészőjét úgy konfigurálni, hogy letiltsa a harmadik feles hirdetések megjelenítését. A Google általi nyomonkövetést tartósan is letilthatja egy megfelelő plugin használatával, melyet itt tud letölteni: https://support.google.com/ads/answer/7395996, majd telepíteni.

Az adatai kiértékelési célból továbbításra kerülnek a Google-hoz. Ha Ön rendelkezik Google fiókkal, akkor a Google a nyomonkövetés során kinyert adatokat össze is tudja foglalni. Ennek során adatai kikerülnek egy harmadik országba,így fennáll annak kockázata, hogy adatait az amerikai hatóságok ellenőrzési- és felügyeleti célokból feldolgozhatják, úgy, hogy Ön esetleg nem élhet a jogorvoslat lehetőségével. Mi azonban megtesszük az adatvédelmi szempontból lehetséges és szükséges intézkedéseket a GDPR 44. cikkének (ff) értelmében azért, hogy a harmadik országban is megteremtsük a megfelelő adatvédelmi színvonalat.

Az így kinyert adatok törlésre kerülnek, amint azokra már nincs szükségünk. Esetünkben ez 24 hónap után történik meg.

További a Google-lal kapcsolatos információt, illetve a Google adatvédelmi nyilatkozatát itt találja: www.google.com/privacy/ads /

 

e. Google Ads konverziókövetés

Weboldalunkon a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) Google Ads konverziókövető reklámszolgáltatását használjuk. A nálunk aktív Display Hálózat, vásárlás és keresés funkciókon keresztül tudjuk mérni az Ön interakcióit a Google reklámokkal kapcsolatosan. Ennek során, amikor egy Google-reklámunkra kattint, böngészőjében egy süti kerül mentésre. Ezen keresztül nyomon tudjuk követni a reklámozott termékkel kapcsolatos további aktivitását (konverziókövetés). Az így nyert adatok segítségével mérni tudjuk reklámkampányaink sikerességét. Ennek során az alábbi adatait használjuk fel: Hirdetések, melyekre rákattintott, IP cím, webes érdeklődés, felhasználói adatok, sütiazonosítók, látogatás dátuma és ideje, sütikkel kapcsolatos információk, hiba-URL, böngésző nyelve, böngésző típusa.

 

A Google programok használata az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti beleegyezése alapján történik. Beleegyezését itt bármikor visszavonhatja. A visszavonás mindig csak arra az adott készülékre és böngészőre vonatkozik, melyen beleegyezését visszavonta. Ha törli az opt-out sütit, úgy a rendszer újból kérni fogja az adattovábbításra vonatkozó beleegyezését.

Ezen túlmenően lehetősége van böngészőjét úgy konfigurálni, hogy letiltsa a harmadik feles hirdetések megjelenítését. A Google általi nyomonkövetést tartósan is letilthatja egy megfelelő plugin használatával, melyet itt tud letölteni: https://support.google.com/ads/answer/7395996, majd telepíteni.

 

Az adatai kiértékelési célból továbbításra kerülnek a Google-hoz. Ha Ön rendelkezik Google fiókkal, akkor a Google a nyomonkövetés során kinyert adatokat össze is tudja foglalni. Ennek során adatai kikerülnek egy harmadik országba, így fennáll annak kockázata, hogy adatait az amerikai hatóságok ellenőrzési- és felügyeleti célokból feldolgozhatják, úgy, hogy Ön esetleg nem élhet a jogorvoslat lehetőségével. Mi azonban megtesszek az adatvédelmi szempontból lehetséges és szükséges intézkedéseket a GDPR 44. cikkének (ff) értelmében azért, hogy a harmadik országban is megteremtsük a megfelelő adatvédelmi színvonalat.

 

Az így kinyert adatok törlésre kerülnek, amint azokra már nincs szükségünk. Esetünkben ez 24 hónap után történik meg.

 

További a Google-lal kapcsolatos információt, illetve a Google adatvédelmi nyilatkozatát itt találja: www.google.com/privacy/ads/.

