Ustawienia ciasteczek: Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoje ustawienia dotyczące plików cookie, aby zarządzać swoimi preferencjami.

Polityka prywatności Bechtle

Witamy na naszej stronie internetowej i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych i związaną z nimi sferę prywatności klientów. Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym unijnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO UE) oraz obowiązującymi w danym kraju aktami wykonawczymi. Za pomocą niniejszej polityki prywatności obszernie informujemy Państwa o przetwarzaniu danych osobowych przez Bechtle i przysługujących praw.

Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Do tego należą w szczególności nazwisko, data urodzenia, adres, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz adres IP.  Dane uznawane są za anonimowe, jeśli osoba fizyczna nie jest możliwa


do zidentyfikowania.

Odpowiedzialny organ i Inspektor Ochrony Danych

Bechtle AG, Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm, oraz jednostki powiązane zgodnie z przepisami Aktiengesetz (ustawy o spółkach akcyjnych) §§ 15 AktG

Kontakt: kontakt@bechtle.com, + 49 7132 981 - 0

Kontakt do inspektora ochrony danych privacy@bechtle.com

 

Prawa podmiotów danych

Na początku chcielibyśmy poinformować Państwa o prawach użytkowników. Prawa określone są w art. 15 - 22 RODO UE. Które obejmują:

 • Prawo do informacji (art. 15 RODO UE),
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO UE),
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO UE),
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO UE),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO UE),
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO UE).

W celu dochodzenia swoich praw, prosimy o kontakt z:  privacy@bechtle.com oraz w przypadku innych pytań również, które dotyczą przetwarzania danych w naszej firmie. Mają również Państwo prawo do odwołania się do organu nadzorującego ochronę danych.

 

Prawo do odwołania

Prosimy zwrócić uwagę na następujące kwestie w związku z prawami do odwołania:

 Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych bez podawania przyczyn. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z bezpośrednimi materiałami marketingowymi.

Jeśli odwołają Państwa zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych w tych celach. Odwołanie zgody jest bezpłatne w dowolnej formie i należy złożyć wysyłając na adres: kontakt@bechtle.com

W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane w celu ochrony uzasadnionych interesów, możecie Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

Nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że będziemy w stanie przedstawić istotne uzasadnione dowody do przetwarzania danych, które przeważają nad zainteresowaniami, prawami i wolnością użytkownika, lub przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych.

Cele i podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych

Podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegane są przepisy ‑RODO UE i wszystkie inne obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych.
W szczególności podstawy prawne do przetwarzania danych wynikają z art. 6 RODO UE.

Przetwarzamy Państwa dane w celu inicjacji biznesowej, w celu wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych, w celu realizacji umowy, do oferowania produktów i usług oraz do wzmocnienia kontaktu z klientem, które mogą obejmować analizę do celów marketingowych, badania satysfakcji klienta i bezpośrednich kampanii reklamowych.

Państwa zgoda również podlega pod rozporządzenie o ochronie danych. W związku z tym informujemy Państwa o celach przetwarzania danych i prawie wycofania zgody. Jeżeli zgoda dotyczy również przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, jednoznacznie poinformujemy Państwa o tym.

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w odniesieniu do art. 9 ust.1 RODO UE ma miejsce, gdy jest to wymagane przez prawo i nie ma powodu przyjęcia tego, że uzasadnione zainteresowanie przeważa w wykluczeniu przetwarzania.

Przekazywanie osobom trzecim

Dane przekazywane są osobom trzecim w ramach przepisów ustawowych lub za odpowiednią zgodą. Poza tym żadne dane nie zostają przekazane osobom trzecim, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani z uwagi na obowiązujące przepisy prawne (przekazywanie organom zewnętrznym, takim jak organy nadzorcze lub organy ścigania).

 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców

W obrębie naszej firmy zapewniamy, że tylko te osoby otrzymują dane, które potrzebują ich do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych.

Umowy kupna-sprzedaży zawierane za pośrednictwem naszego sklepu internetowego zawierane są z „Bechtle direct GmbH”, która jest spółką córką Bechtle odpowiedzialną za ten kanał sprzedaży.

W związku z realizacją zamówień lub zapytań możliwe jest, iż zaangażowane zostaną inne firmy, należące do grupy Bechtle. Przykładowo zapytanie dotyczące wsparcia technicznego na miejscu u Państwa zostanie zrealizowane przez oddział Bechtle zlokalizowany w pobliżu klienta.

W niektórych przypadkach usługodawcy wspierają nasze wyspecjalizowane działy w realizacji ich zadań, np. podczas wysyłania biuletynów. Niezbędna umowa o ochronie danych została zawarta ze wszystkimi usługodawcami.

 
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich/zamiar przekazywania do państw trzecich

Przekazywanie danych do innych państw (państw spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego) odbywa się wyłącznie zgodnie z wymogami prawnymi lub jeśli wyrazili na to Państwo zgodę lub jeśli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązania.

Dzieje się tak, jeśli korzystają Państwo z naszej funkcji czatu, ponieważ usługodawca, który oddaje nam do dyspozycji tę funkcję spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, otrzymuje dostęp do Państwa danych osobowych. W tym przypadku podejmujemy środki, które są możliwe i konieczne zgodnie z przepisami o ochronie danych zgodnie z art. 44 RODO UE w celu ustalenia poziomu ochrony danych w państwie trzecim.

Okres przechowywania danych

Dane przechowywane są tak długo, jak jest to potrzebne do danego celu. Należy pamiętać, że liczne okresy przechowywania wymagają tego, że dane należą (muszą) być nadal przechowywane. Dotyczy to w szczególności obowiązków przechowywania związanych z wymaganiem handlowym lub podatkowym (na przykład kodeks handlowy, kodeks podatkowy itp.). O ile nie istnieją dalsze wymagania dotyczące przechowywania danych, dane będą rutynowo usuwane po wypełnieniu obowiązku.

Ponadto możemy przechowywać dane, jeśli udzielili nam Państwo na to zgody, lub jeśli istnieją jakieś spory prawne, a my używamy dowodów w ramach ustawowego okresu przedawnienia, który może wynosić nawet trzydzieści lat; regularny okres przedawnienia wynosi trzy lata.

Bezpieczne przesyłanie danych

Aby jak najlepiej chronić przechowywane przez nas dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem nieuprawnionych osób, stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Poziomy bezpieczeństwa są nieustannie udoskonalane we współpracy z ekspertami ds. bezpieczeństwa i dostosowywane do nowych standardów.

Wymiana danych z i do naszej strony internetowej odbywa się zaszyfrowana. Jako protokół transmisji oferujemy na naszej stronie HTTPS, z których każda wykorzystuje aktualne protokoły szyfrowania.

Ponadto naszym użytkownikom oferujemy szyfrowanie treści w ramach formularzy kontaktowych i podań o pracę. Tylko my potrafimy odszyfrować te dane.  Oprócz tego, istnieje możliwość korzystania z alternatywnych dróg komunikacyjnych (np. drogą pocztową).

Obowiązek dostarczenia danych

Różne dane osobowe są niezbędne do ustalenia, realizacji i zakończenia zobowiązań oraz wypełnienia związanych z nim zobowiązań umownych i prawnych. To samo dotyczy korzystania z naszej strony internetowej i różnych funkcji.

Szczegóły podsumowaliśmy dla Państwa w wyżej wymienionym punkcie. W niektórych przypadkach dane muszą być również gromadzone lub udostępniane na mocy przepisów prawnych. Należy pamiętać, że bez podania tych danych nie jest możliwe przetworzenie zapytania ani realizacja zobowiązań umownych.

Kategorie, źródła i źródła danych

Jakie dane przetwarzamy, określa odpowiedni kontekst: To zależy od tego, czy zamówienie zostało złożone przez Internet lub wprowadzone zapytanie za pomocą naszego formularza kontaktowego, przesłane podanie o pracę czy została złożona reklamacja.

Należy pamiętać, że możemy udostępnić informacje dotyczące konkretnych sytuacji przetwarzania, w stosownych przypadkach, np. podczas przesyłania dokumentów aplikacyjnych lub podczas składania prośby o kontakt.

 

Odwiedzając naszą stronę internetową, zbieramy i przetwarzamy następujące dane.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, Państwa przeglądarka internetowa przesyła nam następujące informacje, które są przez nas gromadzone:

 • typ przeglądarki i język,
 • adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
 • zapytania do serwera (np. wywoływane strony) wraz z czasem dostępu
 • referer link (tzn. adres URL strony poprzednio odwiedzanej, jeśli przejście na naszą stronę nastąpiło przez hiperlink)

 

Pierwsze trzy rodzaje danych stanowią wymóg techniczny, aby poprawnie wyświetlić zawartość odwiedzanych stron. Ponadto mogą być one wykorzystywane w razie potrzeby, w celu zapewnienia bezpiecznego działania tej witryny (np. w celu uniknięcia prób hakerskich). Adres IP i język przeglądarki służą również do sugerowania odpowiedniego ustawienia języka dla naszej strony internetowej. Referer link wykorzystywany jest w formie anonimowej do celów komercyjnych i statystycznych. Ze względów bezpieczeństwa technicznego, a w szczególności odstraszania przed próbami ataków na nasz serwer internetowy, ten typ danych zgodnie z art 6 ust. RODO UE jest również przechowywany przez określony czas.

 

W ramach prośby o kontakt zbieramy i przetwarzamy następujące dane.

Za pośrednictwem naszej strony internetowej mogą Państwo przesyłać nam różne zapytania dotyczące np. katalogu lub informacji na temat naszych produktów. W tym celu mogą Państwo skorzystać z funkcji czatu, kontaktu telefonicznego oraz e-maila.

Formularz kontaktowy służy do zapisu niezbędnych do dalszej komunikacji danych kontaktowych (np. nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail) i przyjęcia Państwa zapytania. Dane te wykorzystywane są do zarządzania relacjami z klientami (przebieg zapytania) oraz do udzielania odpowiedzi czyli realizacji zapytania.

W celu ochrony naszej strony internetowej przed wiadomościami typu SPAM, korzystamy z usługi Friendly Captcha. Friendly Captcha to rozwiązanie antybotowe oparte na proof-of-work, w którym urządzenie użytkownika wykonuje całą pracę. Dla każdego odwiedzającego generujemy unikalne zaszyfrowane puzzle. Rozwiązanie tej zagadki zajmuje tylko kilka sekund i odbywa się, gdy użytkownik wprowadza dane w odpowiednim formularzu.

Podczas korzystania z Friendly Captcha zbierane i przetwarzane są następujące informacje: adres IP komputera wysyłającego żądania (adres IP jest zbierany jako zwykły tekst, zanim zostanie zanonimizowany jako wartość skrótu), informacje o używanej przeglądarce, systemie operacyjnym, anonimowy licznik na adres IP do kontroli zadań kryptograficznych, jak oraz stronę internetową, z której uzyskano dostęp (adres URL strony odsyłającej)  Podstawą prawną korzystania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszej strony internetowej przed spamem, art. 6 ust. 1 lit. f RODO UE. Zebrane przy tym dane są przechowywane przez okres 30 dni.

Więcej informacji na temat ochrony danych za pomocą Friendly Captcha można znaleźć pod adresem https://friendlycaptcha.com/privacy/.

 

 

W ramach procesu zamówień przetwarzamy następujące dane

W sklepie internetowym, który jest zintegrowany z niniejszą stroną, mogą Państwo dokonywać zakupów produktów IT jako firma (klient biznesowy).

Do realizacji zamówienia wymagane są dane kontaktowe, adres do faktury i dostawy oraz dane płatności (numer rachunku bankowego itp.).

