Cyber Security and Defense

Cyberbezpieczeństwo i obrona – odpieranie zagrożeń i podejmowanie działań prewencyjnych.

W ostatnich latach znacznie wzrosło ryzyko stania się ofiarą wysoce profesjonalnych cyberprzestępców. Duże cyberataki na firmy nie są już przypadkowe i spowodowane tym, że napastnicy odkryli otwarte luki w zabezpieczeniach. Oni wybierają swoje ofiary bardzo konkretnie. Motywem często jest szpiegostwo przemysłowe, wymuszenie lub sabotaż. Atakujący chcą mieć dostęp do tajemnic biznesowych, takich jak dane budowlane lub dane klientów lub chcą zaszkodzić firmom w ukierunkowany sposób. 

Wielu firmom brakuje doświadczenia w budowaniu ochrony przed wyrafinowanymi atakami.  Wzrasta liczba cyberataków, które mają na celu wyrządzanie szkód firmom i instytucjom publicznym w sposób ukierunkowany.  Firma narażona jest na utratę ważnego know-how, reputacji i obrotu sprzedaży. Celowe ataki na krytyczną infrastrukturę mogą zagrażać dostawom i zarządzaniu całych społeczności. Największe szkody często nie są spowodowane samymi awariami, ale konsekwencjami szpiegostwa przemysłowego i utraty reputacji. 

Jak być o krok przed hakerami i jak najlepiej chronić serce swojej firmy tzn. wrażliwe dane?  Nasi eksperci z dziedziny cyberprzestępczości i obrony posiadają rozległą wiedzą i bogate doświadczenie. Zawsze jesteśmy na bieżąco, aby chronić Twoją firmę. Dowiedz się więcej!

Najlepsza ochrona.
Z Bechtle na wszystkim skorzystasz:

Razem skutecznie chronimy firmę przed atakami.

Nasi eksperci są profesjonalistami we wszystkich tematach związanych z cyberbezpieczeństwem i nieustannie się doszkalają.

W przypadku ataku, wspieramy poszkodowane firmy w radzeniu sobie z sytuacją kryzysową, czyścimy systemy ze złośliwego oprogramowania i pomagamy w identyfikacji sprawcy.

Holistycznie myślimy o cyberbezpieczeństwie: od zapobiegania do wykrywania luk w zabezpieczeniach, inicjowania ukierunkowanych środków zaradczych i wsparcia w zabezpieczaniu dowodów.

Business Manager IT Security

Christian Grusemann

Aktywnie chroń swoje systemy przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych incydenty związane z bezpieczeństwem należy zgłaszać w ciągu 72 godzin. Wielu niemieckim firmom brakuje zarówno możliwości, jak i doświadczenia, aby chronić się przed profesjonalnymi cyberatakami.  Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI) dostrzega szerokie spektrum typowych atakujących: od hakerów o przestępczej energii po tajne służby państwowe, aktorów wojskowych, cyberterrorystów i szpiegów przemysłowych. W większości przypadków celem ataków jest dostępność infrastruktury lub danych. Ataki na bezpieczeństwo informacji mogą również odbyć się od wewnątrz. Duża ilość motywów i inicjatorów cyberataków tworzy niewyraźne scenariusze zagrożeń, przed którymi firmy muszą chronić się na wielu poziomach.  Aktywnie i efektywnie chroń swoje systemy przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ze wsparciem Bechtle chronisz tajemnice handlowe i dane klientów przed atakującymi. Nasi eksperci zaplanują, wprowadzą i zarządzają rozwiązaniami w zakresie cyberobrony.

Cyber Security and Defense – SIEM & Machine Learning

Cyberbezpieczeństwo IT od A do Z: Z Bechtle SIEM i uczeniem maszynowym - pełna ochrona przeciwko cyberatakom.

Osobą odpowiedzialną za to jest przede wszystkim wewnętrzny lub zewnętrzny inspektor ochrony danych. Kontroluje on, czy rozporządzenie RODO i wytyczne są przestrzegane. Rozporządzenie RODO wymaga od każdej firmy, aby ta wyznaczyła inspektora ochrony danych wtedy, gdy przetwarzanie danych jest jej częścią działalności. Zrealizowanie tego w wielu firmach nie jest łatwe. Ponieważ ta funkcja nie może mieć konfliktu interesów z innymi czynnościami. Pracownicy z działu IT, HR lub kierownictwa często nie nadają się do tej roli ze względu na bezpośredni kontakt w kwestiach ochrony danych, ponieważ tam mógłby pojawić się potencjalnie konflikt. 

