Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bechtle B.V. vindt het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. Dat laten we zien op diverse vlakken, door de hele organisatie heen. MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) is daarmee een vast onderdeel van onze bedrijfsvoering.
 

Zo hebben we een gecertificeerd milieumanagementsysteem (ISO 1400:2015) om onze milieubelasting te bewaken en worden ieder jaar diverse goede doelen gesteund door donaties of sponsoring. Ook de medewerkers van Bechtle doen actief mee, bijvoorbeeld door deel te nemen aan sponsorlopen.

 

Arbeidsomstandigheden

Ons personeel is ons belangrijkste kapitaal. Daarom investeren we in goede arbeidsomstandigheden en een prettige en veilige werkomgeving. Ook worden onze medewerkers ondersteund door verschillende collectieve regelingen.

Eerlijke marketing.

De Bechtle website geeft een groot aantal vendoren de mogelijkheid om producten aan te bieden. Daarnaast hebben we een aantal focus vendoren, die zijn ingedeeld in de categorieën Silver, Gold en Platinum. Met deze vendoren vinden periodiek afspraken plaats om marketingactiviteiten te bespreken en om de relatie verder uit te bouwen.

De samenstelling van ons vendorennetwerk is gebaseerd op marktvraag, Gartner kwadrant en omzet. Onze advisors en consultants worden getraind op meerdere merken. Door deze oplossingsonafhankelijkheid zijn we in staat om onze klanten de beste oplossing aan te bieden.

Conflictmineralen.

Als IT reseller produceert Bechtle B.V. zelf geen producten. Ook importeert of verkoopt Bechtle geen producten waarin conflictmineralen zijn verwerkt. Om dat te waarborgen zien we er bij onze vendoren op toe dat zij geen producten leveren die conflictmineralen bevatten.

MVO-prestaties

Om onze MVO-prestaties inzichtelijk te maken hebben wij het platform FIRA ingeschakeld. Deze organisatie heeft een onafhankelijke rapport gemaakt van onze inzet op het gebied van MVO. In dit rapport staat onder andere een scorecard, waarin aangegeven wordt waar nog ontwikkeling mogelijk is. Op basis van deze scorecard blijven wij ons ontwikkelen op het gebied van MVO. De rapportage van FIRA is opgenomen in een glossy en in een MVO-verklaring.

 

Bechtle MVO Glossy

Green IT

Bechtle B.V. zoekt steeds weer naar de beste oplossing voor de klant. Daarbij worden de minst milieubelastende oplossingen overwogen. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om ‘oude’ IT door ons af te laten voeren en deze vervolgens te laten hergebruiken of te recyclen. Dit proces laten we uitvoeren door enkele van onze partners die Weeelabex zijn gecertificeerd of die uitsluitend zaken doen met Weeelabex gecertificeerde verwerkers.

CO2 uitstoot

Als organisatie streven we duurzaamheid in al zijn facetten na. Om ook op gebied van CO2-uitstoot stappen te kunnen zetten, is om te beginnen de CO2-footprint berekend. Op basis van inzicht in de energiestromen en de daaraan gelieerde CO2-uitstoot worden gericht maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te reduceren.

 

MEER INFORMATIE

MVO-prestaties

Om onze MVO-prestaties inzichtelijk te maken hebben wij het platform FIRA ingeschakeld. Deze organisatie heeft een onafhankelijke rapport gemaakt van onze inzet op het gebied van MVO. In dit rapport staat onder andere een scorecard, waarin aangegeven wordt waar nog ontwikkeling mogelijk is. Op basis van deze scorecard blijven wij ons ontwikkelen op het gebied van MVO. De rapportage van FIRA is opgenomen in een glossy en in een MVO-verklaring.

 

Bechtle MVO Glossy

Green IT

Bechtle direct zoekt steeds weer naar de beste oplossing voor de klant. Daarbij worden de minst milieubelastende oplossingen overwogen. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om ‘oude’ IT door ons af te laten voeren en deze vervolgens te laten hergebruiken of te recyclen. Dit proces laten we uitvoeren door enkele van onze partners die Weeelabex zijn gecertificeerd of die uitsluitend zaken doen met Weeelabex gecertificeerde verwerkers.

CO2 uitstoot

Als organisatie streven we duurzaamheid in al zijn facetten na. Om ook op gebied van CO2-uitstoot stappen te kunnen zetten, is om te beginnen de CO2-footprint berekend. Op basis van inzicht in de energiestromen en de daaraan gelieerde CO2-uitstoot worden gericht maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te reduceren.

 

MEER INFORMATIE