nl | Nederlands
CO2-UITSTOOT.

CO2-uitstoot; onze ambities

Als organisatie streven we duurzaamheid in al zijn facetten na. Om ook op gebied van CO2-uitstoot stappen te kunnen zetten, is om te beginnen de CO2-footprint berekend. Op basis van inzicht in de energiestromen en de daaraan gelieerde CO2-uitstoot worden gericht maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te reduceren. Op deze pagina geven we inzicht in de CO2-footprint, de doelstellingen en de wijze waarop we de doelstellingen willen behalen.

 

 

De CO2-footprint

Een overzicht van de veroorzakers van CO2-uitstoot. Duidelijk is dat elektriciteit en de brandstoffen gelieerd aan het wagenpark de belangrijkste veroorzakers zijn van CO2-uitstoot.

 

CO2 Prestatieladder

Beleid

Bechtle heeft het volgende beleid gedefinieerd aangaande het verbeteren van de CO2-uitstoot:

 

Op basis van inzicht in energie- en brandstofverbruik, en daaraan gelieerde CO2-uitstoot, structurele maatregelen realiseren om zowel de verbruiken als de CO2-uitstoot aanzienlijk terug te dringen.

 

Samenwerking

Bechtle heeft samengewerkt met experts van KVGM om de footprint te realiseren en heeft zich daarnaast aangesloten bij het platform ‘Duurzame Leverancier’: https://www.duurzameleverancier.nl.
 

Dit platform heeft een aantal handige tools die gebruikt kunnen worden om de CO2-uitstoot te reduceren. Daarnaast worden de CO2-prestaties en ambities gedeeld op de site van SKAO: www.skao.nl

Doelen

Het doel is om in 2020 de CO2-uitstoot relatief met 35% terug te dringen. Dit doel moet behaald worden op basis van de volgende maatregelen:

 • Inkopen van groene stroom (windkracht, waterkracht of zonne-energie) van Nederlandse oorsprong om daarmee de scope 2 emissie gelieerd aan elektraverbruik te reduceren tot 0.
  Tussenstand november 2019: Voor de vestiging in Breukelen wordt groene stroom ingekocht. Voor de vestiging in Eindhoven is er nog een lopend energiecontract, maar bij de nieuwe uitvraag wordt bekeken of Nederlandse groene stroom ingekocht kan worden.

   
 • Verminderen elektraverbruik door onder andere LED verlichting en groene IT middelen toe te passen. 
  Tussenstand november 2019: Halverwege 2019 is op een verdieping van de vestiging in Eindhoven LED verlichting geplaatst. Op de overige verdiepingen zal in 2020 de TL verlichting vervangen worden door LED verlichting. Voor de vestiging in Breukelen moet nog geïnventariseerd worden of LED verlichting een rendabele optie is. Daarnaast worden groene IT-middelen zoveel mogelijk toegepast binnen onze organisatie.

   
 • Terugdringen van het brandstofverbruik door het inzetten van zuinige leaseauto’s en te sturen op zuinig rijgedrag waarbij onder andere het goed controleren van de bandenspanning wordt gestimuleerd. Daarmee wordt ten doel gesteld om 5% minder brandstof te verbruiken, hetgeen leidt tot een relatieve reductie van 2% aan CO2-uitstoot.
  Tussenstand november 2019: Bechtle direct B.V. faciliteert het gebruik van zuinige (elektrische) leaseauto’s en ook wordt er aandacht besteed aan de juiste bandenspanning.