it-loesungen

IT řešení od Bechtle.

Digitalizace staví informační technologie do centra strategického plánování. Ve všech branžích vznikají nové požadavky na výrobu, dodávky, spolupráci a komunikaci se zákazníky. Informační technologie jsou již dnes nedílnou součástí všech obchodních procesů v podnicích a jejich význam bude i nadále růst. IT systémy už dávno nejsou jen technické prostředky, které elektronicky podporují tradiční provozní procesy jako interní služba, ale jsou elementární součástí hodnotového řetězce.

Nejsou již jen nákladovým střediskem a poskytovatelem interních IT služeb, které vyžaduje vysoké investice, nyní je ústředním prostředkem pro nové produkty a služby. Automatizace, Customer Experience, Big Data a moderní pracovní prostředí staví IT manažery před nové výzvy. Manažeři, kteří rozpoznají přínos IT služeb a v případě potřeby je implementují, poskytnou podniku důležitou konkurenční výhodu. IT specialisté tak aktivně podporují inovace a rozvoj podnikání v podniku.

IT solutions - overview


 

IT řešení - dokonale sladěno. 

Digitální transformace staví před podniky nové výzvy - naše zákazníky podporujeme komplexní nabídkou IT. Naše IT řešení pro moderní pracoviště, zabezpečení IT, datová centra, síťové a obchodní aplikace se dokonale doplňují a pokrývají ústřední požadavky našich zákazníků. Našimi odbornými znalostmi v oblasti poradenství, integrace a Managed Services podporujeme podniky během fáze plánování a koncepce, při integraci i provozu IT řešení. Vše z jednoho zdroje - spravujeme vaše IT, abyste se mohli soustředit na své klíčové úkoly.

IT v podnicích - s IT řešeními od Bechtle zvládnete každou situaci.

Bechtle je ideálním partnerem pro IT řešení zaměřená na budoucnost. S celkovým počtem více než 80 kompetenčních center v našich IT pobočkách v Německu, Rakousku a Švýcarsku a s přibližně 5.500 IT architektů, konzultantů a IT expertů nabízíme našim zákazníkům rychlé a odborné odpovědi na všechny jejich otázky. Bechtle se postará o to, aby vaše IT projekty byly úspěšné. Se správným know-how můžeme poskytovat správné IT poradenství. Naši experti zákazníky individuálně podporují IT službami a poradenstvím:

Koncipování efektivních, moderních pracovišť.

 

Ochrana dat pomocí moderních bezpečnostních řešení.

 

Bezpečné používání cloudových řešení.

 

Řízení, rozvoj podnikání, služby

Sven Heinsen

Výzvy, které pro naše zákazníky vznikají v průběhu digitalizace, převádíme do IT řešení, která jsou praktická a orientovaná na budoucnost.

IT infrastruktury. Cloud Computing. Mobilní práce. Zabezpečení. Big Data. Celostní přístupy s Bechtle.

Bez ohledu na technické a organizační výzvy, kterým v současnosti čelíte, má Bechtle na místě správné kontakty a odborníky, kteří se kompetentně postarají o správná řešení a služby IT. Projekty u Bechtle končí teprve po úspěšné integraci do systému. Provedeme vás od začátku až do konce vašeho projektu. Ten začíná analýzou a definováním požadavků a končí instalací - Bechtle přebírá provozní zodpovědnost a podporuje vás na každém kroku.

it loesungen

Profesionální podpora vašich procesů na cestě ke cloudu.

Bechtle provází vaše systémy na cestě ke cloudu, koncipuje vhodná síťová řešení a digitalizuje vaše interní i externí komunikační prostředky. Podporujeme vaši digitální proměnu na všech úrovních: Větší mobilita pro vaše zaměstnance, řešení Big-Data pro distribuci, síťová řešení pro výrobu a vhodné použití sítě pro celý podnik. Naši experti mají mnohaleté zkušenosti s IT procesy a službami. Big Data, IoT, průmysl 4.0, umělá inteligence, Cloud Computing a nové nástroje pro spolupráci: Skoro každý rok se objeví nové téma, které vyžaduje okamžité řešení. Která z nich jsou pro váš podnik strategicky relevantní a která cesta vede k požadovanému cíli? Bechtle zná ty správné odpovědi.

Bechtle vysvětluje: Co jsou IT řešení?

IT řešení je aplikace nebo kombinace hardwaru, softwaru a služeb, které splňují konkrétní požadavek nebo řeší problém a úkol. Zde lze v zásadě rozlišit řešení s vysokým stupněm standardizace a řešení, která jsou speciálně přizpůsobena případům použití a požadavkům zákazníků. Vaše výhoda s námi: Jsme nezávislí na výrobci. Zaměřujeme se na individuálně optimální výsledek. Bechtle je poskytovatel řešení vašich IT služeb a pracuje jako systémový integrátorpro

it loesungen

IT řešení zítřka -již dnes ve vašem podniku.

Chcete automatizovat procesy, propojit svou výrobu a logistiku nebo data z distribuce s marketingovými nástroji? Digitalizace pomáhá nejen ve velkých podnicích získat pomocí Big Data nové náhledy pro efektivnější plánování. Jedná se přitom o velké projekty, které vyžadují hodně zkušeností, aby bylo možné dosáhnout spolehlivých výsledků dostatečně bezpečně. Bechtle vás podpoří při realizaci těchto nových IT služeb. Doprovázíme vás z datového centra do cloudu, plánujeme správné síťové řešení, analyzujeme vaše hardwarové požadavky a pomáháme s migrací velkého množství dat. Aby se pro vás digitalizace stala úspěšnou cestou.

Chcete se poradit přímo s naším expertem?

<br/><br/><br/>

* povinná pole

Všimněte si prosím našeho upozornění na ochranu osobních údajů, kde vás rozsáhle informujeme o našem zpracování dat a vašich právech na ochranu osobních údajů.

Michael Curtis

Phone: +44 124946 7920

E-Mail: michael.curtis@bechtle.com

jpp_color1
Modern Meeting.

Lepší schůzky v menším prostoru.

jpp_color1
Device as a Service.

Zbavte se starostí se službou Device as a Service.