pl | Polski

Polityka prywatności firmy Bechtle

Witamy na naszej stronie internetowej i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych i związaną z nimi sferę prywatności klientów. Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym unijnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz obowiązującymi w danym kraju aktami wykonawczymi. Za pomocą niniejszej polityki prywatności obszernie informujemy Państwa o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Bechtle i przysługujących praw.

 

Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Do tego należą w szczególności nazwisko, data urodzenia, adres, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz adres IP.  Dane uznawane są za anonimowe, jeśli osoba fizyczna nie jest możliwa do zidentyfikowania. 
 

Odpowiedzialny organ i Inspektor Ochrony Danych

Adres: Bechtle AG, Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm

Kontakt: kontakt@bechtle.com, + 49 7132 981 - 0

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: privacy@bechtle.com

Prawa podmiotów danych

Na początku chcielibyśmy poinformować Państwa o prawach użytkowników. Prawa określone są w art. 15 - 22 RODO. Które obejmują: 

 

 • Prawo do informacji (art. 15 RODO),
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

 

W celu dochodzenia swoich praw, prosimy o kontakt z: datenschutz-ag@bechtle.com. Obejmuje to również pytania, które dotyczą przetwarzania danych w naszej firmie. Mają również Państwo prawo do odwołania się do organu nadzorującego ochronę danych. 

Prawo do odwołania

Prosimy zwrócić uwagę na następujące kwestie w związku z prawami do odwołania:

 

 

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych bez podawania przyczyn. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z bezpośrednimi materiałami marketingowymi.

 

Jeśli odwołają Państwa zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych w tych celach. Odwołanie zgody jest bezpłatne w dowolnej formie i należy złożyć wysyłając na adres: kontakt@bechtle.com.

 

W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane w celu ochrony uzasadnionych interesów, możecie Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy. 

 

Nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że będziemy w stanie przedstawić istotne uzasadnione dowody do przetwarzania danych, które przeważają nad zainteresowaniami, prawami i wolnością użytkownika, lub przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegane są przepisy RODO i wszystkie inne obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych. W szczególności podstawy prawne do przetwarzania danych wynikają z art. 6 RODO. 

 

Przetwarzamy Państwa dane w celu inicjacji biznesowej, w celu wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych, w celu realizacji umowny, do oferowania produktów i usług oraz do wzmocnienia kontaktu z klientem, które mogą obejmować analizę do celów marketingowych, badania satysfakcji klienta i bezpośrednich kampanii reklamowych. 

 

Państwa zgoda również podlega pod rozporządzenie o ochronie danych. W związku z tym informujemy Państwa o celach przetwarzania danych i prawie wycofania zgody. Jeżeli zgoda dotyczy również przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, jednoznacznie poinformujemy Państwa o tym art. 88 ust.1 RODO.

 

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w odniesieniu do art. 9 ust.1 RODO ma miejsce, gdy jest to wymagane przez prawo i nie ma powodu przyjęcia tego, że uzasadnione zainteresowanie przeważa w wykluczeniu przetwarzania art. 88 ust. 1 EU-DS-GVO.
 

Przekazywanie osobom trzecim

Dane przekazywane są osobom trzecim w ramach przepisów ustawowych lub za odpowiednią zgodą. W przeciwnym razie dane nie zostają przekazane osobom trzecim, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani z uwagi na obowiązujące przepisy prawne (przekazywanie organom zewnętrznym, takim jak organy nadzorcze lub organy ścigania).

Odbiorca danych / kategorie odbiorców

W obrębie naszej firmy zapewniamy, że tylko te osoby otrzymują dane, które potrzebują ich do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych.
Umowy kupna-sprzedaży zawierane za pośrednictwem naszego sklepu internetowego zawierane są z „Bechtle direct Polska Sp. z o.o.”, która jest spółką córką Bechtle odpowiedzialną za ten kanał sprzedaży.

 

W związku z realizacją zamówień lub zapytań możliwe jest, iż zaangażowane zostaną inne firmy, należące do grupy Bechtle. Przykładowo zapytanie dotyczące wsparcia technicznego na miejscu zostanie zrealizowane przez oddział Bechtle zlokalizowany w pobliżu klienta.

 

W niektórych przypadkach usługodawcy wspierają nasze wyspecjalizowane działy w realizacji ich zadań, np. podczas wysyłania biuletynów. Niezbędna umowa o ochronie danych została zawarta ze wszystkimi usługodawcami.

Przekazywanie do krajów spoza Unii Europejskiej / cel

Przekazywanie danych do innych państw (państw spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego) odbywa się wyłącznie zgodnie z wymogami prawnymilub jeśli wyrazili na to Państwo zgodę lub jeśli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązania.

 

Dzieje się tak, jeśli korzystają Państwo z naszej funkcji czatu, ponieważ usługodawca, który oddaje nam do dyspozycji tę funkcję spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, otrzymuje dostęp do Państwa danych osobowych. Przestrzeganie poziomu ochrony danych zapewnione jest między innymi poprzez certyfikację lub uczestnictwo w tzw. "Privacy Shield":

 

Firma Cisco uczestniczy w strukturach i zasadach Tarczy Prywatności UE-USA i posiada certyfikat zgodności. Dodatkowe informacje na temat Provacy Shield znajdą Państwo tutaj: https://www.privacyshield.gov/Program-Overview.
 

Okres przechowywania danych

Dane przechowywane są tak długo, jak jest to potrzebne do danego celu. Należy pamiętać, że liczne okresy przechowywania wymagają tego, że dane należą (muszą) być nadal przechowywane. Dotyczy to w szczególności obowiązków przechowywania związanych z wymaganiem handlowym lub podatkowym (na przykład kodeks handlowy, kodeks podatkowy itp.). O ile nie istnieją dalsze wymagania dotyczące przechowywania danych, dane będą rutynowo usuwane po wypełnieniu obowiązku. 

 

Ponadto możemy przechowywać dane, jeśli udzielili nam Państwo na to zgody, lub jeśli istnieją jakieś spory prawne, a my używamy dowodów w ramach ustawowego okresu przedawnienia, który może wynosić nawet trzydzieści lat; regularny okres przedawnienia wynosi trzy lata.

Bezpieczne przesyłanie danych

Aby jak najlepiej chronić przechowywane przez nas dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem nieuprawnionych osób, stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Poziomy bezpieczeństwa są nieustannie udoskonalane we współpracy z ekspertami ds. bezpieczeństwa i dostosowywane do nowych standardów.

 

Wymiana danych z i od naszej strony internetowej odbywa się zaszyfrowana. Jako protokół transmisji oferujemy na naszej stronie HTTPS, z których każda wykorzystuje aktualne protokoły szyfrowania. 

 

Ponadto naszym użytkownikom oferujemy szyfrowanie treści w ramach formularzy kontaktowych i podań o pracę. Tylko my potrafimy odszyfrować te dane.  Oprócz tego, istnieje możliwość korzystania z alternatywnych dróg komunikacyjnych (np. pocztową).