W trakcie realizacji zamówienia może zostać ewentualnie przeprowadzona ocena wiarygodności kredytowej. Szczegóły zostaną Państwu wyświetlone w trakcie składania zamówienia. Kontrola zdolności kredytowej odbywa się zgodnie z art. 6 ust.1 RODO UE w ramach prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego wypłacalności zamawiającego.

 

W przypadku składania dokumentów aplikacyjnych zapisujemy i przetwarzamy następujące dane:
 • dane podstawowe (np. nazwisko, dodatek do nazwiska, data urodzenia, ewentualnie tytuł),
 • dane kontaktowe (adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail),
 • dane dotyczące kwalifikacji i szkolenia (np. CV, świadectwo),
 • w zależności od rozpisanego stanowiska pracy informacje na temat umiejętności językowych i informatycznych, pozwoleń na pracę i prawa jazdy lub dokumentów pobytowych.

Ponadto zbieramy i przetwarzamy również inne (dobrowolne) dane, takie jak najwcześniejsza data rozpoczęcia pracy, mobilność, liczba godzin, ewentualnie poprzednie stanowisko w Bechtle, informacje o zaangażowaniu społecznym lub informacje o tym, jak dowiedzieli się Państwo o wolnym stanowisku pracy. Dobrowolnie istnieje również możliwość umieszczania w naszym portalu informacji istotnych dla aplikacji na temat własnego profilu na portalach społecznościowych.

Aby jak najlepiej chronić bezpieczeństwo i poufność Państwa danych, wdrażamy odpowiednie środki bezpieczeństwa. Państwa dokumenty aplikacyjne będą szyfrowane i przesyłane do nas za pośrednictwem naszego systemu aplikacyjnego. Podczas tworzenia kopii zapasowych stosujemy wszelkie środki ostrożności, które są zgodne z obecnym stanem technologii.

Przechowujemy Państwa dane w procesie składania dokumentów aplikacyjnych zgodnie z obowiązującym prawem i usuwamy je najpóźniej po sześciu miesiącach. Ponadto dane będą przechowywane tylko w przypadkach, w których jesteśmy do tego zobowiązani lub upoważnieni, np. jeśli otrzymaliśmy od Państwa zgodę na zapisanie danych przez określony lub dłuższy czas lub wykonywanie praw.

Przepisy, które obligują nas do przechowywania danych, można znaleźć na przykład w Kodeksie Handlowym lub w ordynacji podatkowej. Ponadto należy przestrzegać przepisów o okresach przedawnienia. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności w ramach procesu składania dokumentów aplikacyjnych.

 

W przypadku newsletterów zbieramy i przetwarzamy następujące dane:
 • Zwrot grzecznościowy: Pan/Pani
 • Nazwisko, Imię
 • Adres e-mail.
 • Dla celów statystycznych przeprowadzamy również anonimowe śledzenie linków (link-tracking).

Formularz kontaktowy / kontakt przez e-mail, czat lub telefon

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli napiszą Państwo do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego, przetwarzamy dane podane w formularzu kontaktowym, w celu skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi. (art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO UE).

 W przypadku kontaktu za pomocą e-mail przetwarzamy dane osobowe podane w wiadomości e-mail wyłącznie w celu przetworzenia zapytania.

 Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszego serwisu oddzwonienia, w tym celu zapisujemy Państwa imię i nazwisko oraz numer telefonu, dobrowolnie mogą Państwo również napisać wiadomość bezpośrednio do żądania oddzwonienia.

Mają Państwo możliwość kontaktu z nami za pomocą czatu. Podczas korzystania z czatu zapisujemy i przetwarzamy Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail. Historia czatu jest przechowywana przez 30 dni na wewnętrznych serwerach, a następnie zostaje usunięta.

Wszystkie dane wymagane do wypełnienia formularza podlegają zasadom redukcji danych i ich oszczędzania, co oznacza, że ​​należy podać tylko te dane, które są absolutnie niezbędne do zrealizowania zapytania i nawiązania kontaktu.

 Ponadto ze względów bezpieczeństwa technicznego i ochrony przed wszelkimi próbami zaatakowania, przetwarzamy Państwa adres IP.

Newsletter

Na naszej stronie można subskrybować bezpłatny newsletter. Adres e-mail i nazwisko podane do subskrypcji newslettera będą wykorzystywane do wysyłania spersonalizowanego newslettera  art. 6 ust. 1 lit. a RODO UE.

W tym przypadku przestrzegana jest zasada oszczędzania danych i unikania danych, ponieważ tylko adres e-mail i nazwisko ze zwrotem grzecznościowym są oznaczone jako obowiązkowe. Ze względu na konieczność techniczną i bezpieczeństwo prawne, Państwa adres IP zostanie przetworzony przy zamawianiu newslettera.

Microsoft ondersteunt ons bij het verwerken van aanmeldingen voor onze nieuwsbrief. Hiervoor hebben wij met Microsoft een contract gesloten waartoe we wettelijk verplicht zijn in het kader van de gegevensbescherming.

Możecie Państwo zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie poprzez możliwość wypisania się podaną w newsletterze, co oznacza, że cofają Państwo wyrażoną zgodę. Możliwe jest również wypisanie się z newslettera za pośrednictwem naszej strony internetowej w dowolnym momencie.

Webshop

Przetwarzamy przekazane przez Państwa dane w ramach formularza zamówienia wyłącznie w celu realizacji lub realizacji umowy, art. 6 ust. lit. b RODO UE, chyba że zgadzają się Państwo na ich dalsze wykorzystanie.

Zasada oszczędzania i unikania danych jest przestrzegana, ponieważ podajecie Państwo tylko jedynie informacje potrzebne do wypełnienia umowy lub wypełnienia naszych zobowiązań umownych (tj. imię i nazwisko, adres, adres e-mail i wszelkie dane dotyczące metody płatności) lub do której pobrania jesteśmy prawnie zobowiązani.

 Ponadto Państwa adres IP jest przetwarzany ze względu na konieczność techniczną i bezpieczeństwo prawne. Bez tych danych będziemy musieli niestety odrzucić zawarcie umowy, ponieważ nie będziemy mogli jej zrealizować lub jeśli będzie to konieczne, anulować istniejącą umowę. Więcej danych mogą Państwo podać dobrowolnie.

Dane klientów i dostawców

Kategorie / pochodzenie danych

W ramach stosunku umownego poza stroną internetową i sklepem internetowym przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe (np. imię i nazwisko aktualnej osoby do kontaktu i ewentualnie poprzedniej oraz dodatkowe nazwy, nazwa firmy i adres klienta (pracodawcy), numer telefonu komórkowego z bezpośrednim numerem, adres e-mail, numer faksu),
 • dane (np. funkcja w firmie, dział),
 • ewentualnie dane bankowe (w ramach polecenia zapłaty SEPA również imię / nazwisko posiadacza konta),
 • ewentualnie preferowany system płatności, informacje o zdolności kredytowej i zachowaniu kredytowym,
 • ewentualnie data urodzenia, staż pracy lub podobne (do celów obsługi klienta, jeśli podadzą nam Państwo te informacje dobrowolnie).

Dane osobowe otrzymujemy od Państwa z reguły w ramach realizacji zamówienia lub w trakcie trwania stosunku umownego.

W wyjątkowych przypadkach Państwa dane osobowe zbierane są również w innych miejscach. Do tego należą zapytania dotyczące istotnych informacji w agencjach informacyjnych (Creditsafe, Bisnode), w szczególności dotyczące zdolności kredytowej i zachowania kredytowego. 

 

Cele i podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych

Również podczas przetwarzania Państwa danych osobowych poza stroną internetową przestrzegane są przepisy RODO UE i inne odpowiednie przepisy prawne.

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji działań przed zawarciem umowy (na przykład w celu przygotowania ofert produktów lub usług) oraz w celu wypełnienia zobowiązań umownych (na przykład w celu wykonania naszych usług lub zamówienia / zlecenia / realizacji płatności),(art. 6 ust. 1 lit. b RODO UE) lub jeżeli istnieje prawny obowiązek przetwarzania (na przykład z powodu przepisów podatkowych) (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO UE). Do tych celów dane osobowe zostały na początku zebrane.

Wymóg zgody dotyczący ochrony danych osobowych może również reprezentować Państwa zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO UE) Przed udzieleniem zgody poinformujemy Państwa o celu przetwarzania danych i o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z artykułem 7 ust. 3 RODO UE. 

W celu wykrywania przestępstw dane osobowe są przetwarzane tylko w warunkach określonych na podstawie art. 10 RODO UE.

 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców

W trakcie trwania niezbędnych procesów biznesowych nasze wyspecjalizowane działy, do wykonywania zadań, są wspierane przez zewnętrznych usługodawców. W celu ochrony przetwarzanych danych zawarto niezbędną umowę o ochronie danych ze wszystkimi dostawcami usług.

Należą do nich w szczególności firmy usługowe, takie jak firmy spedycyjne i obsługujące transport i spedycję, a także firmy finansowe i konsultingowe pomagające w weryfikacji danych istotnych dla zamówienia. Ponadto w pojedynczych działach korzystamy z usług specjalistów IT należących do producentów i firm partnerskich, którzy posiadają niezbędną wiedzę o produktach. Do realizacji projektu (rejestracji, informacji projektu, przygotowania oferty, przetwarzania zamówień) Państwa dane mogą zostać przekazane  producentom oferowanych lub zamówionych produktów. Mogą oni znajdować się również poza UE.

Udostępniamy informacje o płatnościach, w celu sprawdzenia zachowania kredytowego i zdolności kredytowej, agencjom informacyjnym, biurom kredytowym i handlowym.

W razie potrzeby dane osobowe mogą być przetwarzane w chmurze w celu optymalizacji istniejących procesów (na przykład w celu sprawniejszej komunikacji i realizacji umów). Z tego powodu zawarliśmy umowy wymagane z punktu widzenia ochrony danych. Jeśli dostawca usług chmury znajduje się w kraju spoza UE / EOG, podejmujemy wszelkie możliwe i niezbędne środki zgodnie z art. 44 i nast. RODO UE w celu ustalenia poziomu ochrony danych w trzecim państwie. Zapewniamy wykorzystując możliwości techniczne i organizacyjne, że tylko te osoby otrzymują dane, które potrzebują ich do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych.

Rejestracja / konto klienta

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Zaletą jest to, że można przede wszystkim przeglądać historię zamówień i zapisywać określone dane do formularza zamówienia. Jeśli złożycie Państwo ponownie zamówienie, nie musicie znów nic wpisywać.

Rejestracja jest zatem albo konieczna do wypełnienia umowy (za pośrednictwem naszego sklepu internetowego) z Państwem, albo do wykonania działań przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1, lit. a, b RODO UE.

W tym przypadku przestrzega się zasady oszczędności danych i unikania danych, ponieważ tylko dane, które są niezbędne do rejestracji, są oznaczone jako pole obowiązkowe. Są to np. adres e-mail, a także hasło oraz jego powtórzenie.

Pozostałe pola są dobrowolne i są też tak oznaczone.

Do zamówienia w naszym sklepie internetowym potrzebujemy również adresu dostawy i adresu rozliczeniowego (zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres). Jeśli adres dostawy jest inny od adresu rozliczeniowego, należy podać również wyżej wymienione dane dotyczące adresu dostawy.

Rejestrując się na naszej stronie zapisywany jest również adres IP użytkownika, data i godzina rejestracji (dane techniczne w tle). Po kliknięciu „Zarejestruj się teraz”  zostanie utworzone konto klienta.

Prosimy zwrócić uwagę na to że, hasła są u nas przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Osoby pracujące w naszej firmy nie mogą odczytać tego hasła. W związku z tym nie mogą oni podać żadnych informacji w przypadku zapomnienia hasła.

W takim przypadku prosimy o użycie funkcji "Nie pamiętam hasła", która wysyła automatycznie wygenerowane, nowe hasło przez e-mail.


