sd-wan

Softwarově definovaný Networking – nový věk sítí.

Digitální transformace nabízí vašemu podniku velké příležitosti, ale zároveň zvyšuje složitost, zranitelnost a rychlost změn IT prostředí a souvisejících profesionálních požadavků.  Softwarově definovaný Networking (SDN) – známý již několik let ze sítí datových center – se proto stále více prosazuje v moderních a agilních síťových infrastrukturách.  A již lze předvídat i další evoluční krok na cestě k „samoučící se síti“ – Intent-based Networking. Díky tzv. přístupu Fabric a automatizaci softwarově definovaného Networkingu mohou společnosti těžit nejen z centrální ovladatelnosti a komplexní viditelnosti v síti, zejména ve virtualizovaných prostředích, ale také z efektivního zavádění nových služeb, ze standardizace a zjednodušení procesů a rychlé reakce na nové obchodní požadavky. Na vaší cestě k agilní IT rovněž urychlíte zavádění nových pracovních procesů a implementaci celofiremních zásad.

Výhody architektury softwarově definovaného Networkingu.

 

Infrastruktura pro více klientů zajišťuje optimální využití stávajících zdrojů.

 

 

Prosazování ucelených zásad pro síť a zjednodušení díky centrální konfiguraci v celé síti.

 

Realizace zásady end-to-end ve prospěch kvality služeb a zabezpečení sítě.

 

 

Programovatelnost síťových prostředků a snadná integrace do orchestračních nástrojů vyšší úrovně.

 

 

Zvyšování provozní efektivity a definování firemních standardů.

 

 

 

Netzwerk-Basis-Check: optimale Risikobewertung anhand von 50 Fragen.

Der Bechtle Netzwerk-Basis-Check (NBC) ist ein effizientes Instrument zur Beurteilung Ihrer aktuellen Netzwerkinfrastruktur. 50 Fragen mit 7 Indikatoren decken die wichtigsten Schwachstellen in wenigen Stunden auf.


Wenn Sie Interesse am Netzwerk-Basis-Check haben, rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Gerne beraten wir Sie hierzu und senden Ihnen den Basis-Check zu.

 

 

Whitepaper Downloaden

Director Technology & Innovation

Kai Welsch

Bechtle SD-WAN nabízí kompletní řešení, neboli vše z jednoho zdroje. Toto řešení umožňuje efektivně, flexibilně a rychle poskytovat zabezpečené podnikové sítě po celém světě. Centrálně řízené, vysoce standardizované a automatizované. SD-WAN as-a-Service od Bechtle!

Bechtle SD-WAN – Inovace, bezpečnost a solidní konektivita v síti.

Propojení zařízení, míst, uživatelů a věcí prostřednictvím internetu mění interakci lidí, zdrojů a procesů.  Síťové struktury musí dynamicky růst s požadavky aplikací a zároveň zaručovat bezpečnost přenášených aplikací a dat. Nový kvazi standard se nazývá SD-WAN a jako softwarově podporovaná širokopásmová síť splňuje požadavky vašeho podniku:  Síťové propojení distribuovaných lokalit, zjednodušení rostoucího využívání cloudových služeb a řízení měnícího se chování uživatelů, jako je mobilní práce a rostoucí požadavky na šířku pásma. 

Společnost Bechtle pro tento účel zvolila přístup založený na platformě – Bechtle „SD-WAN as a Service“ jako kompletní řešení z jediného zdroje: vysoce automatizované, škálovatelné, s globálním dosahem a globálními SLA. Umožňuje nám to důvěryhodný a bezpečný globální ekosystém poskytovatelů služeb založený na našem partnerství s ngena (Next Generation Enterprise Network Alliance). Bechtle je prvním partnerem společnosti ngena v Německu.

Chcete vzít stavbu a provoz infrastruktury SD-WAN do svých rukou??

Náš ekosystém předních technologických partnerů vám umožňuje kombinovat správné silné stránky různých technologií z našeho širokého portfolia SD-WAN a efektivně budovat vysoce standardizované profesionální sítě.  Přitom se zaměřujeme na aplikace, routing, zabezpečení, optimalizaci WAN a management řešení SD-WAN,ve spolupráci s technologickými špičkami, jako jsou Silverpeak, VMware Velocloud, Cisco a Cisco-Meraki, Fortinet nebo Palo Alto Networks.  Silné a bezpečné: Partnerská řešení Bechtle pro transformaci infrastruktury WAN, která umožňuje snadnou a bezpečnou integraci cloudových služeb, jako jsou SaaS, IaaS a PaaS, a to vše v duchu:

  • Easy Configuration“ např. přes Velocloud by VMware – s Velocloud Edge, Gateway, orchestrátorem a snadnou konfigurací bezpečnostních aplikací
  • One Click Integration“ např. přes Silverpeak, řešení s cloudovým portálem pro licencování a orchestraci konektivity Edge. 
  • Rychlé nastavení překrytí SD-WAN“ pomocí konfiguračních šablon Cisco vManage pro implementaci konzistentních pokynů a optimalizovaný výběr trasy.