Obowiązek dostarczenia danych

Różne dane osobowe są niezbędne do ustalenia, realizacji i zakończenia zobowiązań oraz wypełnienia związanych z nim zobowiązań umownych i prawnych. To samo dotyczy korzystania z naszej strony internetowej i różnych funkcji.

 

Szczegóły podsumowaliśmy dla Państwa w wyżej wymienionym punkcie. W niektórych przypadkach dane muszą być również gromadzone lub udostępniane na mocy przepisów prawnych. Należy pamiętać, że nie można zmieniać zapytania lub spełnić zobowiązania, bez podania tych danych, jest nie możliwa.

Kategorie, źródła i źródła danych

Jakie dane, które przetwarzamy, określa odpowiedni kontekst: To zależy od tego, czy ty zamówienie zostało złożone przez Internet lub zapytanie wprowadzone za pomocą naszego formularza kontaktowego, czy przesłanie podania o pracę czy złożona skarga. 

 

Należy pamiętać, że możemy przekazać informacje dotyczące konkretnych sytuacji przetwarzania oddzielnie, w stosownych przypadkach, np. podczas przesyłania dokumentów aplikacyjnych lub podczas składania prośby o kontakt.

 

Odwiedzając naszą stronę internetową, zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, Państwa przeglądarka internetowa przesyła nam następujące informacje, które są przez nas gromadzone:

 

 • typ przeglądarki,
 • adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
 • zapytania do serwera (np. wejścia na strony) i czasy ich nadejścia i
 • referer link (tzn. adres URL strony poprzednio odwiedzanej, jeśli przejście na naszą stronę nastąpiło przez odnośnik)

 
Pierwsze trzy rodzaje danych stanowią wymóg techniczny, aby poprawnie wyświetlić zawartość odwiedzanych stron. Ponadto mogą być one wykorzystywane w razie potrzeby, w celu zapewnienia bezpiecznego działania tej witryny (np. w celu uniknięcia prób hakerskich). Referer link wykorzystywany jest w formie anonimowej do celów komercyjnych i statystycznych. Ze względów bezpieczeństwa technicznego, a w szczególności odstraszania przed próbami ataków na nasz serwer internetowy, ten typ danych zgodnie z art 6 ust.1 RODO jest również przechowywany przez określony czas.

 

W ramach prośby o kontakt zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

Za pośrednictwem naszej strony internetowej mogą Państwo przesyłać nam różne zapytania dotyczące np. katalogu lub informacji na temat naszych produktów. W tym celu mogą Państwo skorzystać z funkcji czatu, opcji kontaktu telefonicznego oraz e-maila.

 

Formularz kontaktowy służy do zapisu niezbędnych do dalszej komunikacji danych kontaktowych (np. nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail) i przyjęcia Państwa zapytania. Dane te wykorzystywane są do zarządzania relacjami z klientami (przebieg zapytania) oraz do udzielania odpowiedzi/realizacji zapytania.

 

W ramach procesu zamówień przetwarzamy następujące dane:

W sklepie internetowym, który jest zintegrowany z niniejszą stroną, mogą Państwo dokonywać zakupów produktów IT jako firma (klient biznesowy).
Do realizacji zamówienia wymagane są dane kontaktowe, adres do faktury i dostawy oraz dane płatności (numer rachunku bankowego itp.).

 

W trakcie realizacji zamówienia może zostać ewentualnie przeprowadzona ocena wiarygodności kredytowej. Szczegóły zostaną Państwu wyświetlone w trakcie składania zamówienia. Wiarygodność kredytowa zostanie oceniona tylko wtedy, jeśli wyrażą Państwo na nią zgodę.

 

W przypadku składania dokumentów aplikacyjnych i przetwarzamy następujące dane:
 • dane podstawowe (np. nazwisko, dodatek do nazwiska, data urodzenia, ewentualnie tytuł),
 • dane kontaktowe (adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail),
 • dane dotyczące kwalifikacji i szkolenia (np. CV, świadectwo),
 • W zależności od rozpisanego stanowiska pracy informacje na temat umiejętności językowych i informatycznych, pozwoleń na pracę i prawa jazdy lub dokumentów pobytowych.

 

Ponadto zbieramy i przetwarzamy różne inne (dobrowolne) dane, takie jak najwcześniejsza data rozpoczęcia pracy, mobilność regionalna, liczba godzin i czas trwania zatrudnienia, poprzednie stanowisko pracy w Bechtle, Informacje o zaangażowaniu społecznym lub informacje o tym, jak dowiedzieli się Państwo o wolnym stanowisku pracy. Dobrowolnie istnieje również możliwość umieszczania w naszym portalu informacji istotnych dla aplikacji na temat własnego profilu na portalach społecznościowych.

 

Aby jak najlepiej chronić bezpieczeństwo i poufność Państwa danych, wdrażamy odpowiednie środki bezpieczeństwa. Państwa dokumenty aplikacyjne będą szyfrowane i przesyłane do nas za pośrednictwem naszego systemu aplikacyjnego. Środki ostrożności dotyczące tworzenia kopii zapasowych zawsze odpowiadają obecnemu stanowi techniki.

 

Przechowujemy Państwa dane w procesie składania dokumentów aplikacyjnych zgodnie z obowiązującym prawem i usuwamy je najpóźniej po sześciu miesiącach. Ponadto dane będą przechowywane tylko w przypadkach, w których jesteśmy do tego zobowiązani lub upoważnieni, np. jeśli otrzymaliżmy od Państwa zgodę na zapisanie danych przez określony lub dłuższy czas lub wykonywanie praw.

 

Przepisy, które obligują nas do przechowywania danych, można znaleźć na przykład w Kodeksie Handlowym lub w ordynacji podatkowej. Ponadto należy przestrzegać przepisów o okresach przedawnienia. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności w ramach procesu składania dokumentów aplikacyjnych.

 

W przypadku newsletterów zbieramy i przetwarzamy następujące dane:
 • Pan/Pani
 • Nazwisko, Imię
 • Adres e-mail
 • Dla celów statystycznych przeprowadzamy również anonimowe śledzenie linków (link-tracking).

Automatyczne decyzje podejmowane indywidualne

Pamiętaj, że zwykle nie używamy automatycznego procesu przetwarzania dotyczącego podejmowania decyzji.

Formularz kontaktowy / kontakt przez e-mail, czat lub telefon

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli napiszą Państwo do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego, przetworzymy dane podane w formularzu kontaktowym, w celu skontaktowania się z Państwem i odpowiedzenia na pytania i prośby.

 

Czyniąc to, szanujemy zasadę minimalizacji danych i unikania danych, udostępniając jedynie informacje, których potrzebujemy do kontaktu z Państwem. To jest Państwa adres e-mail i samo pole wiadomości. 

