Služby Managed Workplace.

Správa pracoviště je stále složitější. Tento vývoj není na první pohled okamžitě rozpoznatelný. Teprve při podrobném zkoumání je zřejmé, kolik podpůrných systémů se kolem zaměstnanců vytvořilo. Všechno jsou to nástroje a procesy, které byly vytvořeny a je nutné je implementovat a udržovat. Začíná to poskytnutím hardwaru, softwaru a komunikačních nástrojů a končí údržbou celé infrastruktury. Proto je chytrá správa pracoviště stále důležitější. Kolik režie a komplexnosti kromě hlavní činnosti může podnik unést a organizovat interně? Bechtle si tuto výzvu uvědomuje a pomáhá firmám, aby si pomohly samy.

cw43_image-managed-workplace-services-de-03

Workplace Management: jak mohou zaměstnanci pracovat efektivněji díky Managed Workplace.

Managed Services od Bechtle pomáhají firmám soustředit se na klíčové úkoly. Aby zaměstnanci mohli pracovat produktivně a efektivně a nemuseli se starat o vedlejší administrativní práce. Workplace Management znamená, že pracovní zařízení a podpůrné systémy pro zaměstnance obsluhují nebo se o ně starají odborníci. Stručně řečeno, Managed Workplace Services znamená: stará se o to někdo jiný. Výsledkem je výrazně snížený počet administrativních úkolů ve společnosti: vyšší efektivita, zaměstnanci se mohou plně soustředit na svou práci.

Současně služby Managed Workplace Services umožňují jasné struktury, jako jsou pevné kontaktní osoby pro podporu a údržbu zařízení nebo systémů. Pokud dojde k selhání koncového zařízení, je rychle k dispozici kompletně nastavená náhrada. Od technické podpory IT přes fakturaci několika cloudových služeb až po správu nebo poskytování jednotlivých systémů v podniku: Workplace Management a Managed Services odstraňují složitost organizace, zvyšují efektivitu a vyjasňují odpovědnosti. Z toho těží vedení i všichni zaměstnanci.

Obchodní manažer pro moderní pracoviště

Christian Malzacher

Jsme váš silný partner v oblasti IT služeb, který vás zbaví starostí, abyste se mohli plně soustředit na své podnikání.

Managed Workplace: Bechtle uleví vaší společnosti a zjednoduší pracovní procesy.

Produktivita moderních pracovišť je založena na správné a spolehlivé souhře mnoha systémů a procesů. Vhodná softwarová řešení, která běží na spolehlivém hardwaru a používají je vyškolení zaměstnanci. Údržba a podpora hardwaru a softwaru v konečném důsledku zajišťují, že prostředí IT je účinným nástrojem, který nepřidělává práci ani nepředstavuje bezpečnostní riziko. Pro společnosti je jinak obtížné vypočítat nepřímé náklady způsobené poruchami, nákupy náhradních dílů a údržbou. 

S počtem smluv s dodavateli a poskytovateli služeb zároveň roste složitost účetnictví a podpory. Rostoucí směs softwarových licencí, kupních smluv a cloudových předplatných zaplňuje seznam dodavatelů a vytváří zbytečnou každodenní složitost. Managed Services také pomáhají vytvořit přehledné struktury a minimalizovat počet kontaktních a smluvních partnerů.

Managed Workplace od Bechtle:

1.
Bechtle SMART Workplace – moderní management pracovišť.
2.
Device as a Service – flexibilita nákupu.
3.
Cloud Licence Management – dobrý pocit ze správného licencování.
4.
Service Desk – podpora vašich koncových uživatelů.
5.
Managed Installation – profesionální příprava zavádění
6.
Onsite Services – naši odborníci na místě.

Bechtle SMART Workplace.

Bechtle SMART Workplace zajišťuje, že náklady na pracovní zařízení, včetně všech vedlejších nákladů, jsou transparentní a předvídatelné. Zákazníci dostávají software a údržbu z jediného zdroje – za pevnou cenu. To znamená, že zákazníci mají prospěch z předvídatelných nákladů v jasném cenovém modelu. Bechtle je zde kontaktním partnerem pro všechno. Pro nastavení a údržbu pracovních stanic, konfiguraci a účtování Microsoft Office 365 a v neposlední řadě pro podporu uživatelů. V závislosti na požadavcích nabízí Bechtle také vhodné klienty pro notebooky a stolní počítače a individuálně přizpůsobené balíčky pro provoz a servis. Již základní balíček zahrnuje správu a údržbu Office 365, konfiguraci koncových zařízení, Microsoft Intune a bezpečnostní monitoring v reálném čase.