 Żaden pracownik nie jest uprawniony do żądania podania hasła przez telefon lub w formie pisemnej. Prosimy nigdy nie podawać hasła, jeśli otrzymacie Państwo takie zapytania.

Po zakończeniu procesu rejestracji dane zostaną zapisane u nas w celu korzystania z chronionego obszaru klienta. Po zalogowaniu się na naszej stronie internetowej, podając swój adres e-mail jako nazwę użytkownika i hasło, dane te zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej (na przykład w przypadku zamówień w naszym sklepie internetowym). Zrealizowane zamówienia można śledzić w historii zamówień. Tutaj możecie Państwo zmienić adres rozliczeniowy lub adres dostawy.

Zarejestrowane osoby mogą samodzielnie wprowadzać zmiany / korekty adresu rozliczeniowego lub dostawy w historii zamówień. Nasz dział obsługi klienta może również wprowadzić zmiany / poprawki, jeśli się Państwo z nim skontaktujecie. Oczywiście mogą Państwo również anulować lub usunąć konto klienta.

„W obrębie firmy Bechtle zapewniamy, że Twoje dane są przekazywane tylko do tych działów, które potrzebują ich do realizacji zadań operacyjnych związanych z Twoim zamówieniem. Zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w określonym celu i nie będą w inny sposób przekazywane osobom trzecim.

Jeśli zostanie podany adres domowy, jest on również zapisany w naszym systemie. Może on być wykorzystany do zamówień złożonych w przyszłości, bez konieczności jego ponownego wprowadzania. Jeśli nie chcesz, aby Twój prywatny adres był u nas przechowywany, możesz oczywiście w dowolnym momencie samodzielnie go usunąć, klikając na ustawienia konta użytkownika.”

W naszym sklepie internetowym stosujemy uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych, Oprócz podania danych logowania, logowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy dodatkowo identyfikujesz się za pomocą innego komponentu (np. tokena).

Aby nie przechodzić procedury MFA przy każdym logowaniu, oferujemy możliwość, zapisania Twojego urządzenia w Local Store urządzenia końcowego, po udanych logowaniu.  Następujące kategorie danych są przy tym gromadzone i przetwarzane:

 • Useragentheader
 • Liczby losowe
 • Lokalny KeycloakuserID (unique)
 • Timestamp

Aby móc zaoferować użytkownikom tą komfortową funkcję, potrzebujemy na to zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO / § 25 ust.

W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę bez podania przyczyn klikając tutaj. Należy pamiętać, że w takim przypadku ta funkcja nie będzie już dostępna.

Systemy płatnicze, sprawdzenie zdolności kredytowej

W naszym sklepie internetowym mogą Państwo płacić za otrzymaniem faktury, za pośrednictwem karty kredytowej oraz za pośrednictwem systemu PayPal.  W tym celu zbierane są odpowiednie dane dotyczące płatności w celu realizacji zamówienia i realizacji płatności, art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO UE. Ponadto Państwa adres IP jest przetwarzany ze względu na konieczność techniczną i bezpieczeństwo prawne.

Zasada minimalizacji danych i unikania przetwarzania danych jest przestrzegana, gdy dostarczają nam Państwo tylko takie dane, które są potrzebne do realizacji płatności i realizacji umowy lub do jej uzyskania, co jest wymagane przez prawo.

Bez tych danych będziemy musieli niestety odrzucić zawarcie umowy, ponieważ nie będziemy mogli jej zrealizować. 

Używany przez nas system płatności wykorzystuje szyfrowanie SSL do ochrony danych.

Uwagi dotyczące płatności na podstawie faktury Jeśli wybierają Państwo w naszym sklepie internetowym metodę płatności na podstawie faktury, przeprowadzamy weryfikację zdolności kredytowej. W tym celu związane z tym dane są przesyłane do instytucji Creditsafe w celu określenia zdolności kredytowej lub określenia ryzyka niewypłacalności,  art. 6 ust. 1 lit. RODO UE.

Uwagi dotyczące płatności kartą kredytową Zgodnie ze zwyczajem w przypadku płatności kartą kredytową nasz usługodawca SIX sprawdza dane karty kredytowej oraz zdolność kredytową. 

W tym kontekście Państwa dane osobowe (w szczególności dane podstawowe i dotyczące transakcji) mogą być przetwarzane zarówno w UE, jak iw Szwajcarii. Przekazywanie danych do Szwajcarii opiera się na decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (art. 45 ust. 1 EU-DS-GVO).

Szczegóły dotyczące ochrony danych  SIX mogą Państwo znaleźć tutaj: https://www.six-payment-services.com/pl/services/legal/privacy-statement.html

Uwagi dotyczące płatności za pośrednictwem serwisu PayPal. PayPal jest to firma (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Jeżeli podmiot danych wybierze opcję "PayPal" jako opcję płatności w naszym sklepie internetowym, dane osoby, której one dotyczą,  zostaną automatycznie przesłane do serwisu PayPal.

Wybierając tę opcję płatności podmiot danych wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do przetwarzania płatności. Dane osobowe przesyłane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane wymagane do przetwarzania płatności.

W celu zrealizowania umowy kupna konieczne są również takie dane osobowe, które są związane z danym zamówieniem. Szczegóły dotyczące ochrony danych w systemie PayPal można znaleźć na stronie: https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub.

Wskazówka dotycząca polecenie zapłaty: Jak to jest zwykle w przypadku polecenia zapłaty zebrane zostają dane konta w celu obciążenia konta odpowiednią kwotę.

Cele marketingowe dla istniejącej bazy klientów

Bechtle zależy na utrzymaniu relacji z klientem oraz dostarczaniu informacji i ofert dotyczących naszych produktów / usług art. 6 ust. 1 lit. RODO UE. Dlatego przetwarzamy Państwa dane w celu wysyłania odpowiednich informacji i ofert przez e-mail oraz do ankiet dotyczących analizy satysfakcji klienta. 

W każdej chwili mogą Państwo  sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych do celów bezpośredniego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono połączone z bezpośrednim marketingiem. Jeśli nie wyrazicie Państwo zgody, nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych może zostać złożony bez podania przyczyn i bezpłatnie, w dowolnej formie pod numer telefonu+ 49 7132 981 – 0, za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adres kontakt@bechtle.com  lub drogą pocztową pod adres Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm.

Ankiety satysfakcji klienta.

Korzystamy z platformy Qualtrics do przeprowadzania ankiet dotyczących badań satysfakcji naszych klientów. W tym celu korzystamy z usługi Qualtrics LLC, 2250 N. University Pkwy, 48-C, Provo, Utah 84604, USA.  Z tym usługodawcą została zawarta umowa wymagana przez obowiązujące przepisy o ochronie danych.

Naszym klientom wysyłamy e-mail z pytaniem, na które mogą odpowiedzieć za pośrednictwem platformy Qualtrics. Poprzez przeprowadzone ankiety wśród klientów możemy polepszyć naszą ofertę i uczynić ją  jeszcze bardziej interesującą dla użytkownika.

Zbierane są następujące dane:

 • E-mail
 • Pan/Pani
 • Nazwisko
 • Kraj, miasto
 • Firma

Zastosowanie Qualtrics opiera się na udzielonej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO UE), którą mogą Państwo w każdej chwili wycofać, pisząc wiadomość na adres privacy@bechtle.com.

Uzyskane dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do naszych celów.

Należy pamiętać, że ten serwis może przesyłać zapisane dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W razie potrzeby Qualtrics przekazuje dane osobowe do USA. Jeśli dane te przesyłane zostaną do USA, istnieje ryzyko, że mogą one być przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitorujących bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek środków prawnych. W tym przypadku podejmujemy środki, które są możliwe i zgodne z przepisami o ochronie danych zgodnie z art. 44 nast. RODO UE w celu ustalenia poziomu ochrony danych w państwie trzecim.

Więcej informacji na temat ochrony danych od zewnętrznego dostawcy można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/

Portal do składania dokumentów aplikacyjnych

Ogromnie cieszymy się, że wybraliście Państwo firmę Bechtle. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego ściśle przestrzegamy przepisów ustawy o ochronie danych. Przetwarzamy Państwa dane w ramach formularza aplikacyjnego tylko w celu przeprowadzenia efektywnego i prawidłowego procesu aplikacji i nawiązania z Państwem kontaktu art. 6 ust.1 lit. a, b RODO UE. Nie przekazujemy danych osobom trzecim bez Państwa zgody.

W ramach formularza aplikacyjnego zostaniecie Państwo poproszeni o podanie danych osobowych. Dlatego szanujemy zasadę minimalizacji danych i unikania przetwarzania danych, wtedy udostępniają nam Państwo tylko te dane, które potrzebujemy do analizy dokumentów aplikacyjnych, np: życiorys lub dane, do których zebrania jesteśmy prawnie zobowiązani. Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe. Państwa adres IP jest przetwarzany ze względu na konieczność techniczną i bezpieczeństwo prawne.

Bez tych danych nie możemy niestety przeprowadzić analizy dokumentów aplikacyjnych, w tym przypadku nasz system aplikacji nie pozwoli na przesłanie pliku z dokumentami aplikacyjnymi. Oczywiście macie Państwo możliwość podania w formularzu zgłoszeniowym dobrowolnych informacji.

Aby jak najlepiej chronić bezpieczeństwo i poufność Państwa danych, wdrażamy odpowiednie środki bezpieczeństwa. Państwa dokumenty aplikacyjne będą szyfrowane i przesyłane do nas za pośrednictwem naszego systemu aplikacyjnego.

Przechowujemy Państwa dane do powyższych celów, do momentu zakończenia procesu aplikacyjnego i upływu terminów - najpóźniej sześć miesięcy po otrzymaniu decyzji. Istnieje jednak możliwość dłuższego zapisywania dokumentów aplikacyjnych i porównywania ich z innymi ofertami pracy odpowiadającymi danemu profilowi.  Mogą Państwo wyrazić na to zgodę podczas procesu aplikacji. Sprzeciw wobec przetwarzania danych możecie Państwo złożyć w każdej chwili bez podania przyczyn za pośrednictwem wiadomości e-mail: privacy@bechtle.com Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w polityce prywatności w ramach procesu składania dokumentów aplikacyjnych.

Rejestracja na wydarzenia

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz rejestracyjny na różnego rodzaju wydarzenia.

Dane podane podczas rejestracji, w ramach formularza rejestracyjnego,  przetwarzane są w celu rejestracji i kontaktu z Państwem.

Czyniąc to, szanujemy zasadę minimalizacji i unikania danych, udostępniając jedynie takie informacje, których potrzebujemy do rejestracji i kontaktu z Państwem: są to adres e-mail oraz imię i nazwisko. W niektórych przypadkach potrzebujemy od Państwa dalszych informacji, które są niezbędne do przydzielenia osoby do kontaktu z Bechtle, abyśmy mogli w ramach naszej współpracy odpowiednio wspierać i doradzać w poszczególnych tematach wydarzenia. Są to na przykład informacje o firmie / organizacji i adres firmy.

Ponadto ze względów bezpieczeństwa technicznego i ochrony przed wszelkimi próbami zaatakowania, przetwarzamy Państwa adres IP. Pola zaznaczone bez gwiazdki są polami dobrowolnymi i można je wypełnić opcjonalnie.

W przypadku wspólnych wydarzeń z producentami Państwa dane zostaną również przesłane do współorganizatora.

Należy pamiętać, że podczas wydarzenia mogą być ewentualnie robione zdjęcia i filmy, które mogą być opublikowane na naszych kanałach społecznościowych i na naszej stronie internetowej.

Szczegółowe informacje, w tym prawo do sprzeciwu, a także szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez nas danych zgodnie z przepisem o ochronie danych można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Należy pamiętać, że przy publikowaniu na serwisach społecznościowych możliwe jest wyświetlanie treści w krajach poza UE.

Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim poza powyższymi przypadkami i będą wykorzystywane wyłącznie w powyższym celu. Opublikowane zdjęcia i filmy w internecie są dostępne na całym świecie i dalsze wykorzystanie tych zdjęć i filmów przez osoby trzecie z reguły nie może być wykluczone.

Dokumentacja i marketing odnoszący się do odpowiednich wydarzeń stanowią podstawę uzasadnionego interesu Bechtle w zbieraniu i publikowaniu nagrań.

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opisanego tutaj zgodnie z art. 21 ust. RODO UE. Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, prosimy o kontakt przed wydarzeniem, o ile jest to możliwe pod adres presse@bechtle.com. Oczywiście mogą się również Państwo skontaktować z nami na miejscu, aby skorzystać z wyżej wymienionego prawa do sprzeciwu.

Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) może również stanowić podstawę prawną do ewentualnej publikacji zdjęć i filmów.

Zgoda na wykorzystanie zdjęć jest dobrowolna. Zgodę można w każdej chwili wycofać, pisząc wiadomość e-mail pod adres: presse@bechtle.com

 

Pliki cookie (art. 6 ust. 1 lit. RODO UE, art. 6 ust. 1 lit. C RODO UE, art. 6 ust. 1 lit a RODO UE)

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, które pozwalają na bezpieczniejsze i bardziej przejrzyste zaprezentowanie naszej oferty. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową (lokalnie na dysku twardym). Ze względu na nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO UE) używamy technicznie niezbędnych plików cookie, które są niezbędne do działania strony internetowej i zapewnienia jej funkcjonalności. W zależności od celu są one przechowywane na stałe - nawet po zakończeniu sesji - (trwałe pliki cookie, np. rezygnacja) lub są usuwane po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie, które są ważne tylko przez jedną sesję przeglądarki).

 Ponadto za Państwa zgodą stosujemy również inne pliki cookie. Za pomocą tych plików cookies możemy analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych. Możemy więc zaprojektować zawartość strony zgodnie z potrzebami odwiedzających. Pliki cookie pozwalają nam również mierzyć skuteczność kampanii reklamowych i umieszczać je na przykład w zależności od zainteresowań użytkownika. Podstawą prawną stanowi Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO UE).

Wyrażoną zgodę można cofnąć w dowolnym momencie bez podania przyczyny za pośrednictwem Preference Center.

Do uzyskania zgody i przetwarzania jej wykorzystujemy platformę Usercentrics Consent Management. Operatorem jej jest Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München. Platforma Usercentrics Consent Management zbiera informacje o urządzeniach, przeglądarce internetowej, zanonimizowany adres IP, dane opt-in i opt-out, datę i godzinę wizyty, adresy URL, ścieżkę do strony internetowej i lokalizację geograficzną za pomocą JavaScript. JavaScript umożliwia Usercentrics GmbH informowanie użytkowników o niektórych tagach i technologiach internetowych w naszej witrynie oraz uzyskiwanie, zarządzanie i dokumentowanie ich zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust., 1 lit. c RODO UE,  ponieważ jesteśmy prawnie zobowiązani do przedstawienia dowodu wyrażenia zgody (zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO UE). Celem jest poznanie preferencji użytkowników, jej wdrożenie oraz prowadzanie dokumentacji zgodnie z obowiązującym prawem. Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do protokołowania i nie ma ustawowych wymogów dotyczących przechowywania. Dane dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgoda i cofnięcie zgody) są przechowywane przez trzy lata. Dane zostaną wówczas niezwłocznie usunięte lub na żądanie przekazane właściwemu organowi w formie eksportu danych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć JavaScript poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, co również uniemożliwiłoby Usercentrics wykonanie JavaScript. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych Usercentrics znajdą Państwo tutaj: https://usercentrics.com/privacy-policy/

Dotyczy to również innych plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Oczywiście mogą Państwo dezaktywować, ograniczyć lub usunąć pliki cookie na swoim urządzeniu za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub oprogramowania.

Prosimy zwrócić uwagę na to, że jeśli dezaktywują Państwo obsługę plików cookie, możliwe jest, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą aktywne.

Tworzenie profili użytkowników lub stosowanie nie tylko funkcjonalnych plików cookie (art. 6 ust. 1 lit. a / art. 6 ust. 1 lit. f RODO UE)

Nasza strona korzysta z następujących narzędzi i usług:

 

Śledzenie użytkowników 

Na naszej stronie internetowej stosujemy narzędzia Bechtle AG, Bechtle-Platz 1, 74172 Neckarsulm do analizy aktywności ruchu użytkownika. Podstawą prawną jest wyrażona zgoda według art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO UE, którą  można cofnąć w każdej chwili za pomocą strony.

Gromadzone są następujące dane:

 • Persistent ID
  Jest to anonimowa sekwencja liczb generowana przez losowy algorytm, której nie można przypisać do nikogo osobiście. Po zalogowaniu się na konto klienta www.bechtle.com, dane logowania są anonimizowane i po wyrażeniu zgody przesyłane w postaci zaszyfrowanej do systemów zewnętrznych.

Dane są przetwarzane w celu ulepszania naszej oferty i optymalizacji obsługi. Dzięki narzędziom do śledzenia aktywności ruchu, osoby ponownie odwiedzające stronę mogą zostać rozpoznani nawet bez logowania, a analiza ich ruchu pozwoli na dostosowanie wyświetlanych treści do potrzeb tych użytkowników.

Dane zebrane za pomocą narzędzi do monitorowania ruchu będą przekazywane stronom trzecim za dodatkową, wyraźną zgodą (patrz inne sekcje w punkcie „Tworzenie profili użytkowników lub wykorzystywanie plików cookie, które nie są czysto funkcjonalne” w naszej polityce prywatności). W systemach stron trzecich anonimizowane dane mogą być łączone z istniejącymi danymi (np. rejestracją newslettera) i ewentualnie dane te można przypisać konkretnej osobie, której one dotyczą.

Uzyskane dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do naszych celów. Dzieje się tak z reguły po upływie 28 dni. Jeśli dane zostaną przekazane stronie trzeciej, obowiązują ich zasady usuwania.

 

Webtrekk

Do statystycznej analizy stron internetowych wykorzystujemy technologie Webtrekk GmbH. Webtrekk GmbH jest to firma z siedzibą w Niemczech, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, która zajmuje się gromadzeniem i analizowaniem danych użytkowników. Firma ta uzyskała certyfikat ochrony danych w zakresie kontroli internetowej w Niemczech, po tym jak dane zostały sprawdzone pod względem przestrzegania ochrony danych i bezpieczeństwa danych. Za pomocą usług firmy Webtrekk zbieramy dane statystyczne dotyczące korzystania z naszej strony internetowej. Dane te służą do udoskonalenia i optymalizacji naszych ofert, dzięki czemu stają się one interesujące. Stosowanie Webtrekk odbywa się na podstawie udzielenia przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO UE) na korzystanie z tego narzędzia. Zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać klikając tutaj.

W ramach korzystania ze stron internetowych informacje, które przesyła przeglądarka, są gromadzone i analizowane. Odbywa się to za pomocą technologii plików cookie i tak zwanych pikseli, które są zintegrowane na każdej stronie internetowej. Gromadzone zostają następujące dane: Request (nazwa pliku żądanego pliku), typ / wersja przeglądarki, język przeglądarki, używany system operacyjny, wewnętrzna rozdzielczość okna przeglądarki, rozdzielczość ekranu, aktywacja Javascript, włączanie / wyłączanie Java, włączanie / wyłączanie plików cookie, głębia kolorów, adres URL strony referrer, adres IP (będą zbierane tylko anonimowo i usuwane natychmiast po użyciu), czas dostępu.

Webtrekk stosuje tak zwane pliki cookies session, które zostają usuwane, po zamknięciu przeglądarki internetowej.  To samo dotyczy się  „Last-Click-Cookies“. Dodatkowo ustawiane są pliki " cookies Ever", których czas przechowywania nie przekracza 6 miesięcy i które są usuwane najpóźniej po określonej liczbie zastosowań. Połączenie danych użytkowania z innymi danymi za pomocą nośnika pseudonimu nie jest dokonywane. Są one usuwane, jeśli przechowywanie danych do tworzenia analiz nie jest już wymagane lub wymaga tego sam użytkownik.


Bezpośrednie zidentyfikowanie danego podmiotu jest w każdej chwili wykluczone. Zebrane dane są wykorzystywane do tworzenia anonimowych profili użytkowania, które stanowią podstawę statystyk internetowych.

 

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z narzędzi do śledzenia Google Analytics der Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Państwa interakcje z naszą witryną są rejestrowane i systematycznie analizowane.

 • Zapisywane są następujące dane: adres IP,
 • dane użytkownika,
 • click path,
 • aktualizacje aplikacji,
 • informacje dotyczące przeglądarki,
 • informacje dotyczące urządzenia,
 • JavaScript-Support,
 • odwiedzone strony,
 • Referrer URL,
 • downloads,
 • wersja flash,
 • informacje dotyczące lokalizacji,
 • aktywność zakupowa,
 • interakcje widżetów,
 • data i czas odwiedzin.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z. art. 6 ust. 1 lit. RODO UE. Zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać klikając tutaj.

Celem przetwarzania danych osobowych przez Google Analytics jest analiza interakcji osób odwiedzających witryny internetowe z naszą witryną. Analizując uzyskane w ten sposób dane możemy zoptymalizować naszą ofertę i zwiększyć przyjazność obsługi dla użytkownika.

Usuwamy lub anonimizujemy zebrane przez Google Analytics dane, gdy tylko nie będą one już potrzebne do naszych celów. Dzieje się tak po upływie 26 miesięcy.

Ten serwis może przekazać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ten serwis może przesyłać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jeśli dane te przesyłane zostaną do USA, istnieje ryzyko, że dane mogą być przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitorujących bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek środków prawnych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których będą przesyłane dane. Może tak się stać w różnych celach, np. do przechowywania lub przetwarzania. W tym przypadku podejmujemy środki, które są możliwe i konieczne zgodnie z przepisami o ochronie danych zgodnie z art. 44 RODO nast UE. w celu ustalenia poziomu ochrony danych w państwie trzecim.

 

Google Tag Manager

Ta strona korzysta z Google Tag Manager Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Ta usługa umożliwia zarządzanie tagami witryny za pomocą jednego interfejsu. Samo narzędzie Tag Manager (które implementuje tagi) jest domeną bez plików cookie. Co oznacza, że nie są stosowane pliki cookie i nie są gromadzone dane osobowe. Menedżer tagów Google uruchamia inne tagi, które z kolei mogą przechwytywać dane. Menedżer tagów Google nie ma jednak dostępu do tych danych. Jeśli nastąpiła dezaktywacja na poziomie domeny lub pliku cookie, obowiązuje ona dla wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych za pomocą menedżera tagów Google.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html.

Ponadto Google Tag Manager obejmuje również następujące usługi podrzędne (Eloqua, LinkedIn Insight Tag, Hotjar, Google Ads Remarketing, Google Ads Conversion Tracking, Facebook Pixel) oparte na Państwa zgodzie Google Tag Manager (art. 6 ust.1 lit a RODO UE). Możliwość wycofania udzielonej zgody znajdą Państwo w opisie poszczególnych usług podrzędnych. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na usługę podrzędną, sprzeciw ten zostanie również automatycznie przeniesiony do innych usług podrzędnych, które zawiera Google Tag Managers.

W ramach tych usług zebrane dane mogą być przekazywane do innego kraju spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jeśli dane te przesyłane zostaną do USA, istnieje ryzyko, że dane mogą być przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitorujących bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek środków prawnych. W tym przypadku podejmujemy środki, które są możliwe i konieczne zgodnie z przepisami o ochronie danych zgodnie z art. 44 RODO nast UE. w celu ustalenia poziomu ochrony danych w państwie trzecim.