f. Facebook Pixel

„Ez a weboldal a Facebook nevű közösségi hálózat "Facebook-Pixel" követőkódját használja, melynek üzemeltetője a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, ill. ha Ön az EU-ban lakik, akkor a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Írország. A jogalapot adatainak felhasználásához az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti beleegyezése szolgáltatja. Beleegyezését itt bármikor visszavonhatja. A Facebook Pixel használatával nyomon lehet követni a felhasználók szokásait (pl. információk a megtekintett termékekről, a weboldalon eszközölt vásárlások), miután azok egy Facebook reklámra kattintva átirányításra kerültek a szolgáltató oldalára. Az oldal látogatóit tehát az oldal első felkeresésétől egészen az ott végrehajtott vásárlásig nyomon követik. A Facebook reklámhirdetések hatékonysága így statisztikai és piackutatási célokra kiértékelhető, valamint a jövőben alkalmazott reklámok tekintetében optimalizálható. Az adatokat visszaküldik a Facebooknak, aki menti és feldolgozza azokat, így azok az adott felhasználói profilokhoz társíthatók, és a Facebook az adatokat, az adathasználati irányelveknek megfelelően saját reklámcélokra használhatja fel. A Pixel által megszerzett információk alapján, Facebook fiókjában megjelenítésre kerülhetnek az Ön érdeklődésének megfelelő reklámok az aktuális ajánlataink vonatkozásában (retargeting). A Pixel által megszerzett információkat a Facebook összesítheti, és ezeket az összesített információkat a Facebook felhasználhatja saját, vagy harmadik felek reklámcéljaira. Így az oldalunkon mutatott böngészési szokásaiból és az eszközölt vásárlásokból a Facebook következtetni tud az Ön érdeklődésére, és ezeket az információkat felhasználhatja arra, hogy célzottan juttasson el Önhöz harmadik feles ajánlatokat. A Facebook a Pixelen keresztül szerzett információkat további olyan információkkal is össze tudja kapcsolni, melyeket a Facebook más weboldalakon keresztül és / vagy a „Facebook” közösségi hálózat használatával összefüggésben szerzett Önről, és így egy profilt képes Önről eltárolni. A szolgáltatás konkrétan a következő információkat gyűjti össze: Facebook felhasználói azonosító, böngészőinformációk, felhasználási adatok, nem érzékeny felhasználó-definiált adatok, hivatkozó URL, Pixel-ID, felhasználói szokások, megtekintett reklámok, reklámmal, szolgáltatásokkal és termékekkel folytatott interakciók, marketing-információk, megtekintett tartalmak, IP cím, eszközinformációk, marketingkampányos sikeressége, az eddigi vásárlások tranzakciós adatai valamint az Ön földrajzi helyzete. A Facebook Pixel segítségével tevékenysége több oldalon át nyomon követhető, miután egy Facebook hirdetést látott, vagy arra rákattintott. Ez az eljárás arra szolgál, hogy a Facebook reklámhirdetések hatékonyságát statisztikai és piackutatási céllal ki lehessen értékelni, és a jövőbeni reklámokat ez által optimalizálni lehessen. Előfordulhat, hogy a Facebook Inc. személyes adatokat továbbít az USA-ba. Ez esetben fennáll annak kockázata, hogy adatait az amerikai hatóságok ellenőrzési- és felügyeleti célokból feldolgozhatják, úgy, hogy Ön esetleg nem élhet a jogorvoslat lehetőségével. Mi azonban megtesszük az adatvédelmi szempontból lehetséges és szükséges intézkedéseket a GDPR 44. cikkének (ff) értelmében azért, hogy a harmadik országban is megteremtsük a megfelelő adatvédelmi színvonalat. Személyes adatainak feldolgozása a Facebook adatvédelmi irányelve szerint történik: https://www.facebook.com/policy. Részletes információkat a Facebook Pixellel és működésével kapcsolatosan itt talál: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

 

Facebook Conversions API

A Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország (mely a Facebook Inc. 1601, Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA egyik leányvállalata) Facebook Conversion API nevű nyomkövető alkalmazását az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti beleegyezése alapján használjuk. Arra vonatkozó engedélyét, hogy a Facebook az Ön személyes adatait feldolgozhassa, a jövőre vonatkozóan itt bármikor visszavonhatja.
A Conversion API egy adatinterfész, melyen keresztül kiértékelés céljából adatokat továbbítunk a Facebook felé az Ön weboldalunkon mutatott tevékenységével kapcsolatosan. Ez a kattintások, leadek és konverziók nyomonkövetését szolgálja, hogy weboldalunkon az Ön felhasználói tevékenységéhez igazított hirdetéseket jeleníthessünk meg.  
A Conversion API konkrétan az alábbi adatokat gyűjti össze: 
Facebook felhasználói azonosító, böngészőinformációk, felhasználási adatok, nem érzékeny felhasználó-definiált adatok, hivatkozó URL, Pixel-ID, felhasználói szokások, megtekintett reklámok, reklámmal, szolgáltatásokkal és termékekkel folytatott interakciók, marketing-információk, megtekintett tartalmak, IP cím, eszközinformációk, marketingkampányos sikeressége, az eddigi vásárlások tranzakciós adatai valamint az Ön földrajzi helyzete
Ezeket az adatokat továbbítjuk a Facebook részére. Ennek során előfordulhat, hogy a Facebook Inc. személyes adatokat továbbít az USA-ba. Ez esetben fennáll annak kockázata, hogy adatait az amerikai hatóságok ellenőrzési- és felügyeleti célokból feldolgozhatják, úgy, hogy Ön esetleg nem élhet a jogorvoslat lehetőségével. Mi azonban megtesszük az adatvédelmi szempontból lehetséges és szükséges intézkedéseket a GDPR 44. cikkének (ff) értelmében azért, hogy a harmadik országban is megteremtsük a megfelelő adatvédelmi színvonalat. Ehhez a Facebook az EU általános szerződési feltételeit bocsátja rendelkezésre. 
Az így kinyert adatok törlésre kerülnek, amint azokra már nincs szükségünk. Esetünkben ez 24 hónap után történik meg.
Személyes adatainak feldolgozása a Facebook adatvédelmi irányelve szerint történik:
https://hu-hu.facebook.com/policy
Részletes információkat a Facebook Conversion API alkalmazásával és annak működésével kapcsolatosan itt talál: https://hu-hu.facebook.com/business/help/2041148702652965?id=818859032317965

 

g. Twitter hirdetések

Weboldalunkon a Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) Twitter Ads nevű reklámszolgáltatását használjuk. Ennek során az Ön interakcióit a Twitteren általunk közzétett reklámok segítségével mérjük. Amikor Ön egy a Twitteren közzétett reklámunkra kattint, böngészőjében egy süti kerül mentésre. Ezen keresztül nyomon tudjuk követni a reklámozott termékkel kapcsolatos további aktivitását (konverziókövetés). Az így nyert adatok segítségével mérni tudjuk reklámkampányaink sikerességét. A vevő felhasználói tevékenységének elemzésével folyamatosan fejleszteni tudjuk kínálatunkat, és érdekesebbé tehetjük azt az Ön számára.

Ennek során az alábbi adatait használjuk fel: Hirdetések, melyekre rákattintott, IP cím, webes érdeklődés, felhasználói adatok, sütiazonosítók, látogatás dátuma és ideje, sütikkel kapcsolatos információk, hiba-URL, böngésző nyelve, böngésző típusa.