Device as a Service

Device as a Service.

Nákup vlastního hardwaru v podobě notebooků a stolních počítačů je riskantní na mnoha úrovních. Účetní oddělení musí počítače odepsat a IT oddělení se musí dohadovat s výrobcem nebo prodejcem o výměně a vyřízení záruky v případě závady. I poté, co budou zařízení jednoho dne vyřazena z provozu, zůstanou tématem odpovědnosti. Protože jako komerční prodejce by podniky musely poskytovat záruku na tato stará zařízení a následně vykazovat příjmy. To vede k tomu, že se nepoužívaná zařízení rozdávají nebo prodávají za extrémně nízké ceny komerčním firmám na recyklování hardwaru. Stále méně společností se chce všemi těmito problémy zabývat. Bechtle nabízí několik balíčků pro Device as a Service.

Vaše výhody:

Žádné investiční náklady.

 

Transparentní měsíční náklady.

 

Odlehčení zátěže zdrojů IT.

 

K dispozici vždy nejnovější zařízení.

 

Nepřetržitá podpora: Vzdálená i lokální podpora hardwaru.

 

Konfigurace na míru.

 

Správné služby pro zařízení – s jedinou smlouvou od jediného dodavatele.

 

Snadná škálovatelnost podle potřeby.

 

S Bechtle Device as a Service (DaaS) se podniky zbavují odpovědnosti, která vzniká s nákupem hardwaru. Pevná měsíční částka za počítač umožňuje plánování celkových nákladů, rychlou výměnu a logistiku. Platíte jen za to, co používáte. Kromě nejnovějšího hardwaru zahrnuje tato měsíční částka také služby životního cyklu IT, jako jsou aktualizace softwaru a podpora koncových uživatelů. Vzniká tak více času na důležitější věci a zaměstnanci mají k dispozici nejlepší a vždy funkční vybavení.

Softwarové licence a Multi Cloud.

Podniky používají u cloudových služeb mnoho různých modelů a poskytovatelů. Patří mezi ně software jako služba (SaaS), platforma jako služba (PaaS) nebo infrastruktura jako služba (IaaS) – často od amerických společností s evropským sídlem v Lucembursku nebo Irsku. To je důvod, proč tyto cloudové služby nejsou zvlášť zábavné pro účetnictví a nákup: Různé modely účtování služeb, různé kontaktní osoby – to vše vytváří zbytečnou organizační složitost. Bechtle poskytuje abstraktní cloudové smlouvy s nezbytnou transparentností a předvídatelností.  S Bechtle Clouds Marketplace omezíte svou cloudovou strukturu na jediného kontaktního a smluvního partnera z Německa – pro všechny své cloudové služby.

Můžete tak použít jedinečné rozhraní, které na první pohled ukazuje využití a náklady. Se službou Multi-Cloud nabízí Bechtle přístup ke službám všech hlavních hyperscalerů a profesionálních SaaS, stará se o licencování cloudu a podporuje vaše cloudové iniciativy poradenstvím, implementací na klíč a podporou. Od Amazon Web Services (AWS), Google a Microsoft až po virtuální privátní cloud Bechtle: Bechtle vás doprovází a podporuje od prvního kroku na cestě ke cloudu – i při požadavcích na ukládání dat v datovém centru v Německu a při integraci do osvědčených procesů Bechtle.

Co je Managed Workplace?

Managed Workplace je služba nebo balíček služeb, kdy moderní pracovní vybavení pro zaměstnance ve firmě zajišťuje centrálně poskytovatel služeb. V překladu do češtiny znamená Managed Workplace doslova „externě řízené pracoviště“. Týká se to např. hardwaru, služeb a infrastruktury pro zaměstnance podniku. Výhodou pro podniky je, že se tím snižuje počet zapojených poskytovatelů služeb a dodavatelů, a tím i organizační složitost. Sníží se náklady na fakturaci a vedení účetnictví. Počet kontaktních osob pro podporu a údržbu se minimalizuje.  Díky službám z jednoho zdroje se proces optimalizuje a lze jej rychle přizpůsobit standardizovaným požadavkům.

