ERP Connection

ERP připojení bechtle.com k zákaznickým systémům.

Společnost Bechtle je již mnoho let přítomna na mnoha předních tržištích a v obchodních sítích. Propojení našeho systému eProcurement s ERP systémem vaší společnosti nebo vašeho tržiště je kdykoli možné prostřednictvím standardizovaných rozhraní. Tak může probíhat mimo jiné digitální sdílení nabídek, objednávek nebo fakturačních údajů s vaší společností v reálném čase, což vede k dalšímu zrychlení interních procesů. Důvěřujte našim zkušenostem, profesionalizujte a zjednodušte nákup IT ve vaší společnosti. Rádi vás podpoříme jako spolehlivý dodavatel, zkušený IT partner a poskytovatel řešení a služeb.

Jaké jsou výhody připojení k ERP systému pro vaši společnost?

Rychlý přístup k denně aktuálním informacím o produktech.

Automatický přenos zvolených produktů do systému ERP zákazníka přes rozhraní Punch-Out.

Není nutné ruční zadávání. 

Informace jsou k dispozici v propojených katalozích a již nemusí být zadávány ručně do zákaznického systému.

Žádné interní procesní změny v oblasti nákupu.

Všechny stávající procesy schvalování a pracovní postupy mohou být při využití rozhraní i nadále používány.

Neztratíte kontrolu nad nakupováním.

Vybrané katalogy lze zpřístupnit pouze určitým uživatelům prostřednictvím odpovídající správy uživatelů/rolí.

Automatizace eliminuje zdroje chyb.

Díky automatickému přenosu dat se zabrání např. chybám v pořadí číslic.

Připojení k vašemu ERP systému nebo vašemu tržišti probíhá obvykle ve třech krocích:

 

1.

Stanovení typu připojení, pomocí kterého přistupuje zákazník k údajům o produktech Bechtle.

2.

Dohoda o formátu XML a technické přenosové trase objednávky.

3.

Určení rámcových parametrů pro digitální navazující dokumenty a příp. elektronické faktury.

Bechtle AG se zabývá problematikou eCommerce/eProcurement již od roku 1995 a byla jednou z prvních firem v Německu, která byla koncem roku 1999 certifikována firmou SAP AG pro používání nového rozhraní Punch-Out pod názvem „OCI – open catalog interface“. Od té doby využívá většina našich zákazníků naše řešení eProcurement  v různých standardizovaných formách. Mnoho z nich je napojeno prostřednictvím následujících scénářů:

Napojení na systémy ERP přes rozhraní OCI („Punch-Out“).

Open Catalog Interface (OCI) je standardizované rozhraní pro sdílení katalogových datových vět mezi systémy ERP (např. SAP EBP/SRM) a libovolnými jinými katalogy. Uživatel přitom přistupuje přímo k aktuálním katalogovým údajům poskytovatele přes internet pomocí standardních internetových protokolů. Tento standard OCI byl původně vyvinut firmou SAP pro snadnou integraci např. objednávek produktů z externích webových katalogů do nákupních procesů systému ERP. Cílem řešení OCI je používání webových katalogů pro prezentaci produktů a vyhledávání a využití SAP pro zprostředkování obchodu. Obchod totiž neprobíhá přes řešení produktového katalogu B2B nebo B2B-eCommerce, ale vybrané údaje o produktech se za účelem objednání dostanou automaticky do systému SAP/ERP. Systém SAP pak zajišťuje objednání a zaúčtování konformní s SAP. Proces přístupu SAP na externí katalog produktů se označuje také odborným názvem „Punch-Out“.

Napojení na tržiště přes Punch-Out úroveň 1.

Bechtle.com lze integrovat přes rozhraní OCI nebo specifický formát SAP Ariba cXML. Při tomto procesu opouští uživatel vlastní pořizovací systém a přechází na naši externě napojenou platformu pro Procurement. Při tomto technickém kroku se přenášejí také informace o zákazníkovi, takže lze ovládat také sortiment a specifické podmínky zákazníka. Poté, co se uživatel přepnul do připojeného katalogu, může v něm vyhledávat produkty a vkládat je do svého košíku. Jakmile je vyhledávání ukončeno a uživatel se přepne opět do svého pořizovacího systému, přenesou se i produkty do tohoto pořizovacího systému. Zde probíhají další kroky, jako je např. předkontace nebo schválení a vytvoří se zde také konečná objednávka, která je následně předána do systému Bechtle.

Napojení na tržiště přes Punch-Out úroveň 2.

Zatímco konečný uživatel musí přepínat již při vyhledávání produktů v katalozích Punch-Out úrovně 1, umožňuje Punch-Out úrovně 2 vyhledávání produktů v rámci vlastního pořizovacího řešení. Konečný uživatel tak může přímo ve vlastním pořizovacím řešení prohledávat jak integrované katalogové produkty (ze statických katalogů), tak i externí katalogy, které jsou napojeny přes Punch-Out úrovně 2. Pro přenesení produktů do nákupního košíku proběhne ale opět přepnutí do externího katalogu.

Napojení na tržiště přes statické katalogy.

U statických nebo také hostovaných katalogů dává Bechtle k dispozici své katalogové údaje v pravidelných intervalech ve formě strukturovaného souboru. Katalogové údaje obsahují informace o produktech, jako je např. jejich název, popis a cena. Tyto údaje se pak nahrají do pořizovacího systému zákazníka a jsou tak v nákupním řešení k dispozici přímo žadatelům a nákupčím. Pro zprostředkování údajů z katalogu se etablovaly různé standardní formáty. Patří sem např. BMEcat, JSON nebo také formát CIF, vyvinutý firmou SAP Ariba.

Markus Kley

Senior Digital Transformation Manager u Bechtle

Martin Meyer

Bez ohledu na to, které řešení a jaký typ integrace splňují vaše požadavky: Služby eProcurement Bechtle vám usnadní nákup IT produktů, odlehčí vašim zaměstnancům, zjednoduší plánování a řízení a ušetří tak vaší společnosti čas a důležité zdroje, které můžete použít na jiné podnikové procesy a projekty. Sdílení dat probíhá bezpečně pomocí napojení na váš ERP nebo vaše tržiště.

Stahování.

Pro hlubší pohled na technickou integraci platformy bechtle.com do externích pořizovacích systémů použijte naši dokumentaci.

Popis procesu německy
Služby eProcurement
Download
Popis procesu anglicky
Služby eProcurement
Download
Chcete se dozvědět více o službách eProcurement Bechtle?

Obraťte se na svého poradce v Bechtle nebo nám napište e-mail na sales@bechtle.cz nebo nám zavolejte na: telefon +420 274 777-960. Rádi vám pomůžeme.

* mandatory fields

Please read our Privacy Policy for information on how we process your data and protect your rights as da data subject.