A Twitter Ads használata az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti beleegyezése alapján történik. Beleegyezését itt bármikor visszavonhatja. A visszavonás mindig csak arra az adott készülékre és böngészőre vonatkozik, melyen beleegyezését visszavonta. Ha törli az opt-out sütit, úgy a rendszer újból kérni fogja az adattovábbításra vonatkozó beleegyezését.

Az adatai kiértékelési célból továbbításra kerülnek a Twitterhez. Ha Ön rendelkezik Twitter fiókkal, akkor a Twitter a nyomonkövetés során kinyert adatokat össze is tudja vonni. Ennek során adatai kikerülnek egy harmadik országba,így fennáll annak kockázata, hogy adatait az amerikai hatóságok ellenőrzési- és felügyeleti célokból feldolgozhatják, úgy, hogy Ön esetleg nem élhet a jogorvoslat lehetőségével. Mi azonban megtesszük az adatvédelmi szempontból lehetséges és szükséges intézkedéseket a GDPR 44. cikkének (ff) értelmében azért, hogy a harmadik országban is megteremtsük a megfelelő adatvédelmi színvonalat.

Az így kinyert adatok törlésre kerülnek, amint azokra már nincs szükségünk. Esetünkben ez 24 hónap után történik meg.

További információkat a Twitterről valamint a Twitter adatvédelmi nyilatkozatát itt találja: https://twitter.com/en/privacy

 

Sentry

Weboldalunkon a Functional Software, Inc. (45 Fremont Street 8th Floor San Francisco, CA 94105, United States of America) Sentry nevű szolgáltatását használjuk. Az szolgáltatás használata az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti beleegyezése alapján történik, melyet itt bármikor visszavonhat.

Az Sentry segítségével ki tudjuk értékelni az Ön oldalhasználati szokásait és ki tudjuk szűrni a hibás kódokat, ezáltal pedig optimalizálni tudjuk weboldalunkat, és az Ön számára érdekes tartalmakat tudunk Önhöz eljuttatni.

Ennek során konkrétan az alábbi adatokat használjuk fel:

 • Használatra vonatkozó adatok
 • Készülékinformációk
 • IP cím
 • Hibaadatok

A Sentry használatának célja tehát weboldalunk folyamatos javítása és továbbfejlesztése.

A Sentry által gyüjtött adatok törlésre / anonimizálásra kerülnek, amint a megadott feldolgozási célokhoz már nincsen rájuk szükség. Ez általában 90 nap elteltét követően történik meg.

Adatvédelmi okokból a Sentry beágyazása kizárólag lokálisan történik. Ennek során nem történik adattovábbítás harmadik fél részére. https://develop.sentry.dev/self-hosted/

További információkat személyes adatainak a Sentry által történő felhasználásával kapcsolatosan itt talál: https://sentry.io/privacy/

 

 

Yahoo

Reklámkampányaink hatékonyságának méréséhez a Yahoo EMEA Limited (5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland) Dot-Tag kódját használjuk. Ha a Yahoo hálózatában egy felhasználó rákattint egy Bechtle reklámkampányra, akkor a Bechtle-domain azt követően látogatott aloldalai összekapcsolásra kerülnek az adott kampánnyal, hogy mérni lehessen annak hatékonyságát.

Ennek során konkrétan az alábbi adatokat használjuk fel:

 • URL
 • Hivatkozó URL
 • IP cím
 • Böngésző verzió
 • Operációs rendszer
 • Készülékbeállítások
 • Helyszín
 • Oldalon eltöltött idő
 • Oldal előhívásának gyakorisága
 • App-letöltések
 • Termékrendelések
 • Hozzáférés pontos ideje 

A jogalapot személyes adatainak feldozásához az Ön GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja szerinti beleegyezése szolgáltatja. Beleegyezését itt bármikor visszavonhatja.

 

A Dot-Tag által gyűjtött adatokat azonnal töröljük vagy anonimizáljuk, amint azokra a fent említett célokhoz már nincs szükségünk. A Dot-Tag által gyűjtött adatok legfeljebb 30 napig kerülnek tárolásra a Yahoo EMEA Limited rendszereiben. A személyes adatok általánosságban már 7 nap után törlésre kerülnek. A reklámokra való kattintások során gyűjtött IP-címek 6 hónap elteltével teljeskörűen anonimizálásra kerülnek. Az adatokból készített szegmensek viszont akár két (2) évig a rendszerben maradhatnak. Amennyiben egy Dot-Tag által egy süti kerül létrehozásra és az hozzárendelésre kerül egy felhasználóhoz, úgy az 1 évig kerül tárolásra.

 

Kérjük, legyen tekintettel arra, hogy ez a szolgáltatás a kinyert adatokat továbbíthatja egy EU-n/EGT-n kívüli olyan országba, mely nem rendelkezik megfelelő szintű adatvédelemmel. Előfordulhat, hogy a Yahoo EMEA Limited ennek során személyes adatokat továbbít az USA-ba. Ez esetben fennáll annak kockázata, hogy adatait az amerikai hatóságok ellenőrzési- és felügyeleti célokból feldolgozhatják, úgy, hogy Ön esetleg nem élhet a jogorvoslat lehetőségével. Mi azonban megtesszük az adatvédelmi szempontból lehetséges és szükséges intézkedéseket a GDPR 44. cikkének (ff) értelmében azért, hogy a harmadik országban is megteremtsük a megfelelő adatvédelmi színvonalat.

 

Google Marketing Platform (DV360)

Weboldalainkon a Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország) Google Marketing Platform szolgáltatásait (korábban „Doubleclick“) használjuk.

