Over Pluryn

Pluryn ondersteunt mensen om volwaardig en zelfstandig te functioneren in de samenleving, ook bij problematieke situaties. De eigen kracht en toekomstwensen zijn het uitgangspunt. Pluryn is een landelijke organisatie met meer dan 400 locaties. Sinds 1 september 2016 maakt Intermetzo deel uit van Pluryn. Verspreid over de locaties werken er 7400 zorgprofessionals en 1000 vrijwilligers. Mensen van alle leeftijden kunnen bij Pluryn terecht voor behandeling en ondersteuning: zowel aan huis als in de voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. Leren, werken en vrijetijdsbesteding zijn een onderdeel van de zorg die Pluryn aanbiedt.

Hoe kwam de samenwerking met Pluryn tot stand?

‘We werkten al eerder samen. In het verleden ging het dan om het leveren van voornamelijk netwerkapparatuur. Tijdens een gesprek met de ICT Manager kwam naar boven dat ze behoefte hadden aan een partij die hun volledig kon ontzorgen. Een partij die tijdrovende, interne processen kon wegnemen. Voorheen moesten medewerkers uit het hele land bijvoorbeeld zelf hun smartphone onder werktijd gaan halen op het hoofdkantoor in Nijmegen. Dat betekent dat er veel kostbare tijd verloren ging die bedoeld was voor de clienten. We moesten ruimte creëren door het logistieke proces uit handen te nemen.’

 

Lees hier de volledige success story.

PDF DOWNLOAD

WEBSITE VAN DE REFERENT