Bechtle Service Desk

Bechtle Service Desk – vždy na vaší straně.

Pokud je tok práce ve firmě přerušen, může to vést ke zpoždění důležitých projektů a stát mnoho času a peněz. Protože je Bechtle Service Desk vaším ústředním kontaktním místem, jsou IT odborníci po vašem boku okamžitě při všech otázkách a problémech. Moderní Remote Shared Service Desk má kvalifikované odborníky, vysokou úroveň kompetentnosti řešení a rychlé reakční časy. Podpora zahrnuje mimo jiné kvalifikaci a řešení poruch a také požadavky na standardní aplikace, požadavky na tiskárny, roamingové uživatele nebo problémy s hardwarem.

cw43_image-managed-workplace-services-de-05

Managed Services.

Trh pro Managed Services kontinuálně roste. Stále více firem důvěřuje poskytovatelům služeb Managed Services. U Managed Services předáváte jako zákazník odpovědnost za celé IT nebo jasně definované dílčí oblasti externímu poskytovateli IT služeb. Požadované služby podléhají pevně stanoveným dohodám o úrovni služeb (SLA). To zajišťuje, že definovaná práce bude provedena včas a v dohodnutém rozsahu.  Příkladem je Managed Workplace nebo Managed Datacenter: Bechtle za vás mimo jiné převezme provoz serverových operačních systémů (OS) – můžete se spolehnout na aktuální záplatované systémy, stabilní provozní procesy, jasná okna údržby a kvalitní poskytování služeb.

Kromě snížení zátěže na personální zdroje je častým důvodem pro Managed Service rychlá implementace nových technologií, minimalizace rizik (např. technologie, finanční podmínky nebo zákony) nebo snížení rozpočtu na školení pro oddělení IT. Managed Service zároveň vytváří jasnou a předvídatelnou strukturu nákladů na provoz infrastruktury nebo hardwaru ve společnosti. 

Díky efektivním Managed Services od Bechtle se váš podnik může plně soustředit na své klíčové kompetence. Využijte naše Managed Services, abyste nezatěžovali své cenné zaměstnance věcmi, které nejsou součástí vaší hlavní činnosti. Provozní pracovníci Bechtle se specializují na efektivní poskytování služeb a podporují je profesionálním provozním přístupem, založeným na dlouholetých zkušenostech.

OnSite Services.

Jako specialista ve svém oboru se chcete soustředit především na své základní kompetence. Proto nepotřebujete své vlastní interní odborníky pro každý IT projekt a každou novou infrastrukturu. Bechtle vám nabízí profesionály z vašeho regionu, kteří poskytují strategické poradenství a starají se o implementaci nebo provoz projektu.  Které nové trendy a řešení vás posunou dále? Odborníci na infrastrukturu z Bechtle poskytují objektivní rady na základě dlouholetých zkušeností.

Kromě toho Bechtle nabízí odborníky OnSite pro všechna vaše úzká místa IT, ale i trvalé převzetí provozní odpovědnosti za vaši lokální infrastrukturu. Pro údržbu a opravy, zavádění nového hardwaru, podporu zaměstnanců nebo kompletní servis vašeho datového centra. U Bechtle máte stálou kontaktní osobu. Tak vzniká důvěryhodná a osobní spolupráce. Od vyhodnocování nových projektů, správy životního cyklu vaší infrastruktury a správy klientů až po provoz serverů, databází, systémů SAP a sítí u vás na místě. S Bechtle OnSite Services mohou podniky těžit z kvalifikovaných odborníků z regionu a ze standardizované fakturace všech služeb.  Model určujete vy: zda potřebujete odborníky flexibilně podle potřeby, nebo trvale pro provozní situaci.

Zajistěte se přímé poradenství od našich odborníků na Managed Workplace Services.

<br/>Domluvte si nyní bezplatnou schůzku a efektivně spolupracujte. V jedné z našich místností Digital Workplace si můžete moderní technologie vyzkoušet.

* povinná pole

Všimněte si prosím našeho upozornění na ochranu osobních údajů, kde vás rozsáhle informujeme o našem zpracování dat a vašich právech na ochranu osobních údajů.