CO2-uitstoot; onze ambities

Als organisatie streven we duurzaamheid in al zijn facetten na. Om ook op gebied van CO2-uitstoot stappen te kunnen zetten, is om te beginnen de CO2-footprint berekend. Op basis van inzicht in de energiestromen en de daaraan gelieerde CO2-uitstoot worden gericht maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te reduceren. Op deze pagina geven we inzicht in de CO2-footprint, de doelstellingen en de wijze waarop we de doelstellingen willen behalen.

    1. Het doel is om in 2022 de CO2-uitstoot relatief met 35% terug te hebben gedrongen ten opzichte van het basisjaar 2017 (scope 1 en 2 emissies). De maatregelen zijn van toepassing op de organisatie en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.

 

De CO2-footprint

Een overzicht van de veroorzakers van CO2-uitstoot. Duidelijk is dat elektriciteit en de brandstoffen gelieerd aan het wagenpark de belangrijkste veroorzakers zijn van CO2-uitstoot. 

RAPPORTAGE 2020   CO2-beleid 2020-2021 

CERTIFICAAT 2021

CO2 Footprint Bechtle Holding Q1-Q1 2022

De meeste CO2-uitstoot van Bechtle Holding B.V. is gelinkt aan brandstofverbruik:

Op basis van FTE KG CO2 / FTE
Op basis van omzet kg co2 / M €
Vergelijking verbruik kg CO2 2021/22
CO2 Footprint Bechtle Holding 2021
CO2 Footprint Bechtle Holding 2020
CO2 Footprint Bechtle Holding 2019
Op basis van FTE KG CO2 / FTE
Grafiek op basis van FTE KG/CO2/FTE
Op basis van omzet kg co2 / M €
Grafiek op basis van omzet KG CO2/ M
Vergelijking verbruik kg CO2 2021/22
CO2 Footprint Bechtle Holding 2021
CO2 Footprint Bechtle Holding 2020
CO2 Footprint Bechtle Holding 2019

Deze Footprint van Q1+Q2 2022 gaat over Bechtle Holding B.V. met daaronder de entiteiten Bechtle direct B.V, Bechtle Holding B.V. en Buyitdirect.com. Per 01-07-2022 zal PQR B.V. ook toegevoegd worden aan het certificaat van Bechtle Holding B.V. Door de combinatie van de uitgevoerde maatregelen, de verschuiving van thuiswerken naar gedeeltelijk thuiswerken, zien wij een stijging in de CO2-uitstoot in Q1+Q2 2022 t.o.v. Q1+Q2 2021.

Het doel is om in 2022 de CO2-uitstoot relatief met 35% terug te dringen ten opzichte van 2017 (Scope 1, Scope 2 en Business Travel).

Het resultaat: wanneer deze lijn aangehouden wordt in 2022, dan heeft Bechtle Holding B.V. dit hoofddoel behaald eind 2022!

 

Projecten

Om de CO2-uitstoot bij projecten zo beperkt mogelijk te houden, passen we hier ook de maatregelen van de organisatie toe.

In 2021-2022 heeft Bechtle direct B.V. 3 aanbestedingen met CO2-gerelateerd gunningvoordeel lopen. In Q1+Q2 2022 was de CO2-uitstoot met betrekking tot de projecten Fontys Hogescholen, TNO en Gemeente Deventer in totaal 230,99 kg CO2.

In 2021/2022 zijn naast de uitgevoerde maatregelen ook de volgende acties ondernomen:

  • De Competitie “Zuinigste rijder 2021” om leaserijders bewuster te maken over de mogelijkheden van zuinig rijden;
  • Warmetruiendag 11 februari 2022;
  • In 2021 en 2022 hebben CO2-verantwoordelijken van de entiteiten deelgenomen aan de online events en workshops van het keteninitatief Stichting Nederland CO2 Neutraal.
  • Het Bechtle magazine Sustainability
  • Bechtle Next Event in november 2022

 

Wat zijn de nieuwe hoofddoelstelling + nieuwe maatregelen voor 2017-2026?

De CO2-Directie heeft samen besloten om de hoofddoelstelling + maatregelen te updaten.
De nieuwe hoofddoelstelling: Bechtle Management B.V. wil in 2026 t.o.v. 2017 relatief 70% minder CO2 uitstoten binnen Scope 1, Scope 2 en Business Travel.

In de bijlage van deze e-mail vind je alle maatregelen die de komende jaren ingezet zullen worden om de hoofddoelstelling te behalen.