 

Ponadto ze względów bezpieczeństwa technicznego i ochrony przed wszelkimi próbami zaatakowania przetworzonego adresu IP. Wszystkie pozostałe dane są polami opcjonalnymi i mogą być opcjonalne (np. aby bardziej indywidualnie odpowiadać na pytania). 

 

Jeśli skontaktujesz się z nami przez e-mail, przetwarzamy dane osobowe podane w wiadomości e-mail wyłącznie w celu przetworzenia zapytania. 

 

Możecie się Państwo skontaktować również z nami za pośrednictwem czatu lub pozostawić prośbę o oddzwonienie. Historia czatu jest przechowywana przez 30 dni na wewnętrznych serwerach w celu śledzenia, a następnie zostaje usunięta.

Newsletter (art. 6 ust.. 1 lit. RODO)

Na naszej stronie można subskrybować bezpłatny newsletter. Adres e-mail i nazwisko podane do subskrypcji newslettera będą wykorzystywane do wysyłania spersonalizowanego newslettera.

 

W tym przypadku przestrzegana jest zasada oszczędzania danych i unikania danych, ponieważ tylko adres e-mail i nazwisko do personalizacji są oznaczone jako obowiązkowe. Ze względu na konieczność techniczną i bezpieczeństwo prawne, Państwa adres IP zostanie przetworzony przy zamawianiu newslettera.

 

Możecie Państwo oczywiście zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie poprzez opcję rezygnacji podaną w newsletterze, a tym samym cofają Państwo swoją zgodę. Możliwe jest również wypisanie się z newslettera za pośrednictwem naszej strony internetowej w dowolnym momencie. 

Webshop (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Przetwarzamy przekazane przez Państwa dane w ramach formularza zamówienia wyłącznie w celu realizacji lub realizacji umowny, chyba że zgadzają się Państwo na ich dalsze wykorzystanie.

 

Zasada oszczędzania danych i unikania danych jest przestrzegana, dostarczając nam jedynie informacji potrzebnych do wypełnienia umowy lub wypełnienia naszych zobowiązań umownych (tj. imię i nazwisko, adres, adres e-mail i wszelkie dane dotyczące metody płatności) lub do której pobrania jesteśmy prawnie zobowiązani.

 

Ponadto Państwa adres IP jest przetwarzany ze względu na konieczność techniczną i bezpieczeństwo prawne. Bez tych danych będziemy musieli niestety odrzucić zawarcie umowy, ponieważ nie będziemy mogli jej zrealizować lub jeśli będzie to konieczne, anulować istniejącą umowę. Oczywiście mogą Państwo podać więcej danych, jeśli tylko chcą.

Kategorie / pochodzenie danych

W ramach stosunku umownego poza sklepem internetowym oraz w celu rozpoczęcia realizacji umowy przetwarzamy następujące dane osobowe:

 

 • dane kontaktowe (np. imię i nazwisko aktualnej osoby do kontaktu i ewentualnie poprzedniej oraz dodatkowe nazwy, nazwa firmy i adres klienta (pracodawcy), numer telefonu komórkowego z bezpośrednim numerem, adres e-mail, numer faksu),
 • dane (np. funkcja w firmie, dział),
 • ewentualnie dane bankowe (w ramach polecenia zapłaty SEPA również imię / nazwisko posiadacza konta),
 • ewentualnie preferowany system płatności, informacje o zdolności kredytowej i zachowaniu kredytowym,
 • ewentualnie data urodzenia, staż pracy lub podobne (do celów obsługi klienta, jeśli podadzą nam Państwo te informacje dobrowolnie).

 

Dane osobowe otrzymujemy od Państwa z reguły w ramach realizacji zamówienia lub w trakcie trwania stosunku umownego.

W wyjątkowych przypadkach Państwa dane osobowe zbierane są również w innych miejscach. Do tego należą zapytania dotyczące istotnych informacji w agencjach informacyjnych (Creditsafe, Bisnode), w szczególności dotyczące zdolności kredytowej i zachowania kredytowego.

 

Dane klientów i dostawców (art. 6 ust. 1, lit. b RODO)

Również podczas przetwarzania Państwa danych osobowych poza stroną internetową przestrzegane są przepisy UE‑RODO i inne odpowiednie przepisy prawne.

 

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji działań przed zawarciem umowy (na przykład w celu przygotowania ofert na produkty lub usługi) oraz w celu wypełnienia zobowiązań umownych (na przykład w celu wykonania naszych usług lub zamówienia / zlecenia / realizacji płatności),(art. 6 ust. 1 lit. b UE-RODO) lub jeżeli istnieje prawny obowiązek przetwarzania (na przykład z powodu przepisów podatkowych) (art. 6 ust. 1 lit. c) UE / RODO). W tym celu dane osobowe zostały na początku zebrane.

 

Wymóg zgody dotyczący ochrony danych osobowych może również reprezentować Państwa zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. A UE RODO) Przed udzieleniem zgody poinformujemy Państwa o celu przetwarzania danych i o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z artykułem 7 ust. 3 UE - RODO.

 

W celu wykrywania przestępstw dane osobowe są przetwarzane tylko w warunkach określonych na podstawie art. 10 UE RODO.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców

W trakcie trwania niezbędnych procesów biznesowych nasze wyspecjalizowane działy, do wykonywania zadań, są wspierane przez zewnętrznych usługodawców. W celu ochrony przetwarzanych danych zawarto niezbędną umowę o ochronie danych ze wszystkimi dostawcami usług.

Należą do nich w szczególności firmy usługowe, takie jak firmy spedycyjne i obsługujące transport i spedycję, a także firmy finansowe i konsultingowe pomagające w weryfikacji danych istotnych dla zamówienia. Ponadto w pojedynczych działach korzystamy z usług specjalistów IT należących do producentów i firm partnerskich, którzy posiadają niezbędną wiedzę o produktach.

Do realizacji projektu (rejestracji, informacji projektu, przygotowania oferty, przetwarzania zamówień) Państwa dane mogą zostać przekazane  producentom oferowanych lub zamówionych produktów. Mogą oni znajdować się również poza UE.

 

Udostępniamy informacje o płatnościach, w celu sprawdzenia zachowania kredytowego i zdolności kredytowej, agencjom informacyjnym, biurom kredytowym i handlowym.

Rejestracja / konto klienta / (art. 6 ust. 1 lit. , b RODO)

Na naszej stronie internetowej użytkownikom oferujemy możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Zaletą jest to, że można w szczególności przeglądać historię zamówień i zapisywać określone dane do formularza zamówienia. Jeśli złożycie Państwo ponownie zamówienie, nie musicie znów nic wpisywać. 

 

Rejestracja jest zatem albo konieczna do wypełnienia umowy (za pośrednictwem naszego sklepu internetowego) z Państwem, albo do wykonania działań przed zawarciem umowy.

 

W tym przypadku przestrzega się zasady oszczędności danych i unikania danych, ponieważ tylko dane, które są niezbędne do rejestracji, są oznaczone jako pole obowiązkowe z gwiazdką (*). Są to np. adres e-mail, a także hasło oraz jego powtórzenie.