Ennek során a következő adatokat használjuk fel:

 • Korábbi felhasználói tevékenység
 • Az oldal látogatásának pontos ideje
 • Reklám, amire rákattintottak
 • IP cím   

A jogalapot személyes adatainak feldozásához az Ön GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja szerinti beleegyezése szolgáltatja. Beleegyezését itt bármikor visszavonhatja.

Személyes adatainak feldolgozásával az a célunk, hogy reklámjainkat hatékonyabbá és személyre szabottá tegyük. Annak érdekében, hogy a felhasználók számára releváns reklámokat jelenítsünk meg, javítsuk a kampányteljesítményhez kapcsolódó jelentéseket illetve megakadályozzuk, hogy ugyanaz a reklám többször jelenjen meg egy felhasználónál, sütiket használunk. Egy süti-azonosító segítségével a Google rögzíti, hogy mely reklámok mely böngészőben kerülnek megjelenítésre, és így megakadályozhatja, hogy azok többször jelenjenek meg. Ezen felül a Google Marketing Platform a süti-azonosítók segítségével ún. „konverziókat” képes érzékelni, melyek hivatkozásokat tartalmaznak a megtekintett reklámokra. Ilyen például, amikor egy felhasználó egy Google Marketing Platform-hirdetést lát, majd később, ugyanazon böngészőt használva felkeresi a hirdető weboldalát és azon keresztül vásárol valamit. A Google szerint ezek a sütik nem tartalmaznak személyes adatokat.

 

Előfordulhat, hogy a szolgáltatás az összegyűjtött adatokat egy harmadik országba továbbítja. Kérjük, legyen tekintettel arra, hogy ez a szolgáltatás adatokat továbbíthat egy EU-n/EGT-n kívüli olyan országba, mely nem rendelkezik megfelelő szintű adatvédelemmel. Ha az adatok az USA-ba kerülnek, fennáll annak kockázata, hogy adatait az amerikai hatóságok ellenőrzési- és felügyeleti célokból feldolgozhatják, úgy, hogy Ön esetleg nem élhet a jogorvoslat lehetőségével. Mi azonban megtesszük az adatvédelmi szempontból lehetséges és szükséges intézkedéseket a GDPR 44. cikkének (ff) értelmében azért, hogy a harmadik országban is megteremtsük a megfelelő adatvédelmi színvonalat.

 

Az összegyűjtött adatokat azonnal töröljük vagy anonimizáljuk, amint azokra a fent említett célokhoz már nincs szükségünk. Ez az idő legfeljebb 12 hónap.

 

Outbrain Inc.

Weboldalainkon az Outbrain (Outbrain Inc., 222 Broadway 19th Floor, New York, NY 10038) nyomonkövető szolgáltatását használjuk. Az Outbrain segít nekünk abban, hogy az Outbrain-reklámhirdetések hatékonyságát statisztikai és piackutatási céllal ki lehessen értékelni, és a jövőbeni reklámokat ez által optimalizálni lehessen.

 

Ennek során a következő adatokat használjuk fel:

 • Böngésző típusa
 • Anonimizált IP-cím
 • Universally Unique Identifier (UUID)
 • Időpecsét
 • Hivatkozó forrás
 • A konverzió (vásárlás) ténye    

A jogalapot személyes adatainak feldozásához az Ön GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja szerinti beleegyezése szolgáltatja. Beleegyezését itt bármikor visszavonhatja.

 

 

Az anonimizáláshoz az IP-címet megrövidítjük az utolsó oktettel.

 

Előfordulhat, hogy a szolgáltatás az összegyűjtött adatokat egy harmadik országba továbbítja. Kérjük, legyen tekintettel arra, hogy ez a szolgáltatás adatokat továbbíthat egy EU-n/EGT-n kívüli olyan országba, mely nem rendelkezik megfelelő szintű adatvédelemmel. Ha az adatok az USA-ba kerülnek, fennáll annak kockázata, hogy adatait az amerikai hatóságok ellenőrzési- és felügyeleti célokból feldolgozhatják, úgy, hogy Ön esetleg nem élhet a jogorvoslat lehetőségével. Mi azonban megtesszük az adatvédelmi szempontból lehetséges és szükséges intézkedéseket a GDPR 44. cikkének (ff) értelmében azért, hogy a harmadik országban is megteremtsük a megfelelő adatvédelmi színvonalat.

Az adatokat 90 napig tároljuk.

 

Ginni

Weboldalunkon a Bechtle AG (Bechtle-Platz 1, 74172 Neckarsulm) „Ginni“ nevű alkalmazását használjuk.

A Ginni használata segít bennünket abban, hogy kapcsolatot találjunk a felhasználói szokások („user journey”) és termékein között. A Ginni az összetartozó interakciós minták alapján megtanulja, hogy mely termékek és / vagy tartalomoldalak között található összefüggés. Az így megtanult korrelációk alapján a Ginni célzott termék- és oldaljavaslatokat tud adni.

Ezáltal weboldalunkon folytatott interakciói révén meg tudjuk állapítani, hogy felhasználói aktivitása milyen mélyen kapcsolódik egy-egy termékhez, azaz mekkora a korreláció mértéke.

A Ginni ennek során az Ön aktuális munkamenet azonosítóját (session ID) használja fel.

 

Ehhez a jogalapot a weboldalunk és termékkínálatunk optimalizálását célzó, a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk szolgáltatja.

Ennek során csak az aktuális felhasználói aktivitását („user journey”) elemezzük ki. Nem generálunk azonban közvetlen termékjavaslatokat az Ön saját látogatói- és aktivitási története alapján, hanem kizárólag az összes weboldal-felhasználó összesített aktivitása alapján.

A Ginni által felhasznált adatokat nem adjuk tovább harmadik fél részére.

