Oferta Bechtle Pamięć masowa.

Nowe wyzwania związane z tendencją do wirtualizacji

Utrata danych lub kradzież danych to prawdziwa katastrofa dla wielu firm. W najlepszym przypadku sytuacja taka powoduje wygenerowanie kosztów, a w najgorszym przypadku utratę podstawy funkcjonowania firmy. Dlatego przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych danych stanowi nieodłączną całość. Również ciągłość działania musi zostać zabezpieczona za pomocą rozwiązań wysokiej dostępności. Oferujemy profesjonalne doradztwo związane z naszymi ofertami dotyczącymi oprogramowania w zakresie pamięci masowych, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, jak również zapewnienia wysokiej dostępności, w sklepie internetowym Bechtle.

 

Profesjonalne zabezpieczenie danych

W wielu przedsiębiorstwach stosowane są komputery mainframe, które zapewniają solidną architekturę zabezpieczeń na potrzeby ochrony danych. Agenty serwerów gwarantują, że proces będzie realizowany w sposób ciągły i że nie będzie dochodziło do przestojów. Aby umożliwić tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych w przypadku komputerów klienckich i serwerów, konieczne jest oprogramowanie dopasowane do danej infrastruktury IT. Bechtle współpracuje w zakresie oprogramowania z wiodącymi producentami, takimi jak Veritas, ARCServe, Acronis czy Veeam. W sklepie internetowym można znaleźć szeroką gamę oprogramowania dla każdego środowiska.

 

Pamięć masowa, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych: zgodna z przepisami archiwizacja danych

Oprócz tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, również ich archiwizacja odgrywa ważną rolę. W tym przypadku chodzi o przechowywanie plików cyfrowych przez wiele lat. Należy zapewnić możliwość odczytu danych, ale jednocześnie muszą być one zabezpieczone przed dostępem osób trzecich oraz wprowadzaniem zmian. Jest to konieczne nie tylko w sytuacjach wyjątkowych, ale również podczas codziennej pracy firmy. Istnieje również możliwość, że zarchiwizowane dokumenty będą musiały zostać wykorzystane w przyszłości jako materiały dowodowe. W tym przypadku nie chodzi tylko o dostępność. Należy udowodnić, że w oryginalnym dokumencie nie dokonano żadnych zmian. Do tego dochodzą ustawowe terminy przechowywania, których należy przestrzegać. Tego typu wymagania można spełnić tylko dzięki zastosowaniu profesjonalnych rozwiązań związanych z oprogramowaniem. Można je znaleźć w sklepie internetowym Bechtle.