Project Replay

Bechtle wprowadza Project Replay

Zrównoważony rozwój to już nie opcja, ale konieczność.

  • Bechtle wprowadza Project Replay, aby podjąć kroki w kierunku zmniejszenia bezpośredniego i pośredniego wpływu zmian klimatycznych
  • Bechtle ma na celu zarządzanie śladem węglowym w ramach rozwiązania Bechtle DAAS i oferuje odpowiedzialne rozwiązanie wymiany starego sprzętu IT

Wrocław, 20 pażdziernika 2021 – Bechtle direct France, Bechtle direct Polska, Bechtle direct Netherlands i ARP NL uruchamiają Project Replay podejmując konkretne środki, aby rozwiązanie DAAS było bardziej zrównoważone.

Project Replay jest zgodny ze strategią zrównoważonego rozwoju Bechtle 2030 i jest bezpośrednio powiązany z rozwiązaniami Bechtle Just Press Play.

 

Mapowanie śladu węglowego

Zrównoważony rozwój ma szczególne znaczenie w codziennej działalności Bechtle. Jednym z celów Project Replay jest utrzymanie emisji w ryzach i zrekompensowanie nieuniknionych emisji. Bechtle mapuje ślad węglowy przypadający na stanowisko IT w ramach oferty DAAS, biorąc pod uwagę cztery komponenty: sprzęt, logistykę, opakowania i usługi.

Bechtle oblicza ślad węglowy, analizując całkowity cykl życia rozwiązania DAAS, aby wykazać wyemitowany CO2. Dzięki mapowaniu śladu węglowego Bechtle zna ilość emitowanego CO2 na stanowisko IT. Po obliczeniu całkowitej emisji nieuniknione emisje zostaną zrekompensowane poprzez wspieranie projektów klimatycznych i rozwojowych w wielu krajach. Ponadto Bechtle używa tektury pochodzącej w 80% z recyklingu, przyjaznych dla środowiska opakowań zbiorczych i papieru FSC. Bechtle zwraca również szczególną uwagę na wszystkie zaangażowane strony trzecie, aby upewnić się, że partnerzy mają spójne podejście do CSR.

 

Bezpieczna wymiana starego sprzętu IT dzięki naszym usługom Replay

Wymiana i utylizacja starego sprzętu IT to dla organizacji skomplikowane zadanie. Dzięki usługom Replay firma Bechtle przejmuje pełną odpowiedzialność za cały proces, od zbierania zasobów IT, przeprowadzania diagnostyki i oceniania, po certyfikowane czyszczenie lub niszczenie danych oraz naprawę w sposób przyjazny dla środowiska i zgodny z RODO. Klient może ponownie zainwestować wartość rezydualną w Device as a Service.

Aby dowiedzieć się więcej o Project Replay, kliknij tutaj.

 

 

 

***

 

O Bechtle

Dzięki 70 oddziałom w Niemczech, Austrii i Szwajcarii oraz spółkom handlowym IT w 14 krajach europejskich jesteśmy blisko naszych klientów. Połączenie sprzedaży bezpośredniej produktów IT z kompleksowymi usługami oddziałów czyni Bechtle przyszłościowym partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw, koncernów oraz zleceniodawców publicznych. Lokalne oddziały, spółki w Europie i partnerzy strategiczni IT na wszystkich kontynentach umożliwiają szybki kontakt z klientem.

Jako doświadczony usługodawca w zakresie przyszłościowej architektury IT przywiązujemy ogromną wagę zarówno do klasycznej infrastruktury IT, jak i do aktualnych tematów związanych z digitalizacją, rozwiązaniami w chmurze, nowoczesnym stanowiskiem pracy, bezpieczeństwem i usługami IT. Ponad 70 tys. produktów obejmujących sprzęt i oprogramowanie może zostać zakupionych w sklepie internetowym, na indywidualnych platformach zakupowych oraz telefonicznie. Ponadto w 52 centrach kompetencji nasi eksperci zajmują się różnymi tematami związanymi z IT, które wymagają kompleksowego doradztwa.

 

Kontakt

Jagoda Leszczyńska

jagoda.leszczynska@bechtle.com