 

a. Eloqua

W obrębie naszej oferty internetowej na podstawie Państwa zgody zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a RODO, którą mogą Państwo w każdej chwili wycofać tutaj.

korzystamy z usługi Eloqua Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 do optymalizacji komunikacji z naszymi klientami.

Usługa Eloqua umieszcza na Państwa urządzeniu końcowym trwały plik cookie, chyba że jest już on na nim zapisany. Jeśli korzystają Państwo ze strony internetowej, która stosuje tę usługę, prawdopodobnie mają już Państwo taki plik.

Także wówczas, gdy plik cookie nie zawiera żadnych specyficznych informacji osobowych, odniesienie do osoby można stworzyć w poniższy sposób poprzez powiązanie z dalszymi informacjami.

Plik cookie Eloqua stosujemy w celu przeanalizowania korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej, co pozwala nam ją na bieżąco ulepszać. W odniesieniu do e-maili wysyłanych za pomocą usługi Eloqua stosowane są technologie śledzenia. Korzystamy z tych danych, aby dowiedzieć się, które tematy są dla Państwa interesujące. Gromadzimy więc dane pozwalające ustalić, czy otwierają Państwo nasze e-maile i które łącza Państwo klikają. Uzyskane informacje umożliwiają nam ulepszanie wysyłanych e-maili oraz udostępnianych przez nas usług.

Gromadzone mogą być następujące dane: informacje o plikach cookie, adres IP, odwiedzana strona, jeśli Eloqua jest używana do wysyłania e-maili, także zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres e-mail.

W niektórych przypadkach spółki grupy kapitałowej i usługodawcy wspierają firmę Oracle podczas realizacji jej zadań. Oracle prowadzi listę takich spółek. Oracle przekazuje Państwa dane osobowe usługodawcom lub spółkom grupy kapitałowej spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli dane te przesyłane zostaną do USA, istnieje ryzyko, że mogą one być przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitorujących bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek środków prawnych. W tym przypadku podejmujemy środki, które są możliwe i konieczne zgodnie z przepisami o ochronie danych zgodnie z art. 44 nast. RODO UE w celu ustalenia poziomu ochrony danych w państwie trzecim.

Na platformie Oracle Marketing Cloud Państwa dane są przechowywane przez okres 25 miesięcy.

Bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych w związku ze stosowaniem usługi Eloqua są dostępne tutaj: Polityka Prywatności Oracle.

 
b. LinkedIn Insight Tag

Na naszej stronie internetowej korzystamy z LinkedIn Insight Tag, śledzenia konwersji, usług remarketingowe firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland /dalej zwanym jako: "LinkedIn"). LinkedIn zapisuje i przetwarza informacje o zachowaniu użytkowników na naszej stronie internetowej. LinkedIn wykorzystuje w tym celu m.in. pliki cookie, czyli małe pliki tekstowe, które przechowywane są lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z naszego serwisu. Konkretnie zapisywany zostaje Referrer URL,, adress IP, informacje dotyczące urządzenia, informacje dotyczące przeglądarki oraz znacznik czasu.

Stosujemy LinkedIn Insight Tag do celów marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do analizy korzystania z naszej strony internetowej i ulepszania poszczególnych funkcji i ofert, a także komfortu użytkowania. Dzięki statystycznej analizie zachowania użytkownika możemy polepszyć naszą ofertę i uczynić ją  jeszcze bardziej interesującą dla użytkownika. Zastosowanie LinkedIn Insight Tag opiera się na Państwa udzielonej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO UE), którą mogą Państwo w każdej chwili wycofać klikając tutaj https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Więcej informacji na temat ochrony danych od zewnętrznego dostawcy można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

c. Hotjar

Strona ta wykorzystuje usługi analityczne Hotjar Ltd. jest firmą zarejestrowaną w Europie z siedzibą na Malcie (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta).

To narzędzie może służyć do śledzenia ruchów na stronie internetowej (tzw. heatmaps). Na przykład można zobaczyć, jak daleko użytkownicy przewijają strony i na które pola i jak często klikają. Ponadto za pomocą tego narzędzia można również uzyskać informacje zwrotne bezpośrednio od użytkowników witryny. Zapisywana zostaje data i godzina wizyty, informacje o przeglądarce, dane dotyczące użytkowania, ścieżka kliknięcia, adres IP, system operacyjny urządzenia, lokalizacja geograficzna, język przeglądarki i rozdzielczość ekranu. W ten sposób uzyskujemy cenne informacje, dzięki którym nasze strony internetowe mogą działać szybciej i są bardziej przyjazne dla klienta w obsłudze. Powyższa analiza opiera się na Państwa udzielonej zgodzie zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a. RODO UE, którą mogą Państwo w każdej chwili wycofać klikając tutaj https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/. Przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych przy zastosowaniu tego narzędzia analitycznego. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się, na które pola klikają nasi użytkownicy i jak daleko je przewijają. Obszary stron internetowych, na których wyświetlane są dane osobowe użytkownika lub osób trzecich, są automatycznie ukrywane przez Hotjar, a zatem w żadnej chwili nie są zrozumiałe.
Dane osobowe są przechowywane przez 365 dni, a następnie przez nas usuwane.

Dalsze informacje na temat Hotjar Ltd. i narzędzia Hotjar znajdą Państwo na stronie: Https://www.hotjar.com
Politykę prywatności firmy Hotjar Ltd. znajdą Państwo tutaj: https://www.hotjar.com/privacy

 

d. Google Ads Remarketing

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland). Za pomocą funkcji remarketingu możemy wyświetlać użytkownikom odwiedzającym naszą stronę internetową na innych stronach internetowych w obrębie sieci reklamowej Google (w wyszukiwarce Google lub na YouTube, tzw. „reklama w Google” lub na innych stronach internetowych) reklamy oparte na ich zainteresowaniach. W tym celu analizowane jest zachowanie użytkownika na naszej stronie internetowej, np. zainteresowanie określoną ofertą, aby móc wyświetlać po odwiedzeniu naszej strony internetowej ukierunkowane reklamy tym użytkownikom na innych stronach. Google zapisuje ilość użytkowników w przeglądarkach, którzy odwiedzają określone usługi lub witryny Google w sieci reklamowej Google. Wizyty tych użytkowników są rejestrowane za pośrednictwem pliku „cookie”. Zarejestrowana ilość służy do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki internetowej na określonym urządzeniu, a nie do identyfikacji osoby.  W ramach stosowania Google Ads Remarketing rejestrujemy i przetwarzamy następujące dane: odwiedzane strony, adres IP, czas trwania wizyty, inne informacje o korzystaniu ze stron internetowych, treści dotyczące zainteresowań użytkownika.

Zastosowanie narzędzi Google następuje na podstawie wcześniej wyrażonej zgody według art. 6 ust. 1 lit. a RODO UE. Udzieloną zgodą mogą Państwo w każdej chwili wycofać klikając tutaj [Link zum Consent-Layer setzen] . Cofnięcie zgody dotyczy tylko urządzenia i przeglądarki internetowej, na której zostało ustawione, w razie potrzeby należy powtórzyć proces na wszystkich urządzeniach. Jeśli usuną Państwo plik opt-out-cookie, pojawi się ponownie prośba o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. 

Mogą Państwo odpowiednio skonfigurować przeglądarkę, aby zapobiec reklamom stron trzecich, instalując odpowiednią wtyczkę (Plug-in) do popularnych przeglądarek internetowych, którą można pobrać tutaj: https://support.google.com/ads/answer/7395996 i zainstalować, możesz uniemożliwić śledzenie Google.

Dane zostaną przekazane do analizy do Google. Jeśli posiadają Państwo konto Google, Google może również połączyć dane uzyskane ze śledzenia. Transfer następuje do państwa trzeciego, jeśli dane te przesyłane zostaną do USA, istnieje ryzyko, że dane mogą być przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitorujących bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek środków prawnych. W tym przypadku podejmujemy środki, które są możliwe i konieczne zgodnie z przepisami o ochronie danych zgodnie z art. 44 nast. RODO UE w celu ustalenia poziomu ochrony danych w państwie trzecim.

Dane uzyskane w ten sposób zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do naszych celów. W tym przypadku po upływie 24 miesięcy.

Dokładne informacje na temat Google oraz ochrony danych osobowych Google znajdą Państwo pod linkiem: www.google.com/privacy/ads /

 

e. Google Ads Conversion Tracking

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji Google Ads Conversion Tracking firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland). Za pomocą u nas aktywnych sieci reklamowych, transakcji zakupowych i wyszukiwań mierzone są Państwa interakcje włączonych na Google reklamach. Jeśli klikną Państwo na włączoną reklamę na Google, w przeglądarce zapisywany jest plik cookie. Za pomocą tego śledzona jest dalsza aktywność użytkownika związana z produktem reklamowanym (śledzenie konwersji). Dzięki tym danym możemy mierzyć skuteczność kampanii reklamowych. Rejestrowane są następujące dane: kliknięte reklamy, adres IP, zapytanie internetowe, dane użytkowania, identyfikator pliku cookie, data i godzina wizyty, informacje o plikach cookie, adres URL błędu, język przeglądarki, typ przeglądarki.

 

Zastosowanie narzędzi Google następuje na podstawie wcześniej wyrażonej zgody według art. 6 ust. 1 lit. a RODO UE. Udzieloną zgodą mogą Państwo w każdej chwili wycofać klikając tutaj. Cofnięcie zgody dotyczy tylko urządzenia i przeglądarki internetowej, na której zostało ustawione, w razie potrzeby należy powtórzyć proces na wszystkich urządzeniach. Jeśli usuną Państwo plik opt-out-cookie, pojawi się ponownie prośba o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

Mogą Państwo odpowiednio skonfigurować przeglądarkę, aby zapobiec wyświetlaniu reklam stron trzecich. Również za pośrednictwem odpowiedniej wtyczki (Plug-in) do popularnych przeglądarek internetowych, którą należy pobrać tutaj: https://support.google.com/ads/answer/7395996 i zainstalować, można uniemożliwić śledzenie Google.

 

Dane zostaną przekazane do analizy do Google. Jeśli posiadają Państwo konto Google, Google może również połączyć dane uzyskane ze śledzenia. Transfer następuje do państwa trzeciego, jeśli dane te przesyłane zostaną do USA, istnieje ryzyko, że dane mogą być przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitorujących bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek środków prawnych. W tym przypadku podejmujemy środki, które są możliwe i konieczne zgodnie z przepisami o ochronie danych zgodnie z art. 44 nast. RODO UE w celu ustalenia poziomu ochrony danych w państwie trzecim.

 

Dane uzyskane w ten sposób zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do naszych celów. W tym przypadku po upływie 24 miesięcy.