Legkésőbb 90 nap után a tanulási folyamathoz szükséges felhasználói interakciós adatok elvetésre kerülnek.

Ha nem ért egyet a Ginni itt leírt felhasználásával, természetesen bármikor visszavonhatja engedélyét annak jövőbeni használatára vonatkozóan. Kérjük, írjon ezzel kapcsolatosan a következő címre: privacy@bechtle.com.

 

Google Maps

Weboldalunkon a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország ("Google”) Google Maps (API) alkalmazását használjuk. Az adatvédelem biztosítása érdekében a Google Maps nincs aktiválva, amikor Ön először erre a weboldalra látogat. Csak azután jön létre közvetlen kapcsolat a Google szervereivel, ha Ön a Google Maps-et aktiválja (beleegyezés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében). Beleegyezését itt bármikor visszavonhatja. Ezzel megakadályozzuk, hogy adatai már az oldalra való első belépéskor

továbbításra kerüljenek a Google számára. Az aktiválást követően a Google Maps elmenti az Ön IP címét. Ezt követően az rendszerint továbbításra kerülnek a Google egyik szerverére az Egyesült Államokba.

Ennek során adatai kikerülnek egy harmadik országba,így fennáll annak kockázata, hogy adatait az amerikai hatóságok ellenőrzési- és felügyeleti célokból feldolgozhatják, úgy, hogy Ön esetleg nem élhet a jogorvoslat lehetőségével. Mi azonban megtesszük az adatvédelmi szempontból lehetséges és szükséges intézkedéseket a GDPR 44. cikkének (ff) értelmében azért, hogy a harmadik országban is megteremtsük a megfelelő adatvédelmi színvonalat.

 

További információkat a felhasználó adatok kezelésével kapcsolatosan a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Google Fonts 

A tartalom megjelenítéséhez a „Google Fonts” betűkészlet is letöltődik. Az Ön hozzájárulása így erre a szolgáltatásra is kiterjed.

A legközelebbi Bechtle telephely megtalálása

Weboldalunkon felkínáljuk annak lehetőségét, hogy megjelenítse az Ön közelében található Bechtle telephelyeket. Ennek során aktuális földrajzi helyzetének megadása, vagy a Google Maps aktiválása után (lásd Google Maps használata) megjelenítésre kerülnek az Önhöz legközelebb lévő Bechtle telephelyek. A helymeghatározó funkció használata az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti beleegyezése alapján történik, melyet itt bármikor visszavonhat.

 

Beágyazások

Weboldalunkon többek között online ajánlatok esetében ún. tartalom-beágyazásokat (embeds) alkalmazunk. Ezek a beágyazások történhetnek pl. a YouTube platformról. Egy klasszikus példa a beágyazásra pl. egy videó a YouTube platformról. Ilyenkor minden esetben történik adatátvitel az adott platform szervere felé.

Ezen feldolgozási folyamatok az Ön beleegyezse alapján történnek, melyet itt  bármikor visszavonhat.

 

YouTube platform

A YouTube esetében a beágyazás az úgynevezett framing eljárással történik. A framing esetében egy a YouTube által rendelkezésre bocsátott HTML-linknek egy weboldal kódjába való beillesztésével, az oldalon egy lejátszási keret (frame) kerül létrehozásra, amely lehetővé teszi a YouTube szerverein tárolt videó lejátszását.

A YouTube által generált framing-kódokat az ún. „bővített adatvédelmi módban” alkalmazzuk. A YouTube elmondása szerint ennek során a süti-aktivitás és az azáltal generált adatgyűjtés csak a videó tényleges lejátszásával történik meg. Vagyis önmagában attól, hogy egy olyan weboldalt használ, amin framelt tartalmak találhatók, nem történik adatgyűjtés.

A YouTube videók lejátszásához szükségünk van az Ön beleegyezésére (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), melyet - hacsak ezt már meg nem tette a süti-kiválasztás keretében - az adott videó mellett található beállítási felületen tud megadni. A play gombra való kattintással Ön beleegyezik abba, hogy IP címe továbbításra kerül a YouTube (YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA) részére, és hogy a szolgáltató sütiket helyez el az Ön böngészőjében. Beleegyezését az Ön kényelme érdekében egy ún. local storage objektum segítségével, melyet a böngészőjében mentünk el, 30 napig megjegyezzük. Egy egyszer megadott beleegyezését itt bármikor visszavonhatja.

 

Vimeo platform

A Vimeo tartalmak integrációja egy Javascript tag beépítésével történik. Ennek során csupán beillesztjük a Vimeo által rendelkezésre bocsátott kódot a weboldal kódjába, erre a tartalom megjelenik, annak layoutja pedig a Vimeo szervereiről kerül betöltésre.

A Vimeo videók lejátszásához szükségünk van az Ön beleegyezésére (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), melyet - hacsak ezt már meg nem tette a süti-kiválasztás keretében - az adott videó mellett található beállítási felületen tud megadni. A play gombra való kattintással Ön beleegyezik abba, hogy IP címe továbbításra kerül a Vimeo (Vimeo, LLC555 West 18th Street New York, NY 10011 United States) részére, és hogy a szolgáltató sütiket helyez el az Ön böngészőjében. Beleegyezését az Ön kényelme érdekében egy ún. local storage objektum segítségével, melyet a böngészőjében mentünk el, 30 napig megjegyezzük. Egy egyszer megadott beleegyezését itt  bármikor visszavonhatja.

 

Cliplister

Weboldalunkon tartalmakat ágyaztunk be a Cliplister (Cliplister GmbH, Schauenburgerstraße 116, 24118 Kiel) nevű szolgáltatón keresztül.

