Usługi zarządzania miejscem pracy.

Coraz bardziej kompleksowe jest zarządzanie miejscem pracy.  Ten rozwój nie jest od razu rozpoznawalny na pierwszy rzut oka. Dopiero jak przyjrzymy się bliżej, widać ile systemów wsparcia utworzyło się wokół pracowników. Wszystkie narzędzia i procesy, które powstały i które muszą zostać wdrożone i utrzymane. Rozpoczyna się to od dostarczenia sprzętu i oprogramowania, narzędzi komunikacyjnych, aż po utrzymanie całej infrastruktury. Dlatego coraz ważniejsze staje się inteligentne zarządzanie miejscem pracy. Ile firma może udźwignąć i organizować wewnętrznie, poza podstawową działalnością? Bechtle dostrzegło to wyzwanie i pomaga firmom.

cw43_image-managed-workplace-services-de-03

Zarządzanie miejscem pracy - Workplace Management. Jak pracownicy mogą wydajniej pracować dzięki zarządzaniu miejscem pracy?

Dzięki Managed Services Bechtle firmy mogą w pełni koncentrować się na kluczowych zadaniach dla biznesu. Pracownicy pracują wydajniej i nie martwią się o czynności administracyjne. Workplace Management oznacza, że ​​urządzenia i systemy wsparcia dla pracowników są obsługiwane lub konserwowane przez specjalistów. Krótko mówiąc, Managed Workplace Services oznacza: ktoś inny się tym zajmuje. Skutkuje to znacznie mniejszą liczbą zadań administracyjnych w firmie większą wydajnością. Pracownicy mogą w pełni skoncentrować się na swojej pracy.

Jednocześnie Managed Workplace Services umożliwiają przejrzyste struktury, takie jak stałe osoby kontaktowe w celu wsparcia i konserwacji urządzeń lub systemów. Jeśli urządzenie końcowe ulegnie awarii, szybko dostępna jest w pełni skonfigurowane urządzenie zastępcze. Od Helpdesk IT, przez rozliczanie wielu usług w chmurze, po administrację lub dostarczanie pojedynczych systemów w firmie, zarządzanie miejscem pracy i zarządzane usługi usuwają złożoność organizacji, zapewniają większą wydajność i strukturalne obowiązki. Korzysta z tego personel zarządzający i wszyscy pracownicy.

Business Manager Modern Workplace

Christian Malzacher

Jesteśmy silnym partnerem w zakresie usług IT, który przejmuje wiele obowiązków, abyś mógł całkowicie skoncentrować się na swojej działalności.

Managed Workplace: Bechtle odciąża firmy i umożliwia wprowadzenie ujednoliconych procesów.

Wydajność nowoczesnych miejsc pracy opiera się na prawidłowej i niezawodnej interakcji wielu systemów i procesów. Odpowiednie dopasowane rozwiązania oprogramowania, które działają na niezawodnych urządzeniach i są używane przez przeszkolonych pracowników. Konserwacja i kompleksowe wsparcie ostatecznie zapewnia, że ​​środowisko IT jest wydajnym narzędziem i nie powoduje dodatkowej pracy, ani nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa. W przypadku firm koszty pośrednie spowodowane awariami, zakupami urządzeń zastępczych i konserwacją są trudne do obliczenia. 

Jednocześnie złożoność księgowości i wsparcia rośnie wraz z liczbą umów z dostawcami i usługodawcami. Coraz większa ilość licencji oprogramowania, umów sprzedaży i subskrypcji w chmurze sprawiają, że lista usługodawców jest coraz dłuższa i niepotrzebnie komplikuje życie. Również tutaj usługi zarządzające pomagają w tworzeniu przejrzystych struktur i minimalizują liczbę partnerów kontaktowych i umownych.

Managed Workplace firmy Bechtle:

1.
Bechtle SMART Workplace  – nowoczesne zarządzanie miejscami pracy.
2.
Device as a Service – elastyczność przy zakupie.
3.
Cloud Licence Management – poprawne licencjonowanie.
4.
Service Desk – wsparcie użytkowników końcowych.
5.
Zarządzana instalacja - profesjonalne przygotowanie rolloutów.
6.
Onsite Services – nasi eksperci na miejscu.

Bechtle SMART Workplace.

BechtlSMART Workplace zapewnia przejrzystość i przewidywalność kosztów sprzętu roboczego, w tym wszystkich kosztów dodatkowych. Klienci otrzymują oprogramowanie i konserwacje z jednego źródła - po stałej cenie. Klienci korzystają z przejrzystego modelu cenowego. Bechtle jest partnerem do kontaktu w razie jakiekolwiek problemu. Do konfiguracji i konserwacji stacji roboczej, konfiguracji i rozliczeń Microsoft Office 365 oraz, a przede wszystkim do obsługi użytkowników. 

