Wat is jullie het meest bijgebleven van het afgelopen jaar?

Suzie Schuurman: “Dat we een wendbare organisatie zijn met flexibele en toegewijde medewerkers. Ondanks alle coronabeperkingen hebben we met z’n allen laten zien dat we op elke werkplek een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de doelen en ambities van Bechtle.”

Bart Roijakkers: “Ik merkte in 2021 dat de kernwaarden van de organisatie (ervaren, ondernemend, verbonden), waar we dit jaar intern veel aandacht aan hebben besteed, erg duidelijk in de praktijk zichtbaar werden. Ondanks de belemmering om fysiek samen te komen hebben we grote stappen gezet wat betreft projectgericht samenwerken. Waar 2020 ons al had geleerd dat medewerkers heel volwassen omgingen met de verantwoordelijkheden rondom hybride werken, heeft 2021 aangetoond dat ook de verbondenheid, ervaring en het ondernemerschap groot is in de organisatie. Gedurende het jaar hebben we een grote groei gezien in succesvolle Solutions-projecten waaraan meerdere afdelingen binnen de organisatie nauw samenwerkten.”

Bart gaat verder: “Daarnaast zorgden we ervoor dat nieuwe Bechtle collega’s zich snel thuis voelden  in de organisatie, in een toch wel ingewikkelde tijd waar op kantoor werken vaak niet mogelijk was. De passie en drive om steeds oplossingsgerichter te werken laat duidelijk het ondernemerschap van onze collega’s zien. De geboekte resultaten rondom nieuwe Solutions-projecten maken dit heel tastbaar.”

Iris Cauwels: “Daar sluit ik me bij aan. We hebben mooie stappen gezet op het gebied van Solutions en het ontzorgen van klanten. Inmiddels hebben we op alle verticale pijlers (workspace, datacenter en connectivity) een ontzorgingsmodel ontwikkeld. Daarmee helpen wij onze klanten bij het maken van keuzes rondom hun IT-infrastructuur. We nemen zowel hard- als software mee en dit zorgt ervoor dat we steeds vaker als hybride IT partner klanten mogen ondersteunen. En het mooiste? Dat we dit met alle Bechtle collega’s en teams samen doen!”

Hoe kijken jullie naar de veranderingen die de coronacrisis teweeg heeft gebracht?

Suzie:

Ik zie vooral een positieve verandering in de mindset van ons allemaal. We zijn bewust geworden dat een goede balans tussen privé en werk bijdraagt aan energiekere, nog meer gemotiveerde medewerkers.

Bart: “De pandemie heeft ons gedwongen om online met elkaar in contact te treden en te blijven om toch de gewenste resultaten te boeken. Wellicht heeft deze vervelende periode ervoor gezorgd dat we nog grotere stappen maakten dan we anders hadden gedaan. Ik denk bijvoorbeeld aan de adoptie van tools zoals Microsoft Teams. Waar we aan het begin van de pandemie wellicht bang waren om de connectie met elkaar te verliezen, is naar mijn gevoel het tegendeel gebeurd. Wel snakken veel mensen naar de mogelijkheid om meer samen te komen in 2022. Een nieuwe verdieping bij Bechtle direct in Eindhoven, die momenteel wordt verbouwd en wordt ingericht als ‘de werkplek van de toekomst’ zal bijdragen aan een gezellig kantoor als ontmoetingsplaats, die hybride manier van werken ondersteunt.”

Iris: “Inderdaad. We hebben in 2021 niet alleen hybride oplossingen naar onze klanten gebracht, we zijn zelf ook hybride gaan werken. Iets wat voor de pandemie nog niet echt ingeburgerd was binnen Bechtle. Ons kantoor wordt nu steeds meer een ontmoetingsplek, waar je naartoe gaat om écht contact te maken met je collega’s en om samen aan projecten te werken.”

Bechtle kantoor NL

Hoe zal het hybride werken er de komende jaren bij Bechtle uitzien?

Suzie: “We hebben vertrouwen in onze medewerkers. Zij zijn zelf heel goed in staat om te bepalen waar en wanneer ze werken. De uitdaging ligt in het behouden van de Bechtle-cultuur en invulling  geven aan de kernwaarden van Bechtle. Met name de kernwaarde ‘verbonden’. Hoe blijven we datgene waar we allemaal zo gelukkig van worden, samenwerken en gezelligheid, vasthouden? In tijden van veel thuiswerken moeten we hier creatief mee omgaan.”

Bart: “We zullen volgend jaar, indien de coronamaatregelen dit toelaten uiteraard, er als organisatie voor zorgen om mensen de weg naar het kantoor weer te laten vinden. De mensgerichte aanpak en cultuur binnen de organisatie heeft ons gebracht waar we momenteel staan. Om verder te groeien mogen we dit niet uit het oog verliezen door het thuiswerken.”