 

Do zamówienia w naszym sklepie internetowym potrzebujemy również adresu dostawy i adresu rozliczeniowego (zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres). Jeśli adres dostawy jest inny od adresu rozliczeniowego, należy podać również wyżej wymienione dane dotyczące adresu dostawy.

 

Rejestrując się na naszej stronie zapisywany jest również adres IP użytkownika, data i godzina rejestracji (dane techniczne w tle). Przyciskając przycisk "Zarejestruj się teraz", wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych.

 

Prosimy zwrócić uwagę: Hasło zostanie zaszyfrowane za naszym pośrednictwem. Osoby pracujące w naszej firmy nie mogą odczytać tego hasła. W związku z tym nie mogą podać żadnych informacji, jeśli zapomnicie Państwo hasło.

 

W takim przypadku prosimy o użycie funkcji "Nie pamiętam hasła", która wysyła automatycznie wygenerowane, nowe hasło przez e-mail. Żaden pracownik nie jest uprawniony do żądania hasła przez telefon lub na w formie pisemnej. Nigdy nie podawaj hasła, jeśli otrzymacie Państwo takie zapytania.

 

Po zakończeniu procesu rejestracji dane zostaną zapisane u nas w celu korzystania z chronionego obszaru klienta. Po zalogowaniu się na naszej stronie internetowej, podając swój adres e-mail jako nazwę użytkownika i hasło, dane te zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej (na przykład w przypadku zamówień w naszym sklepie internetowym). Zrealizowane zamówienia można śledzić w historii zamówień. Tutaj możecie Państwo podać zmiany adresu rozliczeniowego lub adresu dostawy.

 

Zarejestrowane osoby mogą samodzielnie wprowadzać zmiany / korekty adresu rozliczeniowego lub dostawy w historii zamówień. Nasz dział obsługi klienta może również wprowadzić zmiany / poprawki, jeśli się Państwo z nim skontaktujecie. Oczywiście można również anulować lub usunąć rejestrację lub konto klienta.

Systemy płatności (art. 6 ust.. 1 lit. a, b RODO), ocena zdolności kredytowej (art 6 ust. 1 lit. RODO)

W naszym sklepie internetowym mogą Państwo płacić za otrzymaniem faktury, za pośrednictwem karty kredytowej oraz za pośrednictwem systemu PayPal.  W tym celu zbierane są odpowiednie dane dotyczące płatności w celu realizacji zamówienia i realizacji płatności. Ponadto Państwa adres IP jest przetwarzany ze względu na konieczność techniczną i bezpieczeństwo prawne.

 

Zasada minimalizacji danych i unikania przetwarzania danych jest przestrzegana, gdy dostarczają nam Państwo tylko takie dane, które są potrzebne do realizacji płatności i realizacji umowy lub do jej uzyskania, co jest wymagane przez prawo.

 

Bez tych danych będziemy musieli niestety odrzucić zawarcie umowy, ponieważ nie będziemy mogli jej zrealizować.

 

Używany przez nas system płatności wykorzystuje szyfrowanie SSL do ochrony danych.

 

Wskazówka dotycząca płatności na podstawie faktury: Jeśli wybierają Państwo w naszym sklepie internetowym metodę płatności na podstawie faktury, przeprowadzimy weryfikację zdolności kredytowej. W tym celu związane z tym dane są przesyłane do instytucji Creditsafe w celu określenia zdolności kredytowej lub określenia ryzyka niewypłacalności.

 

Wskazówka dotycząca płatności kartą kredytową: Zgodnie ze zwyczajem w przypadku płatności kartą kredytową nasz usługodawca Wirecard sprawdza dane karty kredytowej oraz zdolność kredytową. Szczegóły dotyczące ochrony danych w systemie Wirecard można znaleźć na stronie https://www.wirecardbank.com/GDPR.

 

Wskazówki dotyczące PayPal: PayPal to firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal
, L-2449 Luxembourg. Jeżeli podmiot danych wybierze opcję "PayPal" jako opcję płatności podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane osoby, której one dotyczą, zostaną automatycznie przesłane do serwisu PayPal.

 

Wybierając tę opcję płatności podmiot danych wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do przetwarzania płatności. Dane osobowe przesyłane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane wymagane do przetwarzania płatności.

 

W celu zrealizowana umowy kupna konieczne są również takie dane osobowe, które są związane z danym zamówieniem. Szczegóły dotyczące ochrony danych w systemie PayPal można znaleźć na stronie: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-prev (dla sytuacji prawnej od dnia 25.5.2018).

 

Wskazówka dotycząca polecenie zapłaty: Jak to jest zwykle w przypadku polecenia zapłaty zebrane zostają dane konta w celu obciążenia konta odpowiednią kwotę.

Cele marketingowe dla istniejącej bazy klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Bechtle zależy na utrzymaniu relacji z klientem oraz dostarczaniu informacji i ofert dotyczących naszych produktów / usług. Dlatego przetwarzamy Państwa dane w celu wysyłania odpowiednich informacji i oferty przez e-mail oraz do ankiet dotyczących analizy satysfakcji klienta.

 

Jeśli nie tego Państwo nie chcą, możecie w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych do celów bezpośredniego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono połączone z bezpośrednim marketingiem. Jeśli nie wyrazicie Państwo zgody, nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu.

 

Sprzeciw  wobec przetwarzania danych osobowych może zostać złożony bez podania przyczyn i bezpłatnie, w dowolnej formie pod + 49 7132 981 – 0 za pośrednictwem wiadomości e-Mail do kontakt@bechtle.com de lub drogą pocztową pod adres Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm

Portal do składania dokumentów aplikacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. , b RODO)

Ogromnie cieszymy się, że wybraliście Państwo firmę Bechtle. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego ściśle przestrzegamy przepisów ustawy o ochronie danych. Przetwarzamy Państwa dane w ramach formularza aplikacyjnego tylko w celu przeprowadzenia efektywnego i prawidłowego procesu aplikacji i nawiązania z Państwem kontaktu. Nie przekazujemy danych osobom trzecim bez Państwa zgody.

 

W ramach formularza aplikacyjnego zostaniecie Państwo poproszeni o podanie danych osobowych. Dlatego szanujemy zasadę minimalizacji danych i unikania przetwarzania danych, wtedy udostępniają nam Państwo tylko te dane, które potrzebujemy do analizy dokumentów aplikacyjnych, np: życiorys lub dane, do których zebrania jesteśmy prawnie zobowiązani. Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe. Państwa adres IP jest przetwarzany ze względu na konieczność techniczną i bezpieczeństwo prawne.

 

Bez tych danych nie możemy niestety przeprowadzić analizy dokumentów aplikacyjnych, w tym przypadku nasz system aplikacji nie pozwoli nam przesłać dokumentów aplikacyjnych. Oczywiście macie Państwo możliwość podania w formularzu zgłoszeniowym dobrowolnych informacji.