Bechtle oferuje ponadto odpowiednie urządzenia typu client, notebooki oraz indywidualnie dopasowane pakiety do obsługi i serwisu, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem. Podstawowy pakiet zawiera zarządzanie i konserwację Office 365, konfigurację urządzeń końcowych, Microsoft Intune i monitorowanie bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym, wszystko to jest częścią pakietu jako rozwiązania.

Device as a Service

Device as a Service.

Zakup własnego sprzętu w postaci laptopów i komputerów stacjonarnych to ryzyko na wielu płaszczyznach. Dział księgowości musi odpisać komputery, a w przypadku usterek, własny informatyk kłóci się z producentem lub sprzedawcą o wymianę i obsługę gwarancyjną. Jeśli urządzenia zostaną wycofane z eksploatacji pewnego dnia, pojawia się problem odpowiedzialności.  Ponieważ jako komercyjny sprzedawca, firmy musiałyby oferować gwarancje na stare urządzenia i wliczać je w dochód. Oznacza to, że nieużywane urządzenia są rozdawane lub przekazywane komercyjnym firmom zajmującym się recyklingiem sprzętu po bardzo niskich cenach. Coraz mniej firm chce zajmować się wszystkimi tymi problemami. Bechtle oferuje kilka pakietów rozwiązania Device as a Service.

Korzyści.

Brak kosztów inwestycyjnych.

 

Przezroczyste koszty co miesiąc.

 

Odciążenie zasobów IT.

 

Dostępność zawsze najnowszych urządzeń.

 

Stałe wsparcie, usługa zdalnej i lokalnej pomocy technicznej.

 

Skonfigurowana pod klienta.

 

Właściwe usługi dla urządzeń — z jedną tylko umową z jednego źródła.

 

Łatwa skalowalność według zapotrzebowania.

 

Dzięki Bechtle Device as a Service (DaaS) firmy pozbywają się obowiązków związanych z zakupem sprzętu. Całkowite koszty są przewidywalne, ponieważ ustalane są stałe miesięczne kwoty na każde urządzenie, włącznie z ich szybką wymianą i logistyką.  Płacisz tylko za to, czego używasz. Oprócz najnowszego sprzętu ta miesięczna kwota obejmuje również usługi informatyczne związane z cyklem życia, takie jak aktualizacje oprogramowania i wsparcie dla użytkowników końcowych. Dzięki temu masz więcej czasu na ważniejsze sprawy, a pracownicy posiadają zawsze najlepszy i zawsze działający sprzęt.

Software License i Multi Cloud.

Firmy korzystają z wielu różnych modeli dostaw i dostawców usług w chmurze. W tym Software as a Service (SaaS), Plattform as a Service (PaaS) lub Infrastructure as a Service (IaaS) – często oferowane przez firmy amerykańskie z europejską siedzibą w Luksemburgu lub Irlandii. Dlatego te usługi w chmurze nie są szczególnie przyjemnie dla księgowości i działu zakupów. Różne modele rozliczeń za usługi, różne osoby kontaktowe – wszystko to tworzy niepotrzebną komplikację organizacyjną. Bechtle zapewnia umowy w chmurze z niezbędną przejrzystością i przewidywalnością. Dzięki Bechtle Clouds Marketplace zredukujesz strukturę chmury do jednego partnera kontaktowego i umownego z Niemiec – dla wszystkich usług w chmurze.

Możesz użyć unikalnego pulpitu nawigacyjnego, który przejrzyście pokazuje zastosowanie i koszty. Bechtle oferuje dostęp multi-cloud do usług wszystkich głównych hiperskalerów i biznesowych SaaS, dba o licencję chmury i wspiera inicjatywy chmurowe, wprowadzenia i wsparcia. Od Amazon Web Services (AWS), Google za pomocą Microsoft do Bechtle Virtual Private Cloud: Bechtle towarzyszy w drodze do chmury już od pierwszego kroku - również przy wymaganiach dotyczących przechowywania danych w centrum danych w Niemczech i integracji z istniejącymi procesami Bechtle.

Co to jest nowoczesne miejsce pracy?

Zarządzane miejsce pracy to usługa lub pakiet usług, w którym nowoczesny sprzęt dla pracowników dostarczany jest centralnie przez usługodawcę. Managed Workplace oznacza dosłownie  „zewnętrznie zarządzane miejscem pracy”. Dotyczy to np. sprzętu, usług i infrastruktury dla pracowników w firmie. Korzyści dla firm polegają na tym, że zmniejsza to liczbę usługodawców i dostawców, a tym samym złożoność organizacyjną. Zmniejsza się koszt rozliczeń i księgowości. Mniejsza ilość osób do kontaktu w zakresie pomocy technicznej i konserwacji. Proces ten jest zoptymalizowany dzięki kompleksowej obsłudze i może być szybko dostosowany do standardowych wymagań.