W związku z tym wiele małych firm nie posiada wewnętrznej struktury, która mogłaby dbać o zgodność na wszystkich poziomach. Inspektor ochrony danych z zewnątrz może rozwiązać ten problem. Jest to osoba kontaktowa, która dba o przestrzeganie wytycznych. Zaletą zewnętrznych inspektorów ochrony danych jest to, że wyspecjalizowani eksperci zajmują się tematami RODO i kwestiami wykraczającymi poza rozporządzenie. Dzięki temu firma oszczędza czas, koszty szkoleń, na czynnościach kontrolnych i doradczych. Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych zapewnia kompleksowe wsparcie.

Nasi eksperci znają poziom prawny, operacyjny i techniczny. W przeciwieństwie do wyspecjalizowanego zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych, który często odpowiada tylko za kwestie prawne, my posiadamy doświadczenie. Wspieramy firmy w obrębie IT, bezpieczeństwa i pracy projektowej. Posiadamy ekspertów w dziedzinie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Razem połączymy te dziedziny w Twojej firmie.

Moderne Arbeitslösungen

Bezpieczeństwo chmury nowoczesne rozwiązania pracy wymagają nowoczesnego bezpieczeństwa.

Bechtle wspiera firmy w tworzeniu skutecznych środków zaradczych i zarządzaniu kryzysami. Od prewencji do bezpośredniej reakcji na incydenty do analizy kryminalistycznej po ataku: odzyskiwanie systemów i zabezpieczenie systemów oraz analiza, w jaki sposób atakujący zdołali włamać się do systemu. Cyberprzestępcy codziennie paraliżują firmy. To co wyjdzie na jaw, to tylko wierzchołek góry lodowej. Rzeczywiste szkody wyrządzone przez cyberataki nie zawsze są od razu zauważane. A zdarza się, że poufne informacje już zdążyły wypłynąć na zewnątrz.

Według Bitkom, niemiecka gospodarka poniosła straty w wysokości 40 miliardów euro w 2017/2018 tylko z powodu celowych ataków cyberprzestępczych. Rzeczywiste zakłócenie działania firmy nie jest najdroższym elementem tych ataków. Największy udział mają natomiast konsekwencje szpiegostwa przemysłowego. Naruszenia patentów, utrata przewagi konkurencyjnej i wynikający z tego plagiat to łącznie najbardziej szkodzi firmom.  Negatywny wizerunek i negatywna prasa przysparzają wielu szkód. Bezpośrednie koszty wynikające z awarii infrastruktury i bezpośrednie szkody wynikające z kradzieży to dopiero trzeci obszar pozycji cyberprzestępczej.

Co to jest cyberbezpieczeństwo?

Definicja bezpieczeństwo cybernetycznego obejmuje szerokie spektrum możliwych zagrożeń i środków zapobiegawczych, aby odeprzeć te zagrożenia.  Różnica między cyberbezpieczeństwem a ogólnym bezpieczeństwem IT polega na tym, że cyberbezpieczeństwo koncentruje się przede wszystkim na zagrożeniach motywowanych przez przestępczą energię. Obejmują one ukierunkowane ataki hakerskie w celu szpiegostwa przemysłowego, wymuszeń i sabotażu IT. Sprawcy mają tutaj interes ekonomiczny, jak zorganizowani hakerzy, którzy mają sprzedawać tajemnice handlowe lub szkodzić firmom w imieniu osoby trzeciej. Cyberbezpieczeństwo zajmuje się zapobieganiem ataków przestępczych. Bezpieczeństwo systemów informatycznych nie wystarcza do ochrony przed cyberprzestępczością. Ponieważ ataki mogą pochodzić z wewnątrz. Na przykład poprzez wymuszenie lub przekupstwo. Cyberbezpieczeństwo ma zatem wiele podobieństw do kontrwywiadu.

Cyberangriffe auf Unternehmen

Cyberataki na firmy - niekończący się temat.