 

Aby jak najlepiej chronić bezpieczeństwo i poufność Państwa danych, wdrażamy odpowiednie środki bezpieczeństwa. Państwa dokumenty aplikacyjne będą szyfrowane i przesyłane do nas za pośrednictwem naszego systemu aplikacyjnego.

 

Przechowujemy Państwa dane do powyższych celów, do momentu zakończenia procesu aplikacyjnego i upływu terminów - najpóźniej sześć miesięcy po otrzymaniu decyzji. Istnieje jednak możliwość dłuższego zapisywania dokumentów aplikacyjnych i porównywania ich z innymi ofertami pracy odpowiadającymi danemu profilowi.

 

W tym celu musicie Państwo wyrazić zgodę, klikając w odpowiednie pole wyboru przed przesłaniem dokumentów aplikacyjnych. W takim przypadku dane przechowywane są przez 365 dni. Sprzeciw wobec przetwarzania danych możecie Państwo złożyć w każdej chwili bez podania przyczyn za pośrednictwem maila do działu zajmującego się ochronie danych osobowych Bechtle AG e-mail: datenschutz-ag@bechtle.com Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności w ramach procesu składania dokumentów aplikacyjnych.

Cookies (art. 6 ust 1 lit. f RODO/ art. 6 ust. 1 lit a EU-DS-GVO przy wyrażaniu zgody)

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, które pozwalają na bezpieczniejsze i bardziej przejrzyste zaprezentowanie naszej oferty. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową (lokalnie na dysku twardym).

 

Za pomocą tych plików cookies możemy analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych. Możemy więc zaprojektować zawartość strony zgodnie z potrzebami odwiedzających. Pliki cookie pozwalają nam również mierzyć skuteczność kampanii reklamowych i umieszczać je na przykład w zależności od zainteresowań użytkownika.

 

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „session-cookies“. Po każdej wizycie zostają one automatycznie usuwane. Permanentne pliki cookie są automatycznie usuwane z komputera po upływie okresu ważności (zazwyczaj sześciu miesięcy) lub użytkownik sam usuwa je przed datą wygaśnięcia.

 

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli jednak chcieliby Państwo zablokować tego rodzaju informacje, to mogą uczynić to Państwo w ustawieniach przeglądarki. Nie ograniczy to jednak możliwości korzystania z zasobów naszej strony internetowej (za wyjątkiem strony z konfiguratorami).

 

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i stamtąd przekazywane na naszą stronę. Dlatego jako użytkownik mają Państwo pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej, można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich standardowych przeglądarkach internetowych.
 
Ciasteczka sesyjne niezbędne są do realizacji zamówień w sklepie internetowym oraz do logowania do konta. W ten sposób sesja przeglądarki może zostać Państwu przyporządkowana. Ciasteczka sesyjne, jak sama nazwa wskazuje, są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Oglądanie pojedynczych stron internetowych możliwe jest również bez plików cookies (wystarczy deaktywować je używając jednego z dostępnych dodatków do przeglądarki internetowej).

Profile użytkowników / metoda web tracking

W celach komercyjnych, do badań rynkowych i projektowania strony tworzone są tutaj, częściowo z pomocą usługodawców, pseudonimizowane profile użytkowników. Profile użytkowników są pseudonimizowane (na serwerze WWW). W ten sposób do usługodawców trafiają tylko anonimowe dane (tzn. żadne dane osobowe lub dane pozyskiwane od konkretnych osób, jak np. adres IP).

 

Państwa dane osobowe, wymienione w punkcie 1 i 2, nie są łączone z profilami użytkowników. Oznacza to, że Państwa profil użytkownika nie zawiera Państwa nazwiska i odwrotnie - nikt nie wie, jak wygląda aktualnie Państwa profil.

Śledzenie w sieci, czyli gromadzenie danych do tworzenia profili użytkowników, odbywa się przy pomocy ciasteczek profilu użytkownika i aktywnych treści (tzw. skrypty). Dzięki ciasteczkom serwer WWW może rozpoznać Państwa w trakcie sesji przeglądarki - jeśli nie zostały one w międzyczasie usunięte - lub podczas ponownych odwiedzin strony.

 

Klikając poniższy przycisk, mogą Państwo sprzeciwić się tworzeniu profili użytkowników na podstawie Państwa zachowania na niniejszej stronie internetowej.

 

 

 

 

Jeśli klikną Państwo ten przycisk, ciasteczka profilu użytkownika nie zostaną zapisane na Państwa komputerze, a skrypty śledzenia nie zostaną aktywowane. Na Państwa komputerze zostanie zapisane ciasteczko „no-tracking”.

 

Tak długo, jak długo będzie ono istnieć, ważny będzie Państwa sprzeciw (w trakcie aktualnej sesji, jak również podczas ponownych odwiedzin strony). Na niniejszej stronie zainstalowano następujący program do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników (jeśli nie wnieśli Państwo sprzeciwu):

 

Webtrekk

Program do analizy internetowej firmy Webtrekk GmbH służy do identyfikacji liczby odwiedzin i ofert, jak również do ich optymalizacji. W tym celu zapisywane są niektóre ciasteczka, np. ciasteczko sesyjne, ciasteczko ostatniego kliknięcia i ciasteczko ever (do rozpoznawania w trakcie kilku sesji przeglądarki). Najbardziej trwały plik cookie (ever cookie) traci swoją ważność najpóźniej po upływie 6 miesięcy, tzn. zostaje usunięty przez Państwa przeglądarkę internetową.

 

Do statystycznej analizy stron internetowych wykorzystujemy również technologie Webtrekk GmbH. Webtrekk GmbH jest to firma z siedzibą w Niemczech, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, która zajmuje się gromadzeniem i analizowaniem danych użytkowników. Firma ta uzyskała certyfikat ochrony danych w zakresie kontroli internetowej w Niemczech, po tym jak dane zostały sprawdzone pod względem przestrzegania ochrony danych i bezpieczeństwa danych. Za pomocą usług firmy Webtrekk zbieramy dane statystyczne dotyczące korzystania z naszej strony internetowej. Dane te służą do udoskonalenia i optymalizacji naszych ofert, dzięki czemu stają się one interesujące.

 

W ramach korzystania ze stron internetowych informacje, które przesyła przeglądarka, są gromadzone i analizowane. Odbywa się to za pomocą technologii plików cookie i tak zwanych pikseli, które są zintegrowane na każdej stronie internetowej. Gromadzone zostają następujące dane: Request (nazwa pliku żądanego pliku), typ / wersja przeglądarki, język przeglądarki, używany system operacyjny, wewnętrzna rozdzielczość okna przeglądarki, rozdzielczość ekranu, aktywacja Javascript, włączanie / wyłączanie Java, włączanie / wyłączanie plików cookie, głębia kolorów, adres URL strony referrer, adres IP (będą zbierane tylko anonimowo i usuwane natychmiast po użyciu), czas dostępu, kliknięcia, wartości zamówienia, koszyki i anonimowa treść formularza (na przykład, czy podano numer telefonu, czy nie).

