Usługi Bechtle E-Procurement

W dzisiejszych czasach jesteście Państwo zmuszeni dokonywać zakupów po najbardziej atrakcyjnych cenach, przy uwzględnieniu jakości, jakiej wymagają użytkownicy w firmie. To nie jest jedyna sytuacja konfliktu, dodajmy jeszcze wyzwanie, jakie niesie ze sobą digitalizacja zamówień w dziale IT, za który jesteście Państwo odpowiedzialni. Stwórz zakres strategicznych zadań i zostań inspiratorem w firmie - my wesprzemy Państwa podczas całego procesu zakupowego.

 

Co chcemy osiągnąć?

Celem jest obniżenie nakładów i kosztów, ułatwienie i przyspieszenie procesów zakupowych oraz optymalizację (międzynarodowych) umów ramowych w całej firmie, dzięki dopasowaniu Państwa zapotrzebowania dotyczącego e-procurement w zakresie danego obszaru na stronie bechtle.com. Proces, który każdemu się opłaca. Ponad połowa wszystkich klientów Bechtle w całej Europie wyraźnie zredukowało koszty procesów zamówień produktów IT i usług.

 

Korzyści

Klienci mają dostęp do ponad 50,000 produktów IT od prawie 300 producentów, co sprawia, że są zawsze na bieżąco z ofertami dostępnymi na rynku. Dostęp chroniony hasłem pozwala Państwu i Państwa pracownikom mieć wgląd do oferty produktów IT dostosowanych do Państwa decyzji zakupowych. Ponadto zamawiacie Państwo tylko poprzez kliknięcie myszką i zawsze po codziennie aktualizowanych cenach, w tym z indywidualnymi statystykami i analizami oraz e–fakturami z podpisem elektronicznym, wystawiane zgodne z prawem. Zintegrowane, parametryzowane zarządzanie użytkownikami / profilami, zarządzanie adresami faktur i dostawy, zmienny, wielostopniowy proces zatwierdzania zamówień i wiele funkcji zakupów umożliwiają szybkie i efektywne dokonywanie zamówień bez dokumentacji papierowej.

 

Przejrzystość rynku i kontrola w czasie rzeczywistym
 • Duża swoboda w wyborze produktów przy jednoczesnej standaryzacji procesów
 • Kontrola zgodności zamówień
 • Pełna kontrola zamówień za pomocą szczegółowych praw użytkownika/ profili

 

Ograniczenie manualnych procesów administracyjnych.
 • Krótkie i precyzyjnie zdefiniowane procesy w całej Europie
 • Redukcja błędów transmisji / brak konieczności przeskakiwania między okienkami
 • Udoskonalone możliwości kontroli i analizy
 • Redukcja kosztów poprzez łączenie ilościowe lub optymalne wykorzystanie umów ramowych
 
Płynna integracja z systemami końcowymi.
 • Pełna integracja z systemem finansowym i ERP
 • Korzystanie ze standardowych interfejsów
 • Wymiana dokumentów elektronicznych, w tym e-faktur z elektronicznym podpisem (z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych)

 

Możliwość połączenia do indywidualnego systemu ERP poprzez standardowe interfejsy. W ten sposób oferty, zamówienia i dane faktury mogą być przesyłane cyfrowo, co przyspieszy wewnętrzne procesy w Państwa firmie.

Czy chcą się Państwo czegoś więcej dowiedzieć o usługach Bechtle w zakresie E-Procurement?

 

Proszę do nas napisać na adres e-mail: sales.direct-pl@bechtle.com lub dzwonić pod numer telefonu: Telefon +48 71 34799-47. Zawsze służymy poradą.

 

 NAPISZ e-mail

 

1. Integracja z systemem ERP.

Co to jest OCI?

Bechtle AG zajmuje się od roku 1995 sektorem E-Commerce/E-Procurement i była jedną z pierwszych firm w Niemczech, która pod koniec 1999 roku zdobyła certyfikat SAP AG za korzystanie z interfejsu Punch-out o nazwie „OCI – open catalogue interface". Od tego czasu duża część naszych klientów korzysta z rozwiązań E-Procurement i jest połączona za pomocą standardowych interfejsów katalogu.

Open Catalog Interface (OCI) jest to standardowy interfejs do wymiany danych katalogowych między systemami ERP (np. SAP EBP / SRM) i dowolnymi innymi katalogami. Użytkownik uzyskuje bezpośredni dostęp do bieżących danych katalogowych dostawcy za pomocą Internetu i za pośrednictwem standardowych protokołów internetowych. Standard ten został pierwotnie opracowany przez SAP, np. aby łatwiej zintegrować do systemu zakupowego ERP zamówienia produktów, które zostały wyszukane za pomocą zewnętrznych katalogów internetowych. Celem jest wykorzystanie katalogów internetowych do prezentacji produktów i badań, a także SAP do realizacji zakupów. Proces zakupu nie odbywa się w oparciu o metodę katalogu produktów B2B ani o rozwiązanie e-commerce B2B, zamiast tego wybrane dane produktu automatycznie docierają do zamówienia w systemie SAP / ERP. W SAP są zagwarantowane i zaksięgowane zamówienia zgodne z SAP. Proces dostępu z SAP do zewnętrznego katalogu produktów jest również określany terminem technicznym "Punch-out".