Stawką jest wiele. Z jednej strony przestępcze interesy gospodarcze, z drugiej integralność infrastruktury krytycznej i ochrona know-how. BSI ostrzega, że ​​hakerzy i organizacje destrukcyjne również stosują coraz bardziej wyrafinowane metody. Przykładem BSI są usługi w chmurze, których przepustowość jest wykorzystywana do skoordynowanych ataków DDoS. Hakerzy będą również coraz częściej wykorzystywać spostrzeżenia uczenia maszynowego. Inteligentne, samouczące się metody ataku coraz bardziej utrudniają tradycyjnym rozwiązaniom wykrywanie wzorców. Nowoczesne Security Information and Event Management (SIEM) są w najlepszym razie o krok przed tymi atakami. Aktywnie i efektywnie chroń swoje systemy przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ze wsparciem Bechtle cyberataki nie mają szans. Doradzamy, wdrażamy i utrzymujemy system SIEM. Chroń wrażliwe dane przed kradzieżą danych i sabotażem!

secure. now and then.

Poziomy cyberbezpieczeństwa. Docelowe zapobieganie cyberatakom.

Kompleksowa architektura bezpieczeństwa działa jak zdrowy system odpornościowy na systemy informatyczne w firmie. Mechanizmy monitorują system, zauważają, kiedy coś jest nie tak, włączają alarm i podejmują natychmiastowe środki zaradcze. Ostatecznie system zostanie ponownie naprawiony i zabezpieczony na przyszłość. Cyberataki nie są przypadkowymi akcjami odbijającymi się od zapory i nie próbują odgadnąć haseł z maski logowania. Profesjonalni atakujący robią wszystko, aby na przykład ukraść dane dostępowe pracownika i pracują z wysoce rozwiniętymi, samouczącymi się systemami w celu pokonania systemów bezpieczeństwa. Dlatego obrona przed cyberzagrożeniami musi odbywać się na znacznie więcej poziomach niż tylko kopanie bezpiecznego rowu wokół infrastruktury.

Security, Data Protection & Legal.

Świadomość ryzyka to pierwszy poziom cyberobrony.

Pierwszy poziom strategii cyberobrony ma charakter czysto organizacyjny i zaczyna się od świadomości ryzyka. Wytyczne i szkolenia powinny uświadomić wszystkim pracownikom typowe zagrożenia i ryzykowne zachowania. Ponieważ wiele ataków zaczyna się od socjotechniki, aby znaleźć wskazówki i punkty danych dla późniejszych ataków. Cyberataki odbywają się w kilku etapach. Atakujący uzyskują informacje lub dostęp, za pomocą których następują kolejne etapy przepływu danych lub żądania.

Tutaj ważne jest, aby pracownicy zostali przeszkoleni, aby mieli świadomość bezpieczeństwa w celu rozpoznawania ataków.

Następny poziom dotyczy stworzenia technicznych warunków, aby konkretnie identyfikować ataki. Można to osiągnąć poprzez inwentaryzację aktualnego środowiska, z którego następnie uzyskuje się deltę do docelowego scenariusza (analiza GAP).

Cloud Computing & Security

Inne środki to:

 • Audyt bezpieczeństwa z testami penetracyjnymi i analizami luk.
 • Ochrona tożsamości poprzez: 
  - PAM (Privilege Access Managemnt) – konta uprzywilejowane, takie jak administratorzy, są popularnym celem atakujących, ponieważ zhakowane konta mają szerokie uprawnienia.
  - Identity i Access Management (IAM) opisuje ochronę dostępu i profile wszystkich pracowników w firmie.
 • Zabezpieczenie infrastruktury i miejsca pracy za pomocą odpowiedniej ochrony punktów końcowych i technologii bezpieczeństwa infrastruktury.

Firma jest teraz zasadniczo dobrze chroniona. Poniżej przedstawiono kwestię wykrywania włamań na wczesnym etapie i zapobiegania incydentom związanym z bezpieczeństwem. Środki na to są (i są pokrywane w większości firm za pomocą zarządzanych usług bezpieczeństwa od odpowiednich partnerów):

 • Incident Response & IT Forensik.
 • Security Information and Event Management (SIEM).
 • Security Orchestration Automation Response (SOAR).
 • Next-Gen Cyber-Defense-Center.

Prawidłowo zabezpiecz wszystkie poziomy infrastruktury technicznej.

Firmy chronią wszystkie poziomy swojej infrastruktury technicznej za pomocą precyzyjnie skoordynowanych systemów. Prawidłowo skonfigurowana kontrola dostępu zapewnia pracownikom jak najwięcej uprawnień, ale jednocześnie jak najmniej. Prawidłowa konfiguracja jest bardzo ważnym tematem również w innych pozycjach. W sieci, infrastrukturze chmury i wszystkich aplikacjach. Inteligentne monitorowanie wszystkich działań w sieci, w aplikacjach i na punktach końcowych wykrywa podejrzane zachowanie. Automatyczne działania mogą powiadomić dział IT lub bezpośrednio interweniować. Endpoint Protection zapobiega wydostaniu się danych w sposób niekontrolowany od urządzeń klienckich.