 

Webtrekk stosuje tak zwane pliki cookies session, które zostają usuwane, po zamknięciu przeglądarki internetowej.  To samo dotyczy się  „Last-Click-Cookies“. Dodatkowo ustawiane są pliki " cookies Ever", których czas przechowywania nie przekracza 6 miesięcy i które są usuwane najpóźniej po określonej liczbie zastosowań. Połączenie danych użytkowania z innymi danymi za pomocą nośnika pseudonimu nie jest dokonywane. Są one usuwane, jeśli przechowywanie ich do tworzenia analiz wykorzystywanie nie jest już wymagane lub wymaga tego sam użytkownik.

 

Bezpośrednie zidentyfikowanie danego podmiotu jest w każdej chwili wykluczone. Zebrane dane są wykorzystywane do tworzenia anonimowych profili użytkowania, które stanowią podstawę statystyk internetowych. Dane zebrane za pomocą technologii Webtrekk nie będą wykorzystywane do identyfikacji osoby odwiedzającej te strony internetowe, bez osobno udzielonej zgody osoby zainteresowanej i nigdy nie będą łączone z danymi osobowymi dotyczącymi właściciela pseudonimu. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych przez Webtrekk. W tym celu prosimy kliknąć na przycisk

 

 

 

 

Display CookieID Disclosure information

 

 

Po akceptacji linku na nośniku danych zostanie ustawiony tak zwany plik cookie opt-out. Ten plik cookie jest ważny przez okres 5 lat. Należy pamiętać, że usunięcie wszystkich plików cookie na komputerze usuwa również ten plik cookie opt-out, co oznacza, że jeśli nadal nie wyrażają Państwo zgody na zbieranie danych przez firmę Webtrekk, muszą Państwo ponownie uaktywnić plik cookie opt-out.  Plik cookie opt-out ustawiany jest na każdej przeglądarce i urządzeniu. Jeśli odwiedzają Państwo nasze strony internetowy z domu i z pracy lub za pomocą różnych przeglądarek, musicie Państwo aktywować plik cookie opt-out na różnych przeglądarkach i na różnych komputerach.

Google AdWords

Do promowania naszej strony internetowej stosujemy narzędzie Google, służące do analizowania słów kluczowych "Google-Adwords". W ramach tego korzystamy z usługi analizy na naszej stronie internetowej "Conversion-Tracking" firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, zwanych dalej „Google“. Jeśli odwiedzasz naszą witrynę za pośrednictwem reklamy Google, plik cookie zostanie zapisany na komputerze. 


Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zbiera i zapisuje na komputerze. Tak zwane pliki cookie Conversion tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do indywidualnej identyfikacji. Jeśli odwiedzasz niektóre strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie stracił ważności, my i Google możemy rozpoznać, że Ty, jako użytkownik, kliknąłeś jedną z naszych reklam umieszczonych przez Google i zostałeś przekierowany do naszej witryny.


Informacje uzyskane za pomocą plików cookie Conversion są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Statystyki te podają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na naszą reklamę i do tego, które strony w naszej witrynie były następnie odwiedzane przez ich użytkowników. My i inni reklamodawcy wykorzystujący Google Adwords nie otrzymujemy żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkowników.


Możecie Państwo zapobiec instalacji plików cookie Conversion, odpowiednio ustawiając przeglądarkę, na przykład ustawienie przeglądarki, które ogólnie wyłącza automatyczne ustawianie plików cookie lub w szczególności blokuje tylko pliki cookie z domeny "googleadservices.com". Politykę prywatności Google można znaleźć pod następującym linkiem: https://services.google.com/sitestats/pl.html.

 

Social Plugins sieci społecznościowych

Pliki cookie służące do wyświetlania reklam i konwersji służą do tego, aby reklamy, w tym również na innych stronach poza naszą ofertą, były bardziej trafne i zgodne z zainteresowaniami danego użytkownika. Dzięki czemu zapobiega się m.in. ponownemu wyświetlaniu tych samych reklam.

 

Za pomocą tych plików cookie możemy również zmierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych na podstawie anonimowych i pseudonimowych profili użytkowania i zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z naszymi materiałami reklamowymi lub jakie działania podjęli po interakcji z odpowiednim materiałem reklamowym (tak zwana "konwersja"):

 

Korzystanie z platformy Facebook

Nasza strona internetowa wykorzystuje piksel Facebooka do pomiaru efektywności akcji marketingowych za zgodą użytkownika na pomiary konwersji, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). W ten sposób można śledzić zachowanie użytkowników odwiedzających strony, po tym jak dany użytkownik kliknie na reklamę na Facebooku i zostaje przekierowany na stronę oferującego.

 

W rezultacie można ocenić skuteczność reklam, które są wyświetlane na Facebooku, do celów statystycznych i badań rynkowych oraz do optymalizacji przyszłych działań promocyjnych. Zebrane dane, dla nas jako operatora strony internetowej, są anonimowe, w tym również tożsamość użytkowników. Dane jednak przechowywane i przetwarzane są przez portal Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z dyrektywą dotyczącą wykorzystywania danych na Facebooku.

 

W rezultacie Facebook może włączyć wyświetlanie reklam na Facebooku i poza nim. My, jako operator witryny nie mamy wpływu na wykorzystywanie danych.  Ponadto może również, do tych celów, zostać zapisany plik cookie na Państwa komputerze. W polityce prywatności portalu Facebook znajdziecie Państwo więcej informacji na temat ochrony prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Do dezaktywacji możecie Państwo też skorzystać z funkcji remarketingu "custom audiences" w obszarze ustawień dotyczących reklam pod adresem: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musicie być Państwo zalogowani na Facebooku. Jeśli nie posiadacie Państwo konta na Facebooku, możecie skorzystać z możliwości deaktywcji reklam opartych na Facebooku, na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance:

 

Prosimy kliknąć tutaj, jeśli chcą Państwo cofnąć zgodę:

 

OPT OUT

 

Korzystanie z platformy LinkedIn

Strona ta wykorzystuje technologię analizy i śledzenia konwersji portalu LinkedIn Inc. („LinkedIn“), 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA. Dzięki technologii LinkedIn można wyświetlać trafniejsze reklamy oparte na zainteresowaniach użytkowników.

 

Otrzymujemy od LinkedIn również zbiorcze i anonimowe raporty z działań reklamowych i sposobu interakcji z naszą witryną. LinkedIn jest w stanie jednak przypisać wizytę na naszej stronie do konta użytkownika LinkedIn.