A tartalmak beágyazásának jogalapja a termékeink és szolgáltatásaink tetszetős megjelenítéséhez fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Videóknál a lejátszás-gombra való kattintással IP címe, valamint készülékének specifikus információi továbbításra kerülnek a Cliplister részére, illetve a szolgáltató sütiket helyez el böngészőjében. Személyes adatainak védelme érdekében a Clplisterrel az adatvédelmi törvény értelmében szükséges szerződéseket megkötöttük. Ennek értelmében a felhasználói viselkedés elemzése vagy egyéb nyomon követés nem történik.

 

 

DemoUp

Weboldalunkon olyan tartalmakat is talál, melyek a DemoUp (DemoUp GmbH, Am Treptower Park 28, 12435 Berlin) nevű szolgáltatón keresztül kerültek beágyazásra.

A DemoUpon keresztül beágyazott tartalmak lejátszásához szükségünk van az Ön beleegyezésére (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), melyet - hacsak ezt már meg nem tette a süti-kiválasztás keretében - az adott videó mellett található beállítási felületen tud megadni. A DemoUp ezáltal ki tudja elemezni, hogy Ön hányszor nézett meg egy adott videót, és hogy a videó megtekintése interakciót eredményezett-e a kosarával. A lejátszás-gombra való kattintással Ön beleegyezik abba, hogy IP címe, valamint a videó és a kosara közötti interakciók továbbításra kerülnek a DemoUp részére, illetve hogy a szolgáltató sütiket helyez el böngészőjében. Az adatok határozatlan ideig kerülnek megőrzésre, méghozzá azon okból, hogy az Ön rendelkezésére tudjuk bocsátani az analitikai adatokat (megtekintések száma stb.). Amennyiben visszavonja a DemoUp használatára vonatkozó beleegyezését, úgy adatai ennek megfelelően törlésre kerülnek. Beleegyezését itt bármikor visszavonhatja.

 

Qualtrics

Az ügyfélélmény-menedzsment (CEM) keretében a különböző felmérések lebonyolításához a Qualtrics LLC (2250 N. University Pkwy, 48-C, Provo, Utah 84604, USA) Qualtrics nevű szolgáltatását használjuk. A Qualtrics használata az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti beleegyezése alapján történik, melyet itt bármikor visszavonhat.

A Qualtricset visszajelzésre és piackutatási célokra használjuk. Elsősorban azt elemezzük, hogy Ön hogyan használja weboldalunkat, ezáltal pedig folyamatosan javítani tudjuk annak egyes funkcióit és a felhasználói élményt. A végrehajtott felmérések elemzésével folyamatosan fejleszteni tudjuk kínálatunkat, és érdekesebbé tehetjük azt az Ön számára.

Ennek során konkrétan az alábbi adatokat használjuk fel:

 • Total Visited Page Count
 • Current Page URL
 • Site Referrer
 • Recorded Site History
 • Intercept ID
 • Creative ID
 • Device Type 
 • Customer Type
 • Procurement Type
 • Shop Country
 • External/internal Customer
 • Logged In

A felmérés lebonyolítása nem anonim módon történik, hanem összekapcsolásra kerül az Ön bejelentkezéshez használt Bechtle felhasználói fiókjával. Így nyomon tudjuk követni és irányítani tudjuk, hogy egy adott felhasználó mely felméréseket lássa, ezáltal pedig megakadályozhatjuk, hogy egy felmérés kétszer kerüljön elküldésre. Előfordulhat, hogy a felméréssel kapcsolatosan - amelyben Ön részt vett - utólag megkeressük Önt telefonon vagy e-mailben.

A Qualtrics által gyűjtött adatokat azonnal töröljük, amint azokra a fent említett célokhoz már nincs szükségünk. Ez az idő rendszerint 24 hónap.

Kérjük, legyen tekintettel arra, hogy ez a szolgáltatás a kinyert adatokat továbbíthatja egy EU-n/EGT-n kívüli olyan országba, mely nem rendelkezik megfelelő szintű adatvédelemmel. Előfordulhat, hogy a Qualtrics ennek során személyes adatokat továbbít az USA-ba. Ez esetben fennáll annak kockázata, hogy adatait az amerikai hatóságok ellenőrzési- és felügyeleti célokból feldolgozhatják, úgy, hogy Ön esetleg nem élhet a jogorvoslat lehetőségével. Mi azonban megtesszük az adatvédelmi szempontból lehetséges és szükséges intézkedéseket a GDPR 44. cikkének (ff) értelmében azért, hogy a harmadik országban is megteremtsük a megfelelő adatvédelmi színvonalat.

A harmadik fél adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatóját itt találja: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/

 

Podigee Podcast tárhelyszolgáltatás

Az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti beleegyezése alapján a Podigee GmbH (Schlesische Straße 20, 10997 Berlin) Podigee nevű podcast-tárhelyszolgáltatását használjuk. A podcastokat töltése és lejátszása a Podigeen keresztül történik.

A podcastok letöltéséhez/lejátszásához, illetve statisztikai adatok (pl. megtekintések száma) gyűjtéséhez a Podigee IP-címeket és készülékinformációkat dolgoz fel. Ezeket az adatokat a Podigee adatbázisában történő mentés előtt anonimizáljuk illetve álnevesítjük, amennyiben azok a podcastok rendelkezésre bocsátásához nem szükségesek.

Beleegyezését a jövőre vonatkozóan [itt] bármikor visszavonhatja.  Kérjük, ügyeljen arra, hogy a változtatásokat a hozzájárulási sávban minden egyes készülék esetében külön-külön végre kell hajtani.

További információkat és tiltakozási lehetőségeket (opt-out) a Podigee adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.podigee.com/de/about/privacy/.