Bechtle Service Desk

Bechtle Service Desk –  zawsze w zasięgu ręki.

Jeśli przepływ pracy w firmie zostanie przerwany, może to prowadzić do opóźnień w ważnych projektach i kosztować dużo czasu i pieniędzy. Dzięki Service Desk Bechtle jako centralny punkt kontaktowy, eksperci IT są natychmiast do dyspozycji w przypadku wszelkich pytań i problemów. Nowoczesny zdalny Shared Service Desk wyróżnia się wykwalifikowaną kadrą specjalistów, wysokim poziomem umiejętności rozwiązywania problemów oraz krótkim czasie reakcji. Wsparcie obejmuje kwalifikację i usuwanie awarii oraz zapytania dotyczące m.in. standardowych aplikacji, zapytań dotyczących drukarek, użytkowników mobilnych czy problemów ze sprzętem.

cw43_image-managed-workplace-services-de-05

Usługi zarządzane.

Rynek Managed Services charakteryzuje się tendencja wzrostową. Coraz więcej firm polega na usługach zarządzanych. Dzięki usługom zarządzanym, jako klient, przekazujesz odpowiedzialność zewnętrznemu dostawcy usług IT, za całość IT lub za jego określone obszary . Wywoływane usługi podlegają ustalonym umowom dotyczącym poziomu usług (SLA). Gwarantuje to, że określone prace zostaną wykonane na czas i w uzgodnionym zakresie. Przykłady Managed Workplace Managed Datacenter: Bechtle przejmuje obsługę serwerowych systemów operacyjnych (OS) i zapewnia niezawodne systemy, stabilne procesy operacyjne, przejrzystą konserwację i wysoką jakość świadczonych usług.

Oprócz odciążenia zasobów kadrowych, powodem wprowadzenia usług zarządzanych jest szybkie wdrażanie nowych technologii, minimalizacja ryzyka (np. technologii, warunków finansowych czy przepisów) czy zmniejszenie budżetu szkoleniowego IT dla działu IT. Jednocześnie usługi zarządzane tworzą przejrzystą, przewidywalną strukturę kosztów eksploatacji infrastruktury lub sprzętu w firmie. 

Dzięki efektywnym usługom zarządzanym Bechtle, firma może się w pełni skoncentrować na najważniejszych działaniach. Skorzystaj z usług zarządzania, aby cennych pracowników nie obciążać rzeczami, które nie są częścią podstawowej działalności. Pracownicy operacyjni Bechtle specjalizują się w sprawnym świadczeniu usług i wspierają serwis profesjonalnymi usługami operacyjnymi opartymi na wieloletnim doświadczeniu.

OnSite Services.

Jako specjalista w swojej branży chcesz skoncentrować się przede wszystkim na swoich kluczowych kompetencjach. Dzięki temu nie potrzebujesz własnych ekspertów wewnętrznych do każdego projektu IT i każdej nowej infrastruktury. Nasi profesjonaliści Bechtle bezpośrednio z Twojego regionu służą doradztwem strategicznym i dbają o realizację lub projektu. Jakie nowe trendy i rozwiązania zaprowadzą Cię dalej? Eksperci ds. infrastruktury Bechtle wspierają obiektywnym doradztwem z długoletnim doświadczenie.

Eksperci Bechtle OnSite zapweniają wsparcie dla wszystkich trudności związanych z IT, oraz stałe przejęcie odpowiedzialności operacyjnej za lokalną infrastrukturą. Niezależnie czy konserwacja i naprawa, wdrożenie nowego sprzętu, wsparcie pracowników lub kompletna usługa dla centrum danych, Zawsze posiadasz przydzieloną osobę kontaktową Bechtle. Dzięki czemu współpraca opiera się na zaufaniu. Od oceny nowych projektów, przez zarządzanie cyklem życia infrastruktury, zarządzanie klientami, po działanie serwerów, baz danych, systemów SAP i sieci w lokalizacji. Z Bechtle usługami OnSite-Services firmy współpracują z wykwalifikowanymi regionalnymi ekspertami i korzystają z ustandaryzowanych rozliczeń wszystkich usług. Sam wybierasz model współpracy: czy potrzebujesz ekspertów elastycznie, w zależności od potrzeb, czy na stałe do czynności operacyjnych.

Już teraz zarezerwuj bezpłatny termin u naszego eksperta ds. Managed Workplace.

Zapraszamy do wypróbowania nowoczesnych technologii w jednym z naszych cyfrowych pomieszczeń do pracy.

* pola obowiązkowe

Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności, która szczegółowo informuje Państwa o przetwarzaniu danych i istniejących przepisach, dotyczących ich ochrony.