Iris: “Ik zie een bijkomend voordeel. Doordat je als Bechtle medewerker een gedeelte van je werkzaamheden prima thuis kan doen, wordt Bechtle ook een aantrekkelijkere werkgever voor mensen die niet direct in de buurt van onze kantoren (Eindhoven en Breukelen) wonen. Ik merk dat nieuwe medewerkers het ervoor over hebben om een paar dagen in de week wat langer te rijden wanneer ze de rest van de tijd kunnen thuiswerken. Dat is een gezonde balans.”

Hoe is Bechtle veranderd tegenover 2020?

Suzie: “Bechtle is in meerdere opzichten gegroeid. Gegroeid in EBT, gegroeid in professionaliteit, onze medewerkers zijn gegroeid door meer zelfstandig te moeten werken en de leidinggevenden zijn gegroeid doordat ze noodgedwongen hebben geleerd om ook op afstand leiding te geven.”
 

Iris:

Bechtle heeft naast die groei op letterlijke resultaten, zoals gemeten op basis van EBT en de groei in professionaliteit, ook een flinke stap gezet in de transformatie van een transactionele reseller naar een organisatie met een groot aandeel in Solutions-projecten. Er ontstaat steeds meer spreiding tussen transactionele en Solutions-business. De basis van onze organisatie is erg stabiel, waardoor we kansen die we in de markt zien kunnen grijpen.

Het MT is ook uitgebreid het afgelopen jaar. Waarom is dat gebeurd en wat betekent dit voor Bechtle?

Suzie: “Door de voortdurende en forse groei van Bechtle, was het nodig om de span of control van de drie MT-leden te verlagen en deze te verdelen over meerdere business units en MT-leden. Om toekomststerk te blijven, moesten we inzetten op verdere groei en professionalisering. Ook is People and Culture (HR) toegevoegd aan het MT, omdat we van mening zijn dat onze medewerkers het belangrijkste kapitaal van Bechtle zijn. People and Culture moet om die reden ook vertegenwoordigd zijn.”

Iris vult aan: “Klopt! Onze mensen zijn ons grootste goed. Daarom is het essentieel dat hier vanuit het MT gericht aandacht voor is. De samenwerking tussen afdelingen wordt steeds belangrijker: waar onze Solutions-afdelingen vroeger vooral kennis deelden, geven we nu ook businessgericht invulling aan deze teams. Dit stelt ons in staat om een partner te zijn die proactief met onze klanten meedenkt.”

Wat is de mooiste herinnering aan Bechtle in 2021 voor jullie persoonlijk?

Suzie: “Ondanks het uitblijven van de borrels, foodtrucks en weekendjes weg, heb ik persoonlijk ervaren dat verbondenheid en het gevoel van samen zijn ook zonder deze leuke activiteiten aanwezig is bij Bechtle.”

Iris: “Inderdaad. En ook al konden we niet vaak samen zijn met het team op kantoor, die dagen dat het wél kon voelden als thuiskomen.”

Bart: “Persoonlijk ben ik erg blij dat het in 2021 is gelukt om de Europese Sustainability Strategy 2030 te lanceren. In 2022 zal er veel aandacht worden besteed aan het onderwerp duurzaamheid. We willen de duurzame groei van Bechtle borgen.”

Hoe kijken jullie naar 2022 vanuit jullie eigen rol, en vanuit het MT?

Suzie: “Nu het team People and Culture compleet is, kunnen we in 2022 meters maken. Leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en employer branding staan bovenaan mijn lijstje om vanuit People and Culture mee aan de slag te gaan.”
 

Bart:

Doordat ons Marketingteam voortaan een onderdeel zal zijn van de business unit Strategy, kunnen we de ontwikkeling rondom het positioneren van Bechtle als Your trusted IT partner in a hybrid world nog meer kracht bijzetten. De samenwerking tussen marketeers binnen Europa, vanuit ons overkoepelende Marketing Center of Excellence gaat hier in 2022 enorm aan bijdragen. Vanuit MT-perspectief kijk ik ernaar uit om weer meer samen te werken op kantoor. De unieke Bechtle cultuur, die ons heeft gebracht tot waar we nu staan, moeten we koesteren ondanks dat onze manier van werken voor altijd zal veranderen.


Iris: “Ik kijk ook uit naar een jaar waarin we steeds zullen samenwerken over afdelingen heen. Niet alleen op Europees niveau met overkoepelende marketingactiviteiten zoals Bart aangeeft, maar ook binnen Bechtle direct Nederland. Afdelingen raken steeds meer met elkaar verweven nu we klanten ontzorgen met grote Solutions-projecten. Ik denk dat 2022 een mooi jaar wordt vol nieuwe kansen en successen!”

Het MT van Bechtle

 

Jean-Paul Bierens

Algemeen directeur


T  +31 40 250 9000
jean-paul.bierens@bechtle.com

Maarten Friesema

Head of Service

 
T +31 40 250 9000
maarten.friesema@bechtle.com

Iris Cauwels
Iris Cauwels

Head of Solutions
 

T +31 40 250 9061
iris.cauwels@bechtle.com

Bart Roijakkers

Head of Strategy


T +31 40 250 9033
bart.roijakkers@bechtle.com

Suzie Schuurman

Head of People and Culture

 

T +31 40 760 2890
suzie.schuurman@bechtle.com