Datacenter Security

Bezpieczeństwo i centrum obliczeniowe: muszą iść w parze.

Własne centrum obliczeniowe jest czymś takim jak „salon IT”. Tam przechowujemy dane i aplikacje, które pod żadnym względem nie mogą trafić w niepowołane ręce.  Bezpieczeństwo w centrum danych ma zatem egzystencjalne znaczenie dla zaufania klientów, reputacji publicznej i zaufania osób zarządzających do IT. Własne centrum danych oferuje potencjalnie maksymalną kontrolę i całkowite bezpieczeństwo. W wielu branżach firmy nie mają wyboru i muszą obsługiwać własne systemy. Chmura nie jest opcją dla wszystkich firm i danych. Jednocześnie wiele firm nie dysponuje takim wysokim budżetem na bezpieczeństwo IT, jak wyspecjalizowani dostawcy chmury, ale mierzą się z tymi samymi zagrożeniami. Jakie kroki musimy podjąć, aby jak najlepiej chronić centrum danych? Z partnerem takim jak Bechtle, który posiada sieć ekspertów, możesz skoncentrować się w pełni na rozwijaniu sukcesu firmy, a my zajmiemy się jej bezpieczeństwem.  Wspólnie i strategicznie zajmiemy się tematem bezpieczeństwa IT w firmie. 

Zalety strategicznego konceptu dotyczącego bezpieczeństwa w centrum danych:

 

Doskonała ochrona dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Holistyczne podejście zamiast pojedynczych rozwiązań zapobiega powstawaniu lukom.

Uwolnij swoje IT dzięki kompetentnemu, zewnętrznemu wsparciu.

Business Manager IT Security

Christian Grusemann

Wspólnie zajmiemy się tematem bezpieczeństwa IT w firmie.

Bezpieczeństwo centrum danych.

Centralna baza danych, systemy ERP lub aplikacje serwerowe dla ważnych zastosowań. Szczególnie ważne i krytyczne dla działania są systemy firm, które działają na ich własnym sprzęcie. Bezpieczeństwo centrum danych jest oprócz dostępności wszystkich usług najważniejszym kryterium, na podstawie którego mierzy się IT w sytuacji awaryjnej. Kierownictwo i pracownicy skupiają się na tym tylko wtedy, gdy dochodzi do incydentu wywołanego zaniedbaniem.  Firmy, które inwestują we własny sprzęt i samodzielnie obsługują IT, mają nie tylko specjalne wymagania, ale także wysokie wewnętrzne oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa i dostępności. Jeśli osoby zarządzające zdecydują się na obsługę infrastruktury na własną odpowiedzialność i ponosić z tym związane ryzyko, to posiadają wysokie oczekiwania wobec koncepcji bezpieczeństwa i wysokiej dostępności.

Data-Center Protection

Z ochroną centrum danych Bechtle wiesz, że centrum obliczeniowe jest bezpieczne.

Temat bezpieczeństwa nie jest wolnym wyborem, irytującym dodatkiem ani elementem kosztownym, który nie przynosi firmie żadnego wzrostu wydajności. Wręcz przeciwnie: bezpieczeństwo danych i usług jest podstawą zaufania klientów. Bez odpowiedniego zabezpieczenia centrum danych firmy narażają się na kary umowne i mogą w związku z tym naruszyć prawo. Naruszenie ochrony danych i incydenty związane z bezpieczeństwem mogą mieć dramatyczny i trwały wpływ na działalność i reputację firmy. Bechtle oferuje klientom dopasowane rozwiązania doświadczonych i certyfikowanych ekspertów dla bezpiecznego centrum danych. Bechtle wspiera pracowników IT nieustannie za pomocą specjalistycznych usług, wdrażając i zarządzając rozwiązaniami bezpieczeństwa. Specjalnie do tego celu opracowała ramy bezpieczeństwa centrum danych, które opierają się na znanych  producentach zabezpieczeń na rynku.

Bezpieczeństwo centrum danych - tylko z Bechtle
Ale na czym właściwie polega bezpieczeństwo centrum danych?