Połączenie za pomocą interfejsu OCI:
2. Połączenie z marketplaces/business networks
Jaki wpływ mają marketplaces/business networks na współpracę z klientami opartą na e-zamówieniach ?
 • Dzięki szybszemu onboarding skupiamy się na redukcji dostawców z powodu  znacznie kosztowniejszych projektów, mniejszej ilości dostawców w systemie i bardziej standardowej integracji. Ilość dostawców nie odgrywa znaczącej roli, tutaj chodzi o ilość procesów.
 • „Consumerization" oznacza, że my nie odróżniamy tak bardzo między B2B- i B2C-User/-Business. W obu przypadkach chodzi o doświadczenie użytkownika - użytkownik chce, aby jego efekt był szybki, intuicyjny, wygodny i elastyczny, a rozwiązania oraz cały proces muszą być zgodne z tym faktem.
 • Stworzenie nowych, cyfrowych procesów biznesowych jest interesujące dla dostawców, ponieważ "cyfrowe" dla klientów często ogranicza się  tylko do faktycznej wymiany dokumentów. „Procesy Legacy" w firmie, które są przyłączone do tych nowych, cyfrowych procesów, są ogólnie tak samo słabe jak najsłabsze ogniwo i muszą być dokładnie zbadane lub dostosowane.

 

 

Bechtle już od wielu lat jest obecny na wielu wiodących marketplace/business networks. W zależności od parametrów technicznych dostawcy, połączenia można wykonywać za pośrednictwem katalogów statycznych, a także poprzez dynamiczne punch-out. Uzupełnia je elektroniczna wymiana dokumentów biznesowych.

2.1 Katalogi statyczne

W przypadku katalogów statycznych lub nawet hostowanych Bechtle dostarcza dane katalogowe w regularnym cyklu. Wszystkie dane katalogowe zawierają informacje o produktach takie jak np. nazwa, opis produktu czy cenę. Dane te są następnie ładowane do systemu zamówień, a zatem są dostępne dla zaopatrzeniowców i zamawiających bezpośrednio w procesie zakupowym. Do transmisji danych katalogowych zostały ustalone różne standardowe formaty. Do tego zaliczamy np. BMEcat, JSON ale również stworzony przez SAP Ariba format CIF.

2.1.1 Scenariusz statyczny katalog

2.2 Katalogi Punch-out Level 1

Bechtle.com  można zintegrować za pomocą interfejsu OCI lub przez specyficzny format cXML SAP Ariba. W tym procesie, znanym również jako punch-out, użytkownik opuszcza własny system zamówień i przełącza się na naszą zewnętrznie podłączoną platformę zakupową. Podczas przeskoku technicznego transmitowane są również informacje klienta, dzięki czemu można sterować asortymentem oraz indywidualnymi warunkami dla każdego klienta. Po tym jak użytkownik zmienił na przyłączony katalog, może on wyszukiwać produkty katalogowe i dodawać je do koszyka. Gdy wyszukiwanie zostanie zakończone, a użytkownik ponownie przejdzie do swojego systemu zamówień, artykuły zostaną również przesłane do systemu zamówień. Na tym etapie podejmowane są następujące kroki np. kontowanie, zatwierdzenie, a także ostateczne zamówienie, które zostanie przeniesione po Bechtle.

2.2.1 Scenariusz Punch-out-Level 1.

2.3 Katalogi Punch-out Level 2

Podczas gdy użytkownik końcowy musi przejść do wyszukiwania artykułów w katalogach punch out, punch-out-Level 2 umożliwia wyszukiwanie artykułów w ramach własnego rozwiązania zaopatrzeniowego. W ten sposób użytkownik końcowy może przeszukiwać zarówno zintegrowane artykuły katalogowe (z katalogów statycznych), jak i katalogi zewnętrzne, które są połączone za pomocą Punch-out-Level 2 bezpośrednio w ich własnym rozwiązaniu zakupowym. Do transmisji znalezionych produktów za pomocą Punch-out Level 2 do koszyka następuje ponowne przeskoczenie do katalogu Punch-out.

