CO2-uitstoot; onze ambities

Als organisatie streven we duurzaamheid in al zijn facetten na. Om ook op gebied van CO2-uitstoot stappen te kunnen zetten, is om te beginnen de CO2-footprint berekend. Op basis van inzicht in de energiestromen en de daaraan gelieerde CO2-uitstoot worden gericht maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te reduceren. Op deze pagina geven we inzicht in de CO2-footprint, de doelstellingen en de wijze waarop we de doelstellingen willen behalen.

Het doel is om in 2026 de CO2-uitstoot relatief met 70% terug te hebben gedrongen ten opzichte van het basisjaar 2017 (Scope 1, Scope 2 en Business Travel). De maatregelen zijn van toepassing op de organisatie en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.

 

De CO2-footprint

Een overzicht van de veroorzakers van CO2-uitstoot. Duidelijk is dat elektriciteit en de brandstoffen gelieerd aan het wagenpark de belangrijkste veroorzakers zijn van CO2-uitstoot. 

RAPPORTAGE 2020   CO2-BELEID BH 2021-2022

CERTIFICAAT BECHTLE HOLDING 2022-2025 

CERTIFICAAT BECHTLE B.V. 2022-2025

CO2-MANAGEMENTPLAN 2023  CO2 BELEID Bechtle Holding B.V.

CO2 Footprint Bechtle Holding 2022

De meeste CO2-uitstoot van Bechtle Holding B.V. is gelinkt aan brandstofverbruik:

Op basis van FTE KG CO2 / FTE
Op basis van omzet kg co2 / M €
Vergelijking verbruik kg CO2 2021/22
CO2 Footprint Bechtle Holding 2021
CO2 Footprint Bechtle Holding 2020
CO2 Footprint Bechtle Holding 2019
Op basis van FTE KG CO2 / FTE
Op basis van omzet kg co2 / M €
Vergelijking verbruik kg CO2 2021/22
CO2 Footprint Bechtle Holding 2021
CO2 Footprint Bechtle Holding 2020
CO2 Footprint Bechtle Holding 2019

Doelen en maatregelen

De Footprint van Q1-Q2 2023 gaat over Bechtle Holding B.V. met daaronder de entiteiten Bechtle direct B.V, Bechtle Holding B.V. en Bechtle Hoofddorp. Per 01-07-2022 is PQR B.V. toegevoegd aan het certificaat van Bechtle Holding B.V. Door de combinatie van de uitgevoerde maatregelen, de verschuiving van thuiswerken naar gedeeltelijk thuiswerken, zien wij een positieve reductie van het CO2-verbruik. Per 01-07-2023 is PQR B.V. toegevoegd als entiteit aan Bechtle Holding B.V. Deze toevoeging verklaart de stijging van de totale CO2-uitstoot in Q1 + Q2 2023 t.o.v. Q1 + Q2 2022. 

Het doel is om in 2022 de CO2-uitstoot relatief met 35% terug te dringen ten opzichte van 2017 (Scope 1, Scope 2 en Business Travel).

Het resultaat: De hoofddoelstelling is behaald, op basis van FTE is de reductie 54,6% en op basis van Omzet is de reductie 45,8%.

 

Projecten

Om de CO2-uitstoot bij projecten zo beperkt mogelijk te houden, passen we hier ook de maatregelen van de organisatie toe.

 

Maatregelen

In 2022 en 2023 zijn naast de uitgevoerde maatregelen ook de volgende acties ondernomen: 

  • Warmetruiendag 2022 en 2023;
  • In 2022 en 2023 hebben CO2-verantwoordelijken van de entiteiten deelgenomen aan de events en workshops van het keteninitiatief Stichting Positieve Impact (naam voorheen: Stichting Nederland CO2 Neutraal). Daarnaast hebben twee CO2-verantwoordelijken tijdens dit event ook een eigen ledenworkshop gegeven over de thema’s “Basiskennis niveau 3” en “Hoe creëer je draagvlak binnen een organisatie”.
  • Het Bechtle magazine Sustainability;
  • Bechtle Next Event in november 2022 en 2023.

Wat zijn de nieuwe hoofddoelstelling + nieuwe maatregelen voor 2017-2026?

De CO2-Directie heeft samen besloten om de hoofddoelstelling + maatregelen te updaten.
De nieuwe hoofddoelstelling: Bechtle Holding B.V. wil in 2026 t.o.v. 2017 relatief 70% minder CO2 uitstoten binnen Scope 1, Scope 2 en Business Travel.


 

Nieuw hoofddoelstelling en maatregelenlijst 2022-2026 BH

PDF DOWNLOAD

 

Duurzaam samenwerken met Stichting Positieve Impact en SKAO

Bechtle Holding B.V heeft zich aangesloten bij het keteninitiatief Stichting Positieve Impact. Sinds 2021 nemen de CO2-verantwoordelijken deel aan de events en workshops van stichting Positieve Impact (voorheen: Stichting Positieve Impact).

Onze CO2-prestaties en ambities worden gedeeld op de site van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen.