Bechtle Help Centre.

Hoe kan ik een machtiging afgeven om mijn pakket door iemand anders in ontvangst te laten nemen bij het depot van GLS?

Je kunt een andere persoon schriftelijk machtigen om jouw bestelling af te halen. Je kunt hiervoor het machtigingsformulier gebruiken op de achterzijde van het Niet Thuis Bericht. De gemachtigde moet de volmacht en een geldig legitimatiebewijs tonen.