Skonfiguruj proces pozwoleń.


 

Konto klienta - Użytkownik & ustawienia - Profile użytkownika - Profile pozwoleń.

Profile pozwoleń można przypisać kilku użytkownikom. Określasz, czy zamówienie od użytkownika wymaga pozwolenia. W zależności od wartości zamówienia można określić wielopoziomowy proces zatwierdzania.

 

1.

Załóż profil zatwierdzenia

Po kliknięciu na „Załóż profil” założony zostaje nowy profil zatwierdzenia.​​​​​​​


 

Konto klienta - Użytkownik & ustawienia - Profile użytkownika - Profile pozwoleń.

Nazwę profilu i opis można przypisać w szczegółach profilu zatwierdzania.

1. 

Dodaj poziom zatwierdzania

Klikając na „Dodaj nowy poziom” założony zostaje nowy poziom zatwierdzenia.


 

Konto klienta - Użytkownik & ustawienia - Profile użytkowników - Profile pozwoleń - Szczegóły profilu pozwoleń - Nowy profil à DODAJ NOWY POZIOM - POZIOM 1.

W okienku DODAJ NOWY POZIOM - POZIOM 1 można podać wstępnie zdefiniowaną osobę zatwierdzającą i dodatkowe osoby zatwierdzające.

 

1. 

Dodaj osobę zatwierdzającą dla poziomu zatwierdzenia 1

Po kliknięciu dropdown jest wybierana osoba zatwierdzająca z listy użytkowników.

 

2.

Opcjonalnie

Po kliknięciu dropdown jest wybierana kolejna osoba zatwierdzająca z listy użytkowników.

 

3. 

Określ minimalną kwotę dla poziomu zatwierdzenia 1

Wpisz minimalną kwotę Wartość musi być większa lub równa 0.


 

Konto klienta - Użytkownik & ustawienia - Profile użytkowników - Profile pozwoleń - Szczegóły profilu pozwoleń - Nowy profil à DODAJ NOWY POZIOM - POZIOM 2.

W szczegółach profilu zatwierdzania można dodać dalsze poziomy zatwierdzania dla danego profilu zatwierdzania.

 
1. 

Dodaj osobę zatwierdzającą dla poziomu zatwierdzania 2

Po kliknięciu na „Dodaj nowy poziom” założony zostaje kolejny poziom zatwierdzania.


 

Konto klienta - Użytkownik & ustawienia - Profile użytkownika - Profile pozwoleń - Szczegóły profilu pozwoleń.

W szczegółach profilu pozwoleń jest zapisywany gotowy profil pozwoleń.

 

1. 

Zapisz profil zatwierdzenia

Po kliknięciu na „Zapisz” zostanie zapisany profil pozwoleń.


 

Konto klienta - Użytkownik & ustawienia - Profile użytkownika - Profile pozwoleń - Szczegóły profilu pozwoleń.

W szczegółach profilu pozwoleń wypełniony profil pozwoleń jest przypisywany do użytkowników (wnioskodawcy)

 

1. 

Dodaj wnioskodawcę

Po kliknięciu na „Dodaj użytkownika” jest wybierany wnioskodawca z listy użytkowników.

 

Opcjonalnie

Po dodaniu wnioskodawcy można w razie potrzeby przypisać do profilu zatwierdzania  kolejnych użytkowników jak opisano, jako wnioskodawców.