CO2-uitstoot; onze ambities

Als organisatie streven we duurzaamheid in al zijn facetten na. Om ook op gebied van CO2-uitstoot stappen te kunnen zetten, is om te beginnen de CO2-footprint berekend. Op basis van inzicht in de energiestromen en de daaraan gelieerde CO2-uitstoot worden gericht maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te reduceren. Op deze pagina geven we inzicht in de CO2-footprint, de doelstellingen en de wijze waarop we de doelstellingen willen behalen.

  1. Het doel is om in 2022 de CO2-uitstoot relatief met 35% terug te hebben gedrongen ten opzichte van het basisjaar 2017 (scope 1 en 2 emissies). De maatregelen zijn van toepassing op de organisatie en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.

 

De CO2-footprint

Een overzicht van de veroorzakers van CO2-uitstoot. Duidelijk is dat elektriciteit en de brandstoffen gelieerd aan het wagenpark de belangrijkste veroorzakers zijn van CO2-uitstoot.

CERTIFICAAT 2020

RAPPORTAGE 2020

 

 

CO2 Footprint Bechtle Holding 2020

Op basis van FTE KG CO2 / FTE
Op basis van omzet kg co2 / M €
Scopes 2020
CO2 Footprint Bechtle Holding 2019
Op basis van FTE KG CO2 / FTE

Op basis van omzet kg co2 / M €

Scopes 2020

CO2 Footprint Bechtle Holding 2019

Beleid

Bechtle heeft het volgende beleid gedefinieerd aangaande het verbeteren van de CO2-uitstoot:

Op basis van inzicht in energie- en brandstofverbruik, en daaraan gelieerde CO2-uitstoot, structurele maatregelen realiseren om zowel de verbruiken als de CO2-uitstoot aanzienlijk terug te dringen.

 

Samenwerking

Bechtle heeft samengewerkt met experts van De Duurzame Adviseurs om de footprint te realiseren en heeft zich daarnaast aangesloten bij de Stichting Nederland CO2 neutraal.

Daarnaast worden de CO2-prestaties en ambities gedeeld op de site van SKAO: www.skao.nl

 1. In maart 2021 hebben CO2-verantwoordelijken van de entiteiten deelgenomen aan het online event van het keteninitatief Stichting Nederland CO2 Neutraal, waar onder andere de gastspreker Jan Peter Balkenende gesproken heeft.

Doelen

Om onze doelstelling van 35% CO2 reductie te behalen, nemen we de volgende maatregelen (voor een uitgebreidere beschrijving, download het document CO2 Prestatieladder 2020):

 • Inkopen van groene stroom (windkracht, waterkracht of zonne-energie) van Nederlandse oorsprong. 
  Tussenstand mei 2021: Per 2021 wordt er in Eindhoven op Meerenakkerplein 27 volledig groene stroom uit Nederland ingezet. Voor de vestiging Breukelen zijn we hierover in overleg met de overige huurders van het pand.
 • Verminderen elektraverbruik.
  Tussenstand mei 2021: De vestigingen Eindhoven en Breukelen zijn in 2020 voorzien van LED-verlichting. Daarnaast worden groene IT-middelen zoveel mogelijk toegepast binnen onze organisatie.
 • Terugdringen van het brandstofverbruik leaseauto’s.Tussenstand mei 2021: Bechtle direct B.V. faciliteert het gebruik van zuinige (elektrische) leaseauto’s en er is een stimuleringsregeling voor zuinig rijgedrag.


Vanaf 2021 breiden we deze doelstellingen uit met de volgende onderwerpen:

 • De CO2-uitstoot gelieerd aan gasverbruik terugdringen door het warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages te beperken door isolatie.
  Tussenstand mei 2021: nog niet gestart
 • Meer inzetten op bewustzijn van medewerkers.
  Tussenstand mei 2021: We hebben meegedaan aan Warmetruiendag en er is een mogelijkheid voor medewerkers om voordelig LED-lampen voor thuis aan te schaffen.