 

Dokładne informacje na temat Google oraz ochrony danych osobowych Google znajdą Państwo pod linkiem: www.google.com/privacy/ads/

 

f. Facebook Pixel

Strona internetowa stosuje tzw. „Piksel Facebooka" sieci społecznościowej Facebook, który obsługuje Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, tzn. z siedzibą w EU Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irland. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO UE. W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną wcześniej zgodę, klikając tutaj. Dzięki zastosowaniu pikseli Facebooka można śledzić zachowanie użytkowników odwiedzających strony (np. informacje o zainteresowaniu produktem, dokonane zakupy na stronie), po kliknięciu na reklamę na Facebooku i przekierowaniu na stronę usługodawcy. Aktywność odwiedzających jest śledzona od pierwszej wizyty na stronie aż po moment dokonania zakupu. W rezultacie można ocenić skuteczność reklam, które są wyświetlane na Facebooku, do celów statystycznych i badań rynkowych oraz do optymalizacji przyszłych działań promocyjnych. Dane przesyłane są do firmy Facebook, tam też przechowywane i przetwarzane, co umożliwia połączenie ich z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z dyrektywą dotyczącą wykorzystywania danych na Facebooku. Na podstawie informacji zebranych za pośrednictwem piksela mogą Państwo również zobaczyć reklamy związane z zainteresowaniami na swoim koncie na Facebooku (retargeting). Informacje zebrane za pośrednictwem piksela mogą być również agregowane przez Facebooka, a następnie wykorzystywane przez Facebooka do własnych celów reklamowych oraz do celów reklamowych osób trzecich. Na przykład Facebook może wyciągać wnioski z określonych zainteresowań na podstawie zachowania podczas surfowania i dokonanych zakupów na tej stronie internetowej, a także wykorzystywać te informacje do reklamowania ofert stron trzecich. Facebook może również łączyć informacje zebrane za pośrednictwem piksela z innymi informacjami, które Facebook posiada o danym użytkowniku za pośrednictwem innych stron internetowych i / lub które zebrał w związku z korzystaniem z sieci społecznościowej „Facebook” w celu zapisania profilu. W takim przypadku zapisywane zostają: identyfikator użytkownika Facebooka, informacje o przeglądarce, dane dotyczące użytkowania, niewrażliwe dane zdefiniowane przez użytkownika, adres URL, piksel ID, zachowanie użytkownika, oglądane reklamy, interakcje z reklamami, usługami i produktami, informacje marketingowe, przeglądane treści, adres IP, informacje o urządzeniu, sukces kampanii marketingowych, dane transakcyjne dotyczące dokonanych zakupów i położenie geograficzne użytkownika. Za pomocą piksela Facebooka można śledzić zachowanie użytkownika na kilku stronach po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy na Facebooku. Procedura ta służy do oceny skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych oraz badań rynku i może pomóc w optymalizacji środków reklamowych. W razie potrzeby Facebook Inc. przekazuje dane osobowe do USA. Jeśli dane te przesyłane zostaną do USA, istnieje ryzyko, że mogą one być przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitorujących bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek środków prawnych. W tym przypadku podejmujemy środki, które są możliwe i konieczne zgodnie z przepisami o ochronie danych zgodnie z art. 44 nast. RODO UE w celu ustalenia poziomu ochrony danych w państwie trzecim. Przetwarzanie danych przez Facebook następuje w oparciu o ich zasady przetwarzania danych: https://www.facebook.com/policy. Dokładne informacje na temat piksela Facebooka i jego sposobu działania znajdą Państwo tutaj: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.“

 

Facebook Conversion API

Korzystamy z narzędzia do śledzenia Facebook Conversion API Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, spółki córki Facebook Inc. 1601, Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO UE. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych za pośrednictwem Facebook ze skutkiem na przyszłość, klikając na link.
Conversion API to interfejs danych, którego używamy w celach analizy do przesyłania danych o zachowaniu użytkownika na naszej stronie internetowej do Facebooka. Służy do śledzenia kliknięć, potencjalnych klientów i konwersji w celu wyświetlania reklam  na naszej stronie internetowej dopasowanych do zachowania użytkownika.  
W związku z Conversion API rejestrowane są w szczególności następujące dane: 
W takim przypadku zapisywane zostają: identyfikator użytkownika Facebooka, informacje o przeglądarce, dane dotyczące użytkowania, niewrażliwe dane zdefiniowane przez użytkownika, adres URL, piksel ID, zachowanie użytkownika, oglądane reklamy, interakcje z reklamami, usługami i produktami, informacje marketingowe, przeglądane treści, adres IP, informacje o urządzeniu, sukces kampanii marketingowych, dane transakcyjne dotyczące dokonanych zakupów i położenie geograficzne użytkownika.
Te zebrane dane przekazujemy do firmy Facebook W razie potrzeby Facebook Inc. może przekazać dane osobowe do USA. Jeśli dane te zostaną przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że mogą one być przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitorujących bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek środków prawnych. W tym przypadku podejmujemy środki, które są możliwe i zgodne z przepisami o ochronie danych zgodnie z art. 44 nast. RODO UE w celu ustalenia poziomu ochrony danych w państwie trzecim. Facebook udostępnia w tym celu standardowe klauzule umowne UE. 
Dane uzyskane w ten sposób zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do naszych celów. W tym przypadku po upływie 24 miesięcy.
Przetwarzanie danych przez Facebook następuje w oparciu o ich zasady przetwarzania danych: https://pl-pl.facebook.com/policy
Dokładne informacje na temat Facebook Conversion API i jego sposobu działania znajdą Państwo tutaj: https://pl-pl.facebook.com/business/help/2041148702652965?id=818859032317965

 

g. Twitter Ads

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług reklamowych Twitter Ads, Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Przy tym mierzone są interakcje użytkownika z wyświetlanymi reklamami na Twitterze. Jeśli klikną Państwo na włączoną przez nas reklamę na stronie Twitter, w przeglądarce zapisywany jest plik cookie. Za pomocą tego śledzona jest dalsza aktywność użytkownika związana z produktem reklamowanym (śledzenie konwersji). Dzięki tym danym możemy mierzyć skuteczność kampanii reklamowych. Dzięki statystycznej analizie zachowania użytkownika możemy polepszyć naszą ofertę i uczynić ją  jeszcze bardziej interesującą dla użytkownika.

Rejestrowane są następujące dane: kliknięte reklamy, adres IP, zapytanie internetowe, dane użytkowania, identyfikator pliku cookie, data i godzina wizyty, informacje o plikach cookie, adres URL błędu, język przeglądarki, typ przeglądarki.

Zastosowanie narzędzi Twitter Ads następuje na podstawie wcześniej wyrażonej zgody według art. 6 ust. 1 lit. a RODO UE. W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną wcześniej zgodę, klikając tutaj. Cofnięcie zgody dotyczy tylko urządzenia i przeglądarki internetowej, na której zostało ustawione, w razie potrzeby należy powtórzyć proces na wszystkich urządzeniach. Jeśli usuną Państwo plik opt-out-cookie, pojawi się ponownie prośba o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

Dane zostaną przekazane do analizy do firmy Twitter. Jeśli posiadają Państwo konto Twitter, Twitter może również połączyć dane uzyskane ze śledzenia. Transfer następuje do państwa trzeciego, jeśli dane te przesyłane zostaną do USA, istnieje ryzyko, że dane mogą być przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitorujących bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek środków prawnych. W tym przypadku podejmujemy środki, które są możliwe i zgodne z przepisami o ochronie danych zgodnie z art. 44 nast. RODO UE w celu ustalenia poziomu ochrony danych w państwie trzecim.

Dane uzyskane w ten sposób zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do naszych celów. W tym przypadku po upływie 24 miesięcy.

Więcej informacji na temat Twittera oraz o ochronie danych osobowych znajdą Państwo na stronie https://twitter.com/en/privacy.

 

Sentry

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Sentry Functional Software, Inc. dba Sentry 45 Fremont Street 8th Floor San Francisco, CA 94105, United States of America. Zastosowanie tych usług opiera się na Państwa udzielonej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO UE). Zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, klikając tutaj.

Za pomocą Sentry możemy przeanalizować zachowanie użytkownika w celu optymalizacji naszej strony internetowej oraz wyświetlania odpowiednich treści.

Zbierane są następujące dane:

 • dane użytkownika,
 • informacje o urządzaniu,
 • adres IP,
 • dane o błędach,

Celem stosowania Sentry jest udoskonalenie i nieustanny rozwój naszej strony internetowej.

Dane zbierane przez Sentry zostaną usunięte/zanonimizowane, gdy tylko nie będą więcej potrzebne do określonych celów. Zwykle ma to miejsce po 90 dniach.

Ze względu na ochronę danych Sentry jest zintegrowany tylko lokalnie. Nie ma przekazywania danych stronom trzecim. https://develop.sentry.dev/self-hosted/

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Sentry znajdą Państwo pod poniższym linkiem: https://sentry.io/privacy/

 

Podczas korzystania z AppDynamics używamy tzw. unikalnego identyfikatora globalnego (w skrócie: GUID), aby utworzyć odpowiednie profile użytkowników. Pozwala nam to na przykład analizować, czy niektórzy użytkownicy lub grupy użytkowników regularnie powodują awarie strony internetowej lub inne problemy, abyśmy mogli je odpowiednio skorygować. Celem stosowania AppDynamics jest udoskonalenie i nieustanny rozwój naszej strony internetowej.

Zebrane dane są zapisywane w chmurze Amazon Web Services (AWS), zasadniczo mogą one zostać transmitowane do różnych miejsc na całym świecie.

W ramach tych usług zebrane dane mogą być przekazywane do innego kraju spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jeśli dane te przesyłane zostaną do USA, istnieje ryzyko, że Twoje dane mogą być przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitorujących bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek środków prawnych. W tym przypadku podejmujemy środki, które są możliwe i konieczne zgodnie z przepisami o ochronie danych zgodnie z art. 44 nast. RODO UE w celu ustalenia poziomu ochrony danych w państwie trzecim.

Zebrane dane za pośrednictwem AppDynamics zostają usunięte lub zanonimizowane po upływie roku.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez AppDynamics znajdą Państwo  pod poniższym linkiem: https://www.appdynamics.com/privacy

AppDynamics posiada aktualny certyfikat SOC (Service Organization Control) 2-, która mogą Państwo obejrzeć kilkając na link: https://www.appdynamics.com/security.

Dostawcy usług, z których korzysta AppDynamics można sprawdzić pod następującym linkiem: https://www.appdynamics.com/privacy/subprocessors

 

Yahoo

Do pomiaru skuteczności kampanii reklamowych stosujemy Dot-Tag firmy Yahoo EMEA Limited (5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irlandia). Kliknięcie kampanii reklamowej Bechtle w sieci Yahoo powoduje, że odwiedzane podstrony domeny Bechtle są powiązane z tą kampanią, aby móc zmierzyć skuteczność kampanii.

 

Zbierane są następujące dane:

 • URL
 • URL strony odsyłającej
 • Adres IP,
 • Wersja przeglądarki
 • System operacyjny
 • Ustawienia urządzenia
 • Lokalizacja
 • Czas spędzony na stronie
 • Częstotliwość wizyt
 • Pobieranie aplikacji
 • Zamówienia produktów
 • Data dostępu 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. RODO UE. W każdej chwili można cofnąć udzieloną zgodę tutaj.

 

Usuwamy lub anonimizujemy zebrane przez Dot-Tag dane, gdy tylko nie będą one już potrzebne do naszych celów. Wyniki zebrane przez Dot-Tag będą przechowywane w systemach Yahoo EMEA Limited nie dłużej niż przez ponad 30 dni. Dane osobowe są usuwane z reguły już po 7 dniach.  Adresy IP zbierane w ramach zapytań są całkowicie anonimizowane po upływie sześciu miesięcy.  Jednak segmenty utworzone na podstawie danych mogą pozostawać w systemach do dwóch (2) lat. Jeśli DOT zostanie wywołany, plik cookie zostanie utworzony i ustawiony dla użytkownika, będzie on przechowywany przez 1 rok.

Należy pamiętać, że serwis ten może przesyłać zapisane dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Yahoo EMEA Limited może również przekazywać dane osobowe do USA. Jeśli dane te zostaną przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że mogą one być przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitorujących bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek środków prawnych. W tym przypadku podejmujemy środki, które są możliwe i zgodne z przepisami o ochronie danych zgodnie z art. 44 nast. RODO UE w celu ustalenia poziomu ochrony danych w państwie trzecim.

 

Google Marketing Platform (DV360)

Nasz strona internetowa korzysta z narzędzi do śledzenia Google Marketing Platform (wcześniej„Doubleclick“) firmy Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland. 