2.3.1 Scenariusz Punch-out-Level 2

3. Systemy klasyfikacji produktów / usług

Chodzi tutaj o standardowe dane produktów i usług w różnych branżach i jednoznaczny opis produktów i usług w systemach zarządzania towarami (> 50 000 klas Chodzi tutaj o standardowe dane produktów i usług w różnych branżach i jednoznaczny opis produktów i usług w systemach zarządzania towarami (> 50 000 klas produktów). Standardy te umożliwiają cyfrową wymianę danych produktów w różnych branżach, krajach, językach i organizacjach.  Zwłaszcza w systemach ERP lub na marketplaces ich stosowanie jako standardowej podstawy dla struktury grupy towarowej jest szeroko rozpowszechnione.

 

Najczęściej stosowanymi standardami są:
 • eCl@ss – głównie w Europie
 • UNSPSC – głównie w Ameryce
4. Elektroniczne zamówienie

Zamówienia generowane w Backend lub w marketplaces zostają wysyłane najlepiej przez XML Gateway (np. (z. B. SAP XI/PI/PO) lub inną platformę komunikacyjną jako elektroniczny dokument do Bechtle XML Gateway.  Alternatywnie mogą Państwo przesłać jako mail-attechment. Tam dane zostają skontrolowane pod względem treści i przygotowane do przetworzenia w systemie Bechtle ERP (kryteria kontrolne można indywidualnie dostosować do klienta). Dane są następnie przesyłane do danej lokalizacji klienta Bechtle, a po automatycznym ostatecznym szczegółowym sprawdzeniu, zamówienie jest  przetwarzane zgodnie z umową.

 

Dla przetwarzania elektronicznych zamówień klienta Bechtle obsługuje następujące   standardy XML (stan 12/2018):

 • SAP IDOCXML
 • cXML
 • open TRANS
 • xCBL
 • UBL 2.0
 • DIN5XML

 

Ponadto posiadamy techniczną możliwość integracji zamówień EDIFACT-D96A/D97A. Jednak często wiąże się to z dużo wyższym kosztem projektu.

 

Do przesłania elektronicznych zamówień preferujemy bezpieczną transmisję online via HTTPS POST do serwera internetowego. Alternatywnie obsługujemy również transmisję (S)FTP lub AS2 i w wyjątkowych przypadkach również zaszyfrowaną transmisję via HTTP lub jako załącznik e-mail.

5. Elektroniczne fakturowanie.

Na życzenie możemy przygotować dane faktury np. jako dane XML do automatycznego zaksięgowania w systemie Backend.  Popularne są następujące formaty.

 

Elektroniczny rachunek w formacie „ZUGFeRD 1.0“.

Format faktury „ZUGFeRD 1.0“ pozwala od roku 2014 przenosić dane faktury / dane z faktur korygujących w uporządkowany sposób w zmodyfikowanym pliku PDF i łatwe odczytywanie i dalsze przetwarzanie. Został opracowany on przez firmy z branży motoryzacyjnej, handlu detalicznego, bankowości, oprogramowania i sektora publicznego. Format spełnia wymagania międzynarodowej standaryzacji i może być również wykorzystywany w transgranicznym rozliczaniu europejskim i międzynarodowym.

 

Rachunek XML bez podpisu

Równolegle z niepodpisaną fakturą XML wysłany zostaje nadal dotychczasowy papierowy dokument w formie listy.

 

Podpisany rachunek XML za pośrednictwem certyfikowanego dostawcy zaufania.

Jeśli ktoś chce całkowicie zrezygnować z dokumentów papierowych, koniecznie jest, aby dane faktury XML zostały podpisane cyfrowo zgodnie z prawem przez uznanego dostawcę zaufania i powinny być przechowywane w zabezpieczonym archiwum długoterminowym.

► Etap projektu „Fakturowanie elektroniczne” zgodnie z doświadczeniem, powinien jednak zostać rozważony dopiero później, kiedy integracja zamówień OCI i XML zostanie już pomyślnie przeprowadzona i nie pojawią się żadne problemy.  Obie strony muszą spełniać wymogi prawne dotyczące cyfrowego przesyłania informacji rozliczeniowych.

Download

Aby zagłębić się w integrację systemu bechtle.com z zewnętrznymi systemami zamówień, prosimy skorzystać z naszej dokumentacji.

Process Description German
Bechtle E-Procurement Solution.
pdf Pobierz
Process Description English
Bechtle E-Procurement Solution.
pdf Pobierz
Wniosek:

jako pionier w dziedzinie E-Commerce od roku 1995 oferujemy naszą platformę zakupową oraz nasze know-how. Szczególnie w obszarze E-Procurement chodzi o dokładne zastosowanie  dopasowanych form. U nas liczy się człowiek jako jednostka operacyjna oraz idealna integracja procesów - to są nasze priorytety",

Martin Meyer, Head of E-Procurement Services w Bechtle