Co je SD-WAN?

SD-WAN je založena na přístupu softwarově definovaných sítí pro agilní, flexibilní a spolehlivé propojení stanovišť. Hlavní výhoda softwarově definovaného WAN spočívá v inteligentním routingu datového provozu přes několik paralelně používaných propojení WAN. Typ provozu je průběžně analyzován a kritické podnikové aplikace mají při přenosu dat prioritu. Lze zde používat různé transportní technologie, jako je xDSL, Ethernet-Services, LTE nebo stávající služby MPLS jako podkladovou síť pro vytvoření škálovatelné překryvné sítě. SD-WAN na rozdíl od jiných metod nabízí vysokou míru flexibility, pokud jde o správu a využití přenosového pásma, a poskytuje dodatečný přehled o výkonu aplikací a mnoho integrovaných, centrálně spravovatelných bezpečnostních funkcí. Síť tak zajišťuje pro uživatele a podnikové aplikace vždy nejlepší výkon. 

sd-wan

Jednoduše se rozhodněte a získejte mnoho výhod.

S platformovým přístupem „Bechtle SD-WAN“ můžete využívat celou řadu výhod. Prostě vše z jednoho zdroje

  • Maximální automatizace.
  • Jednoduché a flexibilní škálování.
  • Nejlepší bezpečnostní funkce.
  • Globální dosah a SLA.

Pokud chcete převzít transformaci své podnikové sítě do vlastních rukou, nabízí vám Bechtle také širokou škálu dalších modulů řešení z portfolia různých dodavatelů. Podpoříme vás při rozhodování a společně s vámi najdeme řešení, které nejlépe vyhovuje vašim požadavkům a vašemu podniku.

modern workplace

Bechtle je novým partnerem společnosti ngena.

Společnost Bechtle uzavřela partnerství s Next Generation Enterprise Network Alliance (ngena). Bechtle tak doplnila své síťové portfolio o plně spravovanou službu SD-WAN-as-a-Service založenou na technologii ngena. Řešení umožňuje efektivně a rychle vybudovat vysoce standardizované podnikové sítě založené na technologii SD-WAN společnosti Cisco.

Tisková zpráva

 

sd-wan

Bechtle & ngena – partnerství pro transformaci vašeho podniku.

Prostřednictvím zabezpečené překryvné úrovně sítě vám poskytneme spolehlivé připojení WAN, převezmeme za vás správu poskytovatelů a zjednodušíme provoz infrastruktury WAN pomocí naší platformy pro centrální správu.  Cloudový portál nám umožňuje zajistit kontrolu nad agilitou, výkonem, šířkou pásma a zabezpečením nové dimenze. Koncepce a provoz velkých, případně nadnárodních prostředí SD-WAN může být pro týmy IT stresující. Řešení Bechtle SD-WAN nabízí pomoc díky přístupu k celosvětové partnerské alianci, která je konsolidována jako „fully-managed Solution“ a pomocí Single Point of Contact díky našemu partnerství s ngena. Tím se minimalizuje riziko výpadku a vaše týmy se mohou soustředit na poskytování aplikací podporujících podnikání – s nepřetržitou podporou Bechtle (24/7/365). Důvěřujte silným partnerům, sdružení mezinárodních poskytovatelů služeb, kteří propagují agilní poskytování služeb WAN po celém světě. Využijte těchto výhod, protože ve srovnání s ostatními poskytovateli na trhu získáte s Bechtle jednodušší, škálovatelnější, stabilnější a bezpečnější síť (WAN) založenou na nejnovější technologii SD-WAN.

Máte dotazy?

Rádi vám na úvodní konzultaci představíme výhody SD-WAN a ukážeme, které řešení SD-WAN Cisco je pro váš podnik nejvhodnější.

* povinná pole

Všimněte si prosím našeho upozornění na ochranu osobních údajů, kde vás rozsáhle informujeme o našem zpracování dat a vašich právech na ochranu osobních údajů.