 

Gromadzone zostają następujące dane:

 • wcześniejsze zachowanie użytkowników,
 • data i godzina odwiedziny strony,
 • kliknięte reklamy,
 • adres IP, 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda w oparciu art. 6 ust. 1 lit. RODO UE. Zgodę można w każdej chwili cofnąć tutaj.

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest optymalizacja i personalizacja naszych reklam. Pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom odpowiednich reklam, ulepszania raportów dotyczących skuteczności kampanii lub zapobiegania wielokrotnemu oglądaniu tych samych reklam przez użytkownika. Google używa identyfikatora pliku cookie do rejestrowania, które reklamy są wyświetlane w której przeglądarce, dzięki czemu może zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto Google Marketing Platform może używać identyfikatorów plików cookie do rejestrowania tak zwanych „Conversions” związanych z określoną reklamą. Dzieje się tak na przykład, gdy użytkownik widzi reklamę Google Marketing Platform, a później używa tej samej przeglądarki, aby przejść do witryny reklamodawcy i kupić coś za jej pośrednictwem. Według Google takie pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

Ten serwis może przekazać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ten serwis może przesyłać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jeśli dane te przesyłane zostaną do USA, istnieje ryzyko, że dane mogą być przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitorujących bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek środków prawnych. W tym przypadku podejmujemy środki, które są możliwe i zgodne z przepisami o ochronie danych zgodnie z art. 44 nast. RODO UE w celu ustalenia poziomu ochrony danych w państwie trzecim.

 

Zebrane dane usuwamy lub anonimizujemy, gdy tylko nie są już potrzebne do naszych celów. Dzieje się tak po upływie 12 miesięcy.

 

Outbrain Inc.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy technologię śledzenia od usługodawcy Outbrain (Outbrain Inc., 222 Broadway 19th Floor, New York, NY 10038). Outbrain pomaga nam ocenić skuteczność reklam Outbrain do celów statystycznych i badań rynkowych oraz może pomóc zoptymalizować działania reklamowe w przyszłości.

 

Gromadzone zostają następujące dane:

 • typ przeglądarki,
 • zanonimizowany adres IP,
 • Universally Unique Identifier (UUID),
 • znacznik czasu,
 • źródło odsyłające,
 • fakt, że nastąpiła konwersja (zakup).  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. RODO UE. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili cofnąć tutaj.

 

Aby uczynić go anonimowym, adres IP jest skracany o ostatni oktet.

 

Ten serwis może przekazać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ten serwis może przesyłać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jeśli dane te przesyłane zostaną do USA, istnieje ryzyko, że dane mogą być przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitorujących bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek środków prawnych. W tym przypadku podejmujemy środki, które są możliwe i zgodne z przepisami o ochronie danych zgodnie z art. 44 nast. RODO UE w celu ustalenia poziomu ochrony danych w państwie trzecim.

Dane są przechowywane przez okres 90 dni.

 

Ginni

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia „Ginni” firmy Bechtle AG, Bechtle-Platz 1, 74172 Neckarsulm.

Stosując Ginni posiadamy możliwość, stworzenia połączenia pomiędzy aktywnością użytkowników i ich „podróży online” a naszymi produktami. Na podstawie powiązanych wzorców interakcyjnych Ginni uczy się, jakie produkty i /lub strony z treścią są ze sobą skorelowane. Na podstawie tej przyswojonej korelacji Ginni może rekomendować produkty i strony.

W ten sposób, na podstawie interakcji na naszej stronie internetowej, możemy określić, które linki kliknięte przez użytkownika podczas podróży online, były powiązane z określonymi produktami, umożliwiając w ten sposób dostrzeżenie korelacji.

Ginni przetwarza w tym przypadku Państwu przydzielony Session ID.

 

Podstawą prawną przy tym jest nasz uzasadniony interes polegający na optymalizacji naszej strony internetowej i asortymentu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO UE.

Analizowana jest tylko aktualna „podróż użytkownika”. Jednak żadne bezpośrednie rekomendacje nie są generowane na podstawie historii odwiedzających i interakcji, a jedynie na podstawie ogólnego zachowania wszystkich użytkowników witryny.

Dane przetworzone przez Ginni nie są przekazywane osobom trzecim.

Najpóźniej po 90 dniach dane interakcji użytkownika wymagane w procesie uczenia się są usuwane.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na zastosowanie Ginni, mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Prosimy o kontakt w tej sprawie z privacy@bechtle.com.

 

Google Maps

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Maps (API) Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google”). Aby zapewnić ochronę danych, Google Maps jest dezaktywowane przy pierwszym wejściu na tę stronę internetową. Bezpośrednie połączenie do serwerów Google następuje wtedy, gdy Państwo sami aktywują mapę Google (zgoda według art. 6 ust. 1 lit. a RODO UE). Zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać klikając tutaj. W ten sposób zapobiegamy, że dane odwiedzając stronę po raz pierwszy zostaną przekazane do

Google. Po aktywacji Google Maps zapisuje adres IP. Z reguły są one przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane.

Transfer następuje do państwa trzeciego, jeśli dane te przesyłane zostaną do USA, istnieje ryzyko, że dane mogą być przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitorujących bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek środków prawnych. W tym przypadku podejmujemy środki, które są możliwe i konieczne zgodnie z przepisami o ochronie danych zgodnie z art. 44 nast. RODO UE w celu ustalenia poziomu ochrony danych w państwie trzecim.

 

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania z danymi użytkownika

znajdą Państwo w polityce prywatności.  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Google Fonts 

Do wyświetlania treści używane są również czcionki Google „Google Fonts”.  Dlatego udzielona przez Państwa zgoda obejmuje również tę usługę.

Znajdź lokalizacje Bechtle.

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość wyświetlenia lokalizacji Bechtle w pobliżu. Przy określeniu bieżącej lokalizacji lub korzystaniu z lokalizacji w Mapach Google (patrz stosowanie Google Maps)  wyświetlone zostaną lokalizacje znajdujące się w pobliżu Państwa położenia. Stosowanie funkcji lokalizacji następuje na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która mogą Państwo w każdej chwili wycofać klikając tutaj.

 

Embeds

W naszej witrynie internetowej umieszczamy treści w naszych ofertach online itp. Np. treści z platformy YouTube. Klasyczne umieszczenie to na przykład film na platformie YouTube Przy tym zawsze następuje transfer danych na serwer odpowiedniej platformy.

Proces przetwarzania następuje na podstawie wyrażonej zgody, którą mogą Państwo w każdej chwili wycofać klikając tutaj.

 

Platforma YouTube

Osadzanie treści YouTube odbywa się za pomocą procesu technicznego zwanego ramkowania (ang. framings). W przypadku ramkowania proste wstawienie linku HTML udostępnionego przez YouTube do kodu strony internetowej tworzy ramkę do wyświetlania (ang. Frame) na stronie osoby trzeciej, umożliwiając w ten sposób odtwarzanie wideo przechowywanego na serwerach YouTube.

Używamy kodów ramek generowanych przez Youtube w tzw. „Rozszerzonym trybie ochrony  danych”. Zgodnie z danymi platformy YouTube aktywność plików cookie i zainicjowane przez te pliki gromadzenie danych są powiązane wyłącznie z korzystaniem z funkcji odtwarzania samego wideo. Na tym tle zapobiega się gromadzeniu danych poprzez samo korzystanie z witryny internetowej zawierającej treści w ramkach.

Aby odtworzyć treści YouTube, wymagana jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO UE, którą mogą Państwo udzielić w obszarze każdego filmu, jeśli nie udzielili Państwo już wcześniej zgody w ramach plików cookie.  Klikając na play zgadzają się Państwo na przekazania adresu IP do YouTube (YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA), oraz i na ustawienie plików cookie w Państwa przeglądarce. Zgodę zapamiętujemy przez 30 dni za pośrednictwem tzw. lokalnego obiektu pamięci, który zapisujemy w Państwa przeglądarce. W każdej chwili mogą Państwo wycofać wcześniej udzieloną zgodę klikając tutaj.

 
Platforma Vimeo

Integracja treści Vimeo następuje przez połączenie tagu Javascript. Przez wstawienie kodu dostarczonego przez Vimeo do kodu strony internetowej, wyświetlana jest treść, a jej układ jest ponownie ładowany z serwerów Vimeo.

Aby odtworzyć treści Vimeo, wymagana jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO UE, którą mogą Państwo udzielić w obszarze każdego filmu, jeśli nie udzielili Państwo już wcześniej zgody w ramach plików cookie. Klikając na play wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie adresu IP do Vimeo (Vimeo, LLC555 West 18th Street New York, NY 10011 United States), i na ustawienie plików cookie w Państwa przeglądarce. Zgodę zapamiętujemy przez 30 dni za pośrednictwem tzw. lokalnego obiektu pamięci, który zapisujemy w Państwa przeglądarce. W każdej chwili mogą Państwo wycofać wcześniej udzieloną zgodę klikając tutaj.

 

Cliplister

Na naszej stronie internetowej znajdują się treści wyświetlane za pośrednictwem usługodawcy Cliplister (Cliplister GmbH, Schauenburgerstraße 116, 24118 Kiel).

 

Podstawę prawną zamieszczenia tych treści stanowi nasz uzasadniony interes w prezentowaniu naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Kliknięcie przycisku odtwarzania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie do Cliplister adresu IP użytkownika i określonych informacji o urządzeniu końcowym użytkownika, a także na instalowanie przez Cliplister plików cookie przeglądarki w systemie użytkownika. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników zawarliśmy z Cliplister wszystkie umowy wymagane na mocy obowiązującym przepisów o ochronie danych. Zachowania użytkowników nie są poddawane analizie ani w żaden inny sposób śledzone.

 

DemoUp

Na naszej stronie internetowe znajdują się treści, które zostały zintegrowany przez usługodawcę DemoUp (DemoUp GmbH, Am Treptower Park 28, 12435 Berlin).

Aby odtworzyć treści DemoUp, wymagana jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO UE, którą mogą Państwo udzielić w obszarze każdego filmu, jeśli nie udzielili Państwo już wcześniej zgody w ramach plików cookie. DemoUp jest dzięki temu w stanie przeanalizować, jak często określony film zostaje wyświetlony i czy oglądanie wideo prowadzi następnie do interakcji z koszykiem. Klikając przycisk odtwarzania, wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie adresu IP, wszelkich informacji o interakcji wideo i koszyka oraz na ustawianie przez tego usługodawcę plików cookie w Państwa przeglądarce. Dane zostaną zapisane na czas nieokreślony, aby móc dostarczać Państwu dane analityczne (ilość kliknięć itp.). Jeśli wycofają Państwo zgodę na stosowanie DemoUp, dane zostaną odpowiednio usunięte. W każdej chwili mogą Państwo wycofać wcześniej udzieloną zgodę klikając tutaj.

 

Qualtrics

W ramach Customer Experience Management w celu przeprowadzania ankiet wśród klientów korzystamy z usługi Qualtrics LLC, 2250 N. University Pkwy, 48-C, Provo, Utah 84604, USA. Zastosowanie Qualtrics opiera się na Państwa udzielonej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO UE), którą mogą Państwo w każdej chwili  wycofać, klikając tutaj.

Stosujemy Qualtrics do celów marketingowych, w szczególności do analizy naszej strony internetowej i ulepszania poszczególnych funkcji i ofert, a także udoskonalenia komfortu użytkowania. Poprzez przeprowadzone ankiety wśród klientów możemy polepszyć naszą ofertę i uczynić ją  jeszcze bardziej interesującą dla użytkownika.