 

Bechtle Chatbot

Weboldalunkon a Bechtle chatbotját használjuk. Ez egy olyan alkalmazás, mely az Ön által írt kérdésekre a nap 24 órájában megfelelő válaszokkal reagál. Így célirányosan és egyszerűen tudunk Önnek információkkal szolgálni.

Az alábbi információkkal kapcsolatban tud érdeklődni:

 • Az illetékes kapcsolattartó elérhetőségei
 • Rendelése szállítási állapota

Kérdései értelmezéséhez a Google LLC DialogFlow nevű szolgáltatását használjuk. A szolgáltatás nyújtója az EU-ban a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google“).

A Google DialogFlow egy párbeszédalapú interfész weboldalak, mobil alkalmazások és elterjedt kommunikációs platformok számára, mely lehetővé teszi a felhasználók és vállalatok közötti kommunikációt. A Google DialogFlow a Google Cloud Platform része. A Google az Ön által közölt adatokat a Google adatvédelmi irányelvei szerint dolgozza fel, mielőtt azokat továbbítaná a mi szervereinknek.

A Google chatbotnak nincs szüksége személyes adatokra és soha nem is kér Öntől olyanokat. A felhasználók személyazonossága tehát nem azonosítható, hacsak nem adnak meg valamilyen személyes adatot.

A chatbot használata során a következő adatok kerülnek feldolgozásra: Interakciós naplók (pl. felhasználóval folytatott beszélgetések). A jogalapot személyes adatainak feldozásához az Ön GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja szerinti beleegyezése szolgáltatja, melyet itt bármikor visszavonhat.

Személyes adatainak a Google chatbot általi feldolgozásával az a célunk, hogy weboldalunk látogatói számára magasabb szintű szolgáltatásokat tudjunk nyújtani és felhasználóbarátabbá tegyük azt. Ezért a bevitt adatok elküldésre kerülnek Frankfurtban található külső szerverekre, majd ott kiértékelésre kerülnek. Ennek során a felhasználó IP-címe nem kerül továbbadásra. A mentett adatokat 30 napig tároljuk.

A szolgáltatás továbbíthatja a gyűjtött adatokat egy harmadik országba. Kérjük, legyen tekintettel arra, hogy ez a szolgáltatás adatokat továbbíthat egy EU-n/EGT-n kívüli olyan országba, mely nem rendelkezik megfelelő szintű adatvédelemmel. Ha az adatok az USA-ba kerülnek, fennáll annak kockázata, hogy adatait az amerikai hatóságok ellenőrzési- és felügyeleti célokból feldolgozhatják, úgy, hogy Ön esetleg nem élhet a jogorvoslat lehetőségével. Mi azonban megtesszük az adatvédelmi szempontból lehetséges és szükséges intézkedéseket a GDPR 44. cikkének (ff) értelmében azért, hogy a harmadik országban is megteremtsük a megfelelő adatvédelmi színvonalat.

További információkat a Google Dialogflow-ról a https://cloud.google.com/dialogflow/docs/ oldalon talál, míg a Google Cloud Platform biztonságával kapcsolatos információkat itt talál: https://cloud.google.com/security

Kérdéseit természetesen továbbra is eljuttathatja hozzánk telefonon vagy e-mailben is.

 

 

Közösségi média.

Social pluginek a közösségi hálózatokban

Oldalainkon nincsenek aktív social pluginek.

 
Közösségi média linkek

 

 

Weboldalunkon linkek találhatók a Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn és Xing közösségi média oldalakhoz. Az adott közösségi média oldalhoz tartozó linket az adott céges logóról könnyen felismerheti. Ha rákattint ezen linkekre, úgy eljut az adott közösségi média szolgáltatónál található profilunkhoz. Amikor rákattint egy közösségi média szolgáltatóhoz vezető linkre, úgy kapcsolat jön létre annak szervereivel. Ilyenkor a közösségi média szolgáltató szervere értesül arról, hogy Ön meglátogatta weboldalunkat. Ezen kívül további adatok is továbbításra kerülnek a közösségi média szolgáltatóhoz. Ilyenek például:

 

•          A weboldal címe, ahol az aktivált link található

•          A weboldalra való belépés, ill. a link aktiválásának dátuma és ideje

•          A használt böngészővel és a használt operációs rendszerrel kapcsolatos információk

•          IP cím

 

Ha Ön a link aktiválásakor az adott közösségi média szolgáltatónál be van jelentkezve, akkor az az átküldött adatok alapján meg tudja állapítani felhasználói nevét, sőt adott esetben az Ön valódi nevét is, és ezeket az információkat hozzárendelheti az Ön az adott közösségi média szolgáltatónál lévő személyes felhasználói fiókjához. Ennek lehetőségét kizárhatja, ha a link aktiválása előtt kijelentkezik az adott közösségi média szolgáltatónál lévő felhasználói fiókjából.

A közösségi média szolgáltatók szerverei az USA-ban és más Európai Unión kívüli országokban találhatók. Így a közösségi média szolgáltató az adatait az Európai Unión kívüli országokban is feldolgozhatja. Legyen tekintettel arra, hogy az ezen országok vállalataira vonatkozó adatvédelmi előírások nem védik személyes adatait ugyanolyan mértékben, mint az Európai Unió tagállamaiban.

Tartsa mindig szem előtt, hogy nincs befolyásunk arra, hogy az adott közösségi média szolgáltató hogyan, milyen mértékben és milyen céllal használja fel az Ön személyes adatait. Részletes információkat személyes adatainak a weboldalunkba beágyazott közösségi média szolgáltatók általi felhasználásával kapcsolatosan az adott közösségi média szolgáltató adatvédelmi irányelveiben talál.