Dobrze przemyślane zabezpieczenia centrum danych przewidują potencjalne zagrożenia i zapobiegają im prewencyjnie za pomocą środków technicznych. Do tego zaliczamy również fizyczne zabezpieczenia IT: ochrona przed fizycznym działaniem, takim jak włamanie, pożar, ale także ochrona przed awarią zasilania i klimatyzacja w centrum danych. Podobnie jak odpowiednie pomieszczenie serwerowe zostało zaprojektowane od podstaw pod kątem funkcji i bezpieczeństwa, tak architektura sprzętu i oprogramowania również musi być od samego początku rozsądnie zaprojektowana. 

Na przykład architektura zabezpieczeń centrum danych różni się nieco od klasycznej architektury zabezpieczeń obwodowych, ponieważ skupiamy się tutaj na dostępności centrum danych. Bechtle opracowała struktury bezpieczeństwa centrum danych. W kontekście tych struktur uwzględniany jest zarówno przychodzący, jak i wychodzący ruch danych. Zapory sieciowe są utrzymywane w wysokiej dostępności, mają wielopoziomową strukturę, a aplikacje są zabezpieczone przez load balancery, które jednocześnie obsługują zaporę sieciową aplikacji webowych i moduły uwierzytelniania. Wykorzystywane są tu również technologie do odpierania ataków DDoS na centra danych i hostowane aplikacje.

Za ochronę techniczną odpowiada IT. Redundancja systemów krytycznych jest podstawą dla niezawodnej pracy i odporności na awarie. Rozwiązania zapory chronią przed atakami sieciowymi, a konsekwentne monitorowanie ostrzega przed potencjalnie niebezpiecznymi incydentami. Dopasowane procesy i monitorowanie są bardzo ważne dla bezpieczeństwa centrum danych. Zmiany konfiguracji i ustawień mogą niezauważalnie otwierać bramy. To oznacza, że również pracownicy są częścią koncepcji bezpieczeństwa.

Wirtualizacja jest jako technologia kluczem architektury centrum danych. Własny sprzęt w piwnicy lub z usługą hostingową nie jest mniej abstrakcyjny niż infrastruktura w chmurze. Platformy i aplikacje postrzegają sprzęt tylko jako abstrakcję. Od sieci po pamięć masową, w większości instalacji wszystkie warstwy sprzętowe są zwirtualizowane. Bechtle przejmuje planowanie tej architektury i opiekę nad bezpieczeństwem centrum danych małych firm oraz dużych centrów obliczeniowych.  Na naszym koncie posiadamy liczne udane projekty i najlepsze praktyki, z których korzystają klienci. Z certyfikowanymi, doświadczonymi ekspertami i firmami partnerskimi Bechtle rozwija koncepcję bezpieczeństwa od samych podstaw.

The Datacenter
  1. Centrum obliczeniowe – rdzeń wielu firm.

  2. Własne centrum danych nie zniknie jako koncepcja w ciągu najbliższych kilku lat. Odkąd kilkadziesiąt lat temu komputery typu mainframe wprowadziły się do podziemi dużych firm, a własne centra danych stały się bardziej powszechne na przełomie tysiąclecia, oddzielna, centralna infrastruktura informatyczna jest nadal ważną częścią dzisiejszego IT firm. Mimo Cloud Computing własny sprzęt komputerowy nie traci na znaczeniu.  Wiele firm nie może w pełni korzystać z architektur chmurowych ze względu na wymogi prawne, na przykład dlatego, że są firmą o krytycznej infrastrukturze lub działają w sektorze publicznym, lub również ze względu na zobowiązania umowne i wyjątkowo wrażliwe dane, nie mogą zrezygnować z własnej infrastruktury. Cloud Computing ma przewagę nad własnym centrum danych na innych poziomach. Z drugiej strony centrum danych pod ich własną suwerennością jest okazją dla pracowników IT do bezpiecznego i niezawodnego dostarczania aplikacji o krytycznym znaczeniu dla biznesu, dzięki czemu wnoszą istotny wkład w sukces firmy. Ostatecznie na pierwszym planie odpowiedniej strategii klienta bez ponoszenia zwiększonego ryzyka znajduje się pełna kontrola nad technologią. Bechtle wspiera firmy oferując im odpowiednią ochronę w ramach nowoczesnej strategii dla centrum danych.

Czy chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa centrum danych?

Prosimy o kontakt. Nasz ekspert przedstawi Państwu zarys projektu dotyczący nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury IT.

* pola obowiązkowe

Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności, która szczegółowo informuje Państwa o przetwarzaniu danych i istniejących przepisach, dotyczących ich ochrony.