Řídicí architektury Multi Cloud a Hybrid Cloud pro moderní datová centra.

Vysoce flexibilní a bezpečné cloudové architektury mění pravidla hry v průmyslu. Cloud se stává součástí každodenního života firem, aby mohly pružně a rychle reagovat na nové požadavky, optimalizovat procesy nebo zavádět obchodní modely založené na datech. 

Hybrid Cloud – tj. kombinace interní infrastruktury IT / datového centra, privátního a veřejného cloudu – a zároveň paralelní využívání služeb z různých cloudových platforem určují řídicí architekturu moderních datových center. Multi Cloud (hybridní) bude v budoucnosti dominovat. Z tohoto důvodu působíme jako poskytovatel multi-cloudových služeb – např. prostřednictvím vysoce chráněných německých datových center, abychom zákazníkům poskytli různé multi-cloudové strategie z jednoho zdroje přímo přes Bechtle.

Vhodné cloudové řešení tak najdete na našem cloudovém portálu – ať jste již nový zákazník, zákazník Bechtle nebo zákazník Bechtle Clouds.

Naše řešení Multi Cloud vám přinesou několikanásobný užitek:

Paralelní používání cloudových služeb a platforem.

Zvýšení flexibility a snížení složitosti.

Zvýšení disponibility a spolehlivosti.

Ušetřete náklady díky nejlepšímu řešení za nejlepší cenu.

Přizpůsobte financování a fakturaci svým požadavkům.

Zvyšte transparentnost přímou fakturací z jednoho zdroje.

Řízení, rozvoj podnikání, služby

Sven Heinsen

Moderní datové centrum je velitelským můstkem IT. Proto se podíváme na celek: Od plánování, nákupu, instalace a virtualizace, přes po automatizaci až po provoz vašeho výpočetního střediska. Takto optimalizujeme architekturu vašeho datového centra, abyste se mohli soustředit na své podnikání.

Každý začátek je těžký – šikovné propojení výpočetního střediska a cloudu.

Přemýšlet o tom, jak budou IT využívány v budoucnosti, neznamená myslet pouze na nové IT. Které modely používání a sdílení pracovních procesů a aplikací jsou ideální pro spojení toho nejlepšího z obou světů – výpočetního střediska a cloudu? Jak lze vysoce flexibilně outsourcovat pracovní procesy, dočasně je vypínat a znovu zapínat nebo lépe integrovat rámce umělé inteligence do architektury datového centra? Jak mohu co nejpružněji provádět management růstu, změn na trhu nebo u svých zákazníků: jinými slovy snížit CapEx a zvýšit pružnost OpEx a variabilních platebních modelů, jako je „pay-as-you-go“ nebo „as-you-grow“ ? Jak důsledně zajistit bezpečný provoz ve stávajících infrastrukturách a cloudových platformách s hybridními a multicloudovými modely? Které migrační scénáře jsou pro náš podnik pokud možno optimální?

Každý začátek se zdá být těžký, protože paralelní používání různých architektur, technologií a provozních modelů s sebou přináší nové výzvy, jako je komplexnost a náklady, datový management, transparentnost, správu dat a zastřešující management.

Every beginning seems hard as the simultaneous use of different architectures, technologies and operating models brings with it new challenges such as complexity and costs, data management, transparency, data governance and overarching management.

Začátek může být i snadný - migrace do cloudu s předními hyperskalery.

Začátek může být i snadný. Díky dobrému poradenství prostřednictvím komplexní analýzy požadavků a definice cílů a výhod, které přináší podniku migrace do cloudu. Široký sortiment cloudových řešení od našich technologických partnerů, úzká spolupráce s předními hyperskalery AWS, Microsoft Azure a Google i naše vlastní cloudové služby zodpoví mnoho vašich otázek.  Přes Bechtle Clouds moderujeme a koordinujeme cloudové platformy a služby hyperskalerů a kombinujeme je s vlastními službami jako jsou Dashboardy a jednotné účtování z jednoho zdroje. 

Společnost Bechtle přijala strategii Multi Cloud, aby vám zajistila trojí přínos – technický, obchodní a regulační:

  • zamezení závislosti
  • zohlednění redundance
  • vylepšení zálohování a obnovy dat

Bechtle Services – služby jako balíček. .

Bechtle Services nabízejí jednotlivé výkony z našeho sortimentu služeb za pevnou cenu a v pevně definovaném objemu. Díky jasnému rámci výkonů a nákladů můžete dnes do své digitální budoucnosti investovat s nízkým rizikem.

 

Přehled našich služeb na téma moderní datové centrum:

 

Balíček Azure Windows Virtual Desktop. 

Více informací

Vstup do cloudu pro finanční instituce. 

Více informací

Migrace Microsoft Azure.

 

Více informací

Začněte.

Zeptejte se na naše poradenské a servisní balíčky, jako jsou „Krok do cloudu“ nebo „Migrace“, pomocí kterých vyzvedneme váš podnik tam, kde se v okamžiku rozhodnutí pro vhodné datové centrum a cloudovou architekturu nachází. Na workshopech s vámi například vypracujeme cloudovou strategii a prozkoumáme, které pracovní postupy jsou pro cloud vhodné jako první, a přitom vám umožníme přesouvat i další pracovní postupy. 

Ani provoz nenecháme jenom na vás! Pomocí Managed Service „Azure Operations“ přebíráme odpovědnost za provoz – buď zcela, nebo částečně. 

Chcete se poradit přímo s naším expertem na téma Multi Cloud?

<br/>Kontaktujte nás přímo a domluvte si bezplatnou konzultaci. 

* povinná pole

Všimněte si prosím našeho upozornění na ochranu osobních údajů, kde vás rozsáhle informujeme o našem zpracování dat a vašich právech na ochranu osobních údajů.