 

Nie mamy kontroli nad informacjami zbieranymi przez LinkedIn, ani informacji o zakresie zebranych danych przez LinkedIn. Nie mamy również wiedzy o treści danych przesłanych do LinkedIn. Dodatkowe informacje o ochronie danych LinkedIn znajdą Państwo tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

 

Możecie Państwo sprzeciwić się analizie sposobu użytkowania przez LinkedIn i wyświetlaniu rekomendacji opartych na zainteresowaniach (“Opt-Out“); w tym celu prosimy kliknąć na pole " odrzuć na LinkedIn“ (dla użytkowników LinkedIn) lub "odrzuć“ (dla innych użytkowników) na stronie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

Linki do innych dostawców

Nasza strona zawiera, co jest wyraźnie rozpoznawalne, także linki do stron internetowych innych firm. W przypadku, gdy istnieją linki do stron internetowych innych dostawców, nie mamy wpływu na ich treść. Dlatego nie bierzemy żadnej odpowiedzialności ani nie dajemy gwarancji za ich treść.  Za treść tych stron odpowiada zawsze odpowiedni dostawca lub operator stron.

 

Połączone strony zostały sprawdzone w momencie łączenia pod kątem możliwych naruszeń prawnych i możliwych do zidentyfikowania naruszeń. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie łączenia. Stała kontrola treści połączonych stron nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Po powiadomieniu o naruszeniu takie linki są natychmiast usuwane.

 

Oferty online dla dzieci

Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody opiekuna prawnego. Zachęcamy rodziców i opiekunów do aktywnego udziału w działaniach online i wspieraniu zainteresowań ich dzieci.

 

Oracle Eloqua

W ramach naszej oferty online na podstawie uzasadnionego interesu (tzn. interesu związanego z analizą, optymalizacją i ekonomiczną obsługą naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)) korzystamy z usługi Eloqua firmy Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, aby zapewnić optymalną komunikację z naszymi klientami.

 

Usługa Eloqua umieszcza na Państwa urządzeniu końcowym trwały plik cookie, chyba że jest już on na nim zapisany. Jeśli korzystają Państwo ze strony internetowej, która stosuje tę usługę, prawdopodobnie mają już Państwo taki plik.

 

Także wówczas, gdy plik cookie nie zawiera żadnych specyficznych informacji osobowych, odniesienie do osoby można stworzyć w poniższy sposób poprzez powiązanie z dalszymi informacjami.

 

Plik cookie Eloqua stosujemy w celu przeanalizowania korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej, co pozwala nam ją na bieżąco ulepszać. W odniesieniu do e-maili wysyłanych za pomocą usługi Eloqua stosowane są technologie śledzenia. Korzystamy z tych danych, aby dowiedzieć się, które tematy są dla Państwa interesujące. Gromadzimy więc dane pozwalające ustalić, czy otwierają Państwo nasze e-maile i które łącza Państwa klikają. Uzyskane informacje umożliwiają nam ulepszanie wysyłanych e-maili oraz udostępnianych przez nas usług.

 

Gromadzone mogą być następujące dane: zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres e-mail.

W niektórych przypadkach spółki grupy kapitałowej i usługodawcy wspierają firmę Oracle podczas realizacji jej zadań. Oracle prowadzi listę takich spółek.

 

W takiej sytuacji może mieć miejsce przekazywanie danych do krajów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oracle przekazuje Państwa dane osobowe usługodawcom lub spółkom grupy kapitałowej spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zachowanie poziomu ochrony danych zapewniane jest wówczas m.in. poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych UE.

 

Na platformie Oracle Marketing Cloud Państwa dane są przechowywane przez okres 25 miesięcy.

Bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych w związku ze stosowaniem usługi Eloqua są dostępne tutaj: Polityka Prywatności Oracle.


Aby uniemożliwić stosowanie plików Eloqua w przyszłości na swoim urządzeniu, należy skorzystać z poniższego łącza:

Rezygnacja z usługi Oracle Eloqua.

Google Analytics

Aby poprawić jakość naszych ofert i naszej strony internetowej, zapisujemy do celów statystycznych dane, dotyczące wyświetleń naszej strony internetowej. Strona wykorzystuje Google Analytics, system statystyk Google Inc. (Google). Stosowanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu (tzn. zainteresowania analizą, optymalizacją oraz ekonomicznością naszych ofert) w rozumieniu o art. 6 ust. 1 f. RODO. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, tzn. pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę sposobu korzystania z danej strony internetowej. Pobierane informacje za pomocą plików cookie dotyczące korzystania ze strony internetowej takie jak:

 • typ przeglądarki / wersja,
 • stosowany system operacyjny,
 • URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona),
 • nazwa hosta uzyskującego dostęp do komputera (adres IP),
 • data i godzina zapytania serwera,

są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. W ramach Google Analytics przesłany adres IP przez stronę internetową nie jest zestawiany z innymi danymi Google. Dodatkowo na niniejszej stronie internetowej Google Analytics korzystamy z kodu „anonymizeIp”, co ma na celu zapewnienie anonimowego rejestrowania adresów IP. Tylko w wyjątkowych sytuacjach jest przekazywany pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany.

 

Na zlecenie operatora tej witryny, Google wykorzystuje te informacje do przeprowadzenia analizy dotyczącej korzystania z witryny, do tworzenia raportów z aktywności oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu przez operatora witryny. Poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki możesz nie przechowywać plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny może być niemożliwe.

 

Ponadto możesz zapobiec przechowywaniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobieranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Zamiast pobierać dodatki do przeglądarki, szczególnie w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, możesz uniemożliwić ich zbieranie przez Google Analytics, klikając na poniższy link:

Ustawiony zostaje plik cookie opt-out, który uniemożliwia zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Plik cookie opt-out ważny jest tylko dla tej przeglądarki i dla naszej strony internetowej i przechowywany jest na komputerze. Jeśli pliki cookie dla danej przeglądarki zostaną usunięte, należy ponownie ustawić opt-out.

 

Dane osobowe użytkowników zostaną usunięte lub zanonimizowane po 14 miesiącach.

 

Google jest również certyfikowany zgodnie z umową Privacy-Shield, która zapewnia gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google Tag Manager

Strona ta korzysta z menadżera tagów Google (Tag Manager).  Ta usługa umożliwia zarządzanie tagami witryny za pomocą jednego interfejsu. Samo narzędzie Tag Manager (które implementuje tagi) jest domeną bez plików cookie. Co oznacza, że nie stosowane są pliki cookie i nie gromadzone są dane osobowe. Menedżer tagów Google uruchamia inne tagi, które z kolei mogą przechwytywać dane. Menedżer tagów Google nie ma jednak dostępu do tych danych. Jeśli nastąpiła dezaktywacja na poziomie domeny lub pliku cookie, obowiązuje ona dla wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych za pomocą menedżera tagów Google.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Hotjar

Ta strona korzysta z usługi analizy internetowej Hotjar firmy Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. jest firmą zarejestrowaną w Europie z siedzibą na Malcie (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe Tel.: +1 (855) 464-6788).

