Użytkownik & ustawienia – Moje dane.


 

Konto klienta - użytkownik & ustawienia - moje dane.

1. 

Opis

Na koncie klienta można w każdej chwili zmienić m.in. dane osobowe i hasło.

 

2.

Konto klienta Przegląd

Po kliknięciu na „Konto klienta” otwiera się przegląd konta klienta.


 

Konto klienta - użytkownik & ustawienia - moje dane.

W przeglądzie konta klienta można zmienić dane osobowe i hasło.

 

1. 

Zmień hasło

Po kliknięciu na „Zmień hasło” otrzymają Państwo e-mail umożliwiający zmianę hasła.