Zbierane są następujące dane:

 • Total Visited Page Count
 • Current Page URL
 • Site Referrer
 • Recorded Site History
 • Intercept ID
 • Creative ID
 • Device Type 
 • Customer Type
 • Procurement Type
 • Shop Country
 • External/internal Customer
 • Logged In

Ankiety dla klientów nie są przeprowadzane anonimowo, ale powiązane z kontem użytkownika. W ten sposób możemy śledzić i kontrolować, który użytkownik może zobaczyć określone ankiety, co prowadzi do uniknięcia dwukrotnego wyświetlania tej samej ankiet. Po zakończeniu ankiety możemy skontaktować się z Tobą telefonicznie lub mailowo w sprawie ankiety, w której wziąłeś/aś udział.

Zebrane dane za pomocą Qualtrics zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do naszych celów. Dzieje się tak z reguły po upływie 24 miesięcy.

Należy pamiętać, że serwis ten  może przesyłać zapisane dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W razie potrzeby Qualtrics przekazuje dane osobowe do USA. Jeśli dane te zostaną przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że mogą one być przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitorujących bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek środków prawnych. W tym przypadku podejmujemy środki, które są możliwe i zgodne z przepisami o ochronie danych zgodnie z art. 44 nast. RODO UE w celu ustalenia poziomu ochrony danych w państwie trzecim.

 

Więcej informacji na temat ochrony danych od zewnętrznego dostawcy można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/

 

Podigee Podcast-Hosting

Na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a DS-GVO) korzystamy z usługi hostowania podcastów Podigee od dostawcy Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlin. Podcasty są ładowane z Podigee lub przesyłane przez Podigee. Podigee przetwarza adresy IP i informacje o urządzeniach, aby umożliwić pobieranie/odtwarzanie podcastów oraz analizowanie danych statystycznych, takich jak m.in. ilość wyświetlanych stron.  Zanim dane zostaną zapisane w bazie danych Podigee są anonimizowane lub pseudonimizowane, chyba że są one niezbędne do udostępnienia podcastów. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość tutaj. Należy pamiętać, że zmiany ustawień banera należy dokonać indywidualnie dla każdego urządzenia końcowego.

Więcej informacji o możliwości wyrażenia sprzeciwu można znaleźć w ochronie danych Podigee:  https://www.podigee.com/en/about/privacy

 

Bechtle Chatbot

Na naszej stronie korzystamy z Bechtle Chatbot. Jest to aplikacja, która odpowiada na pisemne zgłoszenia serwisowe, udzielając odpowiednich odpowiedzi 24/7. Dzięki temu możemy dostarczać docelowo informacje w sposób nieskomplikowany.

Możesz zapytać o następujące informacje:

 • dane kontaktowe do odpowiedzialnej osoby
 • status dostawy zamówienia

W celu interpretacji treści wypowiedzi, korzystamy z usługi DialogFlow, firmy Google LLC. Odpowiedzialnym dostawcą usług w UE jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“).

Google DialogFlow to zorientowany na dialog interfejs dla stron internetowych, aplikacji mobilnych i popularnych platform komunikacyjnych, który umożliwia interakcje między użytkownikami a firmami.  Google DialogFlow jest częścią Google Cloud Platform oferowanej przez Google. Wprowadzone treści będą przetwarzane przez Google zgodnie z wytycznymi Google dotyczącymi ochrony danych zanim zostaną one przekazane na nasze serwery.

Chatbot Google w żadnym momencie nie pyta o dane osobowe ani ich nie wymaga.  Nie ma możliwości identyfikacji użytkownika, o ile nie wprowadza on żadnych danych osobowych.

Przetwarzane są następujące dane: protokoły interakcji (np. rozmowy użytkowników) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzieloną zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Zgodę można w każdej chwili wycofać tutaj .

Celem przetwarzania danych osobowych przez Bechtle Chatbot jest podniesienie jakości obsługi i zapewnienie łatwej obsługi dla odwiedzających naszą stronę. W tym celu wprowadzone treści są przesyłane na zewnętrzne serwery we Frankfurcie i tam analizowane. Adres IP użytkownika nie jest przekazywany. Przechowywanie zapisanych danych wynosi 30 dni.

Ten serwis może przekazać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ten serwis może przesyłać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jeśli dane te przesyłane zostaną do USA, istnieje ryzyko, że Twoje dane mogą być przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitorujących bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek środków prawnych. W tym przypadku podejmujemy środki, które są możliwe i konieczne zgodnie z przepisami o ochronie danych zgodnie z art. 44 nast. RODO UE w celu ustalenia poziomu ochrony danych w państwie trzecim.

Więcej informacji na temat Google Dialogflow znajdą Państwo na stronie https://cloud.google.com/dialogflow/docs/ a informacje na temat bezpieczeństwa platformy Google Cloud Plattform tutaj: https://cloud.google.com/security

Alternatywnie możesz oczywiście zadać pytania serwisowe przez telefon lub e-mail.

 

Media społecznościowe

Social Plugins sieci społecznościowych

Na naszej stronie internetowej nie ma aktywnych tzw. wtyczek społecznościowych (ang.social plugin).

 
Linki do mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo linki mediów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn i Xing. Linki do stron internetowych serwisów społecznościowych można rozpoznać po odpowiednim logo firmy. Jeśli skorzystają Państwo z tych linków, mogą Państwo śledzić witrynę naszej firmy w odpowiednich serwisach społecznościowych. Kliknięcie linku do serwisu społecznościowego powoduje nawiązanie połączenia z serwerami serwisu społecznościowego. Na serwer serwisu społecznościowego zostanie przekazana informacja, że odwiedziliście Państwo naszą stronę.  Oprócz tego dostawcy usługi mediów społecznościowych otrzymują jeszcze inne dane. Na przykład:

 

 • Adres strony internetowej, na której znajduje się aktywny link
 • Data i godzina wywołania strony tzn. aktywacji linku.
 • Informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym
 • Adres IP

 

Jeśli w czasie aktywacji linku są Państwo zalogowani na określonej platformie społecznościowej, dostawca platformy społecznościowej może być w stanie, dzięki tym przekazanym danym określić Państwa nazwę użytkownika lub ewentualnie prawdziwe nazwisko i tym samym przyporządkować je do indywidualnego konta użytkownika platformy społecznościowej. Mogą Państwo wykluczyć tę możliwość przyporządkowania do osobistego konta, jeśli wcześniej wylogują się z konta użytkownika.

Serwery platform społecznościowych znajdują się w USA i innych krajach poza UE. W związku z tym dane mogą być przetwarzane również przez dostawcę serwisu społecznościowego w krajach poza Unią Europejską. Należy pamiętać, że firmy w tych krajach podlegają przepisom o ochronie danych, które generalnie nie chronią danych osobowych w takim samym zakresie, jak ma to miejsce w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Należy pamiętać, że nie mamy żadnego wpływu na zakres, rodzaj i cel przetwarzania danych przez dostawcę serwisu społecznościowego. Więcej informacji na temat wykorzystania danych osobowych przez serwisy społecznościowe zintegrowane na naszej stronie internetowej można znaleźć w wytycznych dotyczących ochrony danych odpowiednich serwisów społecznościowych.

Korzystamy jeszcze z funkcji Click-to-tweet firmy Twitter. Click-to-tweet oferuje możliwość, wstępnego sformułowania idealnego tweetu, który jest powiązany z naszą stroną internetową w formie linku.  Jeśli klikną Państwo na link, otwiera się na platformie Twitter wstępnie sformułowany Tweet, który może zostać tam bezpośrednio opublikowany. Za pomocą Click-to-tweet mogą Państwo udostępniać teksty z naszej strony na Twitter. Nie ma jednak przekazywania danych osobowych.

Linki do innych dostawców

Nasza strona zawiera, co jest wyraźnie rozpoznawalne, także linki do stron internetowych innych firm. W przypadku, gdy istnieją linki do stron internetowych innych dostawców, nie mamy wpływu na ich treść. Dlatego nie bierzemy żadnej odpowiedzialności ani nie dajemy gwarancji za ich treść.  Za treść tych stron odpowiada zawsze odpowiedni dostawca lub operator stron.

Połączone strony zostały sprawdzone w momencie łączenia pod kątem możliwych i rozpoznawalnych naruszeń prawnych. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie łączenia. Stała kontrola treści połączonych stron nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Po powiadomieniu o naruszeniu takie linki są natychmiast usuwane.

Oferty online dla dzieci

Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody opiekuna prawnego. Zachęcamy rodziców i opiekunów do aktywnego udziału w działaniach online i wspieraniu zainteresowań ich dzieci.

 

 

Uwagi dotyczące praw autorskich i ochrony własności intelektualnej

 

Jeśli chcą Państwo udostępnić zdjęcia, teksty, plany, filmy, muzykę itp. na naszym kanale, należy wiedzieć, że ewentualnie przekazują Państwo sieci wszystkie prawa użytkowania, co może ostatecznie mieć konsekwencje prawne, jeśli nie jesteście Państwo ich autorem lub nie posiadają Państwo do nich praw autorskich.

Automatyczne decyzje podejmowane indywidualne

Prosimy pamiętać, że zwykle nie używamy automatycznego procesu przetwarzania dotyczącego podejmowania decyzji.

Prezentacja w mediach społecznościowych

Jesteśmy obecni w różnych „mediach społecznościowych”, w celu komunikowania się z klientami, zainteresowanymi i zarejestrowanymi tam użytkownikami oraz informowania ich o naszych ofertach.

Chcemy jednak zwrócić Państwu uwagę na to, że korzystacie z tych platform i ich funkcji na własną odpowiedzialność. Dotyczy to szczególnie korzystania z interaktywnych funkcji (takich jak np. komentowanie, udostępnianie, ocenianie).

Ponadto zwracamy uwagę, że Państwa dane mogą być przetwarzane poza terytorium Unii Europejskiej.

Oprócz tego Państwa dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych i promocyjnych. Dzięki temu mogą być tworzone np. profile użytkowników na podstawie zachowania użytkowników i wynikających z nich zainteresowań. Umożliwia to aktywowanie ogłoszeń reklamowych, które odpowiadają Państwa zainteresowaniom, w obrębie platformy i poza nią. W tym celu przechowywane są pliki cookie na Państwa komputerze. Niezależnie od tego, w profilach użytkowania, mogą być również przechowywane dane, które nie są zbierane bezpośrednio z urządzenia (szczególnie jeśli są Państwo użytkownikiem danej platformy i są w niej zalogowani).

My, jako dostawca tej usługi informacyjnej, nie zbieramy i nie przetwarzamy danych, które powiązane są z korzystaniem z naszych usług.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników opiera się na naszych uzasadnionych interesach dotyczących skutecznej informacji o użytkownikach i komunikacji z użytkownikami zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. F. RODO UE. Jeśli zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez innych usługodawców (tzn. na przykład na zaznaczenie pola wyboru lub potwierdzenie), podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a., art. 7 RODO UE.

 

Możliwość wycofania zgody

Jeśli są Państwo użytkownikiem danej sieci społecznościowej i nie chcą, aby ta sieć zbierała informacje o Państwu za pomocą naszego kanału i łączyła je z przechowywanymi danymi w danej sieci, muszą Państwo

 • wylogować się z danej sieci przed wizytą na naszej stronie,
 • usunąć zapisane pliki cookie na urządzeniu oraz
 • ponownie uruchomić przeglądarkę.

Po ponownym zalogowaniu są jednak Państwo znowu rozpoznawalni w sieci jako określony użytkownik.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania i możliwości wycofania zgody (opt-out), prosimy odnieść się do następujących informacji danego usługodawcy.

Również w przypadku zapytań o udzielenie informacji i dochodzenia praw użytkownika zwracamy uwagę, że można je najskuteczniej domagać się od usługodawców. Tylko usługodawcy posiadają dostęp do danych użytkowników i mogą podjąć odpowiednie działania oraz dostarczyć odpowiednich informacji. Jeśli jednak potrzebują Państwo porady, prosimy o kontakt z nami.