Data protection in the Cloud

Tożsamość to nowy perymetr: ochrona tożsamości.

Ponadto organizacje mogą polegać na Privileged Access Management (PAM), aby chronić się przed niebezpieczeństwem kradzieży danych logowania i nadużycia uprawnień. Tak zwane „uprzywilejowane” prawa dostępu to takie, które wykraczają poza uprawnienia zwykłych użytkowników – niezależnie od tego, czy są to naturalni użytkownicy lub nie, na przykład dotyczące aplikacji lub tożsamości maszyn. PAM obejmuje prawa dostępu pracowników, procesów i technologii oraz umożliwia kontrolę, monitorowanie, bezpieczeństwo i sprawdzanie wszystkich ludzkich i nieludzkich uprzywilejowanych tożsamości i działań w biznesowym środowisku IT. To znacznie zwiększa bezpieczeństwo i kontrolę w obrębie infrastruktury IT. 

Gdyby jednak atakujący zdołali zinfiltrować system, skuteczne odzyskiwanie po awarii pomaga przywrócić wszystkie systemy do stanu produktywnego. Informatyka śledcza pomaga, zrozumieć i zbadać ścieżki oraz metody atakujących. 

Kolejnym poziomem jest testowanie istniejącej architektury bezpieczeństwa. Audyty bezpieczeństwa mogą wykorzystywać takie środki, jak analizy luk i testy penetracyjne, aby odkryć istniejące słabości. Jak niedostępna jest infrastruktura z punktu widzenia ekspertów ds. bezpieczeństwa? I odwrotnie, jest to pierwszy krok w testowaniu przepuszczalności istniejącej architektury.

Identity i Access Management.

„Identity & Access Management jest to nowy perymetr w drodze do chmury“, mówi Thorsten Krüger Business Manager Consulting Services Bechtle AG.

Identity & Access Management w ten sposób wpływa na wszystkie klasyczne dyscypliny bezpieczeństwa. Klient coraz częściej korzysta z Internetu, jest zabezpieczony technologiami kontenerowymi i musi być odpowiednio chroniony podczas uzyskiwania dostępu do aplikacji. Podobnie architektury sieciowe i bezpieczeństwa łączą się na przykładzie SASE, tworząc bardziej wydajne i elastyczne rozwiązania. Sztywne rozwiązania VPN lub MPLS są coraz częściej zastępowane przez technologie SD-WAN. Takie podejście opiera się na centralnym zarządzaniu tożsamościami i zdecentralizowanym, bezpiecznym dostępie do aplikacji.

W rezultacie temat zarządzania tożsamością i dostępem dotyczy widoczności i aplikacji zarówno w koncepcjach granicznych, jak i w chmurach oraz architekturach bezpieczeństwa aplikacji. To sprawia, że ​​bezpieczeństwo jest jeszcze bardziej holistyczne. Niezbędne dla lokalnej infrastruktury IT, a tym bardziej dla chmury: firma musi mieć pełną kontrolę nad swoimi użytkownikami i ich uprawnieniami do dostępu do swoich danych i aplikacji przez cały czas. Rozwiązanie Identity & Access Management "iam amira" gwarantuje przejrzystą, zgodną z zasadami i zrozumiałą administrację oraz automatyzację i orkiestrację systemów docelowych. Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika pozwala również na delegowanie wielu zadań administracyjnych do organizacji w biznesie, a tym samym umożliwia bardziej wydajne procesy.

Jednak firmy podejmują świadomą decyzję, aby nadal obsługiwać krytyczne aplikacje lokalnie w swojej sieci firmowej. Oprócz wewnętrznej ochrony dostępu do tych aplikacji, kontrola granic jest niezbędna, ponieważ pracownicy firmy i usługodawcy nawigują w przejrzysty sposób między danymi i zasobami lokalnymi i chmurowymi. Identity & Access Management Lösung "iam amira" dostarcza fundamentalną podstawę wydajnej i dostosowanej do użytkownika kontroli ochrony obwodowej, ochrony chmury i aplikacji - zgodnie z przepisami i w zrozumiały sposób.

