Frau spricht in Megafon

Bechtle groeit ook duidelijk in Q3

  • Omzet stijgt met 9,1 % naar € 1,49 miljard
  • EBT groeit met 21,4 %
  • Raad van Bestuur bevestigt prognose

Neckarsulm, 11 november 2021 – Bechtle AG liet ook in het derde kwartaal van 2021 een duidelijke groei in omzet en resultaat zien ondanks de aanhoudende wereldwijde tekorten. De omzet steeg met 9,1% naar € 1.496,1 miljoen en behield daarmee het hoge groeiniveau van het vorige kwartaal. De winst voor belastingen (EBT) nam buitenproportioneel toe met 21,4 % naar 87,0 miljoen euro. De EBT-marge verbeterde zich daarmee van 5,2% naar 5,8%. Op 30 september 2021 werkten er 12.744 medewerkers bij Bechtle, dat zijn 689 mensen meer dan in 2020.

De organische omzetgroei lag op 8,9%. De ontwikkeling van de EBT is verregaand operationeel, daarnaast hebben speciale items, onder andere de verkoop van een groepsmaatschappij, een positief effect. “De vraag naar IT-oplossingen is onverminderd hoog, hun beschikbaarheid in de huidige marktsituatie bepalend. Leverbaarheid is daarmee een belangrijk concurrentievoordeel geworden. Daarom hebben we al vroegtijdig het inventarisbeheer verhoogd. We profiteren daarbij enerzijds van onze financiële draagkracht, maar anderzijds ook van de uitstekende zakelijke relaties met onze partners en distributeurs”, aldus Dr. Thomas Olemotz, voorzitter van de Raad van Bestuur van Bechtle AG.

Verdere positieve resultaatontwikkeling in het systeemhuis-segment

In het segment IT-Systeemhuis & Managed Services bereikte Bechtle in de periode van juli tot en met september 2021 een omzetgroei van 2,1% en steeg de omzet naar 937,2 miljoen euro. De leverproblematiek heeft hier vooral bij grotere raamovereenkomsten een sterkere impact. De EBIT steeg met 23,3% naar 61,7 miljoen euro, aangejaagd door de genoemde speciale items en een goede ontwikkeling in de projectbusiness. De EBIT-marge steeg bijgevolg van 5,5% naar 6,6%.

E-Commerce toont aanzienlijke omzetstijging

In het segment IT E-Commerce steeg de omzet in het derde kwartaal van 2021 met 23,4% naar 558,8 miljoen euro. Naast Duitsland hebben met name de bedrijven in Frankrijk, de Benelux en Groot-Brittannië bijgedragen aan deze groei. De EBIT steeg met 14,6% naar 26,7 miljoen euro en de marge bedroeg 4,8%, vergeleken met 5,1% vorig jaar. Deze ontwikkeling is vooral te herleiden tot een weer gestegen aandeel van hoge transactievolumes.

Nieuw record aantal stagiairs

Het aantal medewerkers was op 30 september 2021 met 5,7% weer wat dynamischer dan in het vorige kwartaal. Wij zijn vooral erg blij met het aantal stagiairs en studenten die een duale opleiding volgen. 709 jonge mensen waren op 30 september 2021 bij Bechtle in opleiding, waaronder 244 die op 1 september begonnen zijn met hun opleiding – meer dan ooit.

Jaarprognose bevestigd

Ondanks de nog steeds moeilijke omstandigheden heeft Bechtle AG zich in de eerste negen maanden van het lopende boekjaar zeer succesvol ontwikkeld. Omzet, resultaat en marge liggen in het streefbereik van onze na een half jaar verhoogde verwachtingen voor het hele jaar. De directie bevestigt daarom de jaarprognose met een duidelijke omzetgroei, een zeer duidelijke resultaatgroei en een EBT-marge boven die van vorig jaar. “Ons bedrijfsmodel bewijst zich juist in deze uitdagende tijden. Ongeacht de aanhoudende huidige tekorten zijn onze toekomstige vooruitzichten nog steeds zeer goed”, aldus Dr. Thomas Olemotz.

 

Bechtle cijfers 3e kwartaal en 9 maanden van 2021

 

 

 

Q3/2021

Q3/2020

+/-

9M/2021

9M/2020

+/-

Omzet

duizend €

1,496,092

1,370,856

+9.1%

4,439,087

4,037,046

+10.0%

  Binnenland (= Duitsland)

duizend €

938,876

876,538

+7.1%

2,750,264

2,546,035

+8.0%

  Buitenland

duizend €

557,216

494,318

+12.7%

1,688,823

1,491,011

+13.3%

  IT-systeemhuis

duizend €

937,249

917,897

+2.1%

2,812,854

2,670,956

+5.3%

  IT-E-Commerce

duizend €

558,843

452,959

+23.4%

1,626,233

1,366,090

+19.0%

EBIT

duizend €

88,425

73,342

+20.6%

233,172

185,509

+25.7%

  IT-systeemhuis

duizend €

61,711

50,036

+23.3%

156,328

122,698

+27.4%

  IT-E-Commerce

duizend €

26,714

23,306

+14.6%

76,844

62,811

+22.3%

EBIT-marge

%

5.9

5.4

 

5.3

4.6

 

EBT

duizend €

87,028

71,673

+21.4%

229,207

180,787

+26.8%

EBT-marge

%

5.8

5.2

 

5.2

4.5

 

Resultaat na belastingen

duizend €

62,731

50,757

+23.6%

163,788

128,025

+27.9%

Resultaat per aandeel

0.50

0.401

+23.6%

1.30

1.021

+27.9%

Operationele cashflow

duizend €

-21,541

132,731

-116.2%

25,803

173,2572

-85.1%

Medewerkers (op 30-9)

 

12,744

12,055

+5.7%

 

 1 correctie voor aandelensplitsing

 2 correctie voor vorig jaar

 

 

30.09.2021

31.12.2020

+/-

Liquiditeit3

duizend €

230,409

403,173

-42.9%

Percentage eigen vermogen

%

46.8

43.2

 

 3 incl. beleggingen in geld en effecten

 

Press Release
docx Download
Quarterly Statement
Download
Dr Thomas Olemotz
Download