 Ezen kívül a Twitter Click-to-tweet funkcióját is használjuk. A Click-to-tweet lehetőséget nyújt arra, hogy megfogalmazzunk egy tweetet, melyet aztán egy link formájában helyezünk el weboldalunkon. Ha Ön rákattint erre a linkre, úgy a tweet megnyitásra kerül a Twitteren, és Ön azt közvetlenül megoszthatja. A Click-to-tweet segítségével tehát különféle, a weboldalunkon található szövegek egyetlen kattintással megoszthatók a Twitteren. Ennek során azonban nem történik személyhez köthető adattovábbítás.

Linkek további szolgáltatókhoz.

Weboldalunk - jól felismerhetően - más vállalatok internetes megjelenésére navigáló linkeket is tartalmaz. A felvonultatott szolgáltatók weboldalainak tartalmára nézve nincs befolyásunk. Ennek megfelelően ezek tartalmáért nem vállaljuk a felelősséget. Ezen oldalak tartalmáért a mindenkori szolgáltató és az oldal kezelője a felelős.

A linkek alatt található oldalak a belinkelés időpontjában ellenőrzés alá kerültek a lehetséges jogsértések és felismerhető jogi szabálytalanságok tekintetében. Jogellenes tartalmakat a belinkelés időpontjában nem találtunk. A belinkelt oldalak folyamatos ellenőrzése jogsértés konkrét gyanúja nélkül nem várható el. Esetleges jogsértések esetén az adott oldalakat késlekedés nélkül eltávolítjuk.

Online ajánlatok gyerekek esetén.

16 év alatti személyek a nevelésre jogosultak beleegyezése nélkül nem juttathatnak el hozzánk adatokat, illetve beleegyezési nyilatkozatot sem tehetnek. Mi arra biztatjuk a szülőket és a nevelésre jogosult személyeket, hogy gyermekeik érdekében aktívan vegyenek részt az online tevékenységekben.

 

Információk a szerzői-, illetve művészi szerzői jogokról.

Amennyiben Ön képeket, szöveget, terveket, videókat, zenét, stb. szeretne fellépésünkben megjeleníteni, tudnia kell, hogy ezzel Ön valamennyi ehhez kapcsolódó felhasználói jogot átruház a hálózatra, mely az Ön esetében végezetül jogi következményekkel járhat, amennyiben a szerző vagy a jogok tulajdonosa egy másik személy.

Automatizált döntések egyedüli esetekbe.

Kérjük vegye figyelembe, hogy egy döntés meghozatalához alapvetően nem alkalmazunk pusztán automatikus feldolgozási folyamatokat.

Megjelenésünk a közösségi médiában.

Több közösségi média platformon is jelen vagyunk, hogy az ott bejelentkezett vevőinkkel, érdeklődőkkel és felhasználókkal kommunikálhassunk, és tájékoztatni tudjuk őket legújabb ajánlatainkkal kapcsolatosan.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ezeket a platformokat és azok funkcióit Ön a saját felelősségére használja. Ez különösen érvényes az interaktív funkciók használatára (például kommentárok, megosztás, értékelés).

Felhívjuk szíves figyelmét továbbá arra, hogy az Ön adatait az Európai Unió területein kívül is feldolgozhatják.

Adatai továbbá piackutatási- és reklámcélokra is felhasználhatók. Így az Ön felhasználói viselkedése és az abból levezethető érdekeltségi körök alapján felhasználói profil készíthető. Ezáltal az adott platformon, illetve azon kívül az Ön érdeklődésének megfelelő hirdetések jelenhetnek meg. Ennek során általában sütik kerülnek mentésre a számítógépén. Ettől függetlenül a felhasználói profilokban olyan adatokat is elmentenek, melyek nem közvetlenül az Ön végeszközeiről származnak (különösen akkor, ha Ön regisztrált tagja a mindenkori platformnak, valamint azon be is jelentkezik).

Mi, mint ennek az információs szolgáltatásnak a kezelői az általunk kínált szolgáltatás használatából eredő adatait nem rögzítjük és nem dolgozzuk fel.

A felhasználók személyes adatainak feldolgozása a felhasználók hatékonyabb tájékoztatása és a velük történő kommunikáció biztosítása iránti jogos érdekünk alapján történik a GDPR 6 cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében. Amennyiben a mindenkori szolgáltató az Ön beleegyezését kéri az adatok feldolgozásához (azaz beleegyezését kéri például egy rubrika kipipálása vagy egy elfogadó gomb megnyomása által), úgy a feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Tiltakozási lehetőség

Amennyiben Ön tagja egy közösségi hálózatnak és nem szeretné, hogy az a mi weboldalunkon keresztül adatokat gyűjtsön Önről és összekapcsolja azokat a közösségi hálózatnál tárolt adataival, a következőt kell tennie:

 • mielőtt még felkeresné weboldalunkat, jelentkezzen ki az adott közösségi hálózatból,
 • törölje az eszközön található sütiket és
 • zárja be, majd indítsa újra böngészőjét.

Egy újabb bejelentkezés alkalmával azonban Ön újfent egy bizonyos (felismerhető) felhasználóként jelenik meg a hálózat számára.

A tiltakozási lehetőségek (Opt-Out), valamint a mindenkori feldolgozások részletes megjelenítéséhez felhívjuk figyelmét a szolgáltatók következő linkekben található közléseire.

Azonban információ-lekérés, valamint a felhasználói jogok érvényesítésének esetében is felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ezeket a leghatékonyabban a szolgáltatónál tudják foganatosítani. Kizárólag a szolgáltatók rendelkeznek hozzáféréssel a felhasználók adataihoz, és csak ők képesek közvetlenül a megfelelő intézkedésekre, illetve információk közlésére. Amennyiben mégis segítségre lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.