You can find out more about iam amira here:
Pobierz (pdf)
Data-Center Protection

Cyber Defense Center jest holistycznym monitoringiem.

Bechtle oferuje z Cyber ​​​​Defense Center dwie alternatywy dla utworzenia Security Operation Center dla firmy. Podstawowym celem jest identyfikacja, śledzenie i reagowanie na podejrzane zachowanie. 

W konwencjonalnym podejściu stosuje się SIEM ("Security Information and Event Management"), który zbiera zdarzenia z różnych systemów klienta, normalizuje je, porównuje z zestawem reguł i zagrożeń oraz je przetwarza. Bechtle wykrywa potencjalne zagrożenia, wywołując podejrzane zdarzenia lub kombinację zdarzeń. Pomaga to na identyfikację i uniknięcie pewnych możliwych scenariuszy zagrożeń. 

Podejście nowej generacji łączy wysoce zautomatyzowane technologie i narzędzia śledcze do monitorowania sieci i systemu operacyjnego w celu wykrywania zagrożeń w czasie rzeczywistym. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji platforma nieustannie się uczy i dzięki temu może rozróżniać zachowanie normalne od nienormalnego. Dzięki temu system wykrywania o wysokiej wydajności jest w stanie natychmiast podjąć działania w celu powstrzymania zagrożenia. Technologie używane na urządzeniu końcowym i w sieci są zorganizowane i zaaranżowane za pośrednictwem platformy zarządzania bezpieczeństwem, orkiestracji i reagowania (SOAR) i zarządzane przez analityków Bechtle.

Aktywnie i efektywnie chroń swoje systemy przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ze wsparciem Bechtle cyberataki nie mają szans. Doradzamy, wdrażamy i wspieramy centrum cyberobrony przez całą dobę, 365 dni w roku. Skontaktuj się z nami i chroń wrażliwe dane przed kradzieżą i sabotażem!

Cyberobrona tylko z Bechtle:

Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji

Managed SIEM i Next Generation Cyber Defence Center, IT Forensik, Incident Response

Managed Security Services (Operation, Pen Testing, zarządzanie lukami)

Workplace security
Infrastruktura & Perimeter Security
Datacenter Security
Zarządzanie tożsamością i dostępem
Zarządzanie kontem uprzywilejowanym

Efektywne rozwiązania z Bechtle przed cyberatakami.

Bechtle oferuje klientom więcej niż tylko pojedyncze rozwiązanie.  Całościowo patrzymy na temat cyberobrony i chronimy systemy i dane dzięki odpowiedniemu doradztwu, wdrażaniu i administrowaniu skutecznymi rozwiązaniami. Dzięki doświadczeniu wielu pomyślnie wdrożonych systemów cyberobrony Bechtle zdobyło niezbędną wiedzę i może zapewnić rozwiązania, które skutecznie chronią. Ochronę można już zacząć od warsztatu lub audytu bezpieczeństwa. Gdzie są potencjalne słabe punkty, czy istniejące rozwiązania są odpowiednie do zapobiegania i wykrywania cyberataków oraz minimalizowania ewentualnych szkód? 

Cloud environments

Cyberobrona tylko z Bechtle:

 • Audyt bezpieczeństwa z testami penetracyjnymi analizami luk.
 • Identity i Access Management (IAM).
 • Privileged Access Control (PAM).
 • Infrastruktura rozwiązań bezpieczeństwa
 • Incident Response & IT Forensik.
 • Security Information and Event Management (SIEM).
 • Security Orchestration Automation Response (SOAR).
 • Next-Gen Cyber-Defense-Center.

Wspieramy we wdrażaniu właściwych rozwiązań i zachowań. Zaplanujemy dla firmy zestaw narzędzi, określimy źródła danych i interfejsy oraz zdefiniujemy niezbędne zasoby. Zapewniamy, że systemy są zawsze aktualne, posiadają niezbędne zasoby sprzętowe i są stale dostępne. Systemy uczące rozumieją na przykład, jak wygląda normalne zachowanie w całej sieci i natychmiast rozpoznają krytyczne odchylenia. Na życzenie zarządzamy narzędziami w celu profesjonalnego wsparcia wewnętrznego IT.

Masz pytania dotyczące cyberbezpieczeństwa i obrony?

<br/>Prosimy o kontakt.

* pola obowiązkowe

Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności, która szczegółowo informuje Państwa o przetwarzaniu danych i istniejących przepisach, dotyczących ich ochrony.