 

Za pomocą tego narzędzia można śledzić ruchy na stronach internetowych, na których stosowany jest Hotjar.  Na przykład można zobaczyć, jak daleko użytkownicy przewijają strony i na które pola i jak często klikają. Ponadto za pomocą tego narzędzia można również uzyskać informacje zwrotne bezpośrednio od użytkowników witryny. W ten sposób uzyskujemy cenne informacje, dzięki którym nasze strony internetowe mogą działać szybciej i są bardziej przyjazne dla klienta w obsłudze. Powyższa analiza oparta jest na zgodzie użytkownika według art. 6 ust.1 lit.a RODO. Przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych przy zastosowaniu tego narzędzia analitycznego. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się, na które pola klikają nasi użytkownicy i jak daleko je przewijają. Obszary stron internetowych, na których wyświetlane są dane osobowe użytkownika lub osób trzecich, są automatycznie ukrywane przez Hotjar, a zatem w żadnej chwili nie są zrozumiałe.

Dane osobowe są przechowywane przez 365 dni, a następnie przez nas usuwane.

Dalsze informacje na temat Hotjar Ltd. i narzędzia Hotjar znajdą Państwo na stronie: https://www.hotjar.com

Politykę prywatności firmy Hotjar Ltd. znajdą Państwo tutaj: https://www.hotjar.com/privacy

Media społecznościowe

Wskazówki dotyczące polityki prywatności w mediach społecznościowych

Bechtle AG posiada różne kanały w "mediach społecznościowych", aby móc komunikować się z klientami, potencjalnymi klientami i zarejestrowanymi tam użytkownikami oraz aby informować ich o aktualnych ofertach.

Chcemy jednak zwrócić Państwu uwagę na to, że korzystacie z tych platform i ich funkcji na własną odpowiedzialność. Dotyczy to szczególnie korzystania z interaktywnych funkcji (takich jak np. komentowanie, udostępnianie, ocenianie).

Ponadto zwracamy uwagę, że Państwa dane mogą być przetwarzane poza terytorium Unii Europejskiej. Amerykańscy usługodawcy, którzy opierają się na certyfikacji „Privacy-Shield“  są także zobowiązani do przestrzegania unijnych standardów prywatności.

Oprócz tego Państwa dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych i promocyjnych. Dzięki temu mogą być tworzone np. profile użytkowników na podstawie zachowania użytkowników i wynikających z nich zainteresowań. Umożliwia to aktywowanie ogłoszeń reklamowych, które odpowiadają Państwa zainteresowaniom, w obrębie platformy i poza nią. W tym celu przechowywane są pliki cookie na Państwa komputerze. Niezależnie od tego, w profilach użytkowania, mogą być również przechowywane dane, które nie są zbierane bezpośrednio z urządzenia (szczególnie jeśli są Państwo użytkownikiem danej platformy i są w niej zalogowani).

My, jako dostawca tej usługi informacyjnej, nie zbieramy i nie przetwarzamy danych, które powiązane są z korzystaniem z naszych usług.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników opiera się na naszych uzasadnionych interesach dotyczących skutecznej informacji o użytkownikach i komunikacji z użytkownikami zgodnie z Art. 6 ust. 1 RODO. Jeśli zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez innych usługodawców (tzn. na przykład na zaznaczenie pola wyboru lub potwierdzenie), podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1, Art. 7 RODO.

Możliwość wycofania zgody

Jeśli są Państwo użytkownikiem danej sieci społecznościowej i nie chcą, aby ta sieć zbierała informacje o Państwu za pomocą naszego kanału i łączyła je z przechowywanymi danymi w danej sieci, muszą Państwo

•           wylogować się z danej sieci przed wizytą na naszej stronie,

•           usunąć zapisane pliki cookie na urządzeniu oraz

•           ponownie uruchomić przeglądarkę.

Po ponownym zalogowaniu są jednak Państwo znowu rozpoznawalni w sieci jako określony użytkownik.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania i możliwości wycofania zgody (opt-out), prosimy odnieść się do następujących informacji danego usługodawcy.

Również w przypadku zapytań o udzielenie informacji i dochodzenia praw użytkownika zwracamy uwagę, że można je najskuteczniej domagać się od usługodawców. Tylko usługodawcy posiadają dostęp do danych użytkowników i mogą podjąć odpowiednie działania oraz dostarczyć właściwe informacje. Jeśli jednak potrzebują Państwo porady, prosimy o kontakt z nami.

Dodatkowe informacje

Uwagi dotyczące praw autorskich i ochrony własności intelektualnej

Jeśli chcą Państwo udostępnić zdjęcia, teksty, plany, filmy, muzykę itp. na naszym kanale, należy wiedzieć, że ewentualnie przekazują Państwo sieci wszystkie prawa użytkowania, co może ostatecznie mieć konsekwencje prawne, jeśli nie jesteście Państwo ich autorem lub nie posiadają Państwo do nich praw autorskich.

Rejestracja na wydarzenia

 

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz rejestracyjny na różnego rodzaju wydarzenia.

Dane podane podczas rejestracji, w ramach formularza rejestracyjnego,  przetwarzane są w celu rejestracji i kontaktu z Państwem.

 

Czyniąc to, szanujemy zasadę minimalizacji i unikania danych, udostępniając jedynie takie informacje, których potrzebujemy do rejestracji i kontaktu z Państwem. To znaczy Państwa adres e-mail i nazwisko.

 

Ponadto ze względów bezpieczeństwa technicznego i ochrony przed wszelkimi próbami zaatakowania, przetwarzamy Państwa adres IP. Wszystkie pozostałe dane są polami opcjonalnymi i mogą być podane dobrowolnie.

 

W przypadku wspólnych wydarzeń z producentami Państwa dane zostaną również przesłane do współorganizatora.

 

Rejestrując się na nasze wydarzenia w firmie, zgadzają się Państwo również na ewentualną publikację zdjęć i filmów za pośrednictwem działu komunikacji firmowej Bechtle AG (Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm, socialmedia@bechtle.com).

 

Komunikacja firmowa Bechtle AG planuje udostępniać zdjęcia i filmy stworzone, podczas imprezy firmowej w serwisach społecznościowych, takich jak (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Xing, Google+), intranecie, publikacjach Bechtle (np. magazynie klienta lub biuletynie) i witrynach internetowych Grupy Bechtle (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a EU-DS-GVO (RODO) / §§ 22, 23 KunstUrhG (niemiecka ustawa o prawie autorskim do dzieł sztuki i dzieł fotograficznych). 

 

Należy pamiętać, że przy publikowaniu na serwisach społecznościowych możliwe jest wyświetlanie treści w krajach poza UE.

 

Dane osobowe nie będą podawane osobom trzecim poza powyższymi przypadkami i będą wykorzystywane wyłącznie w powyższym celu. Opublikowane zdjęcia i filmy w internecie są dostępne na całym świecie i dalsze wykorzystanie tych zdjęć i filmów przez osoby trzecie z reguły nie może być wykluczone.

 

Zgoda na wykorzystanie zdjęć jest dobrowolna. Zgodę można w każdej chwili wycofać, pisząc wiadomość e-mail pod adres: socialmedia@bechtle.com / lub dzwoniąc pod numer telefonu.: 07132- 9814386.